Wstawianie nagłówków i stopek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nagłówki i stopki to obszary górnych, dolnych i bocznych marginesów na każdej stronie dokumentu.

Nagłówki i stopki

W obszarach nagłówków można wstawiać tekst i grafikę, a następnie modyfikować je. Można tam na przykład zamieszczać numery stron, datę i godzinę, logo firmy, tytuł dokumentu, nazwę pliku lub nazwisko autora.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie takiego samego nagłówka lub stopki na każdej stronie

Tworzenie na pierwszej stronie innego nagłówka lub innej stopki niż na pozostałych stronach

Brak nagłówka lub stopki na pierwszej stronie

Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

Tworzenie różnych nagłówków lub stopek w poszczególnych sekcjach lub rozdziałach

Zmienianie zawartości nagłówka lub stopki

Wstawianie numeru strony

Wstawianie nazwy pliku dokumentu

Wstawianie tytułu dokumentu, nazwiska autora lub innych właściwości dokumentu

Wstawianie bieżącej daty

Usuwanie nagłówka lub stopki

Wstawianie takiego samego nagłówka lub stopki na każdej stronie

Program Microsoft Office Word 2007 udostępnia wiele wstępnie zdefiniowanych nagłówków lub stopek, które można wstawić do dokumentu. Można również utworzyć nagłówek lub stopkę od podstaw. W dalszej części tego artykułu znajdują się informacje o czynnościach, które należy wykonać, aby uwzględnić w nagłówku lub stopce popularne elementy, takie jak:

Wstawianie wstępnie zdefiniowanego nagłówka lub wstępnie zdefiniowanej stopki

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij odpowiedni projekt nagłówka lub stopki.

  Uwaga: jeśli galeria projektów nagłówków lub stopek nie jest wyświetlana, być może na komputerze występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

  Nagłówki lub stopki zostaną wstawione na wszystkich stronach dokumentu.

Jeśli to konieczne, można sformatować tekst nagłówka lub stopki, zaznaczając go i używając opcji formatowania dostępnych na minipasku narzędzi, który jest częścią interfejsu Microsoft Office Fluent. Aby przełączyć się na inny wstępnie zdefiniowany nagłówek lub inną stopkę, należy powtórzyć te kroki, a następnie wybrać inny nagłówek lub inną stopkę z galerii.

Wstawianie niestandardowego nagłówka lub niestandardowej stopki

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij przycisk Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę.

 • Wpisz tekst lub wstaw grafikę i inną zawartość, używając opcji w grupie Wstawianie na karcie Projektowanie, w obszarze karty Narzędzia nagłówków i stopek.

  Obraz Wstążki programu Word

Uwaga: Aby zapisać utworzony nagłówek lub stopkę w galerii opcji nagłówków lub stopek, zaznacz tekst bądź grafikę w nagłówku lub stopce, a następnie kliknij opcję Zapisz zaznaczenie jako nowy nagłówek lub Zapisz zaznaczenie jako nową stopkę.

Początek strony

Tworzenie na pierwszej stronie innego nagłówka lub innej stopki niż na pozostałych stronach

 1. Na pierwszej stronie dokumentu kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

  Uwaga: Jeśli dokument zawiera stronę tytułową z galerii stron tytułowych programu Office Word 2007, opcja Inne na pierwszej stronie jest już włączona. Wstawianie lub edytowanie nagłówka lub stopki na tej stronie nie ma wpływu na inne strony w dokumencie.

 3. Utwórz nagłówek lub stopkę albo zmień istniejący nagłówek lub stopkę na pierwszej stronie.

Początek strony

Brak nagłówka lub stopki na pierwszej stronie

 1. Na pierwszej stronie dokumentu kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

  Uwaga: jeśli pole wyboru Inne na pierwszej stronie jest już zaznaczone, nie usuwaj zaznaczenia. Przejdź do następnego kroku.

 3. W obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony usuń zawartość nagłówka lub stopki.

Początek strony

Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

Można na przykład zamieszczać tytuł dokumentu na stronach nieparzystych, a tytuł bieżącego rozdziału na stronach parzystych. W przypadku broszury można z kolei umieścić numery stron nieparzystych przy prawej krawędzi strony, a numery stron parzystych przy lewej krawędzi strony. W ten sposób numery stron będą zawsze przy zewnętrznej krawędzi po wydrukowaniu na obu stronach arkusza papieru.

