Wprowadzenie: menedżerowie portfela

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Project Web App menedżerowie portfeli to osoby zarządzające propozycjami dotyczącymi procesie porównywania propozycji z potrzebami biznesowymi, ograniczeniami finansowymi i innymi decydującymi czynnikami.

Jesteś menedżerem portfela? Jeśli tak, Witamy Project Web App ! To narzędzie umożliwia konfigurowanie szablony propozycji projektów, konfigurowanie fazy przepływu pracy i etapy, konfigurowanie i wykonywania analiz portfela przy użyciu czynników biznesowych, koszt ograniczeń i ograniczeń zasobów.

Co to jest aplikacja Project Web App?

Project Web App jest częścią rozwiązania kompleksowe enterprise project management. To rozwiązanie zawiera program klient, program Project Professional i serwerze Project Server. Project Web App jest częścią programu Project Server. Jest niezawodne funkcje aplikacji sieci Web używaną do wszystkiego z analizowanie portfela i zarządzanie potrzebną do wprowadzania czasu w grafiku i aktualizowanie o stanie zadań.

Organizacja programu

Interfejs Project Web App składa się z trzech głównych obszarów: okienka Szybkie uruchamianie, wstążki i zawartość obszaru wyświetlania.

Pasek Szybkie uruchamianie list, widoków i stron, które będą mogli uzyskać dostęp do. Klikając te łącza, aby przejść do różnych obszarów programu. Niektóre strony w Project Web App nie powinno obejmować Szybkie uruchamianie. Na przykład podczas wypełniania formularza możesz musi wykonać i Zapisz formularz lub anulowany, aby zobaczyć na pasku Szybkie uruchamianie.

Wstążka to pasek narzędzi, który umożliwia wykonywanie akcji dotyczących informacji w obszarze wyświetlania zawartości. Wstążka może zawierać wiele kart służących do przełączania się między różnymi zestawami akcji. Każda karta zawiera grupy powiązanych przycisków umożliwiających interakcję z zawartością strony.

Obszar wyświetlania zawartości udostępnia informacje o portfelach, projektach i zadaniach. Jest to główny obszar każdej strony, umożliwiający wprowadzanie i przeglądanie danych.

Od czego zacząć?

Punkt początkowy Menedżerowie portfela naprawdę zależy od ilości jest już skonfigurowane w organizacji w celu wykonania Project Web App.

Krok 1. Współpraca z administratorem witryny

Jeśli Twoja organizacja właśnie została zainstalowana Project Web App i nadal trwa konfigurowanie go, rola Menedżer teczki jest do pracy z administratorem witryny, aby skonfigurować przepływ pracy cyklu życia projektu i układu strony umożliwia gromadzenie informacji informacje o propozycjami projektu.

  • Cykl życia projektu    Cykl życia projektu jest reprezentowany w Project Web App przy użyciu przepływu pracy, który został skonfigurowany przez administratora witryny Twojej organizacji. Ten przepływ pracy wymaga się, kto potrzebuje do zatwierdzenia co w niektórych miejscach podczas cyklu. Przepływy pracy utworzono przy użyciu fazy i etapy.

    Cykl życia projektu może na przykład obejmować fazy Tworzenie, Wybieranie, Planowanie i Zarządzanie. Faza Tworzenie może składać się z etapów Zebranie szczegółów propozycji, Przegląd propozycji i Odrzucenie propozycji. Etapem początkowym dla propozycji jest etap Zebranie szczegółów propozycji. Po przekazaniu szczegółów przez osobę proponującą projekt następuje przejście do etapu Przegląd propozycji. Na tym etapie uczestnicy projektu przeglądają propozycję. Jeśli podejmą decyzję o dalszej analizie propozycji, nastąpi przejście do fazy Wybieranie. W przypadku odrzucenia propozycji nastąpi przejście do etapu Odrzucenie propozycji, który obejmuje poinformowanie osoby proponującej projekt o przyczynie odrzucenia.

    Jeśli Twoja organizacja ma na wczesnym etapie konfigurowania Project Web App, Definiowanie logiki do swojego cyklu projektu jest świetnym miejsce. Konieczne będzie Pomyśl za pośrednictwem faz i etapów cyklu zarządzania projektem są dla Twojej organizacji i komunikację w tych się z administratorem witryny.

  • Strony szczegółów projektów    Gdy administrator witryny jest osoba, która faktycznie konfiguruje stron, które są używane do rejestrowania szczegółów dotyczących propozycji projektów, Menedżer teczki jest odpowiedzialny za określanie, jakie informacje musi zostać uwzględniona podczas każdego fazy i etapu Projekt cyklu życia. Musisz analizę, jakie informacje są krytyczne przy podejmowaniu decyzji skojarzone z faz i etapów cyklu życia, a następnie przekazywać te informacje administrator witryny w organizacji.

Gdy administrator witryny skonfigurował Project Web App tak, aby odzwierciedlała te informacje, można przenieść do następnej sekcji, miejsce, w którym będzie można jako Menedżer portfela Konfigurowanie i ustalać ich priorytety czynników biznesowych Twojej organizacji.

Krok 2. Konfigurowanie czynników biznesowych i nadawanie im priorytetów

Projekt inwestycji należy oparte na jak przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych organizacji. Menedżerowie portfela są odpowiedzialne za rejestrowania tych czynników biznesowych w Project Web App, a następnie przeprowadzi ich proces priorytetów z odpowiednich biorący udział w projekcie.

Aby wprowadzić czynników biznesowych organizacji w Project Web App na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Strategia portfela, kliknij pozycję Biblioteka sterownik firm. Narzędzia na karcie sterownik wstążki służy do tworzenia nowych czynników biznesowych.

Gdy wszystkie czynniki biznesowe organizacji zostaną określone w bibliotece czynników biznesowych, należy nadać im priorytety. W ten sposób można uzyskać bardziej realistyczną reprezentację celów strategicznych organizacji i ułatwić ocenę propozycji podczas analizy portfela. Aby określić priorytety czynników biznesowych, na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Strategia portfela należy kliknąć pozycję Priorytetyzacje czynników.

Krok 3. Analizowanie propozycji projektów

Menedżer portfela określa, które ze zgłaszanych propozycji projektów zostaną uwzględnione w portfelu projektów organizacji. Celem tej analizy jest ustalenie, czy propozycja zostanie zatwierdzona i zrealizowana jako projekt, czy też nastąpi jej odrzucenie.

Analizowanie propozycje, które obecnie są przedstawiane w Project Web App na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Strategia portfela, kliknij przycisk Analiza portfela. Użyj narzędzia na karcie analiz wstążki do tworzenia nowych analizy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×