Wprowadzenie do witryny Moja witryna

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witryna Moja witryna może służyć do udostępniania informacji i łączenia się z innymi osobami w celu utworzenia sieci zawodowej. W tym artykule opisano część najważniejszych funkcji i procedur ułatwiających rozpoczęcie pracy.

W tym artykule

Omówienie

Sposoby optymalne korzystanie z witryny Moja witryna

Interakcja z zawartości i współpracowników

Wyświetlanie i aktualizowanie profilu witryny Moja witryna

Wyświetlanie profilu

Aktualizowanie profilu

Wykonaj nowych współpracowników

Udostępnianie informacji za pomocą znaczników i notatek

Dodawanie narzędzie znaczniki i notatki programu SharePoint do przeglądarki

Dodawanie znaczników i notatek do stron za pomocą przeglądarki sieci Web

Dodawanie znaczników i notatek do stron w witrynie programu SharePoint Server

Dodawanie zawartości do witryny Moja witryna

Dodawanie dokumenty udostępnione w witrynie Moja witryna

Tworzenie blogu osobistych

Pozostaw notatkę w profilu innej osoby

Udostępnianie aktualizacji stanu

Sprawdzanie kanale aktualności aktualizacji

Omówienie

Witryna Moja witryna to centrum, w którym można się łączyć ze współpracownikami i śledzić interesujące informacje. Są w niej dostępne funkcje wyświetlania kanału aktualności dotyczącego działań współpracowników, śledzenia zawartości oznakowanej przez siebie lub współpracowników i udostępniania aktualizacji stanu.

W celu rozszerzenia istniejącej sieci zawodowej program SharePoint Server może sugerować obserwowanie nowych współpracowników i słów kluczowych na podstawie wiadomości e-mail wysyłanych przez użytkownika ze zgodnych programów poczty e-mail. Nowych współpracowników lub słowa kluczowe można także odkryć przy użyciu informacji z kanału aktualności (np. dotyczących osób oznakowujących zawartość, która interesuje użytkownika).

Uwaga: W tym artykule odwołuje się do firmy Contoso, fikcyjny produkcyjnych i detalicznej firmy.

Na przykład steppingiem Adrianna jest dyrektor Online Ad sprzedaży informatyczny firmy. Ponieważ jest ona wiedzą o reklamę metryki, Anna metryki terminów został dodany do sekcji Zapytaj mnie o jej profilu. Kontakty można łatwo kliknij metryki słowo kluczowe, aby zadać pytanie Adrianna.

Należy pamiętać, że organizacja może dostosować witrynę Moja witryna i profil użytkownika, określając, które typy informacji można dodawać lub dostosowywać i udostępniać. Organizacja może także dodać do profilu informacje z innych źródeł danych, na przykład z bazy danych działu kadr.

Sposoby optymalnej pracy z witryną Moja witryna

Istnieje kilka sposobów interakcji ze współpracownikami oraz otrzymywania najnowszych informacji dotyczących nowych projektów. Aby jak najwydajniej korzystać z witryny Moja witryna oraz z profilu, można wykonać następujące czynności:

Wyświetlanie i aktualizowanie profilu — kilka informacji w profilu osobistego mogą wypełniać już usługi katalogowej w Twojej organizacji, ale możesz dodać więcej szczegółów, tak aby Twoi współpracownicy mogą rozszerzyć sieci. Jeśli Twoja organizacja nie obraz profilu, można dodać tak, aby osoby można rozpoznać w spotkania i wydarzenia. Można także udostępniać aktualizacje stanu krótki, które użytkownicy widzą, odwiedź stronę profilu lub Cię obserwują w swoich kanałach aktualności.

Aktualizacja stanu

Wykonaj nowe współpracownicy — możesz wykonać działań współpracowników, dzięki której będziesz widzieć po ich znakowanie zawartości, zmienianie ich stanu pracy i osiągnięcia punktu kontrolnego ważne pracy. Twój profil już może zawierać niektóre współpracowników — zazwyczaj członkowie zespołu natychmiastowy, Menedżer i bezpośredni podwładni. Możesz dodać więcej osób, takich jak osoby w innych działach często lub z podobne zainteresowania.

