Współpracowanie w chmurze za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Współpracowanie w chmurze za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można udostępniać prezentację programu PowerPoint 2016 i współpracować z innymi osobami. Można również tworzyć kopie prezentacji i udostępniać je pocztą e-mail w różnych formatach, takich jak PDF.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu PowerPoint i logowanie się

Aby udostępnić prezentację, musisz zalogować się do swojego konta Microsoft w programie PowerPoint 2016, co pozwoli na zapisanie pliku w usłudze OneDrive.

 1. Aby szybko otworzyć program PowerPoint 2016, naciśnij klawisz logo Windows, wpisz ciąg „powerpoint 2016” i naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby zacząć od pustej prezentacji, naciśnij klawisz Enter. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Widok edycji programu PowerPoint”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Prezentacja 1 gotowa”.

 3. Aby się zalogować, w widoku edycji programu PowerPoint naciśnij klawisze Alt+F. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Menu Plik”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Widok Backstage. Plik”. Następnie naciśnij klawisz D. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Zaznaczone. Element karty Konto”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Konto”.

  Porada: Menu Plik możesz także eksplorować i znajdować w nim polecenia menu związane z obszarem Konto, Zapisz, Udostępnij lub Eksportuj, przechodząc między opcjami za pomocą klawisza Tab lub poruszając się po menu za pomocą klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po opcjach są odczytywane ich nazwy.

 4. Naciśnij klawisz S. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Okno Konta. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Konta. Wymagane wpisanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu”.

 5. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Tab. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Hasło, edycja tekstu”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Hasło, edycja. Wpisz tekst”.

 6. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji PowerPoint 2016 ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Zapisz swoje prezentacje programu PowerPoint 2016 w usłudze OneDrive, aby móc udostępniać je innym osobom. Zapisanie prezentacji w usłudze OneDrive pozwala Ci także na uzyskiwanie dostępu do prezentacji na dowolnym z urządzeń. W usłudze OneDrive możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby zapisać prezentację, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie A. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Zaznaczone. Element karty Zapisywanie jako”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Zapisywanie jako”.

 2. Aby wybrać lokalizację zapisywania, naciśnij klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony na listę możliwych lokalizacji przechowywania.

 3. Aby wybrać folder w usłudze OneDrive, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu.

 4. Aby zmienić nazwę pliku przed zapisaniem go w usłudze OneDrive, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Wprowadź tutaj nazwę pliku”. Wpisz nazwę.

 5. Aby zapisać, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie zapisana w usłudze OneDrive z rozszerzeniem pliku pptx.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby udostępnić prezentację innym osobom przy użyciu usługi OneDrive, w programie PowerPoint naciśnij klawisze Alt+Y, a następnie U. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź nazwę lub adresy e-mail”.

 2. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko. Następnie naciśnij klawisz Tab.

 3. Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twoją prezentację. Jeśli chcesz umożliwić tylko wyświetlanie prezentacji, naciśnij klawisz Tab. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Może edytować”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole kombi. Może edytować”. Naciśnij dwukrotnie klawisz strzałki w dół. Usłyszysz komunikat: „Może wyświetlać”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby udostępnić prezentację.

Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint 2016 innym osobom

W programie PowerPoint 2016 możesz łatwo wysłać pocztą e-mail kopię prezentacji.

 1. Aby udostępnić kopię prezentacji innym osobom, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie H. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Zaznaczone. Element karty Udostępnianie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Udostępnianie”.

 2. Aby udostępnić prezentację pocztą e-mail, naciśnij klawisz E. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Zaznaczone. Element karty Poczta e-mail”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Udostępnij. Karta Poczta e-mail”.

 3. Wybierz, jak chcesz udostępnić prezentację:

  • Aby udostępnić prezentację jako plik pptx, naciśnij klawisz A.

  • Aby udostępnić prezentację jako plik pdf, naciśnij klawisz F.

  • Aby udostępnić prezentację jako plik xps, naciśnij klawisz X.

  Porada: Zamiast wysyłać kopię prezentacji pocztą e-mail, możesz wysłać link do udostępniania. Dzięki temu inne osoby będą mogły zobaczyć najnowsze zmiany w prezentacji, a Ty nie musisz się przejmować limitami rozmiarów załączników wiadomości e-mail. Aby wysłać link do udostępniania, naciśnij klawisz L.

