Wstawianie obrazu tła, koloru lub znaku wodnego do slajdów

Formatowanie kolorów i tła slajdów to dobry sposób na zwiększanie atrakcyjności wizualnej i personalizowanie wyglądu prezentacji.

Uwagi : Ten artykuł dotyczy programu PowerPoint 2007 i PowerPoint 2010. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z tła slajdów w programach PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, zobacz:

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać obraz tła.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Przejdź do pozycji Projektowanie > Style tła > Formatuj tło.

 3. Wybierz pozycję Wypełnienie > Wypełnienie obrazem lub teksturą.

  Style tła

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obraz z pliku, kliknij pozycję Plik, a następnie wybierz obraz, którego chcesz użyć.

  • Aby wkleić uprzednio skopiowany obraz, kliknij pozycję Schowek.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu jako tła tylko dla wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Przejdź do pozycji Projektowanie > Style tła > Formatuj tło.

 3. Wybierz pozycję Wypełnienie > Wypełnienie pełne.

  Formatowanie tła

 4. Wybierz pozycję Kolor Selektor kolorów , a następnie wybierz odpowiedni kolor.

  Aby zobaczyć więcej opcji kolorów, wybierz pozycję Więcej kolorów, a następnie wybierz kolor na karcie Standardowy lub utwórz kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Porady : Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor tylko do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, przejdź do pozycji Widok > Wzorzec slajdów.

  Widok wzorca slajdów

  Uwaga : Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Wybierz kartę Wstawianie na wstążce, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby użyć obrazu jako znaku wodnego, wybierz pozycję Obraz, wybierz odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby wkleić uprzednio skopiowany obraz, wybierz pozycję Schowek.

 3. Aby dopasować rozmiar obrazu, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz na slajdzie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozmiar i położenie.

 4. W okienku Rozmiar w obszarze Skala zwiększ lub zmniejsz wartości ustawień w polach Wysokość i Szerokość.

  Porady

  • Aby utrzymać proporcjonalną wysokość i szerokość obrazu lub obiektu clipart podczas skalowania, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  • Aby wyśrodkować obraz na slajdzie, zaznacz pole wyboru Skaluj względem oryginalnego rozmiaru obrazu.

 5. Aby przenieść obraz lub obiekt clipart w obrębie slajdu, kliknij kartę Położenie, a następnie wprowadź ustawienia dotyczące odpowiedniego położenia w polach Poziomo i Pionowo.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Kolor, a następnie w obszarze Ponowne kolorowanie kliknij odpowiednie zanikanie koloru.

  Grupa Dopasowywanie

  Porada : Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że obraz wideo został zaznaczony.

 7. W obszarze Narzędzia obrazów przejdź do pozycji Formatowanie > Poprawka > Opcje korekty obrazu, a następnie w obszarze Jasność i kontrast zaznacz odpowiednią wartość procentową jasności.

  znak wodny

  Przesuwanie na spód

 8. Aby wysłać znak wodny na spód slajdu, przejdź do pozycji Formatowanie > Narzędzia obrazów, kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

Istnieje możliwość użycia tekstu lub obiektu WordArt jako znaku wodnego w celu wskazania, że prezentacja jest poufna lub jest wersją roboczą.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny w postaci tekstu lub obiektu WordArt.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, najpierw przejdź do pozycji Widok > Wzorzec slajdów.

  Widok wzorca slajdów

  Uwaga : Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Wybierz kartę Wstawianie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć pola tekstowego, wybierz pozycję Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.

  • Aby użyć obiektu WordArt, wybierz przycisk WordArt.

   W grupie Tekst

 3. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.

 4. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.

 5. Aby wysłać znak wodny na spód slajdu, przejdź do pozycji Formatowanie > Narzędzia obrazów, kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

  Porada : Jeśli nie widać karty Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe lub obiekt WordArt.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać obraz tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obraz z pliku, kliknij pozycję Plik, a następnie odszukaj i kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić.

  • Aby wkleić uprzednio skopiowany obraz, kliknij pozycję Schowek.

  • Aby użyć clipart jako obrazu tła, kliknij przycisk Obiekt clipart, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą odpowiedni klip albo wpisz pełną nazwę pliku klipu (lub jej część).

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Porada : Aby dopasować względną jasność obrazu lub różnicę między najciemniejszymi i najjaśniejszymi obszarami (kontrast), w oknie dialogowym Formatowanie tła kliknij okienko Obraz, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.

  Uwaga : Jeśli natomiast chcesz użyć gradientu koloru lub wypełnienia teksturą, kliknij opcję Wypełnienie gradientowe lub Wypełnienie obrazem lub teksturą i wybierz odpowiednie opcje.

 4. Kliknij przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolorów motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

 5. Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

  Uwaga : Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

  • Aby użyć obrazu jako znaku wodnego, kliknij przycisk Obraz, znajdź odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby użyć obiektu clipart jako znaku wodnego, kliknij pozycję Clipart. W okienku zadań Clipart w polu Szukaj wpisz słowo lub wyrażenie opisujące klip albo wpisz całą nazwę pliku lub jej część, a następnie kliknij przycisk Idź.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   W polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą żądany klip albo wpisz całą nazwę pliku klipu (lub jej część).

 3. Aby dopasować rozmiar obrazu lub obiektu clipart, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub obiekt clipart na slajdzie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozmiar i położenie.

 4. Na karcie Rozmiar w obszarze Skala zwiększ lub zmniejsz wartości ustawień w polach Wysokość i Szerokość.

  Aby utrzymać proporcjonalną wysokość i szerokość obrazu lub obiektu clipart podczas skalowania, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  Aby wyśrodkować obraz lub obiekt clipart na slajdzie, zaznacz pole wyboru Skaluj względem oryginalnego rozmiaru obrazu.

 5. Aby przenieść obraz lub obiekt clipart w obrębie slajdu, kliknij kartę Położenie, a następnie wprowadź ustawienia dotyczące odpowiedniego położenia w polach Poziomo i Pionowo.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Koloruj ponownie, a następnie w obszarze Odmiany jasne kliknij odpowiednie przechodzenie koloru.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz.

 7. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Jasność, a następnie kliknij odpowiednią wartość procentową jasności.

  znak wodny

  Możesz teraz przeciągnąć znak wodny w dowolne miejsce tła slajdów, które już zawierają tekst, albo dodać tekst do jednego lub większej liczby slajdów, a następnie przeciągnąć znak wodny na tła tych slajdów.

  Przesuwanie na spód

 8. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania znaku wodnego na spód slajdu w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Przesuń na spód.

Istnieje możliwość użycia tekstu lub obiektu WordArt jako znaku wodnego w celu wskazania, że prezentacja jest poufna lub jest wersją roboczą.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny w postaci tekstu lub obiektu WordArt.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

  Uwaga : Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w obszarze Ilustracje w grupie Tekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć pola tekstowego, kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.

  • Aby użyć obiektu WordArt, kliknij przycisk WordArt.

   Grupa Tekst na Wstążce

 3. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.

 4. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.

 5. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania pola tekstowego lub obiektu WordArt na spód slajdu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Przesuń na spód.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widać karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, należy się upewnić, że pole tekstowe lub obiekt WordArt zostało zaznaczone.

Zobacz też

Stosowanie motywu w celu dodania koloru i stylu do prezentacji

Tworzenie prezentacji i zapisywanie jej jako szablonu

Stosowanie jednego lub kilku wzorców slajdów do prezentacji

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×