Współtworzenie dokumentów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Współtworzenie dokumentów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, współpracować nad dokumentem w trybie online. Można współtworzyć dokumenty zarówno w zwykły sposób, jak i w czasie rzeczywistym. W przypadku drugiej z powyższych opcji zmiany dokonywane przez inne osoby są widoczne natychmiast w momencie ich wprowadzania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie przyjęto założenie, że zalogowano się do Twojego konta Microsoft, dzięki czemu usługa OneDrive jest dostępna.

W tym temacie

Zapisywanie dokumentu w trybie online

Aby można było rozpocząć współtworzenie dokumentu w programie Word 2016 razem z inną osobą, musisz najpierw zapisać go w usłudze OneDrive lub SharePoint Online.

Zapisywanie dokumentu w usłudze OneDrive

 1. Po utworzeniu dokumentu, który chcesz udostępnić w programie Word 2016, naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz H, aby otworzyć menu Udostępnij. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Udostępnij”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Udostępnianie”.

 3. Naciśnij klawisz C, aby zapisać dokument w chmurze. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Zapisz jako”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Zapisz jako”.

 4. Naciśnij klawisz K, aby zapisać dokument w usłudze OneDrive. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty OneDrive – Osobiste”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta OneDrive — Osobiste”. Twoja nazwa konta usługi OneDrive może się różnić.

  • Jeśli jeszcze nie zapisano dokumentu lokalnie lub chcesz zmienić jego nazwę pliku, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Wprowadź tutaj nazwę pliku” lub bieżącej nazwy pliku. Wpisz odpowiednią nazwę, a następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk Zapisz”. Naciśnij klawisz spacji, aby zapisać dokument w usłudze OneDrive.

  • Jeśli już zapisano dokument i chcesz użyć tej samej nazwy pliku w usłudze OneDrive, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz spacji, aby zapisać dokument w usłudze OneDrive.

Zapisywanie dokumentu w programie SharePoint

 1. Po utworzeniu dokumentu, który chcesz udostępnić w programie Word 2016, naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz H, aby otworzyć menu Udostępnij. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Udostępnij”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Udostępnianie”.

 3. Naciśnij klawisz C, aby zapisać dokument w chmurze. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Zapisz jako”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Zapisz jako”.

 4. Naciśnij klawisz S, aby zapisać dokument w witrynie programu SharePoint. Usłyszysz komunikat: „Witryny”, a po nim nazwę witryny.

 5. Naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie. Czytnik zawartości ekranu wypowie bieżącą nazwę pliku lub kilka wyrazów z początku tekstu, jeśli plik nie został jeszcze zapisany.

  • Jeśli jeszcze nie zapisano dokumentu lokalnie lub chcesz zmienić jego nazwę pliku, wpisz odpowiednią nazwę, a następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Wszystkie lokalizacje, przycisk podziału”, a następnie klawisz strzałki w prawo do momentu usłyszenia adresu Twojej witryny programu SharePoint. Naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu usłyszenia nazwy odpowiedniej biblioteki lub obszaru roboczego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać dokument.

  • Jeśli już zapisano dokument i chcesz użyć tej samej nazwy pliku w programie SharePoint, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Wszystkie lokalizacje, przycisk podziału”, a następnie klawisz strzałki w prawo do momentu usłyszenia adresu Twojej witryny programu SharePoint. Naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu usłyszenia nazwy odpowiedniej biblioteki lub obszaru roboczego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać dokument.

Dodawanie lokalizacji zapisywania online

Usługa OneDrive jest dostępna natychmiast po rozpoczęciu używania programu Word 2016. Aby jednak można było zapisać dokument w witrynie programu SharePoint, może być konieczne uprzednie ręczne dodanie tej witryny.

 1. W programie Word 2016 naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz A, aby otworzyć menu Zapisz jako. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Zapisz jako”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Zapisz jako”.

 3. Naciśnij klawisz A, aby dodać lokalizację zapisywania. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Dodaj lokalizację”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Dodaj lokalizację”.