Tworzenie nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych w dokumencie, który nie ma jeszcze nagłówków lub stopek

 1. Kliknij stronę o nieparzystym numerze, na przykład pierwszą stronę dokumentu.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W galerii nagłówków lub stopek kliknij projekt oznaczony etykietą (strona nieparzysta), na przykład Uproszczony (strona nieparzysta).

  Uwaga: Jeśli galeria projektów nagłówków lub stopek nie jest wyświetlana, być może na komputerze występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

 4. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

 5. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja kliknij pozycję Następna sekcja Obraz przycisku , aby przenieść kursor do nagłówka lub stopki dla stron o numerach parzystych.

 6. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Nagłówek lub Stopka.

 7. W galerii nagłówków lub stopek kliknij projekt oznaczony etykietą (strona parzysta), na przykład Uproszczony (strona parzysta).

Jeśli to konieczne, można sformatować tekst nagłówka lub stopki, zaznaczając go i używając opcji formatowania dostępnych na minipasku narzędzi interfejsu Office Fluent. Aby przełączyć się na inny wstępnie zdefiniowany nagłówek lub inną stopkę, należy powtórzyć te kroki, a następnie wybrać inny nagłówek lub inną stopkę z galerii.

Tworzenie nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych w dokumencie, który ma już nagłówki lub stopki

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

  Istniejący nagłówek lub istniejąca stopka są teraz skonfigurowane tylko dla stron nieparzystych.

 3. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja kliknij pozycję Następna sekcja Obraz przycisku , aby przenieść kursor do nagłówka lub stopki dla stron o numerach parzystych, a następnie utworzyć nagłówek lub stopkę dla tych stron.

Początek strony

Tworzenie różnych nagłówków lub stopek w poszczególnych sekcjach lub rozdziałach

Jeśli dokument jest podzielony na sekcje, można zmienić nagłówki i stopki tak, aby wyświetlały inną zawartość dla każdej sekcji. Jeśli na przykład dokument jest podzielony na rozdziały za pomocą podziałów sekcji, w nagłówku każdego rozdziału może być wyświetlany tytuł rozdziału.

Porada: W razie wątpliwości, czy dany dokument zawiera sekcje, można je wyszukać.

Polecenie Przejdź do sekcji

1. Kliknij przycisk Wersje robocze na pasku stanu.

2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdź kliknij polecenie Przejdź do.

3. Kliknij pozycję Sekcja.

4. Kliknij przycisk Następny, aby znaleźć podziały sekcji w dokumencie.

5. Widok roboczy ułatwia wyświetlenie podziałów sekcji w dokumencie.

Dodawanie podziałów sekcji w dokumencie

Jeśli dokument nie jest podzielony na sekcje, możesz wstawić podziały sekcji w miejscach, w których ma być inny nagłówek lub inna stopka.

 1. Zaczynając od początku dokumentu, umieść kursor na początku strony, na której ma być inny nagłówek lub inna stopka.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału, a następnie w obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.

 3. Umieść kursor na początku następnej strony, na której chcesz zmienić nagłówek lub stopkę, na przykład na pierwszej stronie nowego rozdziału.

 4. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału, a następnie w obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.

 5. Powtarzaj kroki 3 i 4 dla każdego podziału sekcji, który chcesz wstawić w dokumencie.

Zmienianie nagłówka lub stopki przy użyciu podziałów sekcji dokumentu

Jeśli dokument jest już podzielony na sekcje, możesz skonfigurować nagłówki i stopki za pomocą podziałów sekcji.

 1. Zaczynając od początku dokumentu, kliknij pierwszą sekcję, w której chcesz zmienić nagłówek lub stopkę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij przycisk Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę.

 4. Na karcie Nagłówki i stopki w grupie Nawigacja kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku , aby przerwać połączenie między nagłówkiem lub stopką w tej sekcji i sekcji poprzedniej.

 5. Zmień istniejący nagłówek lub istniejącą stopkę albo utwórz nowy nagłówek lub nową stopkę dla tej sekcji.

 6. W grupie Nawigacja na karcie Projektowanie (karta kontekstowa Nagłówek i stopka) kliknij pozycję Następna sekcja Obraz przycisku , aby przenieść kursor do nagłówka lub stopki następnej sekcji.

