Wstawianie etykiety do dokumentu pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli pracujesz z dokumentem Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 skoroszyt lub prezentacja Microsoft Office PowerPoint 2007, który jest zapisywany w bibliotece w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007 miejsce, w którym zasady wymagające wstawiania etykiety działa w ramach zasad zarządzania informacjami, może być konieczne Wstawianie etykiety do pliku Microsoft Office 2007 podczas zapisywania lub drukowania.

Ważne : Opcja wstawiania etykiety jest dostępne tylko w programie Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007 w wersji autonomicznej Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007.

W tym artykule

Omówienie

Ręczne wstawianie etykiety

Wstawianie etykiety, podczas zapisywania lub drukowania

Omówienie

Etykiety umożliwia organizacji do uwzględnienia w arkuszu właściwości dokumentu (lub metadanych o dokumencie) w dokumencie. Na przykład firma może wymagać oznaczone notatki ze spotkań z klientami, których dotyczy uprawnień attorney klienta.

Nie można wstawiać etykiety w dokumencie, poczekaj, aż administrator witryny lub menedżera listy konfiguruje odpowiednie zasady dla biblioteki lub listy. Aby dowiedzieć się więcej o definiowaniu zasad zarządzania informacjami, zobacz artykuł Tworzenie zasad zarządzania informacjami dla zbioru witryn. Jeśli istnieje takiej zasady, polecenie Etykieta pojawi się na karcie Wstawianie tak, aby można wstawiać etykiety.

Dowolny dokument, który już istnieje w listy lub biblioteki, gdy nawiązano zasady nie jest przypisana etykietę (dlatego nie można wstawić), dopóki ten dokument jest wyewidencjonowany i z powrotem zaewidencjonowany. Dokumenty, które są przekazywane do listy lub biblioteki za pomocą zasad etykiety już w obiekcie są automatycznie przypisywane etykiety, które można wstawiać natychmiast.

Początek strony

Ręczne wstawianie etykiety

Zależnie od sposobu skonfigurowania zasad etykiet, użytkownik może być wymagane Wstawianie etykiety do dokumentów, które znajdują się w bibliotekach w witrynie Office SharePoint Server 2007.

Uwaga : Nie można zmienić formatowanie etykiety, takich jak rozmiar czcionki lub tekstu. Formatowanie jest określona przez administratora witryny lub menedżera listy gdy dana osoba jest tworzony zasad etykiet.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli na pasku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlona nazwa biblioteki, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż dokument, który chcesz, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Edytuj w nazwę programu pakietu Microsoft Office — na przykład Edytuj w programie Microsoft Office Word.

 3. Umieść kursor w tym miejscu dokumentu, w którym chcesz wstawić etykietę.

 4. Na karcie Wstawianie w grupie Kod kreskowy kliknij polecenie Etykieta.

  Polecenia Kod kreskowy i Etykieta na Wstążce

  Uwaga : Polecenie Etykieta pojawi się na karcie Wstawianie, tylko wtedy, gdy zasady etykiety są włączone dla dokumentu na serwerze.

 5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Wstawianie etykiety, podczas zapisywania lub drukowania

Biblioteki w witrynie Office SharePoint Server 2007 może zawierać zasad etykiety, które należy wstawić etykietę, podczas zapisywania lub drukowania dokumentu.

Jeśli dokument zawiera już etykietę podczas zapisywania lub drukowania, zostanie wyświetlony monit o Włóż dysk. Kliknięcie przycisku Tak po wyświetleniu monitu, etykieta zostanie wstawiony w lokalizacji domyślnej.

 • Jeśli plik jest tylko do odczytu, etykieta zostanie wstawiony na bieżącego położenia kursora.

 • Jeśli plik znajduje się w trybie edycji, etykieta zostanie wstawiony w lokalizacji domyślnej.

  • In Office Word 2007    Etykieta zostanie wstawiony w nagłówku na pierwszej stronie dokumentu.

  • In Office Excel 2007    Etykieta zostanie wstawiony w pierwszej komórce pierwszego arkusza w skoroszycie.

  • In Office PowerPoint 2007    Etykieta zostanie wstawiony w środkowej części pierwszego slajdu w prezentacji.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×