Wstawianie dokumentów i plików do notatek

Notatki tworzone w programie Microsoft Office OneNote 2007 umożliwiają zbieranie i przechowywanie różnych rodzajów informacji w jednym miejscu. Programu OneNote można używać głównie do sporządzania własnych notatek, ale wstawianie odpowiednich informacji z innych źródeł jest doskonałym sposobem na oszczędzenie czasu. Zamiast przepisywania informacji lub polegania na łączach do dokumentów i plików, które mogą stać się niedostępne po przejściu do trybu offline, można wprowadzić potrzebną zawartość bezpośrednio do programu Office OneNote 2007 — jako załącznik lub wydruk z możliwością dodania adnotacji.

Co chcesz zrobić?

Dołączanie dokumentu lub pliku

Wstawianie dokumentu lub pliku jako wydruku

Dołączanie dokumentu lub pliku

Aby zachować kopię dowolnego dokumentu lub pliku jako część notatek, można dołączyć go do strony notesu. Dwukrotne kliknięcie ikony załącznika spowoduje otwarcie dokumentu lub pliku w odpowiednim programie (na przykład załącznik będący dokumentem programu Word zostanie otwarty w programie Microsoft Office Word, jeśli ten program został zainstalowany na komputerze).

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Pliki.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie pliku lub zestawu plików do wstawienia przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz wstawić, a następnie kliknij, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć kilka plików, trzymaj wciśnięty klawisz CTRL podczas zaznaczania dodatkowych plików.

 3. Kliknij przycisk Wstaw. Kopia pliku zostanie wstawiona na bieżącej stronie i będzie wyświetlana jako ikona, którą można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć lub wyświetlić dokument albo plik.

Uwaga : Program OneNote dołączy kopię dokumentu lub pliku źródłowego. Program OneNote nie zachowuje łącza do pliku źródłowego. Jeśli plik źródłowy zostanie później zaktualizowany, zmiany nie zostaną wyświetlone w dołączonej kopii.

Początek strony

Wstawianie dokumentu lub pliku jako wydruku

Jeśli trzeba wstawić informacje znajdujące się w innych plikach na komputerze bez ich dołączania czy tworzenia łączy do plików, można wstawić obraz lub „wydruk” informacji za pomocą sterownika drukarki programu OneNote. Sterownik drukarki nie drukuje pliku na papierze, lecz wysyła elektronicznie wydruk do notesu. Można go następnie umieścić w dowolnym miejscu na stronie. Wydruku nie można otwierać ani edytować tak jak pliku źródłowego, ale można skopiować zawarty w nim tekst i wkleić go w dowolnym miejscu w celu edycji. Można także dodać adnotacje do obrazów wydruku, wpisując lub pisząc ręcznie dodatkowe notatki nad obrazami.

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Pliki jako wydruki.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie dokumentu do wstawienia przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz wstawić, a następnie kliknij, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć kilka plików, trzymaj wciśnięty klawisz CTRL podczas zaznaczania dodatkowych plików.

 3. W zależności od typu wstawianego pliku program OneNote może podjąć próbę uruchomienia programu źródłowego dla pliku, a następnie wydrukować jego zawartość bezpośrednio na bieżącej stronie notesu w postaci obrazu.

Uwaga : W przypadku próby wstawienia dokumentu, który jest chroniony hasłem, przed wstawieniem dokumentu do programu OneNote należy wprowadzić poprawne hasło.

Zmienianie położenia obrazu wydruku pliku na stronie

Każda strona wstawianego dokumentu lub pliku jest domyślnie kopiowana do programu OneNote jako oddzielny obraz. Wstawione obrazy wydruku można przenieść w dowolne miejsce.

 1. Zaznacz obraz, umieszczając na nim wskaźnik, a następnie klikając niebieskie przerywane obramowanie lub uchwyt obrazu znajdujący się obok niego.

 2. Kliknij i przeciągnij obraz do nowego położenia.

Kopiowanie tekstu z obrazu wydruku pliku

W przeciwieństwie do większości programów program OneNote umożliwia kopiowanie tekstu ze wstawionego obrazu „wydruku” i jego wklejanie w dowolnym miejscu w celu edycji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz wydruku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Kopiuj tekst z tej strony wydruku, aby skopiować tekst tylko z aktualnie zaznaczonego obrazu wydruku.

  • Kliknij polecenie Kopiuj tekst ze wszystkich stron wydruku, aby skopiować tekst ze wszystkich stron wstawionego obrazu wydruku.

 2. Przejdź do strony notesu (lub innego programu), w której chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić skopiowany tekst.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×