Wskazówki dotyczące ustawień usuwania i wygasania w funkcji autoarchiwizacji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W celu dostosowania funkcji autoarchiwizacji można zmieniać ustawienia i opcje. Jednak ustawienia wygasania oraz usuwania elementów mogą okazać się mylące.

Funkcja autoarchiwizacji przenosi elementy z ich oryginalnej lokalizacji w programie Microsoft Outlook do pliku folderów archiwum po ich wygaśnięciu, to znaczy gdy ulegną przedawnieniu. W różnych wersjach programu Outlook zdefiniowano domyślne okresy przedawnienia, które nie podlegają zmianom, dopóki nie zostaną ręcznie zmienione.

Więcej informacji o wygaśnięcia określone elementy programu Outlook

Domyślne okresy przedawnienia, po upływie których elementy znajdujące się w poszczególnych folderach wygasają lub są usuwane

Folder

Okres przedawnienia

Skrzynka odbiorcza i Wersje robocze

6 miesięcy

Wysłane elementy i Elementy usunięte

2 miesiące

Skrzynka nadawcza

3 miesiące

Kalendarz

6 miesięcy

Zadania

6 miesięcy

Notatki

6 miesięcy

Dziennik

6 miesięcy

Kontakty

Nie wygasa.

Uwaga: Okres przedawnienia folderów utworzonych przez użytkownika, a zawierających elementy tego samego typu co foldery Skrzynka odbiorcza, Kalendarz, Zadania, Notatki lub Dziennik, również wynosi domyślnie sześć miesięcy.

Określanie wieku elementu

Typ elementu

Początek okresu przedawnienia

Wiadomość e-mail

Odebrane daty/godziny lub gdy ci ostatnio zmienione i zapisane wiadomości nastąpi później. Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych przedstawia przykład zmiany wiadomości.

Spotkanie, wydarzenie lub termin

Data ostatniej modyfikacji i zapisania elementu. Elementy cykliczne nie podlegają autoarchiwizacji.

Zadanie

Data wykonania lub data/godzina ostatniej modyfikacji i zapisania zadania. Zadania nieoznaczone jako wykonane nie są automatycznie archiwizowane. Zadania przydzielone innym osobom są archiwizowane tylko pod warunkiem oznaczenia ich jako wykonanych.

Notatka

Data ostatniej modyfikacji i zapisania notatki.

Pozycja dziennika

Data utworzenia lub ostatniej modyfikacji i zapisania pozycji dziennika.

Kontakt

Kontakty nie są domyślnie archiwizowane. Można je archiwizować ręcznie.

Ważne: 

  • Jeśli ustawienia funkcji autoarchiwizacji nie zostaną zmienione tak, aby elementy były usuwane po przedawnieniu, elementy są przechowywane w lokalizacji archiwum. Elementy nie są usuwane z lokalizacji archiwum — mogą jedynie podlegać automatycznemu usuwaniu, zanim zostaną przeniesione do archiwum. Po zarchiwizowaniu można je usunąć tylko ręcznie.

  • Wybranie opcji trwałego usuwania wygasłych elementów powoduje, że zamiast archiwizowania są one automatyczne usuwane w momencie przedawnienia. Kliknięcie opcji Przy autoarchiwizacji usuń elementy wygasłe z folderów poczty powoduje usunięcie wszystkich wiadomości ze wszystkich folderów poczty, takich jak Skrzynka pocztowa, Elementy wysłane lub Wersje robocze, po upływie ich okresu przedawnienia. Te wiadomości nie są archiwizowane.

Zmienianie ustawień funkcji autoarchiwizacji

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. Kliknij kartę Inne, a następnie kliknij przycisk Autoarchiwizacja.

  3. Kliknij odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji, która zawiera opisy ustawień autoarchiwizacji zobacz Używanie autoarchiwizacji wykonywanie kopii zapasowej lub usuwanie elementów.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×