Wspólna praca nad prezentacjami programu PowerPoint

Wspólna praca nad prezentacjami programu PowerPoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online w usłudze Office 365 możesz współpracować nad nią jednocześnie z innymi osobami.

Aby jednocześnie pracować nad prezentacją, wszyscy autorzy muszą używać programu PowerPoint 2010 lub nowszego (w systemie Windows), PowerPoint 2016 dla komputerów Mac albo najnowszej wersji aplikacji PowerPoint Online.

Udostępnianie prezentacji innym osobom i współpracowanie nad nią w tym samym czasie

 1. Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia współpracy, otwórz prezentację programu PowerPoint i wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu wstążki.

  Udostępnianie
 2. W polu Zaproś osoby wprowadź adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić prezentację. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko. Lista rozwijana pozwala określić, czy zaproszone osoby mogą edytować plik, czy tylko mogą go wyświetlać.

  Okienko dialogowe udostępniania w programie PowerPoint
 3. Kliknij przycisk Udostępnij. Jeśli plik został już zapisany w chmurze, do osób zapraszanych zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem. Jeśli prezentacja nie została zapisana w usłudze OneDrive ani SharePoint Online w usłudze Office 365, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego teraz. Po wykonaniu tej czynności zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

  Jeśli prezentacja nie została zapisana w usłudze OneDrive ani w witrynie SharePoint, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego.

Sprawdzanie, jak inne osoby pracują nad udostępnioną prezentacją

 1. Otwórz prezentację i zacznij nad nią pracować.

  Jeśli jest innej osobie wyświetlanie lub pracy w prezentacji, swój obraz miniatury zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu wstążki. PowerPoint powiadamia osób i opuszczaniu prezentacji.

  Kontakty i czat
 2. W okienku Udostępnianie zobaczysz też imiona i nazwiska osób, które przeglądają lub edytują prezentację. Na miniaturze slajdu i na samym slajdzie znajduje się wskaźnik sygnalizujący, w którym miejscu inne osoby pracują z prezentacją. Umieść wskaźnik myszy na opisanym wyżej wskaźniku lub wybierz go, aby dowiedzieć się, kto edytuje prezentację.

  Przedstawia ikonę wskazującą, że inna osoba wspólnie pracuje nad slajdem w programie PowerPoint 2016

  Na potrzeby ułatwień dostępu program PowerPoint umożliwia również włączanie automatycznego wyświetlania imienia i nazwiska osoby edytującej. Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje > Zaawansowane > Wyświetlanie > Pokaż flagi obecności dla wybranych elementów.

  Przedstawia ikonę wskazującą, że ktoś pracuje nad sekcją slajdu w programie PowerPoint 2016 dla systemu Windows
 3. Po zakończeniu pracy zapisz plik.

  Jeśli inni autorzy wprowadzili zmiany, podczas zapisywania zostanie wyświetlony następujący komunikat.

  Komunikat o zmianach synchronizowanych w programie PowerPoint

  Jeśli Twoje zmiany nie są w konflikcie ze zmianami innych autorów, zostaną one scalone automatycznie i nie trzeba będzie nic robić.

Komunikowanie się za pomocą rozmów i komentarzy

Możesz natychmiast rozmawiać z innymi osobami, które pracują w prezentacji przechowywanych na OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Wybierz przycisk Rozmowa Przycisk czatu grupowego w programie PowerPoint 2016 zacząć rozmowy grupowe wszystkim pracuje nad dokumentem.

 • Historia rozmowy nie jest zachowywane, więc po zamknięciu dokumentu i ponownym otwarciu go później możesz się, że trwa uruchamianie nowy pusty rozmów w programie. Jeśli potrzebujesz więcej trwałych dyskusji, warstwowy komentarze.

 • Jeśli inna osoba zostanie otwarty plik w celu jej edytowania, ich rozmowy, można dołączyć za, ale przed ich otworzyć plik nie widzą żadnej historii rozmów z. Widoczne są tylko nowe wiadomości od czasu, że ich otworzyć.

Wybierz pozycję komentarze komentarze można wprowadzać lub wyświetlać komentarze. Można też odpowiedzieć lub rozwiązać komentarze i oznaczanie ich jako wykonanego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie komentarzy .

Śledzenie zmian: Poprawki wprowadzone przez inne osoby są wyróżnione

PowerPoint dla usługi Office 365 automatycznie rejestruje informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentów w trybie online.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Po ponownym otwarciu zmodyfikowanej prezentacji (lub po otwarciu pliku aktywnie edytowanego przez inną osobę) zmienione slajdy są wyróżniane w kolorze turkusowym w okienku miniatur.

  Wyróżnianie poprawek w okienku miniatur programu PowerPoint
 2. Wybierz miniaturę, aby wyświetlić pełnowymiarowy slajd. Zmienione elementy slajdu zostaną oznaczone obramowaniem w kolorze turkusowym. Towarzysząca notacja zawiera informacje o osobie, która dokonała zmiany, i czasie wprowadzenia zmiany.

  W niektórych przypadkach zmieniony slajd jest wyróżniany, ale rodzaj wprowadzonej zmiany nie jest wskazywany na poszczególnych slajdach. Sytuacje takie mogą obejmować: zmiany w okienku notatek, usunięcie kształtu, dodanie komentarza i zmiany animacji.

  Notacja o wyróżnianiu poprawek z informacjami o osobie dokonującej zmiany i czasie jej wprowadzenia

Co decyduje, czy zmiany są wyróżniane:

 • Ta funkcja działa w przypadku udostępnionych dokumentów przechowywanych w usłudze OneDrive i programie SharePoint.

