Wprowadzenie do zarządzania użytkownicy i grupy programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podstawowe odpowiedzialność dotyczące zabezpieczeń witryny zarządza, kto ma dostęp do zasobów w witrynie. Microsoft Office SharePoint Server 2007 pozwala jako właściciel witryny, aby kontrolować, jakie użytkowników lub grup użytkowników można uzyskać dostęp do witryn programu SharePoint. Przenosi to skutecznie zadanie Zarządzanie użytkownikami z administratorem serwera, aby właścicieli witryn.

Office SharePoint Server 2007 używa grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników i mechanizmy uwierzytelniania systemu Windows do zarządzania i logowania użytkowników do witryny. Jako właściciel witryny możesz dodać konta użytkowników i grupy zabezpieczeń systemu Windows bezpośrednio do witryny lub dodać je do grupy programu SharePoint do zarządzania kontami użytkowników na poziomie witryny lub podwitryny najwyższego poziomu. I odwrotnie można usunąć grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników z witryny i grup programu SharePoint.

W organizacji to zazwyczaj oznacza, że właściciele witryn zaznacz grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników, zwykle z organizacji domen systemu Windows i dodać je do grupy programu SharePoint lub bezpośrednio do witryny. Na przykład grupy programu SharePoint mogą zawierać grupy domeny systemu Windows (na przykład name\Department_A domeny, gdzie nazwa_domeny jest nazwą domeny systemu Windows) lub indywidualnych użytkowników za pomocą konta użytkownika na serwerze lokalnym lub w domenie systemu Windows (na przykład nazwa domeny\nazwa użytkownika).

Uwaga: Administrator programu SharePoint, należy najpierw zaimportować konta użytkowników i grup zabezpieczeń systemu Windows do serwera programu SharePoint przy użyciu administracji centralnej programu SharePoint. Konta użytkowników i grup zabezpieczeń systemu Windows tylko będą dostępne w programie SharePoint, jeśli została wykonana importowanie. Aby dowiedzieć się, jak Importowanie użytkowników z serwerem programu SharePoint zobacz Importowanie profilów użytkowników.

Domyślne grupy programu SharePoint

Domyślnie z instalacją Office SharePoint Server 2007 dostępne są następujące grupy programu SharePoint. Grupy można dostosować, dodając i usuwając poziomy uprawnień. Można także tworzyć nowe grupy programu SharePoint z poziomów uprawnień, które chcesz. Aby uzyskać informacje o poziomach uprawnień zobacz Zarządzanie poziomy uprawnień.

Grupy programu SharePoint

Domyślne permiss jon poziom

Właściciele witryny „nazwa witryny”

Pełna kontrola

Projektanci

Projektowanie

Członkowie witryny „nazwa witryny”

Współtworzenie

Odwiedzający witrynę „nazwa witryny”

Odczyt

Czytelnicy z ograniczeniami

Odczyt z ograniczeniami

Osoby zatwierdzające

Zatwierdzanie

Menedżerowie hierarchii

Zarządzanie hierarchią

Osoby przeglądające

Tylko przeglądanie

Czytelnicy zasobów związanych ze stylami

Ograniczony dostęp

Uwaga: Witryny może być inny domyślne grupy programu SharePoint, w zależności od szablonu, który został użyty do utworzenia witryny i funkcje, które są włączone.

Dostosowywanie grup programu SharePoint

Dostępnych jest wiele opcji służących do dostosowywania grup programu SharePoint, które umożliwiają spełnienie wymagań macierzystej organizacji. Użytkownik może na przykład:

  • Utworzyć nową grupę programu SharePoint lub dostosować istniejącą grupę, tak aby uwzględniała tylko wymagane poziomy uprawnień (z wyjątkiem poziomu uprawnień Ograniczony dostęp). Należy zauważyć, że można również utworzyć niestandardowe poziomy uprawnień, które można następnie przypisać do własnych grup programu SharePoint.

    Jeśli w organizacji znajdują się osoby, które powinny mieć takie same uprawnienia do jednego lub kilku zabezpieczanych obiektów, należy rozważyć możliwość utworzenia dla nich grupy programu SharePoint. Na przykład można utworzyć grupę programu SharePoint dla kierowników o nazwie SharePoint — kierownicy zespołów, inną dla analityków o nazwie SharePoint — analitycy itd.

    Każda z osób, którym przypisano poziom uprawnień obejmujący uprawnienie Tworzenie grup, może utworzyć nową grupę programu SharePoint. To uprawnienie jest przypisane domyślnie administratorom zbiorów witryn i właścicielom witryn.

  • Usunąć niepotrzebną grupę programu SharePoint.

  • Dodawanie grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników do grup programu SharePoint.

  • Usuwanie grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników z grup programu SharePoint.

Mimo że można na przykład przypisać poziom uprawnień Projektowanie do witryny nazwy członków grupy programu SharePoint, jest bardziej praktycznym utworzyć nową grupę niestandardową programu SharePoint i przypisać poziom uprawnień, które są potrzebne do tej nowej grupy. W ten sposób nie będzie miał nazwy grup programu SharePoint, które służą do przedstawiania inny poziom uprawnień niż faktycznie posiadany.

Przypisywanie użytkowników i grup

Jeśli celem witryny jest logiczna grupa użytkowników w celu udostępniania dokumentów i informacji, możesz dodać zwykle grup zabezpieczeń systemu Windows, które zawiera konta użytkowników do odpowiedniej grupy programu SharePoint w witrynie. Na przykład można dodać grupy zabezpieczeń systemu Windows, które chcesz współtworzyć witryny do grupy programu SharePoint Członkowie witryny nazwa. W ten sposób ich dodawać dokumenty i aktualizować listy. Możesz także dodać inne grupy zabezpieczeń systemu Windows do grupy programu SharePoint Odwiedzający witrynę nazwę witryny tak, aby były czytanie dokumentów i wyświetlanie list, ale nie mogą współtworzyć witryny. Można także zarządzanie witryną, można przypisać poszczególnych kont użytkowników systemu Windows do grupy właścicieli programu SharePoint nazwa witryny pomocy.

Oprócz dodawania grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników do grup programu SharePoint można również dodać je bezpośrednio do witryny. Użytkownicy, którzy zostali dodani bezpośrednio do witryny mogą indywidualnie otrzymywać uprawnienia do zabezpieczanych obiektów w witrynie. Mimo że to mogą działać przez małą liczbę użytkowników, gdyż indywidualne przypisywanie użytkowników do zabezpieczanych obiektów oraz indywidualne przypisywanie poziomu uprawnień dla poszczególnych użytkowników można szybko staje się utrudnione i czasochłonne do zarządzania. W związku z tym firma Microsoft zaleca używanie grup programu SharePoint, podczas pracy z dużą liczbą zabezpieczanych obiektów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×