Wstawianie obrazów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obrazy mogą być wstawiane (lub kopiowane) do dokumentów pakietu Office z komputera lub w trybie online.

W aplikacjach pakietu Office nie są już udostępniane obiekty clipart. Można jednak wyszukiwać w Internecie obrazy do wstawienia w plikach. Na karcie Wstawianie na Wstążce można korzystać z przycisku Clipart lub Obrazy w trybie online.

W pakietach Office 2016 i Office 2013 oprócz wstawiania obrazów z komputera możesz również wstawiać obrazy ze stron sieci Web oraz z witryny Bing.com i usługi OneDrive.

Porada: W pakietach Office 2013 i Office 2016 wstawianie obrazów ze skanera nie jest już dostępne. Jednak w pakiecie Office 2013 można skanować obrazy do programu OneNote, a następnie kopiować i wklejać je do innych programów pakietu Office. Aby uzyskać pomoc dotyczącą skanowania w pakiecie Office 2016, zobacz Jak można wstawić zeskanowane obrazy do programu OneNote 2016 dla systemu Windows?

Wstawianie obrazu z komputera

Uwaga: Poniższe kroki dotyczą Word, OutlookExcel, PowerPoint, Publisher i OneNote.

 1. Kliknij miejsce w dokumencie lub wiadomości e-mail, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obraz.

  Ikona Obrazy jest wyróżniona na karcie Wstawianie.

  Uwaga: W programie Outlook karta Wstawianie i ikona Obrazy są widoczne dopiero po otwarciu nowej wiadomości e-mail i kliknięciu jej treści.

 3. Przejdź do obrazu, który chcesz wstawić, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Aby dodać wiele obrazów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania obrazów, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Uwagi: 

  • Obraz zostanie osadzony w dokumencie. Jeśli obraz ma duży rozmiar pliku i sprawia, że dokument jest za duży, możesz zmniejszyć rozmiar dokumentu, wstawiając link do obrazu, zamiast go osadzać. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Link do pliku.

  • W programie Outlook możesz również dołączyć obraz, klikając pozycję Wstawianie > Dołącz plik. W przypadku tej opcji obraz nie będzie wyświetlany w treści wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu do komórki w Excel

Po dodaniu obrazu do skoroszytu Excel, obraz nie jest wstawione do komórki. Zostanie umieszczony nad siatką komórek. Można wprowadzić obraz wyglądać tak jak w komórce w następujący sposób:

 1. Za pomocą przycisku Wstaw > obraz, zgodnie z powyższym opisem.

 2. Jeśli chcesz, Zmień rozmiar obrazu, przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru obramowania obrazu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie rozmiaru obrazu ).

 3. Ręczne dopasowanie szerokości kolumny lub wysokości wiersza komórki obraz ma być "w".

 4. Przeciągnij obraz w miejscu, tak aby wyrównane obramowania komórek.

Wstawianie obrazu z innego źródła

Uwaga: Poniższe instrukcje dotyczą programów Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher i OneNote.

Jeśli nie masz na komputerze idealnego obrazu, spróbuj wstawić obraz ze źródła online, takiego jak witryna Bing.

Obiekty clipart w witrynie Office.com, dostępne w starszych wersjach pakietu Office, zostały zastąpione obrazami w usłudze Bing. Wykonaj poniższe czynności, aby wyszukać obiekt clipart w Internecie w witrynie Bing.

 1. Kliknij miejsce w dokumencie lub wiadomości e-mail, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obrazy w trybie online.

  Ikona Obrazy online wyróżniona na karcie Wstawianie

  Uwaga: W Outlook nie będzie widoczna ikona Obrazy w trybie Online i karta Wstawianie, aż otwarto i kliknięciu treść nowej wiadomości e-mail.

 3. W polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę opisujące poszukiwany obraz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli szukasz ilustracji przypominających obiekty clipart, uwzględnij wyrazy clip art w wyszukiwanej frazie.

  Pole wyszukiwania obrazów w usłudze Bing

  Uwaga: Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy przy użyciu usługi Bing, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. Filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

 4. Na liście wyników wybierz odpowiedni obraz, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 1. Otwórz dokument.

 2. Na stronie internetowej kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni obraz, a następnie wybierz polecenie Kopiuj lub Kopiuj obraz.

 3. W dokumencie kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie wybierz opcję w obszarze Opcje wklejania.

Można dodawać obrazy ze skanera lub aparatu fotograficznego, pobierania obrazów na komputer, a następnie wstawiając je w dokumencie Office. (Aplikację faksu systemu Windows i skanowanie znajduje się za pomocą paska wyszukiwania w Start menu. Może ułatwić przełączanie zeskanowanego obrazu do swojego komputera.)

Po pobraniu obrazu na komputer wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

 2. Znajdź obraz, który chcesz dodać do dokumentu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień obraz.

 2. Znajdź nowy obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla starszych plików Word zapisane w formacie pliku doc. Dla tej opcji na aktywny plik musi mieć rozszerzenie docx.

W pakiecie Office 2010 oprócz wstawiania obrazów z komputera, możesz również wstawiać obrazy ze stron sieci Web oraz ze źródeł online, takich jak Bing.com.

Wstawianie obrazu z komputera

Uwaga: Poniższe kroki dotyczą Word, OutlookExcel, PowerPoint, Publisher i OneNote.

 1. Kliknij miejsce w dokumencie lub wiadomości e-mail, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obraz.

  Wstawianie obrazu w pakiecie Office 2010

  Uwaga: W Outlook nie będzie widoczna ikona obraz i Wstaw tabulator, aż otwarto i kliknięciu treść nowej wiadomości e-mail.