 4. Program PowerPoint 2016 otworzy nową wiadomość w aplikacji poczty e-mail z dołączoną prezentacją. Aby dowiedzieć się, jak wysłać wiadomość e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu, zobacz Pisanie i wysyłanie nowej wiadomości e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint jako plików PDF

Czasami chcesz udostępnić prezentację osobom, które nie mają programu PowerPoint 2016, zachowując przy tym niezmienioną zawartość i formatowanie. Aby to zrobić, możesz użyć programu PowerPoint 2016 do zapisywania prezentacji jako plików PDF.

 1. Aby wyeksportować prezentację, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie E. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Zaznaczone. Element karty Eksportowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Karta Eksportowanie”.

 2. Aby zapisać prezentację jako plik PDF, naciśnij klawisz P, a następnie klawisz A. Usłyszysz komunikat: „Okno dialogowe Publikowanie jako pliku PDF lub XPS”.

 3. Wpisz nazwę pliku.

 4. Aby wybrać folder, w którym chcesz zapisać plik, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwy folderu, na przykład: „Szybki dostęp”, „OneDrive” lub „Ten komputer”. Naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół, aby przejrzeć foldery, i klawisz strzałki w prawo, aby wyświetlić foldery podrzędne. Podczas przeglądania folderów będą odczytywane ich nazwy.

 5. Gdy przejdziesz do odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 6. Aby wybrać rozmiar pliku PDF, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zapisać w rozmiarze Standardowo w celu zapewnienia wyższej jakości, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia w Narratorze komunikatu: „Zaznaczone. Standardowo. Publikowanie w trybie online i drukowanie” lub w programie JAWS: „Standardowo”.

  • Aby zapisać w rozmiarze Minimalny w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, po usłyszeniu w Narratorze komunikatu „Zaznaczone. „Standardowo” lub w programie JAWS „Standardowo” naciśnij klawisz strzałki w dół. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Zaznaczone. Minimalny rozmiar. Publikowanie w trybie online”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Minimalny rozmiar”.

 7. Aby zapisać, naciśnij klawisze Alt+S. Plik zostanie otwarty automatycznie.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, udostępniać prezentację i współpracować z innymi osobami. Można również tworzyć kopie prezentacji i udostępniać je pocztą e-mail w różnych formatach, takich jak PDF.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu PowerPoint i logowanie się

Aby udostępnić prezentację, musisz zalogować się do swojego konta Microsoft w programie PowerPoint, co pozwoli na zapisanie pliku w usłudze OneDrive.

 1. Aby przejść do listy Aplikacje, w programie Finder naciśnij Shift+Command+A.

 2. Wpisz M, aby przejść bezpośrednio do aplikacji, których nazwy zaczynają się od litery „M”.

 3. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Aplikacja Microsoft PowerPoint”.

 4. Aby otworzyć program PowerPoint 2016 dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+Strzałka w dół.

 5. Aplikacja PowerPoint 2016 dla komputerów Mac zostanie otwarta i będzie można zalogować się do konta Microsoft.

 6. W celu zalogowania się naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pozycji Zaloguj. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Logowanie. Usłyszysz komunikat: „Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu”.

 7. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu”.

 8. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter. Jeśli usłyszysz komunikat „Przycisk Rozpocznij korzystanie z aplikacji PowerPoint”, naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do aplikacji.

 9. Aby po zalogowaniu się zacząć od pustej prezentacji, naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji PowerPoint ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Zapisz swoje prezentacje programu PowerPoint w usłudze OneDrive, aby móc udostępniać je innym osobom. Zapisanie prezentacji w usłudze OneDrive pozwala także na uzyskiwanie dostępu do prezentacji na dowolnym urządzeniu. W usłudze OneDrive możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

Aby zapisywać i udostępniać prezentacje w usłudze OneDrive, należy zalogować się na konto Microsoft w programie PowerPoint.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby zapisać plik prezentacji w programie PowerPoint, naciśnij klawisze Shift+Command+S. Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako fokus zostanie umieszczony w polu testowym nazwy pliku. Usłyszysz komunikat: „Zapisz jako”.

