Wstawianie linii między kolumnami na stronie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word można dodać kolumny w stylu biuletynu do dokumentu. Aby dodać linię pionową między kolumnami, otwórz okno dialogowe Kolumny.

  1. Wybierz pozycję Układ strony > Kolumny. U dołu listy wybierz pozycję Więcej kolumn.

    Menu Kolumny

  2. W oknie dialogowym Kolumny zaznacz pole wyboru obok pozycji Rozdzielone linią.

    Okno dialogowe Kolumny z wybraną pozycją Rozdzielone linią

Uwaga: 

  • W oknie dialogowym Kolumny można też dostosować szerokość kolumn i odstępy między kolumnami.

  • Jeśli dokument zawiera więcej niż jedną sekcję, nowy układ zostanie zastosowany jedynie do bieżącej sekcji.

  • Wstawiając podział kolumny, można kontrolować sposób przepływu tekstu między kolumnami. Na przykład podział kolumny można wstawić, aby zakończyć akapit w jednej kolumnie i rozpocząć nowy akapit u góry następnej kolumny.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×