Wstawianie lub usuwanie komentarza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wstawiać komentarz w dymku lub pola, które pojawi się na marginesach dokumentu. Możesz także pokazywanie lub ukrywanie komentarzy w widoku.

Co chcesz zrobić?

 1. Zaznacz tekst lub element, do którego ma dotyczyć komentarz, albo kliknij na końcu tego tekstu.

 2. Na karcie Recenzja w grupie komentarze, wybierz pozycję Nowy komentarz.

  Wstążka w pakiecie O14

  Porady: Jeśli chcesz wyświetlić komentarze (wyświetlanie) podczas pisania, wykonaj następujące czynności:

  • W Word 2016 w grupie komentarze wybierz pozycję Pokaż komentarze. Wybierz pozycję ją ponownie, aby ukryć komentarze.

  • W Word 2013 lub Word 2010, na karcie Recenzja w grupie Śledzenie na liście Pokaż adiustację wybierz polecenie komentarze i upewnij się, że obok opcji jest wyświetlany znacznik wyboru (✔) w polu. Wybierz polecenie komentarze ponownie, aby wyczyścić pole wyboru i ukrywanie komentarzy.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Aby uzyskać Word 2016

  • Wpisz komentarz w polu.

  Word 2013 lub Word 2010

  • Wpisz komentarz w dymku lub wybierz pozycję Okienko recenzowania i wpisz swój komentarz.

Aby uzyskać Word 2016

 1. Wybierz polecenie komentarz, który chcesz odpowiedzieć.

  Wyróżniona ikona Odpowiedz na komentarz

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz dymku odpowiedzi, a następnie wpisz swoją odpowiedź.

   Komentarz z widoczną odpowiedzią.

   lub

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Odpowiedz na komentarz.

Word 2013 i Word 2010

 1. Kliknij dymek komentarza, który chcesz odpowiedzieć.

 2. W grupie komentarze wybierz Nowy komentarz, a następnie wpisz swoją odpowiedź w dymku komentarza nowy.

 • Kliknij wewnątrz dymek lub pole Komentarz, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

  Porady: 

  • Mogą okazać się upewnić, że można wyświetlać komentarze przed zmianą dowolną.

  • Aby uzyskać Word 2016

  • Word 2013 i Word 2010

  • W grupie komentarze wybierz pozycję Pokaż komentarze. Wybierz pozycję ją ponownie, aby ukryć komentarze.

  • W grupie Śledzenie na liście Pokaż adiustację wybierz polecenie komentarze i upewnij się, że obok opcji jest wyświetlany znacznik wyboru (✔) w polu. Wybierz polecenie komentarze ponownie, aby wyczyścić pole wyboru i ukrywanie komentarzy.

Word 2013 i Word 2010

Jeśli nie można wyświetlić cały komentarz, który chcesz edytować, spróbuj użyć Okienka recenzowania.

 • W grupie Śledzenie kliknij Okienko recenzowania.

  Uwaga: Aby w okienku recenzowania Uruchom u dołu zamiast części ekranu, na liście W okienku recenzowania wybierz Poziome okienko recenzowania.

Usuwanie pojedynczego komentarza

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy komentarz, a następnie wybierz pozycję Usuń komentarz.

Usuń wszystkie komentarze

 1. Kliknij dowolny komentarz w dokumencie.

 2. Na liście Usuń wybierz pozycję Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz pozycję Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Aby uzyskać Word 2016

  • Na liście Pokaż adiustację wybierz Konkretne osoby, a następnie wybierz nazwę (inicjały) recenzenta, którego komentarze, który chcesz usunąć.

  Word 2013 i Word 2010

  • Na liście Pokaż adiustację wybierz recenzentów, a następnie wybierz nazwę (inicjały) recenzenta, którego komentarze, który chcesz usunąć.

  Uwaga: Znacznik wyboru (✔) w polu, które zostanie wyświetlone obok nazwy (inicjały) wybranego recenzenta jest wyczyszczone, a wszystkie komentarze recenzentów zostaną usunięte.

Po wprowadzeniu zmian w imię i nazwisko lub inicjały, które ma być używany w komentarzach dotyczy tylko komentarze, które ułatwiają po zmianie. Komentarze, które już znajdują się w dokumencie przed zmianą nazwy lub inicjałów nie są aktualizowane. Ponadto odpowiednie nazwisko i inicjały, które możesz wpisać jest używana we wszystkich programach Microsoft Office, więc wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach wpłynąć na inne programy Office.

Aby uzyskać Word 2016

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz pozycję Uruchom Śledzenie zmian.

 2. W oknie dialogowym Opcje śledzenia zmian wybierz pozycję Zmień nazwę użytkownika.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Word w obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office zmienianie nazwy użytkownika i Inicjały, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli chcesz się upewnić, że zawsze służą inicjały, które możesz wybrać, zaznacz pole wyboru Zawsze używaj te wartości, niezależnie od tego, zaloguj się do pakietu Office.

 4. Wybierz przycisk OK, aby dokonać zmiany.

Word 2013 i Word 2010

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

  Zmienianie imienia i nazwiska użytkownika

 2. Na liście rozwijanej Śledź zmiany wybierz pozycję Zmień nazwę użytkownika.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Word w obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office zmienianie nazwy użytkownika i Inicjały, a następnie kliknij przycisk OK.

