Wstawianie nowych komórek, wierszy lub kolumn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wstawianie komórek

Podczas wstawiania pustych komórek można wybrać, czy pozostałe komórki mają zostać przesunięte w dół lub w prawo, aby uwzględnić nowe komórki. Odwołania do komórek są automatycznie dopasowywane do lokalizacji przesuniętych komórek.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek po prawej stronie lub powyżej miejsca, w którym chcesz wstawić dodatkowe komórki.

  Uwaga : Zaznacz tyle komórek, ile chcesz wstawić. Aby na przykład wstawić pięć pustych komórek, zaznacz pięć komórek.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij zaznaczone komórki, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Wstaw.

 3. W menu Wstaw wybierz, czy przesunąć zaznaczone komórki w dół lub w prawo w stosunku do nowo wstawionych komórek.

  Wstaw komórki i przesuń w prawo
  Akcja wykonywana w przypadku przesuwania komórek w prawo.
  Wstaw komórki i przesuń w dół
  Akcja wykonywana, gdy komórki są przesuwane w dół.

  Porada : Aby wstawić komórki zawierające dane, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy lub kolumn.

Wstawianie wierszy lub kolumn

Możesz wstawić dodatkowe wiersze lub kolumny, są wyświetlane powyżej lub z lewej strony zaznaczonej komórki w arkuszu. Odwołania do komórek jest automatyczne dopasowanie do lokalizacji przesuniętych komórek.

 1. Zaznacz nagłówek wiersza powyżej którego chcesz wstawić dodatkowe wiersze. Podobnie zaznacz nagłówek kolumny po której prawej stronie chcesz wstawić nowe kolumny.

  Uwaga : Zaznacz tyle samo wierszy lub kolumn, ile chcesz wstawić. Aby na przykład wstawić pięć pustych wierszy, zaznacz pięć wierszy. Nie szkodzi, jeśli wiersze zawierają dane, ponieważ nowe wiersze zostaną wstawione powyżej tych wierszy z danymi. Jeśli wstawiasz kolumny, zostaną one wstawione po lewej stronie.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij zaznaczone wiersze lub kolumny, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Wstaw.

  Porada : Aby wstawić wiersze lub kolumny zawierające dane, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy lub kolumn.

Zobacz też

Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×