 2. Opcjonalnie wpisz nową nazwę pliku.

 3. Aby wybrać lokalizację w usłudze OneDrive, naciśnij klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony na listę możliwych lokalizacji przechowywania. Aby poruszać się po lokalizacjach, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę, w dół, w prawo lub w lewo. Aby wybrać lokalizację, naciśnij klawisze Contro+Opcja+Spacja.

 4. Jeśli chcesz zapisać w folderze usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Jesteś obecnie w folderze”.

 5. Aby wybrać folder w usłudze OneDrive, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub w dół. Podczas nawigowania po folderach są odczytywane ich nazwy.

 6. Jeśli chcesz utworzyć nowy folder, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pozycji Nowy folder. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy folder. Wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zapisać, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie zapisana w usłudze OneDrive z rozszerzeniem pliku pptx.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby udostępnić prezentację w programie PowerPoint, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Trzy elementy, przycisk Zaproś osoby”.

 3. Aby udostępnić prezentację innym osobom przy użyciu usługi OneDrive, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapraszanie osób.

 4. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy program PowerPoint może uzyskać dostęp do Twoich kontaktów. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Nie zezwalaj” lub „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Dołącz wiadomość (opcjonalnie)”. Wpisz wiadomość do adresatów.

 6. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Może edytować, zaznaczone”. Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twoją prezentację. Jeśli chcesz umożliwić tylko jej wyświetlanie, naciśnij klawisz Spacja, aby wyłączyć opcję edycji. Usłyszysz komunikat: „Niezaznaczone, może edytować”.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Udostępnianie prezentacji innym osobom

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac możesz łatwo wysłać kopię prezentacji pocztą e-mail.

 1. Aby udostępnić prezentację w programie PowerPoint, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Trzy elementy, przycisk Zaproś osoby”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Wyślij załącznik”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Dwa elementy, prezentacja”.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby wybrać format wysyłanego pliku: jako prezentację lub plik PDF. Aby wybrać format, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Poczta z dołączoną prezentacją w formacie pptx lub PDF. Fokus znajdzie się w polu Do.

 6. Wpisz adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać kopię prezentacji.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Kolumna Temat”, a następnie wpisz temat wiadomości e-mail.

 8. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Udostępnianie linku do prezentacji

Zamiast wysyłać kopię prezentacji pocztą e-mail, możesz wysłać link do udostępniania. Dzięki temu inne osoby będą mogły zobaczyć najnowsze zmiany w prezentacji, a Ty nie musisz się przejmować limitami rozmiarów załączników wiadomości e-mail.

 1. Aby udostępnić prezentację w programie PowerPoint, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Udostępnij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Trzy elementy, przycisk Zaproś osoby”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kopiuj link”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Wykonanie tych czynności powoduje skopiowanie linku.

 4. Skopiuj link na przykład do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint jako plików PDF

Czasami chcesz udostępnić prezentację osobom, które nie mają programu PowerPoint, zachowując przy tym niezmienioną zawartość i formatowanie. Aby to zrobić, możesz użyć programu PowerPoint do zapisywania prezentacji jako plików PDF bezpośrednio w usłudze OneDrive.

 1. Aby wyeksportować prezentację w programie PowerPoint, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu firmy Apple”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, przechodząc między opcjami, aż usłyszysz komunikat „Plik”. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Eksportuj, wielokropek”.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Po otwarciu okna dialogowego Eksportuj jako fokus zostanie umieszczony w polu nazwy pliku. Usłyszysz komunikat: „Eksportuj jako”.

 3. Opcjonalnie wpisz nową nazwę pliku.

 4. Aby wybrać lokalizację w usłudze OneDrive, naciśnij klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony na listę możliwych lokalizacji przechowywania. Aby poruszać się po lokalizacjach, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę, w dół, w prawo lub w lewo.

 5. Aby wybrać folder w usłudze OneDrive po dotarciu do odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, a następnie użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół w celu przejścia do odpowiedniego folderu. Podczas nawigowania po folderach są odczytywane ich nazwy.