Co chcesz zrobić?

Możesz wpisać komentarz. Na komputer typu Tablet można wstawić komentarz głosowy lub wpisać komentarz ręcznie.

 1. Zaznacz tekst lub element, do którego ma dotyczyć komentarz, albo kliknij na końcu tego tekstu.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

  Obraz Wstążki programu Word

  Uwaga: Jeśli chcesz wyświetlić komentarze (wyświetlanie) podczas pisania, na karcie Recenzja w grupie Śledzenie na liście Pokaż adiustację wybierz polecenie komentarze i upewnij się, że obok opcji jest wyświetlany znacznik wyboru (✔). Wybierz polecenie komentarze ponownie, aby ukryć komentarze.

 3. Wpisz tekst komentarza w dymku komentarza lub w polu lub w Okienku recenzowania.

 1. Kliknij dymek komentarza bieżącego lub pole.

 2. W grupie komentarze wybierz pozycję Nowy komentarz, a następnie wpisz swoją odpowiedź w polu nowego dymek komentarza lub.

Jeśli na komputerze jest typu Tablet, można rejestrować komentarze głosowe. Komentarze głosowe są dodawane jako obiekty dźwiękowe w dymkach.

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Aby można było dodać komentarz głosowy po raz pierwszy, musisz dodać polecenie Wstaw głos do Paska narzędzi Szybki dostęp.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word > Dostosuj.

 2. Na liście w obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Z listy polecenia Wybierz polecenie Wstaw głos >Dodaj.

Dodaj komentarz głosowy

 1. Na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Wstaw głos Obraz przycisku .

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk start, a następnie nagraj komentarz głosowy.

 3. Po zakończeniu nagrywania komentarz, naciśnij przycisk stop i zamknąć okno dialogowe.

 4. Jeśli program Microsoft Office Word zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zaktualizować obiekt dźwiękowy, kliknij przycisk Tak.

Odsłuchiwanie nagrany komentarz

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dymek komentarza, wskaż polecenie Obiekt dźwiękowy Wave, a następnie kliknij przycisk Odtwórz.

Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje o rejestrowaniu i edycji obiektów dźwiękowych zobacz dokumentację kartę dźwiękową i mikrofon.

Jeśli na komputerze jest Tablet PC, umożliwia ręczne komentarze w dokumencie. Pismo odręczne jest dodawane i wyświetlane wewnątrz dymków komentarza.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wpisz komentarz w dymku komentarza.

Jeśli komentarze nie są widoczne na ekranie, kliknij pozycję Pokaż adiustację w grupie Śledzenie na karcie Recenzja.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij dymek komentarza, który chcesz edytować.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 • Jeśli dymki są ukryte lub jeśli tylko część komentarza jest wyświetlany, można zmienić komentarz w okienku recenzowania. Aby wyświetlić okienko recenzowania, w grupie Śledzenie, kliknij pozycję Okienko recenzowania. Aby okienko recenzowania uruchamiane u dołu ekranu, a nie wzdłuż bocznej krawędzi ekranu, kliknij strzałkę obok przycisku Okienko recenzowania, a następnie kliknij Poziome okienko recenzowania.

 • Aby odpowiedzieć na komentarz, kliknij jego dymek, a następnie w grupie komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz. Wpisz swoją odpowiedź w nowej dymku komentarza.

 • Aby szybko usunąć pojedynczy komentarz, kliknij prawym przyciskiem myszy komentarz, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

 • Aby szybko usunąć wszystkie komentarze w dokumencie, kliknij dowolny komentarz w dokumencie. Na karcie Recenzja w grupie komentarze kliknij strzałkę pod przyciskiem Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wyczyść pola wyboru dla wszystkich recenzentów, wskaż pozycję Recenzenci, a następnie kliknij pozycję Wszyscy recenzenci.

 3. Ponownie kliknij strzałkę obok pozycji Pokaż adiustację, wskaż pozycję Recenzenci, a następnie kliknij nazwę recenzenta, którego komentarze, który chcesz usunąć.

 4. W grupie komentarze kliknij strzałkę poniżej pozycji Usuń Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie pokazane komentarze.

  Uwaga: Ta procedura usuwa wszystkie komentarze z wybranego recenzenta, łącznie z w całym dokumencie.

Porada: Można także przejrzeć i Usuń komentarze za pomocą okienka recenzowania. Aby pokazać lub ukryć okienko recenzowania, w grupie Śledzenie kliknij pozycję Okienko recenzowania. Aby przenieść okienko recenzowania u dołu ekranu, kliknij strzałkę obok przycisku Okienko recenzowania, a następnie kliknij Poziome okienko recenzowania.

Po wprowadzeniu zmian w imię i nazwisko lub inicjały, które ma być używany w komentarzach dotyczy tylko komentarze, które ułatwiają po zmianie. Komentarze, które już znajdują się w dokumencie przed zmianą nazwy lub inicjałów nie są aktualizowane. Ponadto odpowiednie nazwisko i inicjały, które możesz wpisać jest używana we wszystkich programach Microsoft Office, więc wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach wpłynąć na inne programy Office.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok pozycji Śledź zmiany, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę użytkownika.

  Zmienianie imienia i nazwiska użytkownika

 2. Kliknij pozycję Personalizuj.

 3. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Office Zmienianie nazwy lub inicjałów używanych w własne komentarze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×