Wiersze i kolumny

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Wstawiając i usuwając wiersze, kolumny i komórki, można lepiej uporządkować arkusz.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Uwaga: W programie Microsoft Excel istnieje następujące ograniczenie liczby kolumn (szerokość arkusza) i wierszy (wysokość arkusza): 16 384 kolumn na 1 048 576 wierszy.

Wstawianie lub usuwanie kolumny

 1. Aby wstawić kolumnę, zaznacz kolumnę, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Wstaw kolumny arkusza.

 2. Aby usunąć kolumnę, zaznacz kolumnę, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Usuń kolumny arkusza.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy górną część kolumny, a następnie wybrać polecenie Wstaw lub Usuń.

Wstawianie lub usuwanie wiersza

 1. Aby wstawić wiersz, zaznacz wiersz, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Wstaw wiersze arkusza.

 2. Aby usunąć wiersz, zaznacz wiersz, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Usuń wiersze arkusza.

  Lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony wiersz, a następnie wybierz polecenie Wstaw lub Usuń.

Wstawianie komórki

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw.

 2. W polu Wstawianie wybierz wiersz, kolumnę lub komórkę do wstawienia.

Na przykład, aby wstawić komórkę między "lato" a "Winter":

 1. Kliknij komórkę "Winter".

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Wstaw komórki & przesuń w dół.

dodawanie komórki w arkuszu kalkulacyjnym

Nowa komórka jest dodawana powyżej komórki "Winter" i wygląda następująco:

Dodanie nowej komórki

Wstawianie wierszy

Aby wstawić pojedynczy wiersz   : kliknij prawym przyciskiem myszy cały wiersz, powyżej którego chcesz wstawić nowy wiersz, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze.

Dodawanie nowych wierszy

Aby wstawić wiele wierszy:    Zaznacz taką samą liczbę wierszy, nad którą chcesz dodać nowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Wstaw wiersze.

Wstawianie kolumn

Aby wstawić jedną nową kolumnę:    Kliknij prawym przyciskiem myszy całą kolumnę znajdującą się po prawej stronie miejsca, w którym chcesz dodać nową kolumnę. Aby na przykład wstawić kolumnę między kolumnami B i C, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę C, a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumny.

Dodawanie nowej kolumny

Aby wstawić wiele kolumn:    Zaznacz tę samą liczbę kolumn po prawej stronie, do której chcesz dodać nowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Wstaw kolumny.

Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn

Jeśli nie potrzebujesz żadnych istniejących komórek, wierszy lub kolumn, wykonaj następujące czynności, aby je usunąć:

 1. Zaznacz komórki, wiersze lub kolumny, które chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej przycisku Usuń, a następnie kliknij odpowiednią opcję usuwania.

Opcje na wstążce na potrzeby usuwania komórek, wierszy i kolumn

Po usunięciu wierszy lub kolumn pozostałe wiersze lub kolumny są automatycznie przesuwane w górę lub w lewo.

Porada:  Jeśli zmienisz zdanie bezpośrednio po usunięciu komórki, wiersza lub kolumny, nie ma problemu, po prostu naciśnij klawisze Ctrl + Z, aby go przywrócić.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Podstawowe zadania w programie Excel

Omówienie formuł w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×