 6. Aby zapisać jako plik PDF, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie zapisana w usłudze OneDrive jako plik PDF.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint 2016 dla systemu iOS możesz udostępniać prezentację i współpracować z innymi za pomocą czytnika zawartości ekranu. Możesz również tworzyć kopie prezentacji w formacie PDF i udostępniać je pocztą e-mail.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Zapisz swoje prezentacje programu PowerPoint w usłudze OneDrive, aby móc udostępniać je innym osobom. Zapisanie prezentacji w usłudze OneDrive pozwala także na uzyskiwanie dostępu do prezentacji na dowolnym urządzeniu. W usłudze OneDrive możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

Aby zapisywać i udostępniać prezentacje w usłudze OneDrive, należy zalogować się na konto Microsoft w programie PowerPoint.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby zapisać prezentację w programie PowerPoint 2016 dla systemu iOS, naciśnij górną połowę ekranu czterema palcami, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zapisz i zamknij, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zapisz, wielokropek, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nazwę pliku.

 4. Aby wybrać lokalizację zapisywania, szybko przesuwaj w prawo obok pozycji „Miejsca”, aż usłyszysz nazwę konta usługi OneDrive, na przykład „OneDrive — osobiste”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Jeśli chcesz zapisać w folderze usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu i komunikat „Przycisk, folder, dostępne akcje”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zapisać, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Prezentacja zostanie zapisana w usłudze OneDrive z rozszerzeniem pliku pptx.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive naciśnij czterema palcami górną połowę ekranu. Usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Udostępnij, nagłówek”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaproś osoby, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaproś osoby.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wpisz nazwy lub adresy e-mail, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy program PowerPoint może uzyskać dostęp do Twoich kontaktów. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nie zezwalaj, przycisk” lub „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Może edytować, przycisk przełącznika, włączone”. Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twoją prezentację. Jeśli chcesz umożliwić tylko wyświetlanie prezentacji, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyłączyć opcję edycji. Usłyszysz: „Wyłączone”.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Dołącz wiadomość (opcjonalnie)”. Jeśli chcesz to zrobić, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz wiadomość do adresata.

 8. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Adresat otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o udostępnionym dokumencie. Ponownie pojawi się menu Udostępnij.

Udostępnianie prezentacji innym osobom

W programie PowerPoint 2016 dla systemu iOS możesz łatwo wysłać kopię prezentacji pocztą e-mail.

 1. Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint naciśnij czterema palcami górną połowę ekranu. Usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Udostępnij, nagłówek”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij kopię, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Wysyłanie kopii.

  Porada: Domyślnie kopia wysyłana pocztą e-mail ma natywny format programu PowerPoint. Jeśli jednak chcesz wybrać plik PDF, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Format, prezentacja programu PowerPoint, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Plik PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij za pomocą innej aplikacji, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Poczta, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby wysłać prezentację za pomocą programu PowerPoint, musisz mieć skonfigurowane konto e-mail w aplikacji Poczta.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Do, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz adres e-mail adresata. Jako temat wiadomości e-mail automatycznie zostanie użyta nazwa pliku załącznika.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy program PowerPoint może uzyskać dostęp do Twoich kontaktów. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nie zezwalaj, przycisk” lub „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Adresat otrzyma wiadomość e-mail z dołączonym plikiem PDF. Ponownie pojawi się menu Wyślij kopię.

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint jako plików PDF

Czasami chcesz udostępnić prezentację osobom, które nie mają programu PowerPoint, zachowując przy tym niezmienioną zawartość i formatowanie. Aby to zrobić, możesz użyć programu PowerPoint do zapisywania prezentacji jako plików PDF bezpośrednio w usłudze OneDrive.

 1. Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint naciśnij czterema palcami górną połowę ekranu. Usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Plik, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Plik, nagłówek”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Eksportuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Plik PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Aby wybrać lokalizację w usłudze OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę konta usługi OneDrive, na przykład „OneDrive — osobiste”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli wcześniej zapisano prezentację w usłudze OneDrive, program PowerPoint zapamięta tę lokalizację i od razu otworzy listę folderów usługi OneDrive.

 7. Jeśli chcesz zapisać w folderze usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu i komunikat „Przycisk, folder, dostępne akcje”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby zapisać kopię w formacie PDF, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Eksportuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×