 3. Przejdź do obrazu, który chcesz wstawić, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Aby dodać wiele obrazów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania obrazów, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Uwagi: 

  • Obraz zostanie osadzony w dokumencie. Jeśli obraz ma duży rozmiar pliku i sprawia, że dokument jest za duży, możesz zmniejszyć rozmiar dokumentu, wstawiając link do obrazu, zamiast go osadzać. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Link do pliku.

  • W Outlook, możesz również wybrać aby dołączyć obraz, klikając pozycję Wstaw > Dołącz plik. Po wybraniu tej opcji obraz nie pojawi się w treści wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu do komórki w Excel

Po dodaniu obrazu do skoroszytu Excel, obraz nie jest wstawione do komórki. Zostanie umieszczony nad siatką komórek. Można wprowadzić obraz wyglądać tak jak w komórce w następujący sposób:

 1. Za pomocą przycisku Wstaw > obraz, zgodnie z powyższym opisem.

 2. Jeśli chcesz, Zmień rozmiar obrazu, przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru obramowania obrazu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie rozmiaru obrazu ).

 3. Ręczne dopasowanie szerokości kolumny lub wysokości wiersza komórki obraz ma być "w".

 4. Przeciągnij obraz w miejscu, tak aby wyrównane obramowania komórek.

Wstawianie obrazu z innego źródła

Uwaga: Poniższe kroki dotyczą Word, OutlookExcel, PowerPoint i Publisher.

 1. Kliknij miejsce w dokumencie lub wiadomości e-mail, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obiekt clipart.

  Wstawianie obiektu clipart w pakiecie Office 2010

  Uwaga: W Outlook są niewidoczne karty Wstawianie i ikona Obiektu clipart do momentu otwarto i kliknięciu treść nowej wiadomości e-mail.

 3. W okienku Clipart w polu Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę opisującą obraz, który chcesz wyszukać, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy w trybie online, nastąpi przekierowanie do usługi Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

 5. Na liście wyników kliknij dwukrotnie element, aby go wstawić.

 1. Otwórz dokument.

 2. Na stronie internetowej kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni obraz, a następnie wybierz polecenie Kopiuj lub Kopiuj obraz.

 3. W dokumencie kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie wybierz opcję w obszarze Opcje wklejania.

Można dodawać obrazy ze skanera lub aparatu fotograficznego, najpierw pobierania obrazów na komputer, a następnie skopiować je z komputera w dokumencie Office. Często podczas skanowania obrazu skanowania program jest skonfigurowany do zapisania zeskanowanego obrazu na dysku twardym komputera.

Po pobraniu obrazu na komputer wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

 2. Znajdź obraz, który chcesz dodać do dokumentu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień obraz.

 2. Znajdź nowy obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla starszych plików Word zapisane w formacie pliku doc. Dla tej opcji na aktywny plik musi mieć rozszerzenie docx.

W pakiecie Office 2007 możesz wstawiać obrazy z różnych miejsc, takich jak komputer, obiekt clipart czy strona sieci Web, do dokumentu pakietu Office w programie Word, Excel lub Outlook.

Wstawianie obrazu z komputera

 1. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

 3. W oknie Wstawianie obrazu przejdź do lokalizacji obrazu na komputerze, wybierz obraz, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Uwaga: Aby dodać wiele obrazów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas wybranie obrazów, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Oryginalny obraz zostanie osadzony w dokumencie. Jeśli obraz ma duży rozmiar pliku i sprawia, że dokument jest za duży, możesz zmniejszyć rozmiar dokumentu, wstawiając link do obrazu, zamiast go osadzać. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Link do pliku.

Wstawianie obrazu z innego źródła

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obiekt clipart.

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

 2. W okienku Clipart w polu Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę opisującą obraz, który chcesz wyszukać, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy w trybie online, nastąpi przekierowanie do usługi Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

 3. Na liście wyników kliknij element, aby go wstawić.

 1. Otwórz dokument.

 2. Na stronie sieci Web kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni obraz, a następnie kliknij polecenie Kopiuj lub Kopiuj obraz.

 3. W dokumencie kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Opcja Ze skanera lub aparatu fotograficznego służąca do dodawania obrazów do dokumentu nie jest dostępna w programie Word 2007. Możesz jednak dodać obrazy z aparatu fotograficznego lub skanera, pobierając je najpierw na komputer, a następnie kopiując je z komputera do programu Word.

Po pobraniu obrazu na komputer wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

 2. Znajdź obraz, który chcesz dodać do dokumentu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Pliki EPS

Ze względu na bezpieczeństwo w plikach EPS Office 2016, Office 2013, Office 2010 i Office 365 wyłączono możliwość wstawiania plików EPS w Office dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, takich jak obejść ten problem i zastąpić EPS zobacz Obsługa obrazy EPS została wyłączona w pakiecie Office.

Formatowanie obrazów

Teraz, gdy obrazu dodano do dokumentu Office, można eksplorować metody formatowania obrazów:

Zobacz też

Narzędzia obrazów i rysowanie w pakiecie Office

Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Dodawanie obrazów w trybie online lub obiektów clipart do pliku

Zmienianie własnego zdjęcia

Przesyłanie opinii

Masz opinię lub życzenia dotyczące produktów? Prześlij tutaj swoje komentarze, aby pomóc nam w ulepszaniu pakietu Office.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×