 • Zmiany są wyróżniane tylko wtedy, gdy osoba, która powoduje, że zmiana jest przy użyciu PowerPoint Online, czy jest subskrybentów Office 365PowerPoint 2016 — co najmniej wersji 1707 kanału co miesiąc. Znajdowanie wersję pakietu Office

 • Zmiany nie są wyróżniane, jeśli wyłączono dane poprawek dla dokumentu w opcjach prywatności w Centrum zaufania:

  Jeśli opcje prywatności nie są włączone, imię i nazwisko użytkownika (oraz czas dokonanej przez niego ostatniej modyfikacji obiektu) są przechowywane w prezentacji na potrzeby funkcji wyróżniania poprawek. Jeśli zachodzi taka potrzeba, te informacje można usunąć za pomocą Inspektora dokumentów. (Zobacz artykuł Przeprowadzanie inspekcji prezentacji w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z Inspektora dokumentów).

  Jeśli opcje prywatności włączone, to funkcja wyróżniania poprawek jest wyłączona, co oznacza, że nie są przechowywane żadne dane osobowe (imiona i nazwiska użytkowników oraz czasy wymienione powyżej).

  Aby umożliwić poprawek wyróżnienia, dane o stan przeczytane/nieprzeczytane poszczególne slajdy są przechowywane oddzielnie przez PowerPoint. Gdzie są przechowywane dane zależy od których wersji i kanał PowerPoint używasz. Firma Microsoft jest przesuwanie kierunku przechowywaniu go w usłudze online firmy Microsoft umożliwia zapisanie ustawień użytkownika, ale firma Microsoft nie całkowicie shift jeszcze ukończone.

  W poniższej tabeli wymieniono w każdej wersji odpowiednich PowerPoint i miejsce, w którym są przechowywane dane stan przeczytane/nieprzeczytane o każdej osobie, która zostanie otwarty plik:

  Ten numer wersji (lub nowszy)

  Stan dane są przechowywane w

  W programie PowerPoint dla usługi Office 365 w kanale co miesiąc

  między 1707 i 1710

  Na dysku komputera w ścieżce:

  %appdata%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Tej lokalizacji jest chroniony w folderze Użytkownicy systemu Windows; Jeśli chcesz, możesz ręcznie usunąć pliki, które rejestrowanie statusu przeczytane i nieprzeczytane.

  W programie PowerPoint dla usługi Office 365 w kanale co miesiąc

  1711

  Usługa Microsoft Online

  W programie PowerPoint dla kanału usługi Office 365 w półokręgu roczną (docelowe)

  Nie są jeszcze dostępne

  Usługa Microsoft Online

  PowerPoint dla komputerów Mac — usługi Office 365

  16.x

  Usługa Microsoft Online

  PowerPoint dla systemu Android

  16.0.9001.2077

  Usługa Microsoft Online

  PowerPoint dla systemu iOS

  2.9.108.0

  Usługa Microsoft Online

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Usługa Microsoft Online

  Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

 • Zmiany nie są wyróżniane, jeśli plik jest zaszyfrowany lub chroniony hasłem.

 • Zmiany nie są wyróżniane, jeśli plik jest w formacie odp lub starszym formacie programu PowerPoint (ppt bądź pps).

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych zmianami

Jeśli istnieją zmiany powodujące konflikty, po wybraniu pozycji Zapisz zostanie wyświetlone wizualne porównanie Twoich zmian i zmian powodujących konflikty wprowadzonych przez jednego ze współpracowników. Umożliwia to wybranie zmian, które powinny zostać zachowane.

Okno dialogowe Zmiany powodujące konflikty w programie PowerPoint

W porównaniu będą widoczne tylko te zmiany wprowadzone przez innych, które powodują bezpośredni konflikt ze zmianami wprowadzonymi przez Ciebie. Zmiany, które nie powodują konfliktu, są scalane automatycznie z prezentacją, gdy ją zapisujesz, i zobaczysz je w widoku Moje zmiany.

 1. Wybierz pozycję Moje zmiany lub Zmiany innych osób.

 2. Jeśli istnieje więcej niż jeden konflikt do rozwiązania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Następny, aby kontynuować rozwiązywanie konfliktów. Wybierz pozycję Poprzedni, aby ponownie wyświetlić wcześniejszy konflikt.

  • Jeśli chcesz wybrać ten sam zestaw zmian dla wszystkich pozostałych konfliktów, zaznacz pole wyboru Zrób to dla pozostałych konfliktów.

   Pole wyboru „Zrób to dla pozostałych konfliktów” w programie PowerPoint

 3. Po zakończeniu rozwiązywania konfliktów wybierz pozycję Gotowe.

Działania związane z dokumentem

W okienku Działanie można wyświetlić pełną listę dotychczas wprowadzonych zmian. Można tam też uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji. Wybierz pozycję Działanie Historia wersji na Wstążce, aby wyświetlić okienko Działanie.

Okienko działań

Współpraca w czasie rzeczywistym z automatycznym zapisywaniem

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, możesz używać współpracy w czasie rzeczywistym z automatycznym zapisywaniem. Ta funkcja bazuje na innych funkcjach współpracy opisanych w tym artykule, umożliwiając sprawdzenie, co robią inni użytkownicy (na przykład piszą wyrazy) w momencie, gdy to robią, oraz zapisując automatycznie wszystkie wprowadzane zmiany. W danym momencie tylko jedna osoba może pracować w konkretnym bloku. (Wokół bloku, nad którym pracuje inny użytkownik, jest wyświetlane obramowanie w wyrazistym kolorze oraz jest wyświetlana ikona ołówka wraz z informacją, kto edytuje ten blok).

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Plik > Opcje > Ogólne i wybierz opcję w obszarze Opcje współpracy w czasie rzeczywistym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×