 7. Na karcie Nagłówki i stopki w grupie Nawigacja kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku , aby przerwać połączenie między nagłówkiem lub stopką w tej sekcji i sekcji poprzedniej.

 8. Zmień istniejący nagłówek lub istniejącą stopkę albo utwórz nowy nagłówek lub nową stopkę dla tej sekcji.

 9. Powtórz trzy poprzednie kroki dla wszystkich sekcji w dokumencie.

Używanie tego samego nagłówka lub tej samej stopki w granicach różnych sekcji

W dokumencie, w którym nagłówek lub stopka zależy od sekcji, możesz utworzyć taki sam nagłówek lub taką samą stopkę w granicach różnych sekcji.

 1. Kliknij dwukrotnie nagłówek lub stopkę, które chcesz zachować w granicach różnych sekcji.

 2. Na karcie Nagłówki i stopki w grupie Nawigacja kliknij pozycję Następna sekcja Obraz przycisku .

 3. Kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku .

 4. W programie Office Word 2007 zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy ma nastąpić usunięcie nagłówka i stopki oraz połączenie z nagłówkiem i stopką z poprzedniej sekcji. Kliknij przycisk Tak.

Początek strony

Zmienianie zawartości nagłówka lub stopki

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij przycisk Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę.

 • Wprowadź zmiany w nagłówku lub stopce, zaznaczając tekst w celu przejrzenia go lub stosując opcje minipaska narzędzi interfejsu Fluent w celu sformatowania tekstu. Możesz na przykład zmienić czcionkę, zastosować pogrubienie lub zmienić kolor czcionki.

  Porada: widok układu wydruku umożliwia szybkie przełączanie między nagłówkiem bądź stopką a tekstem dokumentu. W tym celu wystarczy kliknąć dwukrotnie przygaszony nagłówek lub stopkę albo przygaszony tekst dokumentu.

Początek strony

Wstawianie numeru strony

Jeśli dokument ma już nagłówek lub stopkę z zawartością, można dodać numer strony do nagłówka lub stopki.

Aby zastosować jeden ze wstępnie sformatowanych projektów numeracji stron, a jednocześnie umieścić w nagłówku lub stopce więcej informacji, najlepiej rozpocząć od dodania numeru strony, a następnie dodać inny tekst lub grafikę do nagłówka lub stopki.

Porada: Wiele projektów stopek w galerii stopek zawiera numer strony jako część zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania numerów stron, zobacz Wstawianie lub usuwanie numerów stron.

Dodawanie numeru strony do istniejącego nagłówka lub stopki

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić numer strony.

  • Może być konieczne naciśnięcie klawisza TAB, dostosowanie wyrównania akapitów lub wprowadzenie innych zmian w zawartości nagłówka lub stopki, aby umożliwić umieszczenie kursora w odpowiednim miejscu.

  • Wiele projektów nagłówków lub stopek jest rozmieszczonych w tabeli, a naciśnięcie klawisza TAB powoduje przesunięcie kursora bez wstawiania tabulatora. Aby wstawić tabulator w komórce tabeli, należy nacisnąć klawisze CTRL+TAB. Aby określić, czy dany projekt nagłówka lub stopki ma układ tabeli, należy sprawdzić, czy po umieszczeniu kursora w obszarze nagłówka lub stopki w górnej części wstążki jest wyświetlana karta kontekstowa Narzędzia tabel.

  • Wiele projektów nagłówków lub stopek zawiera kontrolki zawartości do przechowywania zawartości, na przykład tytułu dokumentu i daty. Po kliknięciu nagłówka lub stopki w celu ich edytowania kursor może automatycznie zaznaczyć kontrolkę zawartości. Aby przenieść kursor poza kontrolkę zawartości (i umożliwić wstawienie w nagłówku lub stopce numeru strony bez usuwania zawartości kontrolki), naciśnij klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 4. Kliknij pozycję Bieżące położenie.

 5. Wybierz projekt numeru strony z galerii projektów.

  Uwaga: Jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

Dodawanie zawartości nagłówka lub stopki do wstępnie sformatowanego projektu numeru strony

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij opcję Góra strony, Dół strony lub Marginesy strony, zależnie od tego, gdzie chcesz umieścić numery stron w dokumencie.

