Przejdź do głównej zawartości

Wstawianie arkusza danych do formularza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Arkusz danych jest proste widoku dane uporządkowane w wierszach i kolumnach. Po dwukrotnym kliknięciu tabeli w okienku nawigacji, Access Wyświetla tabelę jako arkusz danych. Ze względu na ich niewielkie prezentacji danych arkuszy danych działa również w przypadku, gdy są one używane jako podformularze do wyświetlania danych po stronie "wiele" relacja jeden-do-wielu. W tym artykule opisano, jak dodać arkuszy danych formularzy w Access.

Co chcesz zrobić?

Zobacz przykład arkusza danych w formularzu

Przeciągnij i upuść arkusz danych formularza

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układu

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku projektu

Opis różnic między formularza zawierającego arkusz danych i formularz dzielony

Zobacz przykład arkusza danych w formularzu

Załóżmy, że chcesz utworzyć formularz, który zawiera dane o kategorie produktów, a także wszystkich produktów w tych kategorii. Dane w tabeli Kategorie reprezentuje po stronie "jeden" relacji, a dane w tabeli produkty — po stronie "wiele" relacji. Każdą kategorią może być wiele produktów.

Formularz zawierający podformularz

1. W formularzu głównym wyświetlane są dane strony „jeden” relacji.

2 arkusza danych są wyświetlane dane po stronie "wiele" relacji.

Przeciągnij i upuść arkusz danych formularza

Najszybszym sposobem dodawania istniejącego arkusza danych do formularza jest Otwórz formularz w widoku projektu, a następnie kliknij przycisk, przytrzymaj i przeciągnij istniejący formularz Arkusz danych z okienka nawigacji do obszaru projektowania formularza.

Jeśli skonfigurujesz relacje poprawnie przed rozpoczęciem tej procedury, Access automatycznie ustawia Podrzędne pola łączące i właściwości Nadrzędne pola łączące z poprawne wartości, które będą formularza głównego łączące do arkusza danych.

Moje właściwości nadrzędne pola łączące i podrzędne pola łączące są puste

Jeśli programu Access nie można określić, jak połączyć formant podformularza do formularza głównego, pozostawia właściwości Podrzędne pola łączące i Nadrzędne pola łączące podformularza kontrolki puste. Te właściwości należy ustawić ręcznie.

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układu

Jeśli masz już zdefiniowane relacje między tabelami w bazie danych, możesz szybko dodać arkusz danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układu. Po dodaniu pola po stronie "wiele" relacji do formularza, który jest oparty na stronie "jeden" relacji, program Access automatycznie tworzy arkusza danych do wyświetlenia powiązanych rekordów.

 1. Otwórz istniejący formularz w widoku układu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów klikając polecenie Widok układu .

  Jeśli okienko Lista pól nie jest wyświetlany:

  • Naciśnij klawisze ALT+F8.

   — lub —

   Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

   Uwaga, że okienka Lista pól tabel jest podzielony na sekcje: pola dostępne w tym widoku i poniżej, pola dostępne w powiązanych tabel. U dołu okienka Lista pól innych tabel, które nie są bezpośrednio związane z tabeli głównej są wymienione w obszarze pola dostępne w innych tabelach.

 2. W sekcji pola dostępne w powiązanych tabelach rozwiń tabelę, która zawiera pierwsze pole, którego chcesz zastosować w arkuszu danych, a następnie przeciągnij pole na formularzu. Program Access utworzy arkusz danych i dodaje do niej pola.

 3. Aby dodać dodatkowe pola do nowego arkusza danych, należy kliknąć arkusz danych, aby go zaznaczyć. Należy zauważyć, że dostęp rozmieszcza okienka Lista pól tak, aby znajdowały się u góry pola dostępne dla arkusza danych. W sekcji pól dostępnych dla tego widoku przeciągnij inne pola, które mają arkusza danych. Podczas przeciągania każdego pola w arkuszu danych programu Access rysuje pasek wstawiania, aby pokazać, gdzie pole zostanie wstawiony po zwolnieniu przycisku myszy.

 4. Kontynuuj dodawanie pól do formularza głównego lub arkusz danych, najpierw kliknij formularzu głównym lub w arkuszu danych, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągnąć pole z okienka Lista pól .

