Wstawianie i pozycjonowanie obrazu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza Microsoft Office InfoPath 2007 możesz Wstawianie obrazu lub obiektu clipart, takich jak logo lub tytuł czasopisma, a następnie zmień jego rozmiar lub położenie. Można także ustawić obrazu lub obiektu clipart jako tło w szablonie formularza.

Porada : Dodanie do szablonu formularza formantu obrazu umożliwia użytkownikom wstawianie obrazów do tego formantu oraz wstawianie łącza do obrazu podczas wypełniania formularza.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie obrazu tła

Wstawianie obrazu

Wstawianie obiektu clipart

Pozycjonowanie obrazu względem tekstu

Zmienianie rozmiaru obrazu

Dodawanie obrazu tła

Podczas projektowania szablonu formularza można dołączyć do jego tła kolory lub obrazy.

 1. W menu Widok kliknij pozycję Wyświetl właściwości.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. Zaznacz pole wyboru Użyj obrazu tła.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie obrazu tła zaznacz obraz, który ma być, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli chcesz obrazu jako znaku wodnego, zaznacz pole wyboru Sąsiadująco w poziomie lub Sąsiadująco w pionie w oknie dialogowym Właściwości widoku.

  Porada : Aby utworzyć efekt znaku wodnego w szablonie formularza, Dodaj obraz tła, która używa małe Nasycenie.

 6. Wybierz dowolne z pozostałych opcji.

Początek strony

Wstawianie obrazu

 1. Kliknij szablon formularza w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku.

 3. Kliknij obraz, który chcesz wstawić.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw lub Połącz z plikiem.

Początek strony

Wstawianie obiektu clipart

 1. Kliknij szablon formularza w miejscu, w którym chcesz wstawić obiekt clipart.

 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Obiekt clipart.

 3. W polu Szukaj w okienku zadań Clipart wpisz słowo lub frazę, która opisuje wybrany obiekt clipart, lub wpisz całą albo częściową nazwę tego obiektu clipart, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. Wybierz spośród wyników wyszukiwania obiekt clipart, którego chcesz użyć.

Porada : Aby zawęzić wyszukiwanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonej kolekcji obiektów clipart, kliknij w polu Wyszukaj w kolekcje, które chcesz przeszukać,.

 • Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonego typu plików multimedialnych, w oknie dialogowym Wyniki powinny być zaznacz pole wyboru obok typów klipów, które chcesz znaleźć.

Początek strony

Pozycjonowanie obrazu względem tekstu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj obraz.

 2. Kliknij kartę Zawijanie tekstu.

 3. Kliknij wybrany styl zawijania tekstu.

Początek strony

Zmienianie rozmiarów obrazu

Rozmiar obrazów można zmieniać przy użyciu myszy lub określonych wymiarów.

Zmienianie rozmiaru obrazu przy użyciu myszy

 1. Kliknij obraz, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Umieść wskaźnik nad jednym z uchwytów zmiany rozmiaru.

 3. Przeciągnij uchwyt, aż obraz osiągnie odpowiedni kształt i rozmiar.

Zmienianie rozmiaru obrazu przy użyciu określonych wymiarów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, którego rozmiar chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj obraz.

 2. Kliknij kartę Rozmiar.

 3. Aby zachować istniejące proporcje obrazu, zaznacz pole wyboru Zachowaj proporcje.

 4. Wpisz wybrane wymiary w polach Wysokość i Szerokość.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×