Wprowadzenie do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath za pośrednictwem programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Wprowadzenie do formularzy poczty e‑mail programu InfoPath

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z formularzy poczty e‑mail programu InfoPath

Wprowadzenie do formularzy poczty email programu InfoPath

Jeśli używasz już formularzy programu Microsoft Office InfoPath dla zadań, takich jak przesyłanie tygodniowych raportów o stanie, a jeśli Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą Microsoft Office Outlook 2007 formularzy poczty e‑mail programu InfoPath może ułatwić usprawnianie procesów, których używasz do współpracy i udostępniania danych. Jest tak, ponieważ można otwierać, wypełnianie i przesyłanie formularzy programu InfoPath z poziomu Office Outlook 2007, bez konieczności otwierania programu InfoPath. Jeśli zostanie wyświetlony formularz poczty e-mail programu InfoPath, można odpowiedzieć na nią, Prześlij go dalej i zapisać go tak samo jak inne elementy w Office Outlook 2007.

Informacje o formularzach programu InfoPath i szablonów formularzy

Program InfoPath to program że przy użyciu otwartych standardów XML zapewniające użytkownikom elastyczne jeszcze strukturę sposobem zbierania danych. Ponieważ program InfoPath jest oparty na standardami XML, danych zebranych za pomocą formularzy programu InfoPath może nastąpić w całej organizacji. Dane zapisane w formularzu raportu wydatków, na przykład, można można uzyskać do nich dostęp i wyświetlane na stronie sieci Web, która umożliwia wyróżnienie budżet trendów dla działu.

Gdy projektant formularza jest tworzony nowy formularz programu InfoPath, dana osoba rzeczywistości tworzy określane jako szablonu formularza. Szablon formularza definiuje strukturę danych, wygląd i działanie formularze wypełniania przez użytkowników. Szablon formularza, co umożliwi wyobrazić — punkt początkowy, umożliwiająca użytkownikom na tworzenie nowych formularzy używające i przechowywania danych w taki sam sposób. Ponieważ szablonu formularza musi być dostępny, aby mogły wypełnić formularz, należy wdrożyć szablonów formularzy do lokalizacji, w której są one dostępne przez użytkowników. Szablonów formularzy są często używany do lokalizacji w sieci firmowej, takich jak foldery udostępnione, serwer sieci Web lub bibliotek w Windows SharePoint Services 3.0 lub witryny programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0.

Jeśli użytkownicy mają uprawnienia do uzyskania dostępu do lokalizacji, w której jest przechowywany szablonu formularza, można wypełnić formularz oparty na tym szablonie za pomocą programu InfoPath, przeglądarki sieci Web, urządzenia przenośnego lub Office Outlook 2007. Czy formularz można wypełniać przy użyciu programu InfoPath lub jednej z innych metod zależy od kilku czynników, takich jak zaprojektowano i wdrożono szablonu formularza. Na przykład do wypełniania w przeglądarce, formularza musi zostać zaprojektowane do używania w przeglądarce, a szablonu formularza dla formularza należy wdrożyć na serwerze z systemem InfoPath Forms Services.

Formularze poczty email programu InfoPath mogą służyć do udostępniania informacji lub do pozyskiwania danych od innych użytkowników programu Office Outlook 2007.

Udostępnianie danych za pomocą formularzy poczty email programu InfoPath

Formularz programu InfoPath umożliwia udostępnianie danych. Na przykład jeśli obecnie Wypełnij tygodniowy formularz raportu o stanie w programie InfoPath, a następnie wyślij do Menedżera wypełniony formularz jako załącznik do wiadomości e-mail, umożliwia Office Outlook 2007 usprawnić ten proces. Otwórz raport o stanie z lokalizacji publikowania jako formularz poczty e-mail programu InfoPath, jego wypełnienia, a następnie Wyślij dane do Menedżera przy użyciu Office Outlook 2007 — wszystko to bez otwierania programu InfoPath. Ponadto jeśli formularz jest skonfigurowany do przesyłania danych do źródło danych, przesyłanie formularza za pomocą programu Outlook będzie wysyłać dane do tego źródła danych. Po przesłaniu danych można opcjonalnie zapisać kopię formularz wiadomości e-mail programu InfoPath i dane, które zawiera w bieżącym folderze.