 4. Naciśnij klawisz 1, aby dodać witrynę programu SharePoint.

 5. Po wyświetleniu monitu wpisz adres e-mail używany z Twoją witryną programu SharePoint, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Witryna będzie teraz dostępna w oknie dialogowym Zapisywanie jako w programie Word_2016.

Udostępnianie dokumentu innym osobom

Po zapisaniu dokumentu w trybie online udostępnij go innym osobom, z którymi chcesz współpracować.

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz H, aby otworzyć menu Udostępnij. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Udostępnij”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Udostępnianie”.

 3. Naciśnij klawisz A, aby udostępnić zapisany dokument innym osobom. Usłyszysz nazwę dokumentu, a po niej monit „Wprowadź nazwy lub adresy e-mail” lub tylko komunikat „Koniec wiersza”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Okienko Udostępnianie, wprowadź nazwy lub adresy e-mail” Wpisz adres e-mail osoby, z którą chcesz współpracować. Jeśli masz kilka takich adresów w-mail, rozdziel je przecinkami.

 4. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Udziel uprawnień do tego dokumentu”. Jeśli po nim usłyszysz komunikat „Może edytować”, przyznano już odpowiednie uprawnienia do współtworzenia. Jeśli nie, naciśnij klawisz spacji, a następnie używaj klawisza strzałki w górę lub w dół, aby przechodzić między opcjami. Gdy usłyszysz komunikat „Może edytować”, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby napisać krótką wiadomość dla współautorów, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Dołącz wiadomość (opcjonalnie)”, a następnie wpisz treść wiadomości.

 6. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość e-mail o udostępnieniu do współpracowników.

Zmienianie opcji udostępniania

Jeśli chcesz, możesz wybrać opcję powodującą, że Twoje zmiany będą zawsze udostępniane współautorom lub że będzie wyświetlany odpowiedni monit przy każdym otwarciu dokumentu, w którym inna osoba udostępnia swoje zmiany.

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, element karty Informacje”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, Plik, karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz T, aby otworzyć menu Opcje. Usłyszysz komunikat: „Okno Opcje programu Word, Ogólne, 1 z 10”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Opcje programu Word”. W programie JAWS fokus może nie być ustawiony na karcie Ogólne. Aby się upewnić, że jest aktywna odpowiednia karta, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aby przechodzić między kartami do momentu usłyszenia komunikatu „Ogólne”.

 3. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Podczas pracy z innymi osobami chcę automatycznie udostępniać zmiany”, a po nim bieżącego ustawienia. Aby zmienić to ustawienie, naciśnij klawisz spacji, a następnie używaj klawisza strzałki w górę lub w dół w celu przechodzenia między opcjami. Gdy usłyszysz komunikat „Zawsze” lub „Zapytaj mnie” (w zależności od wybranej opcji), naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zamknąć menu Opcje, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

To ustawienie jest stosowane do każdego dokumentu udostępnionego, a nie tylko do dokumentu, w którym pracujesz.

Porada: Jeśli wybierzesz opcję Nigdy, nie zobaczysz zmian wprowadzonych przez inne osoby, a inne osoby nie zobaczą zmian wprowadzonych przez Ciebie.

Współpraca w dokumencie udostępnionym

Program Word 2016 oferuje dwie opcje współtworzenia: zwykle i w czasie rzeczywistym. W przypadku obu powyższych opcji współpraca nad dokumentami.może być prowadzona przez wiele osób naraz. Istnieje jedna istotna różnica między tymi opcjami:

 • Podczas zwykłego współtworzenia jednoczesna współpraca z innymi osobami nad dokumentem odbywa się bez odblokowywania siebie nawzajem. Akapity, nad którymi pracuje inna osoba, są zablokowane. Podczas zapisywania dokumentu widać zmiany wprowadzone przez inne osoby od chwili ostatniego zapisania dokumentu.

