Wstawianie daty lub godziny do nagłówka lub stopki

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz, aby podczas drukowania formularza drukowała się dokładna data i godzina wydruku formularza to do wykonania tego zadania użyj kodów Autotekstu w oknach dialogowych Wstaw nagłówek i Wstaw stopkę.

Możesz także zaprojektować szablon formularza tak, aby daty wprowadzane przez użytkowników drukowały się automatycznie w nagłówku lub stopce. Na przykład możesz chcieć, aby w szablonie formularza raport z wydatków w stopce formularza były drukowane początkowa i końcowa data okresu rozliczeniowego.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie bieżącej daty do nagłówka lub stopki

Wstawianie bieżącej godziny do nagłówka lub stopki

Wstawianie dat z formularza do nagłówka lub stopki

Wstawianie bieżącej daty do nagłówka lub stopki

Ustawienia daty powiązane są ze specyficznymi ustawieniami regionalnymi w systemie operacyjnym użytkownika. Dlatego też, różni użytkownicy mogą otrzymywać różnie wydrukowane daty, w zależności od ustawień daty w komputerze danego użytkownika.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

 2. Kliknij kartę Ustawienia wydruku.

 3. W obszarze nagłówków i stopek kliknij Nagłówek lub stopkę.

 4. W oknie Wstaw Autotekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować w nagłówku lub stopce krótką wersję bieżącej daty kliknij opcję Data krótka.

   Jeśli została wybrana ta opcja, data w krótkim formacie zostanie wydrukowana w postaci 2005-09-22 dla ustawień regionalnych daty wskazujących język Polski, ale format wyświetlania daty może zostać dostosowany przez użytkownika.

  • Aby wydrukować w nagłówku lub stopce długą wersję dzisiejszej daty kliknij opcję Data długa.

   Jeśli została wybrana ta opcja, data w długim formacie zostanie wydrukowana w postaci 22 września 2005 dla ustawień regionalnych daty wskazujących język Polski, ale format wyświetlania daty może zostać dostosowany przez użytkownika.

 5. Aby sprawdzić wygląd zmiany w formularzu wydruku kliknij pozycję Podgląd wydruku Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy.

  Uwaga : Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

Początek strony

Wstawianie bieżącej godziny do nagłówka lub stopki

Ustawienia godziny powiązane są ze specyficznymi ustawieniami regionalnymi w systemie operacyjnym użytkownika. Dlatego też, różni użytkownicy mogą otrzymywać różnie wydrukowane daty, w zależności od ustawień daty w komputerze danego użytkownika.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

 2. Kliknij kartę Ustawienia wydruku.

 3. W obszarze nagłówków i stopek kliknij Nagłówek lub stopkę.

 4. W oknie Wstaw Autotekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować godzinę w formacie regionalnym kliknij opcję Godzina (format regionalny).

   Jeśli została wybrana ta opcja godzina zostanie wydrukowana w formacie 16:01:49, ale format wyświetlania może zostać dostosowany przez użytkownika.

  • Aby dla ustawień regionalnych wskazujących język Angielski (Stany Zjednoczone) wydrukować czas w formacie 24-godzinnym kliknij opcję Czas w formacie 24-godzinnym.

   Jeśli zostało wybrane to ustawienie, to przykładowa godzina zostanie wyświetlona w formacie 16:01:49 PM.

 5. Aby sprawdzić wygląd zmiany w formularzu wydruku kliknij pozycję Podgląd wydruku Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy.

  Uwaga : Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

Początek strony

Wstawianie dat z formularza do nagłówka lub stopki

Aby w nagłówku lub stopce drukować daty zdefiniowane przez użytkownika wykonaj opisane poniżej czynności. Na przykład, dla szablonu formularza raportu z wydatków możesz użyć pobierania dat, aby dla danego raportu zebrać daty rozpoczęcia i zakończenia. Aby te daty pojawiły się na wydrukowanym formularzu, należy wstawić pola do których formanty są wiązaniami do nagłówka i stopki.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

 2. Kliknij kartę Ustawienia wydruku.

 3. W obszarze nagłówków i stopek kliknij Nagłówek lub stopkę.

 4. W oknie Wstaw Autotekst kliknij okno Pole.

 5. W oknie dialogowym Wybierz Pole lub Grupę zaznacz pole zawierające datę i godzinę, które mają pojawić się w nagłówku lub stopce.

 6. W oknie Format daty wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wartość XML odpowiadającą dacie w nagłówku lub stopce, pozostaw zaznaczone pole Brak (wyświetl wartość XML).

  • Aby dostosować format wyświetlania daty wybierz polecenie Sposób wyświetlania dat.

   Uwaga : Jeśli format wyświetlania posiada obok symbol gwiazdki, oznacza to, że data zostanie wyświetlona zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego używanego przez użytkownika. Jeśli chcesz nadpisać ustawienie systemu operacyjnego, użyj stylu wyświetlania daty bez symbolu gwiazdki. Zauważ, że zmiana stylu daty zmieni tylko styl jej wyświetlania, a nie wartość zapisaną w źródle daty.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 8. Wprowadź datę w formancie, który jest związany z polem wybranym w kroku 5.

 9. Aby sprawdzić wygląd zmiany w formularzu wydruku kliknij pozycję Podgląd wydruku Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy.

  Uwaga : Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×