 • Wybierz projekt numeru strony z galerii projektów.

  Wybierz projekt, w którym numer strony jest umieszczony w odpowiednim miejscu. Na przykład jeśli zawartość nagłówka ma być wyrównana do lewego marginesu, a numer strony ma być wyrównany do prawego marginesu, wybierz projekt numeru strony z wyrównaniem do prawej.

  Uwaga: Jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić zawartość nagłówka lub stopki przed numerem strony, naciśnij klawisz HOME, wprowadź zawartość, a następnie naciśnij klawisz TAB, aby określić jej położenie.

  • Aby wstawić zawartość nagłówka lub stopki po numerze strony, naciśnij klawisz END, naciśnij klawisz TAB, a następnie wprowadź zawartość.

  • W przypadku wybrania projektu z grupy projektów Marginesy strony kliknij nagłówek lub stopkę, a następnie dodaj odpowiednią zawartość.

   • Może być konieczne naciśnięcie klawisza TAB, dostosowanie wyrównania akapitów lub wprowadzenie innych zmian w zawartości nagłówka lub stopki, aby umożliwić umieszczenie kursora w odpowiednim miejscu.

   • Wiele projektów nagłówków lub stopek jest rozmieszczonych w tabeli, a naciśnięcie klawisza TAB powoduje przesunięcie kursora bez wstawiania tabulatora. Aby wstawić tabulator w komórce tabeli, należy nacisnąć klawisze CTRL+TAB. Aby określić, czy dany projekt nagłówka lub stopki ma układ tabeli, należy sprawdzić, czy po umieszczeniu kursora w obszarze nagłówka lub stopki w górnej części wstążki jest wyświetlana karta kontekstowa Narzędzia tabel.

   • Wiele projektów nagłówków lub stopek zawiera kontrolki zawartości do przechowywania zawartości, na przykład tytułu dokumentu i daty. Po kliknięciu nagłówka lub stopki w celu ich edytowania kursor może automatycznie zaznaczyć kontrolkę zawartości. Aby przenieść kursor poza kontrolkę zawartości (i umożliwić wstawienie w nagłówku lub stopce numeru strony bez usuwania zawartości kontrolki), naciśnij klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

Początek strony

Wstawianie nazwy pliku dokumentu

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić nazwę pliku w nagłówku lub stopce.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Wstawianie kliknij pozycję Szybkie części, a następnie kliknij pozycję Pole.

 3. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję FileName. Jeśli chcesz dołączyć do nazwy pliku ścieżkę, zaznacz pole wyboru Dodaj ścieżkę do nazwy pliku.

  Ważne : Ponieważ każda osoba czytająca dokument może zobaczyć kody pól, należy upewnić się, że informacje umieszczone w kodach pół nie są informacjami prywatnymi.

Początek strony

Wstawianie tytułu dokumentu, nazwiska autora lub innych właściwości dokumentu

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić właściwość dokumentu w nagłówku lub stopce.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Wstawianie kliknij pozycję Szybkie części.

 3. Wskaż pozycję Właściwość dokumentu, a następnie kliknij wybraną właściwość dokumentu.

Początek strony

Wstawianie bieżącej daty

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić datę w nagłówku lub stopce.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Wstawianie kliknij pozycję Data i godzina.

 3. Na liście Dostępne formaty kliknij format, w którym ma być wyświetlana data (i godzina, jeśli chcesz).

Początek strony

Usuwanie nagłówka lub stopki

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij pozycję Usuń nagłówek lub Usuń stopkę.

  Nagłówki lub stopki zostaną usunięte w całym dokumencie.

  Uwaga: jeśli dla pierwszej strony lub dla stron nieparzystych i parzystych utworzono inne nagłówki lub stopki, a także w przypadku występowania sekcji niepołączonych, należy usunąć nagłówki i stopki z każdego rodzaju strony lub sekcji.

Początek strony

Jeśli ten artykuł nie zawierał odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz uzyskać pomoc od agenta pomocy technicznej OmniTech. Przez ograniczony czas nowi użytkownicy mogą uzyskać 15 minut bezpłatnej pomocy technicznej.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×