Wstawianie lub tworzenie tabeli

Co chcesz zrobić?

Wstawianie tabeli

Tworzenie tabeli

Umieszczanie tabeli wewnątrz innej tabeli

Wstawianie tabeli

W programie Microsoft Office Word 2007 można wstawić tabelę, wybierając ją z zestawu wstępnie sformatowanych tabel — wypełnionych przykładowymi danymi — lub wybierając odpowiednią liczbę wierszy i kolumn. Tabelę można wstawić w dokumencie lub w innej tabeli, aby utworzyć bardziej złożoną tabelę.

Korzystanie z szablonów tabel

Szablony tabel pozwalają wstawić tabelę z galerii lub z zestawu wstępnie sformatowanych tabel. Szablony tabel zawierają przykładowe dane, które pozwalają ocenić wygląd tabeli po dodaniu rzeczywistych danych.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, wskaż polecenie Szybkie tabele, a następnie kliknij odpowiedni szablon.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Zastąp dane w szablonie odpowiednimi danymi.

Korzystanie z menu Tabela

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie w obszarze Wstawianie tabeli przeciągnij wskaźnik myszy, aby zaznaczyć odpowiednią liczbę wierszy i kolumn.

  Obraz Wstążki programu Word

Używanie polecenia Wstaw tabelę

Polecenie Wstaw tabelę pozwala określić rozmiary i format tabeli przed jej wstawieniem do dokumentu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Wstaw tabelę.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W obszarze Rozmiar tabeli wprowadź liczbę kolumn i wierszy.

 4. W obszarze Zachowanie autodopasowania wybierz odpowiednie opcje, aby dopasować rozmiar tabeli.

Początek strony

Tworzenie tabeli

Tabelę można utworzyć, rysując wiersze i kolumny lub konwertując tekst na tabelę.

Rysowanie tabeli

Użytkownik może narysować złożoną tabelę — na przykład taką, która zawiera komórki o różnej wysokości lub zmienną liczbę kolumn w wierszach.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Rysuj tabelę.

  Obraz Wstążki programu Word

  Wskaźnik zmieni się w ikonę ołówka.

 3. Aby określić zewnętrzne krawędzie tabeli, narysuj prostokąt. Następnie w jego wnętrzu narysuj linie wierszy i linie kolumn.

  Aby narysować tabelę

 4. Aby wymazać linię lub blok linii, w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka.

 5. Kliknij linię, którą chcesz wymazać. Aby wymazać całą tabelę, zobacz temat Usuwanie tabeli lub czyszczenie jej zawartości.

 6. Gdy skończysz rysowanie tabeli, kliknij w jednej z komórek i wpisz tekst albo wstaw grafikę.

Konwertowanie tekstu na tabelę

 1. Wstaw znaki separatora — takie jak przecinki lub tabulatory — aby wskazać miejsca, w których chcesz podzielić tekst na kolumny. Miejsca, w których chcesz rozpocząć nowy wiersz, oznacz znacznikami akapitu.

  Na przykład na liście zawierającej dwa wyrazy w wierszu wstaw przecinek lub tabulator za pierwszym wyrazem, aby utworzyć tabelę złożoną z dwóch kolumn.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Konwertuj tekst na tabelę.

  Obraz Wstążki programu Word

 4. W oknie dialogowym Konwertowanie tekstu na tabelę kliknij w obszarze Separator tekstu opcję odpowiadającą separatorom użytym w tekście.

  Wybierz inne żądane opcje.

Początek strony

Umieszczanie tabeli wewnątrz innej tabeli

Tabele, które znajdują się wewnątrz innych tabel, są nazywane tabelami zagnieżdżonymi i często służą do projektowania stron sieci Web. Podczas rozmieszczania elementów na stronie można wyobrazić sobie stronę sieci Web jako jedną wielką tabelę, która zawiera inne tabele — z tekstem i grafiką wewnątrz poszczególnych komórek tabeli. 

W celu wstawienia tabeli zagnieżdżonej można kliknąć w komórce, a następnie użyć dowolnej z metod wstawiania tabeli, lub narysować tabelę zagnieżdżoną w odpowiednim miejscu.

Uwaga   Ponadto można skopiować istniejącą tabelę i wkleić ją do innej tabeli.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język