Współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie PowerPoint 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows — wspólnie ze znajomymi lub współpracownikami opracowywać prezentację w trybie online. Można współtworzyć dokumenty zarówno w zwykły sposób, jak i w czasie rzeczywistym. W przypadku drugiej z powyższych opcji zmiany dokonywane przez inne osoby są widoczne natychmiast w momencie ich wprowadzania.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie przyjęto założenie, że zalogowano się na konto Microsoft, dzięki czemu usługa OneDrive jest dostępna.

W tym temacie

Dodawanie lokalizacji zapisywania online

Usługa OneDrive jest dostępna natychmiast po rozpoczęciu używania programu PowerPoint 2016. Aby jednak można było ręcznie zapisać dokument w witrynie programu SharePoint, może być konieczne uprzednie dodanie tej witryny.

 1. W programie PowerPoint 2016 naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz nazwę pliku, a po niej „Okno PowerPoint, wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz A, aby otworzyć menu Zapisz jako. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Zapisz jako”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Zapisz jako”.

 3. Naciśnij klawisz A, aby dodać lokalizację zapisywania. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Dodaj lokalizację”. W programie JAWS usłyszysz: „Funkcje zapisywania, karta Dodaj lokalizację”.

 4. Naciśnij klawisz 1, aby dodać witrynę programu SharePoint.

 5. Po wyświetleniu monitu wpisz adres e-mail, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do witryny programu SharePoint, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Witryna będzie teraz dostępna w oknie dialogowym Zapisywanie jako w programie PowerPoint 2016.

Zapisywanie prezentacji w trybie online

Aby można było rozpocząć współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2016 razem z inną osobą, należy najpierw zapisać ją w usłudze OneDrive lub SharePoint Online.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Po utworzeniu prezentacji, którą chcesz udostępnić w programie PowerPoint 2016, naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz nazwę pliku, a po niej „Okno PowerPoint, wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz H, aby otworzyć menu Udostępnij. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Udostępnij”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Udostępnianie”.

 3. Naciśnij klawisz C, aby zapisać prezentację w chmurze. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Zapisz jako”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Zapisz jako”.

 4. Naciśnij klawisz K, aby zapisać prezentację w usłudze OneDrive. Usłyszysz: „Wybrano, element karty OneDrive”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta OneDrive”.

  • Jeśli jeszcze nie zapisano prezentacji lokalnie lub chcesz zmienić jej nazwę pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wprowadź tutaj nazwę pliku” lub bieżącą nazwy pliku. Wpisz odpowiednią nazwę, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Zapisz”. Naciśnij klawisz spacji, aby zapisać prezentację w usłudze OneDrive.

  • Jeśli już zapisano prezentację i chcesz użyć tej samej nazwy pliku w usłudze OneDrive, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zapisać prezentację w usłudze OneDrive.

Zapisywanie prezentacji w programie SharePoint

 1. Po utworzeniu prezentacji, którą chcesz udostępnić w programie PowerPoint 2016, naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz nazwę pliku, a po niej „Okno PowerPoint, wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz H, aby otworzyć menu Udostępnij. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Udostępnij”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Udostępnianie”.

 3. Naciśnij klawisz C, aby zapisać prezentację w chmurze. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Zapisz jako”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Zapisz jako”.

 4. Naciśnij klawisz S, aby zapisać prezentację w witrynie programu SharePoint. Naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Witryny”, a potem nazwę odpowiedniej witryny.

 5. Naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie. Czytnik zawartości ekranu wypowie bieżącą nazwę pliku lub kilka wyrazów z początku tekstu, jeśli plik nie został jeszcze zapisany.

  • Jeśli jeszcze nie zapisano prezentacji lokalnie lub chcesz zmienić jej nazwę pliku, wpisz odpowiednią nazwę, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wszystkie lokalizacje, przycisk podziału”, a następnie klawisz Strzałka w prawo do momentu usłyszenia adresu Twojej witryny programu SharePoint. Naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu usłyszenia nazwy odpowiedniej biblioteki lub obszaru roboczego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać prezentację.

  • Jeśli już zapisano prezentację i chcesz użyć tej samej nazwy pliku w programie SharePoint, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wszystkie lokalizacje, przycisk podziału”, a następnie klawisz Strzałka w prawo do momentu usłyszenia adresu Twojej witryny programu SharePoint. Naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu usłyszenia nazwy odpowiedniej biblioteki lub obszaru roboczego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać prezentację.

Udostępnianie prezentacji innym osobom

Po zapisaniu prezentacji w trybie online udostępnij ją współautorom za pomocą okienka Udostępnianie.

 1. Naciśnij klawisze Alt+Y, U, aby otworzyć okienko Udostępnianie. Fokus zostanie przeniesiony do pola Zaproś osoby w okienku Udostępnianie.

 2. Wpisz adres e-mail współautora. Jeśli jest ich więcej, rozdziel adresy przecinkami.

 3. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Udziel uprawnień do tego dokumentu”. Jeśli po nim usłyszysz komunikat „Może edytować”, przyznano już odpowiednie uprawnienia do współtworzenia. Jeśli nie, naciśnij klawisz Spacja, a następnie używaj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby przechodzić między opcjami. Gdy usłyszysz komunikat „Może edytować”, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby napisać krótką wiadomość dla współautorów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dołącz wiadomość (opcjonalnie)”, a następnie wpisz treść wiadomości.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Współautorom zostanie wysyłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o przyznaniu dostępu.

Zmienianie opcji udostępniania

Możesz automatycznie udostępniać zmiany współautorom lub odpowiadać na monit przy każdym otwarciu prezentacji, w której inna osoba wprowadza swoje zmiany.

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz nazwę pliku, a po niej „Okno PowerPoint, wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz T, aby otworzyć menu Opcje. Usłyszysz: „Okno Opcje programu PowerPoint, Ogólne”. W programie JAWS usłyszysz: „Opcje programu PowerPoint”. W programie JAWS fokus może nie być ustawiony na karcie Ogólne. Aby się upewnić, że jest aktywna odpowiednia karta, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby przechodzić między kartami do momentu usłyszenia komunikatu „Ogólne”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Automatycznie zapisuj zmiany podczas pracy z innymi osobami”, a potem bieżące ustawienie. Aby zmienić to ustawienie, naciskaj klawisz Spacja, aż usłyszysz „Zaznaczone” lub „Niezaznaczone” (zależnie od tego, która opcja Cię interesuje), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zamknąć menu Opcje, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

To ustawienie jest stosowane do każdej udostępnianej prezentacji, a nie tylko do tej, w której pracujesz.

Współpraca w prezentacji udostępnionej

Współtworzenie w programie PowerPoint umożliwia wielu osobom współpracę nad prezentacjami. Funkcja współtworzenia jest uruchamiana automatycznie, gdy wiele osób otwiera tę samą prezentację zapisaną w usłudze OneDrive lub SharePoint Online.

Współautorzy mogą skorzystać z wysłanego przez Ciebie linku i prezentacja zostanie otwarta w ich wersjach programu PowerPoint lub w aplikacji PowerPoint Online. Jeśli również korzystają z programu PowerPoint Online lub PowerPoint 2016 i wyrazili zgodę na automatyczne udostępnianie zmian, to jeśli nad slajdem, do którego przejdziesz, pracują inni współautorzy, czytnik zawartości ekranu poinformuje: „Inni użytkownicy edytują ten slajd”.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Współpracowanie w chmurze za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×