 • W przypadku współtworzenia w czasie rzeczywistym dwie osoby lub ich większa liczba wpisują tekst jednocześnie i automatycznie widzą modyfikacje tekstu podczas ich wprowadzania przez wszystkich współautorów. Jeśli współtworzysz dokument z innymi osobami, które korzystają z wersji obsługującej tylko zwykłe współtworzenie, będziesz widzieć, że edytują one dokument, ale ich zmiany będą widoczne dopiero po jego zapisaniu.

Gdy korzystasz z programu Word 2016 do pracy z dokumentem udostępnionym, nie musisz zmieniać niczego w sposobie swojej pracy. Współautorzy mogą po prostu skorzystać z wysłanego przez Ciebie linku i dokument zostanie otwarty w ich wersjach programu Word lub w aplikacji Word Online. Jeśli korzystają również z aplikacji Word Online lub programu Word 2016 i wyrazili zgodę na automatyczne udostępnianie zmian, ich modyfikacje są pokazywane podczas ich wprowadzania i możesz czytać zmodyfikowany tekst za pomocą czytnika zawartości ekranu bez czekania na zapisanie dokumentu przez inne osoby.

Informacje odczytywane przez czytniki zawartości ekranu

W trakcie korzystania z czytnika zawartości ekranu podczas współpracy nad dokumentem w programie Word 2016 usłyszysz komunikaty, gdy wystąpią określone zdarzenia:

 • Komunikat „Niezsynchronizowana zmiana” oznacza, że jeden autor edytuje akapit (za pomocą zwykłego współtworzenia), ale nie zapisał jeszcze zmian. Dany obszar jest zablokowany dla współautorów.

 • Komunikat „Edycja zablokowanej zmiany” oznacza, że inny autor zablokował dany obszar, zazwyczaj akapit, i nie możesz go edytować.

 • Komunikat „Zmiana zewnętrzna” oznacza, że jeden ze współautorów właśnie zapisał dokument i dodał do niego nową zawartość. W przypadku zwykłego współtworzenia obszar ten zostanie wyróżniony kolorem zielonym dla użytkownika ze sprawnym wzrokiem.

 • Komunikat „Zmiana powodująca konflikt” oznacza, że jeden z autorów ma akapit powodujący konflikt ze zmianą wprowadzoną przez innego współautora. Ten obszar zostanie wyróżniony kolorem czerwonym dla użytkownika ze sprawnym wzrokiem.

 • Komunikat „Autor” oznacza, że jeden z autorów obecnie edytuje ten akapit (za pomocą współtworzenia w czasie rzeczywistym). Dzięki temu współautorzy mogą uniknąć konfliktu spowodowanego przez edytowanie tego samego obszaru.

Porada: Gdy rozpoczynasz pracę nad dokumentem razem z inną osobą, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o wybór trybu współtworzenia. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do tego okna dialogowego.

Zobacz też

Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, oraz klawiatury można w programie Word dla komputerów Mac współpracować nad dokumentem online.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie dokumentu w trybie online

Aby można było rozpocząć współtworzenie dokumentu w programie Word dla komputerów Mac razem z inną osobą, musisz najpierw zapisać plik w usłudze OneDrive lub SharePoint Online.

Zapisywanie dokumentu w usłudze OneDrive

 1. Po utworzeniu dokumentu, który chcesz udostępnić w programie Word dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+Shift+S. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako.

  Uwaga: Upewnij się, że zalogowano się do usługi OneDrive.

 2. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Lokalizacje online”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz nazwę dokumentu.

 4. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Miejsca, tabela <nazwa pierwszej lokalizacji zapisu online>, wybrano”.

 5. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu „OneDrive, <nazwa konta usługi OneDrive”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz domyślne”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do okna edycji dokumentu.

Zapisywanie dokumentu w programie SharePoint

 1. Po utworzeniu dokumentu, który chcesz udostępnić w programie Word dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+Shift+S. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako.

  Uwaga: Upewnij się, że zalogowano się do SharePoint.

 2. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Lokalizacje online”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz nazwę dokumentu.

 4. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Miejsca, tabela <nazwa pierwszej lokalizacji zapisu online>, wybrano”.

