Wskaźnik stanu, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Wskaźnik

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Wskaźnik stanu zawiera ikonę, która reprezentuje stan zadania. Istnieją wskaźniki reprezentujące stan zadania: Wykonane, Zgodnie z harmonogramem, Opóźnione i Przyszłe zadanie.

Sposób obliczania    Program Project określa zawartość pola Wskaźnik stanu na podstawie zawartości pola Stan.

Jeśli zadanie jest wykonane, pole Wskaźnik stanu zawiera znacznik wyboru.

Jeśli zadanie wystąpi w przyszłości, pole Wskaźnik stanu jest puste.

Jeśli zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem, pole Wskaźnik stanu zawiera zegar ze znacznikiem wyboru.

Jeśli zadanie jest opóźnione, pole Wskaźnik stanu zawiera zegar z wykrzyknikiem.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wskaźnik stanu do widoku zadań umożliwia szybkie określenie stanu zadania. Pola Wskaźnik stanu i Stan umożliwiają grupowanie, filtrowanie i sortowanie zadań według stanu.

Przykład    W projekcie istnieje 100 zadań i użytkownik chce szybko dowiedzieć się, jaki jest stan zadań, aby skupić się na odpowiednich zadaniach. Do widoku Wykres Gantta należ dodać pole Wskaźnik stanu. Po sprawdzeniu wskaźników okazało się, że 25 zadań zostało wykonanych, 50 to zadania przyszłe, 20 zadań przebiega zgodnie z harmonogramem, a 5 zadań jest opóźnionych. Należy monitorować zadania opóźnione, aby uzyskać więcej informacji od przydzielonych zasobów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×