Współużytkowanie zasobów, okno dialogowe

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Współużytkowanie zasobów służy do ustawiania preferencji współużytkowania zasobów z innymi projektami. Dostępne są następujące możliwości:

  • włączać lub wyłączać współużytkowanie zasobów;

  • wybierać plik projektu do współużytkowania zasobów;

  • określać priorytety plików w przypadku konfliktu informacji o zasobach pochodzących z dwóch plików.

Lokalizacja okna dialogowego

W menu Narzędzia należy wskazać polecenie Współużytkowanie zasobów, a następnie kliknąć polecenie Współużytkuj zasoby.

Szczegóły

Zasoby dla sekcji

Użyj własnych zasobów     Wybranie tej opcji powoduje, że w aktywnym projekcie są używane tylko zasoby tego projektu. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

Użyj zasobów     Wybranie tej opcji powoduje, że w aktywnym projekcie są używane zasoby pochodzące z innego projektu.

Z     Określa nazwę otwartego projektu, którego zasoby mają być współużytkowane. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zaznaczona opcja Użyj zasobów.

W przypadku konfliktu informacje kalendarz lub zasób sekcji

Pula ma pierwszeństwo     Wybranie tej opcji powoduje, że w przypadku konfliktu informacji dotyczących zasobu między aktywnym (współużytkującym) projektem a projektem puli zasobów pierwszeństwo będą miały informacje pochodzące z projektu puli zasobów. Na przykład, jeśli ta opcja jest zaznaczona i maksymalna liczba jednostek danego zasobu w projekcie współużytkującym wynosi 100 procent, a w projekcie puli zasobów 75 procent, to jako maksymalna liczba jednostek tego zasobu zostanie przyjęta wartość 75 procent. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

Współużytkownik ma pierwszeństwo     Wybranie tej opcji powoduje, że w przypadku konfliktu informacji dotyczących zasobu między aktywnym (współużytkującym) projektem a projektem puli zasobów pierwszeństwo będą miały informacje pochodzące z aktywnego (współużytkującego) projektu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×