Sekcja pola dostępne w innych tabelach okienka Lista pól zawiera tabele, które nie są bezpośrednio związane z tabeli lub kwerendy, na podstawie zaznaczonego formularza. Jeśli wszystkie relacje prawidłowej tabeli zdefiniowane w oknie Relacje, a następnie pola w sekcji pola dostępne w innych tabelach mogą nie zostać Opcje formularza, który tworzysz. Jeśli przeciągniesz pole z sekcji do formularza, program Access wyświetli okno dialogowe Określ relację . Należy wprowadzić pola lub pól, które łączenia dwóch tabel ze sobą, przed kontynuowaniem. Jeśli to zrobisz, okienka Lista pól nie jest już są sortowane na sekcje według wstępnie zdefiniowanych relacji. Może to być kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym, a zamiast tego reexamine relacji tabeli. Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Początek strony

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku projektu

Ta procedura umożliwia dodawanie arkusza danych oparty bezpośrednio w tabeli lub kwerendy do istniejącego formularza w widoku projektu.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty Jeśli narzędzie Użyj kreatorów kontrolek jest zaznaczone, kliknij go, aby nie jest zaznaczone.

  Obraz przycisku

  Dlaczego?

  W przypadku użycia, podformularza kreatora kontroli tworzy obiekt oddzielnym formularzu i program Określa formant podformularza obiektu, na którym formularz. Ta procedura tworzy natomiast arkusza danych oparty bezpośrednio w tabeli lub kwerendy zamiast formularza.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij przycisk Podformularz/podraport.

 4. W siatce projektu formularza kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony arkusza danych.

 5. Zmień położenie, a następnie zmień rozmiar kontrolki podformularza, przeciągając uchwyty krawędzie i rogi formantu.

 6. Edytuj etykietę dla kontrolki podformularza, klikając najpierw pozycję etykietę, klikając dwukrotnie go, aby zaznaczyć jego tekst, a następnie wpisując Nowa etykieta. Jeśli wolisz usunąć etykietę, raz kliknij etykietę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 7. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 8. Jeśli formant podformularza nie jest obecnie zaznaczony, kliknij go jeden raz, aby go zaznaczyć.

 9. Na karcie dane w arkuszu właściwości kliknij Obiekt źródłowy listy rozwijanej, a następnie kliknij tabelę lub kwerendę, którą chcesz wyświetlić w arkuszu danych. Na przykład wyświetlić dane z tabeli zamówienia, kliknij pozycję Table.Orders.

 10. Jeśli skonfigurujesz relacje poprawnie przed rozpoczęciem tej procedury, Access automatycznie ustawia Podrzędne pola łączące i właściwości Nadrzędne pola łączące z poprawne wartości, które będą formularza głównego łączące do arkusza danych.

  Moje właściwości nadrzędne pola łączące i podrzędne pola łączące są puste

  Jeśli programu Access nie można określić, jak połączyć formant podformularza do formularza głównego, pozostawia właściwości Podrzędne pola łączące i Nadrzędne pola łączące podformularza kontrolki puste. Należy skonfigurować te właściwości ręcznie, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz formularz główny w widoku projektu.

  2. Kliknij raz formant podformularza, aby go zaznaczyć.

  3. Jeśli arkusz właściwości nie jest obecnie wyświetlane, naciśnij klawisz F4.

  4. Na karcie dane w arkuszu właściwości kliknij pozycję (...) obok pola właściwości Podrzędne pola łączące .

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pola łączące podformularza.

  5. Na liście rozwijanej Pola główne i Podrzędne pola wybierz pola, które chcesz połączyć z formularzy. Jeśli nie masz pewności, jakie pola do użycia, kliknij przycisk Proponuj mieć dostęp określić pola łączące. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

   Jeśli pole, które ma być używany do łączenia formularzy nie jest widoczna, może być konieczne edytowanie źródła rekordów formularza głównego lub podrzędny należy upewnić się, że pole jest w nim. Na przykład jeśli formularz jest oparty na kwerendzie, upewnij się, że pole łączące znajduje się w wynikach kwerendy.

  6. Zapisz formularz główny i przełącz się do widoku Formularz, aby sprawdzić, czy formularz działa zgodnie z oczekiwaniami.

 11. Zapisz formularz, klikając przycisk Zapisz na pasku Narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + S.

 12. Przejdź do widok formularza i sprawdź, czy arkusz danych działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Opis różnic między formularza zawierającego arkusz danych i formularz dzielony

Formularz zawierający arkusz danych są wyświetlane dane ze źródeł danych innego (ale zazwyczaj powiązanych). Na przykład formularz mogą być wyświetlanie pracowników, a może być arkusza danych, który zawiera wszystkich zadań przydzielonych do poszczególnych pracowników. Arkusz danych ma innego źródła danych w formularzu, który go zawiera. Natomiast formularza dzielonego zawiera dwie sekcje (formularza i arkusza danych), ale tych samych danych jest wyświetlana w obu sekcjach. Dwie sekcje śledzenie ze sobą i udostępnia dwa widoki danych jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i pracy z formularza dzielonego zobacz artykuł Tworzenie formularza dzielonego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×