Pobieranie danych za pomocą formularzy poczty email programu InfoPath

Formularze poczty email programu InfoPath mogą służyć do pozyskiwania danych od innych osób. Jeśli na przykład jesteś kierownikiem, który co tydzień wysyła członkom zespołu wiadomości email z przypomnieniem o konieczności wypełnienia formularza zestawienia wydatków, możesz skorzystać z programu Office Outlook 2007 i rozesłać zestawienie w postaci formularza poczty email programu InfoPath. Gdy członkowie zespołu dodadzą Twój adres email w polu Do w wysyłanych przez siebie wypełnionych formularzach tego typu, otrzymasz kopie tych raportów do swojej skrzynki odbiorczej programu Office Outlook 2007. Ponadto przy pozyskiwaniu danych za pomocą formularzy poczty email programu InfoPath można wykonywać następujące operacje na tych danych:

  • Przechowuj dane w folderach    Nowy typ folderu o nazwie folder formularzy programu InfoPathOffice Outlook 2007 umożliwia przechowywanie kolekcji powiązanych Office InfoPath 2007 formularzy. Na przykład w przypadku zbierania formularze raportów stanu z zespołem za pomocą Office Outlook 2007, można przechowywać raportów o stanie wykonanych w folderze formularzy programu InfoPath w skrzynce odbiorczej. Możesz również wyświetlić dane z formularzy w kolumnach, w tym folderze. Pozwala na szybkie grupowanie, filtrowanie i sortowanie danych z wielu formularzy.

    Zanim w widoku folderu formularzy programu InfoPath będzie można wyświetlać dane pochodzące z formularza, w ustawieniach szablonu tego formularza należy skonfigurować opcje korzystania z funkcji awansowania właściwości. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie wartości pól formularza w folderach formularzy programu InfoPath w programie Office Outlook 2007 oraz na serwerach z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub InfoPath Forms Services. Funkcję awansowania właściwości w szablonie formularza może włączyć tylko jego projektant za pośrednictwem programu InfoPath.

  • Scalanie danych    Dane pochodzące z wielu formularzy poczty email programu InfoPath można skonsolidować w jeden formularz. Jeśli na przykład program Office Outlook 2007 służy do zbierania raportów o stanie od członków zespołu, można scalić informacje ze wszystkich formularzy w jeden zbiorczy formularz przeznaczony dla przełożonego.

  • Eksportowanie danych    W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy danych zawartych w formularzach można je wyeksportować z folderu formularzy w programie Outlook do skoroszytu programu Microsoft Office Excel 2007. Ponadto indywidualne formularze poczty email programu InfoPath można eksportować do komputera jako pliki xml.

Początek strony

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z formularzy e-mail programu InfoPath

Aby można było skutecznie korzystać z formularzy poczty email programu InfoPath, należy dopilnować, aby na komputerach wszystkich użytkowników było zainstalowane i skonfigurowane odpowiednie oprogramowanie.

Wymagania wstępne dotyczące instalacji

Do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 musi być zainstalowana na komputerze, a Office Outlook 2007 musi być skonfigurowany do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath. Jeśli masz te programy zainstalowane na komputerze i Office Outlook 2007 jest skonfigurowany do wysyłania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath, ale nie dotyczy to dla adresatów formularzy poczty e-mail programu InfoPath, formularzy, które wysyłasz pojawi się do adresatów jako załączników do wiadomości e-mail. Adresatów można zapisywać załączone formularze i otwieranie ich za pomocą programu InfoPath. Office Outlook 2007 jest skonfigurowany do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath domyślnie. Aby włączyć formularzy poczty e‑mail programu InfoPath lub wyłączyć, w oknie dialogowym Opcje w Office Outlook 2007, kliknij przycisk Opcje zaawansowane na karcie inne zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Wymagania wstępne dotyczące instalacji na komputerach użytkowników

Jeśli nie jest adresatów formularzy poczty e-mail programu InfoPath Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office InfoPath 2007 zainstalowano i skonfigurowany do używania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath, otrzymają wiadomość e-mail, zawierającą reprezentacja HTML domyślnego widoku formularza i formularz programu InfoPath zostaną dołączone do wiadomości e-mail. Jeśli odbiorcy mają starszej wersji programu zainstalowanego programu InfoPath i formularz zawiera funkcje zgodny z poprzednimi wersjami, mogą zapisać plik dołączony formularz i otworzyć przy użyciu starszej wersji programu InfoPath.

Powiązania szablonów formularzy

Jeśli użytkownik ma mieć możliwość Wypełnij formularz programu InfoPath i przesyłanie danych, aby odczytywał i formularza skojarzony szablon formularza nie znajduje się w lokalizacji udostępnionej, którego użytkownicy mają dostęp, możesz umieścić szablonu formularza z formularza programu InfoPath w wiadomości e-mail, klikając opcję Dołącz szablon formularza w okienku zadań Opcje poczty. Podczas przesyłania dalej formularz poczty e-mail programu InfoPath lub odpowiedzi do niego lub podczas wysyłania go, klikając pozycję Prześlij na formularzu, zostanie wyświetlone okienko zadań. Alternatywnie możesz wysłać kopię formularza tylko do odczytu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×