Wprowadzenie: menedżerowie projektów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Project Web App menedżerowie projektów to osoby, które tworzą i konserwują projekty i zadania, przydzielanie zasobów do zadań oraz śledzą pracę nad zadania i stan.

Jesteś menedżerem projektu? Jeśli tak, Witamy Project Web App ! To narzędzie umożliwia tworzenie projektów, planowanie zadania, przydzielać zadania do zasobów, zatwierdzać grafiki i przejrzyj informacje o postępie zadań.

Co to jest aplikacja Project Web App?

Project Web App jest częścią rozwiązania kompleksowe enterprise project management. To rozwiązanie zawiera program klient, program Project Professional i serwerze Project Server. Project Web App jest częścią programu Project Server. Jest niezawodne funkcje aplikacji sieci Web używaną do wszystkiego z analizowanie portfela i zarządzanie potrzebną do wprowadzania czasu w grafiku i aktualizowanie o stanie zadań.

Organizacja programu

Interfejs Project Web App składa się z trzech głównych obszarów: okienka Szybkie uruchamianie, wstążki i zawartość obszaru wyświetlania.

Szybkie uruchamianie po lewej stronie okna listy widoków i stron, które będą mogli uzyskać dostęp do. Klikając te łącza, aby przejść do różnych obszarów programu. Niektóre strony w Project Web App nie powinno obejmować Szybkie uruchamianie. Na przykład podczas wypełniania formularza należy wykonać i Zapisz formularz albo anulować poza nią, aby powrócić do paska Szybkie uruchamianie.

Wstążka to pasek narzędzi, który umożliwia wykonywanie akcji dotyczących informacji o projekcie widocznych w obszarze wyświetlania zawartości. Wstążka może zawierać wiele kart służących do przełączania się między różnymi zestawami akcji. Każda karta zawiera grupy powiązanych przycisków umożliwiających interakcję z zawartością strony.

Obszar wyświetlania zawartości udostępnia informacje o portfelach, projektach i zadaniach. Jest to główny obszar każdej strony, umożliwiający wprowadzanie i przeglądanie danych.

Od czego zacząć?

Project Web App jest stopniu dostosować, aby Twoja organizacja może mieć unikatowy strony początkowej. Domyślnie strony głównej, które zostanie wyświetlone po otwarciu Project Web App jest świetnym miejsce. Dzięki niemu informacje o zadaniach, grafiki, zatwierdzeń, raporty o stanie, problemów i czynników ryzyka.

Istnieją inne przydatne miejsca, aby rozpocząć w Project Web App, w zależności od tego, co chcesz zrobić, gdy użytkownik jest zalogowany.

Tworzenie projektów i planowanie zadań

W Project Web App można tworzyć projekty i planowanie zadań w Centrum projektów. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów. Na wstążce kliknij kartę Projekty, aby uzyskać dostęp do narzędzia, których można używać w Centrum projektów. W tym miejscu możesz utworzyć nowe projekty przy użyciu szablonów lub importując SharePoint list. Na karcie Projekty Wstążki kliknij strzałkę na przycisku Nowy. Za pomocą listy, który jest widoczny wybierz metodę, która ma być używany do tworzenia nowego projektu.

Po utworzeniu projektu można pracować z zadaniami projektu, korzystając z narzędzi na kartach Wstążki Projekt, Zadanie i Opcje.

Praca z zasobami

Z projektu i jego zadań w miejscu następnym krokiem jest przydzielanie zasobów, które będą zadania. W niektórych organizacjach Menedżer zasobów może być odpowiedzialny za przydzielanie zasobów do zadań, ale zwykle przypada na płytce menedżera projektu. W Project Web App można dodać zasoby i zarządzać z puli zasobów przedsiębiorstwa w Centrum zasobów. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze zasobów, kliknij pozycję Centrum zasobów.

Gdy zasoby wymagane dla zadań w projekcie zostaną dodane do Centrum zasobów, można przydzielić je do zadań, korzystając z Centrum projektów. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty należy kliknąć pozycję Centrum projektów. Następnie należy kliknąć nazwę projektu na liście, aby otworzyć go w celu przeglądania, wyewidencjonować projekt w celu edytowania, po czym skompletować zespół. Do zadań w projekcie należy przydzielić zasoby z zespołu.

Śledzenie czasu i postępu zadań

Niektórzy menedżerowie projektów uważają, że śledzenie czasu i postępu zadań jest kluczową częścią monitorowania stanu projektu. W trakcie projektu członkowie zespołu przydzieleni do zadań projektu zgłaszają, ile czasu zajęła im realizacja zadań i ile pracy pozostało do wykonania. Menedżer projektu przegląda i zatwierdza lub odrzuca zgłaszane w ramach projektu informacje o czasie i postępie zadań.

Centrum zatwierdzania to centralna lokalizacja umożliwiająca zatwierdzanie informacji o czasie i postępie zadań. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty należy kliknąć pozycję Centrum zatwierdzania. W tym miejscu można przeglądać dane zgłoszone przez członków zespołu oraz zatwierdzać je, przesyłając do projektu, lub odrzucać, podając przyczynę takiej decyzji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×