Lista współpracowników

Dodawanie zawartości do witryny Moja witryna — w zależności od sposobu skonfigurowania witryny Moja witryna w górę, udostępniać dokumenty, obrazy, a nawet dzielenia się pomysłami w blogu.

Uwaga: Nazwy często zawiera łącze do witryny Moja witryna, gdy okazuje się w kilku miejscach w witrynie programu SharePoint. Rozważ dodanie łącza do swojego podpisu wiadomości e-mail lub w innych lokalizacjach, których nazwa użytkownika występuje w intranecie organizacji.

Interakcja z zawartością i współpracownikami

Łącząc się ze współpracownikami, można poszerzyć swoją sieć osób i wiedzy.

Na przykład steppingiem Adrianna również zidentyfikował niektórych obszarach, których chce badania, na przykład marketing partnera. Ponieważ użytkownik został dodany podmiotem stowarzyszonym marketing jako zainteresowanie w swoim profilu, Anna można zobaczyć, kiedy inne osoby znakowanie zawartości za pomocą tego słowa kluczowego. Użytkownik ma dowiedział się o nowych zasobów i zidentyfikowanych nowych współpracowników, którzy są udostępnianie jej zainteresowania.

Oto niektóre sposoby interakcji ze współpracownikami:

Użyj znaczników i notatek do udostępnienia informacji — możesz oznaczać i notatki dotyczące zawartości, którą chcesz Pamiętaj, aby później lub udostępnić innym osobom. Osoby w organizacji mogą dowiedzieć się więcej o zainteresowań, wyświetlając znaczniki, a tagi służą do identyfikowania powiązanej zawartości.

Notatki dotyczące zawartości

Podaj informacje o stanie — możesz udostępnić bieżące informacje o sobie, takie jak projektu jesteś zadowolona o lub jak można najlepiej kontaktu przez inne osoby.

Sprawdzanie kanale aktualności aktualizacji — działaniami ze współpracownikami, na przykład po aktualizacji swoim blogu lub odbieranie promocji, pojawi się w kanale aktualności. Zaznaczając pole wyboru kanale aktualności, można znaleźć informacje o zawartości odsetek i ważne punkty kontrolne dla współpracowników. Jeśli zobaczysz elementy, które chcesz odpowiedzieć, kliknięcie nazwy Twoi współpracownicy odwiedź ich profile. Na przykład Jeśli zobaczysz, że współpracownika otrzymał promocji, możesz można znaleźć w profilu współpracownika i pozostaw notatkę Gratulacje.

Pozostaw notatek dla współpracowników — odwiedź profilów innych osób, aby dowiedzieć się więcej na temat projektów lub nawet pozostawić notatki dla nich na ich Tablica notatek. Na przykład jeśli są spełnione ktoś wiedzę na spotkaniu może chcesz sprawdzić ich profil, aby sprawdzić, czy ich łączy lub tagi dodatkowe zasoby lub nawet poproś pytanie.

Początek strony

Wyświetlanie i aktualizowanie profilu witryny Moja witryna

Niektóre informacje zawarte w profilu, takie jak nazwisko i stanowisko użytkownika, mogą być dostarczane przez firmę. W takim przypadku nie można ich zmienić ani usunąć. Aby poprawić błędy w informacjach tego typu, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za witrynę lub z działem kadr.

Wyświetlanie profilu

 1. W swojej witrynie programu SharePoint w prawym górnym rogu kliknij pozycję Moja witryna. Jeśli w prawym górnym rogu strony nie ma pozycji Moja witryna, przejdź do strony zawierającej to łącze lub wyszukaj swój profil. Jeśli już jest wyświetlana witryna Moja witryna, pomiń ten krok.

 2. Kliknij pozycję Mój profil.

 3. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły,kliknijwięcej informacji o.

Aktualizowanie profilu

W profilu można opisać swoją rolę pełnioną na danym stanowisku, a także podać informacje kontaktowe i inne szczegóły. Dzięki temu zakres wykonywanych obowiązków będzie bardziej zrozumiały dla innych osób, co znacznie ułatwi komunikację. Strona profilu zawiera kilka szczegółów, przy czym niektórymi z nich może zarządzać organizacja, a inne można dostosowywać samodzielnie.

