Wstawianie arkusza programu Excel w programie PowerPoint

Dane z zapisanego arkusza kalkulacyjnego programu Excel możesz połączyć z prezentacją programu PowerPoint, jeśli korzystasz z programu PowerPoint 2013 lub nowszego. Dzięki temu, jeśli dane w arkuszu kalkulacyjnym ulegną zmianie, możesz je łatwo zaktualizować w swojej prezentacji programu PowerPoint.

Łączenie całego arkusza kalkulacyjnego programu Excel z programem PowerPoint

 1. W programie PowerPoint, na karcie Wstawianie kliknij lub naciśnij pozycję Obiekt.

  Wybór obiektu na karcie Wstawianie

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obiektu wybierz pozycję Utwórz z pliku.

  Okno dialogowe przeglądania plików

 3. Kliknij lub naciśnij przycisk Przeglądaj i w oknie dialogowym Przeglądaj znajdź skoroszyt programu Excel zawierający dane, które chcesz wstawić i połączyć.

 4. Przed zamknięciem okna dialogowego Wstawianie obiektu zaznacz pozycję Łącze i kliknij przycisk OK.

  Wybieranie linku do wstawiania pliku do programu PowerPoint

  Ważne :  Na połączonym obiekcie w prezentacji widać wszystkie dane z aktywnej, pierwszej karty arkusza kalkulacyjnego w skoroszycie programu Excel. Zapisując skoroszyt, upewnij się, że arkusz kalkulacyjny, który ma być wyświetlany w prezentacji, jest widoczny jako pierwszy w skoroszycie.

Łączenie sekcji danych w programie Excel z programem PowerPoint

 1. W programie Excel otwórz zapisany skoroszyt zawierający dane, które chcesz wstawić i połączyć.

 2. Przeciągnij myszą przez obszar danych, które chcesz połączyć z programem PowerPoint, i na karcie Narzędzia główne kliknij lub naciśnij pozycję Kopiuj.

 3. W programie PowerPoint kliknij slajd, do którego chcesz wkleić dane skopiowane z arkusza.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej i wybierz pozycję Wklej specjalnie.

  Pokaż opcję Wklej specjalnie

 5. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne kliknij pozycję Wklej link, a następnie w obszarze Jako wybierz pozycję Obiekt Arkusz programu Microsoft Excel.

  Pokazuje okno dialogowe wklejania pliku jako linku

Kopiowanie i wklejanie danych (niepołączonych) programu Excel w programie PowerPoint

W tym scenariuszu dane programu Excel nie zostaną połączone z prezentacją programu PowerPoint. Dane z arkusza kalkulacyjnego programu Excel zostaną skopiowane i wklejone do prezentacji. Arkusz nie będzie wysyłał automatycznych aktualizacji do programu PowerPoint.

 1. W programie Excel otwórz skoroszyt zawierający dane, które chcesz skopiować.

 2. Przeciągnij myszą przez obszar danych, które chcesz połączyć skopiować, i na karcie Narzędzia główne kliknij lub naciśnij pozycję Kopiuj.

 3. W programie PowerPoint kliknij slajd, do którego chcesz wkleić dane skopiowane z arkusza.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej.

 5. W obszarze Opcje wklejania wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Użyj stylów docelowych Użyj stylów docelowych, aby skopiować dane jako tabelę programu PowerPoint w formacie prezentacji.

  • Zachowaj formatowanie źródłowe Zachowaj formatowanie źródłowe, aby skopiować dane programu Excel jako tabelę programu PowerPoint, używając formatu arkusza kalkulacyjnego.

  • Osadź Osadź, aby skopiować dane jako informacje, które można później edytować w programie Excel.

  • Obraz Obraz, aby skopiować dane jako obraz, którego nie można edytować w programie Excel.

  • Zachowaj tylko tekst Zachowaj tylko tekst, aby skopiować wszystkie dane jako jedno pole tekstowe.

   Porada :  Aby zobaczyć podgląd danych po wybraniu określonej opcji z grupy Wklej, umieść nad nią wskaźnik myszy.

Zobacz też

Kopiowanie wykresu programu Excel do innego programu pakietu Office

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×