 5. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu „SharePoint Online, <nazwa konta usługi SharePoint Online”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz domyślne”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do okna edycji dokumentu.

Dodawanie lokalizacji zapisywania online

Usługa OneDrive jest dostępna natychmiast po rozpoczęciu używania programu Word dla komputerów Mac. Aby jednak można było zapisać dokument w witrynie programu SharePoint, może być konieczne uprzednie ręczne dodanie tej witryny.

 1. Naciśnij klawisze Command+Shift+S. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Lokalizacje online”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Dodaj miejsce”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk SharePoint”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Wpisz lub wklej adres URL folderu programu SharePoint, a następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Dalej”.

 6. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Po wyświetleniu monitu wpisz adres e-mail używany z Twoją witryną programu SharePoint, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 7. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Witryna będzie teraz dostępna w oknie dialogowym Zapisywanie jako w programie WordforMac.

Udostępnianie dokumentu innym osobom

Po zapisaniu dokumentu w trybie online udostępnij go innym osobom, z którymi chcesz współpracować.

Zapraszanie innych osób do współpracy

Możesz zaprosić inne osoby do wspólnej pracy nad dokumentem. Bezpośrednio w programie Word dla komputerów Mac możesz wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do współpracy i linkiem do dokumentu.

 1. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Plik”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Gdy usłyszysz komunikat „Zaproś osoby wielokropek”, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Wpisz nazwę lub adres e-mail osoby, z którą chcesz współpracować. Jeśli masz kilka takich adresów e-mail, rozdziel je przecinkami.

 6. Jeśli chcesz napisać wiadomość do adresata, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Dołącz wiadomość", a następnie wpisz odpowiedni tekst.

 7. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Może edytować, zaznaczone pole wyboru”. Jeśli nie chcesz, aby Twój współpracownik mógł edytować dokument, naciśnij klawisz Spacja.

 8. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wysłać wiadomość e-mail o udostępnieniu do współpracowników.

Udostępnianie linku do dokumentu

Możesz skopiować link do dokumentu i wkleić go do innego pliku udostępnionego, na przykład do prezentacji programu PowerPoint.

 1. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Plik”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Kopiuj łącze”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Wklej link, na przykład w innym pliku udostępnionym.

Współpraca w dokumencie udostępnionym

Gdy korzystasz z programu Word dla komputerów Mac do pracy z dokumentem udostępnionym, nie musisz zmieniać niczego w sposobie swojej pracy. Współautorzy mogą po prostu skorzystać z wysłanego przez Ciebie linku i dokument zostanie otwarty w ich wersjach programu Word lub w aplikacji Word Online.

Aby odświeżyć dokument w celu wyświetlenia zmian wprowadzonych przez innych autorów, naciśnij klawisze Command+S.

Wyewidencjonowywanie dokumentu

Jeśli chcesz tymczasowo zablokować dokument, aby być jedyną osobą uprawnioną do wprowadzania zmian, możesz go wyewidencjonować. Po wyewidencjonowaniu pliku przez Ciebie inne osoby nie będą mogły go zmieniać ani wyświetlać wprowadzanych przez Ciebie zmian do momentu zapisania przez Ciebie pliki i zaewidencjonowania go.

 1. Po otwarciu dokumentu naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Plik”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Wyewidencjonuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Edytuj dokument, a po zakończeniu naciśnij klawisze Control+Opcja+M.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Plik”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Zaewidencjonuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 7. Usłyszysz komunikat: "Komentarze do wersji". Wpisz krótki opis wprowadzonych zmian. Po zakończeniu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zaewidencjonuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Blokowanie innych autorów

Możesz uniemożliwić innym autorom wprowadzanie zmian w określonych sekcjach dokumentu.

 1. W dokumencie zaznacz sekcję, która nie powinna być edytowana przez inne osoby.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Narzędzia”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Blokuj autorów”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Aby odblokować autorów, naciśnij klawisze Control+Opcja+M.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Narzędzia”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 7. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Odblokuj wszystkie zablokowane przeze mnie obszary”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×