Wstawianie lub tworzenie tabeli

Uwaga : Aby uzyskać informacje na temat dodawania do tabeli komórek, wierszy lub kolumn, zobacz artykuł Dodawanie do tabeli komórki, wiersza lub kolumny.

W tym artykule

Wstawianie tabeli

Tworzenie tabeli

Umieszczanie tabeli wewnątrz innej tabeli

Karty kontekstowe Narzędzia tabel — informacje

Wstawianie tabeli

W programie Microsoft Office Word 2007 można wstawić tabelę, wybierając ją z zestawu wstępnie sformatowanych tabel — wypełnionych przykładowymi danymi — lub wybierając odpowiednią liczbę wierszy i kolumn. Tabelę można wstawić w dokumencie lub w innej tabeli, aby utworzyć bardziej złożoną tabelę.

Korzystanie z szablonów tabel

Szablony tabel pozwalają wstawić tabelę z galerii lub z zestawu wstępnie sformatowanych tabel. Szablony tabel zawierają przykładowe dane, które pozwalają ocenić wygląd tabeli po dodaniu rzeczywistych danych.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, wskaż polecenie Szybkie tabele, a następnie kliknij odpowiedni szablon.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Zastąp dane w szablonie odpowiednimi danymi.

Korzystanie z menu Tabela

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie w obszarze Wstawianie tabeli przeciągnij wskaźnik myszy, aby zaznaczyć odpowiednią liczbę wierszy i kolumn.

  Obraz Wstążki programu Word

Korzystanie z polecenia Wstaw tabelę

Polecenie Wstaw tabelę pozwala określić rozmiary i format tabeli przed jej wstawieniem do dokumentu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Wstaw tabelę.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W obszarze Rozmiar tabeli wprowadź liczbę kolumn i wierszy.

 4. W obszarze Zachowanie autodopasowania wybierz odpowiednie opcje, aby dopasować rozmiar tabeli.

Początek strony

Tworzenie tabeli

Tabelę można utworzyć, rysując wiersze i kolumny lub konwertując tekst na tabelę.

Rysowanie tabeli

Istnieje możliwość tworzenia złożonych tabel, na przykład zawierających komórki o różnych wysokościach lub różną liczbę kolumn w wierszach.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Rysuj tabelę.

  Obraz Wstążki programu Word

  Wskaźnik myszy zmieni kształt na ołówek.

 3. Aby określić zewnętrzne krawędzie tabeli, narysuj prostokąt. Następnie w jego wnętrzu narysuj linie wierszy i linie kolumn.

  Aby narysować tabelę

 4. Aby wymazać linię lub blok linii, w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka.

 5. Kliknij linię, którą chcesz wymazać. Aby wymazać całą tabelę, zobacz temat Usuwanie tabeli lub czyszczenie jej zawartości.

 6. Gdy skończysz rysowanie tabeli, kliknij w jednej z komórek i wpisz tekst albo wstaw grafikę.

Konwertowanie tekstu na tabelę

 1. Wstaw znaki separatora — takie jak przecinki lub tabulatory — aby wskazać miejsca, w których chcesz podzielić tekst na kolumny. Miejsca, w których chcesz rozpocząć nowy wiersz, oznacz znacznikami akapitu.

  Na przykład, na liście zawierającej dwa słowa w wierszu wstaw przecinek lub tabulator za pierwszym słowem, aby utworzyć tabelę złożoną z dwóch kolumn.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Konwertuj tekst na tabelę.

  Obraz Wstążki programu Word

 4. W oknie dialogowym Konwertowanie tekstu na tabelę kliknij w obszarze Separator tekstu opcję odpowiadającą separatorom użytym w tekście.

  Wybierz inne żądane opcje.

Początek strony

Umieszczanie tabeli wewnątrz innej tabeli

Tabele, które znajdują się wewnątrz innych tabel, są nazywane tabelami zagnieżdżonymi i często służą do projektowania stron sieci Web. Podczas rozmieszczania elementów na stronie można wyobrazić sobie stronę sieci Web jako jedną wielką tabelę, która zawiera inne tabele — z tekstem i grafiką wewnątrz poszczególnych komórek tabeli. 

W celu wstawienia tabeli zagnieżdżonej można kliknąć w komórce, a następnie użyć dowolnej z metod wstawiania tabeli, lub narysować tabelę zagnieżdżoną w odpowiednim miejscu.

Uwaga : Ponadto można skopiować istniejącą tabelę i wkleić ją do innej tabeli.

Początek strony

Karty kontekstowe Narzędzia tabel — informacje

Podczas pracy nad projektem i układem strukturalnym tabeli należy wiedzieć, gdzie znajdują się karty kontekstowe Projektowanie i Układ w obszarze Narzędzia tabel. Karty Projektowanie i Układ są widoczne dopiero po kliknięciu wewnątrz tabeli i pojawiają się w górnej części ekranu na wstążce.

Dodawanie do tabeli komórki, wiersza lub kolumny

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×