Wskazówki dotyczące ustawień autoarchiwizacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Autoarchiwizacja ułatwia zarządzanie miejscem w skrzynce pocztowej lub na serwerze poczty e-mail, automatycznie przenosząc elementy do lokalizacji archiwum. W zależności od opcji wybranych w ramach tej funkcji jest wykonywana jedna z poniższych czynności lub obie:

 • Przeniesienie elementów z oryginalnej lokalizacji, którą jest zwykle jeden z folderów roboczych, do folderu archiwum.

  Gdzie trafiają moje elementy?

  Plik archiwum to rodzaj pliku danych programu Outlook (o rozszerzeniu pst). Po pierwszym uruchomieniu autoarchiwizacji plik archiwum jest tworzony automatycznie. Lokalizacja tego pliku zależy od systemu operacyjnego komputera.

  • System Windows 7     C:\Użytkownicy\Nazwa_użytkownika\Dokumenty\Pliki programu Outlook\archive.pst

  • Windows Vista     C:\Użytkownicy\Nazwa_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • System Windows XP     C:\Documents and Settings\YourUserName Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst \Local

   Nie mogę znaleźć foldery wymienione w tym artykule

   Niektóre foldery mogą być folderami ukrytymi. Aby je wyświetlić w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

   • W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   • Kliknij aplet Opcje folderów.

    Aby zlokalizować aplet Opcje folderów, w polu wyszukiwania u góry okna wpisz Opcje folderów. W Panelu sterowania w systemie Windows XP wpisz Opcje folderów w polu Adres.

   • Na karcie Widok na liście Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w obszarze Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 • Trwałe usunięcie elementów, dla których upłynął okres przedawnienia.

Uwaga : Elementy nie są archiwizowane po usunięciu. Elementów zarchiwizowanych nie można usunąć za pomocą autoarchiwizacji. Zarchiwizowane elementy można usunąć tylko ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoarchiwizacji, zobacz Tworzenie kopii zapasowej lub usuwanie elementów za pomocą autoarchiwizacji.

Okresy przedawnienia elementów programu Outlook

Każdy element programu Outlook, dla którego upłynął okres przedawnienia, jest uwzględniany podczas następnej autoarchiwizacji, chyba że został wyraźnie oznaczony jako wykluczony. Domyślny okres przedawnienia dla poszczególnych folderów programu Outlook jest następujący:

Folder

Okres przedawnienia

Skrzynka odbiorcza i Wersje robocze

6 miesięcy

Wysłane elementy i Elementy usunięte

2 miesiące

Skrzynka nadawcza

3 miesiące

Kalendarz

6 miesięcy

Zadania

6 miesięcy

Notatki

6 miesięcy

Dziennik

6 miesięcy

Uwaga : Okres przedawnienia folderów utworzonych przez użytkownika, a zawierających elementy tego samego typu co foldery Skrzynka odbiorcza, Kalendarz, Zadania, Notatki lub Dziennik, przykładowo folderu poczty do przechowywania raportów o stanie otrzymywanych od współpracowników lub folderu kontaktów osobistych, również domyślnie wynosi sześć miesięcy.

Określanie wieku elementu

Typ elementu

Początek okresu przedawnienia

Wiadomość e-mail

Odebrane daty/godziny lub gdy ci ostatnio zmienione i zapisane wiadomości nastąpi później. Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych jest przykładem zmiany wiadomości.

Spotkanie, wydarzenie lub termin w kalendarzu

Data ostatniej modyfikacji i zapisania elementu. Elementy cykliczne nie podlegają autoarchiwizacji.

Zadanie

Data wykonania lub data/godzina ostatniej modyfikacji i zapisania zadania. Zadania nieoznaczone jako wykonane nie są automatycznie archiwizowane. Zadania przydzielone innym osobom są archiwizowane tylko pod warunkiem oznaczenia ich jako wykonanych.

Notatka

Data ostatniej modyfikacji i zapisania notatki.

Pozycja dziennika

Data utworzenia lub ostatniej modyfikacji i zapisania pozycji dziennika.

Kontakt

Kontakty nie są domyślnie archiwizowane. Można je archiwizować ręcznie.

Początek strony

Ustawienia i opcje autoarchiwizacji

Funkcję autoarchiwizacji można dostosować do własnych potrzeb dzięki następującym ustawieniom i opcjom:

Okno dialogowe Ustawienia autoarchiwizacji

Uruchom autoarchiwizację co n dni     Wybierz częstotliwość uruchamiania autoarchiwizacji. Archiwizowanie wiele elementów, w tym samym czasie może spowalniać wydajności komputera. Dlatego warto za pomocą funkcji autoarchiwizacji częściej Zmniejsz liczbę elementów przetwarzania.

Aby wyłączyć funkcję autoarchiwizacji, należy wyczyścić pole wyboru Uruchom autoarchiwizację co n dni.

Monituj przed rozpoczęciem autoarchiwizacji   Określa, czy przed rozpoczęciem autoarchiwizacji elementów w programie Outlook będzie wyświetlany komunikat z przypomnieniem. Po jego wyświetleniu można kliknąć przycisk Nie w komunikacie, co spowoduje anulowanie sesji autoarchiwizacji.

Przy autoarchiwizacji usuń elementy wygasłe z folderów poczty   Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje usuwanie wiadomości po okresie przedawnienia.

Archiwizuj lub usuń stare elementy    Ta opcja umożliwia wprowadzenie lub zmianę następnych ustawień. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, autoarchiwizacja odbywa się zgodnie z ustawieniami domyślnymi.

Pokaż folder archiwum na liście folderów     Zaznacz to pole wyboru, aby mieć folder archiwum dołączana do innych folderów pracy w okienku nawigacji. Jeśli nie korzystasz z tej opcji, nadal można otwierać folderu archiwum — kliknij kartę plik, a następnie na karcie Otwieranie kliknij przycisk Otwórz plik danych programu Outlook.

Usuń elementy starsze niż   Umożliwia określenie wieku elementów powodującego ich archiwizację: liczby dni, tygodni lub miesięcy (od 1 dnia do 60 miesięcy).

Przenieś stare elementy do    Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje archiwizowanie starych elementów zamiast ich automatycznego usuwania. Folder domyślny jest wyświetlany w polu. Aby użyć innego folderu, wprowadź jego lokalizację w polu lub kliknij przycisk Przeglądaj. Zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie zaznaczenia opcji Usuń trwale stare elementy.

Trwałe usuwanie elementów     Ta opcja powoduje usunięcie wszystkich wygasłych elementów. Nie są przenoszone, a kopia nie archiwum są przechowywane. Wybranie tej opcji powoduje wyczyszczenie zaznaczenia opcji Przenieś stare elementy do.

Zastosuj te ustawienia teraz do wszystkich folderów    Ta opcja powoduje zastosowanie ustawień autoarchiwizacji, włącznie ze zmianami, do wszystkich folderów. Nie należy wybierać tej opcji w celu określenia unikatowych ustawień dla jednego lub większej liczby folderów. Zamiast tego należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder, kliknąć polecenie Właściwości i przejść do karty Autoarchiwizacja, aby zmienić ustawienia dla każdego folderu, który ma zostać zmieniony.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×