Informacje dodane do profilu (np. zdjęcia) są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających ten profil. Jednak do niektórych szczegółów profilu można zastosować kategorie prywatności, dzięki czemu są one widoczne tylko dla określonych osób. Korzystając z kategorii prywatności, można ograniczyć dostęp do informacji, takich jak numer telefonu komórkowego, tylko do określonej grupy osób.

Wpisz słowa, które dotyczą opisie zadania w sekcji Zapytaj mnie o . Gdy osoby odwiedzające witrynę swój profil, ich kliknij warunków, a następnie Zadaj pytanie z tablica notatek. Wprowadź elementy, które Cię interesują i chcesz dowiedzieć się więcej o w sekcji zainteresowania . Elementy dotyczące danego słowa kluczowego będą wyświetlane w kanale aktualności. Znajdź więcej informacji na temat edytowania profilu w sekcji Zobacz też.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij pozycję Edytuj mój profil pod swoim zdjęciem.

 3. Na stronie Edytowanie szczegółów wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby dodać szczegółowe informacje, wpisz je w polu obok szczegółu, który chcesz zaktualizować. W sekcji Informacje o autorze można także sformatować tekst (np. dodając hiperłącza). Organizacja może ograniczyć wprowadzanie niektórych szczegółów dotyczących pracownika lub podać własne informacje na ten temat.

  • Aby dodać lub zmienić swój obraz, kliknij przycisk Wybierz obraz, przejdź do obrazu i kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć tekst, zaznacz go, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 4. Jeśli pole w kolumnie Pokaż w jest aktywne, można ograniczyć możliwość wyświetlania informacji osobistych, aby były one wyświetlane tylko dla określonej grupy prywatnej, a nie dla wszystkich osób w firmie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Obserwowanie nowych współpracowników

W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna użytkownik może otrzymywać w wiadomościach e-mail sugestie dotyczące obserwowania nowych współpracowników oraz powiadomienia, kiedy inne osoby zaczynają obserwować jego działania. Użytkownik może również rozpocząć obserwowanie tych współpracowników, klikając łącza w wiadomości e-mail.

Obserwowanie nowych współpracowników można także rozpocząć podczas odwiedzania ich profilów. W witrynie programu SharePoint w wielu przypadkach można wyświetlić profil danej osoby, klikając jej nazwę (nazwisko). Na przykład po zobaczeniu w kanale aktualności nazwy (nazwiska) współpracownika, który oznakował odpowiednią zawartość, można kliknąć nazwę (nazwisko) tej osoby.

Dodaj jako współpracownika

 1. Przejdź do profilu lub wyszukaj profil osoby, którą chcesz obserwować. Jeśli nazwa (nazwisko) danej osoby jest wyświetlana w witrynie programu SharePoint (np. przy dokumencie zmodyfikowanym ostatnio przez tę osobę), możesz kliknąć tę nazwę (nazwisko) w celu odwiedzenia profilu tej osoby.

 2. Kliknij pozycję Dodaj jako współpracownika.

Porada: Aby zlokalizować współpracowników, można użyć przeglądarka organizacji i wyszukiwanie osób.

Początek strony

Udostępnianie informacji za pomocą znaczników i notatek

Do dokumentów i stron można stosować słowa kluczowe umożliwiające łatwe ich śledzenie i zapamiętywanie. W zależności od konfiguracji organizacji może być także dostępna opcja stosowania słów kluczowych do interesujących stron lub artykułów w Internecie.

Uwaga: Twoja organizacja może uniemożliwić używanie znakowania społecznościowego lub ograniczyć kluczowe, których można użyć do wstępnie zdefiniowanego zestawu terminów.

Znaczniki i notatki użytkownika są zorganizowane w postaci „chmury znaczników”, którą można przeglądać na różne sposoby. Najczęściej używane znaczniki są wyświetlane większą czcionką niż reszta znaczników. Znaczniki można przeglądać i filtrować na różne sposoby.

Chmura znaczników

Zawartość można znakować na kilka sposobów. Do oznakowania informacji w trybie online w dowolnym miejscu można użyć narzędzia znaczników i notatek programu SharePoint, które można dodać do ulubionych, zakładek lub paska łączy w przeglądarce.

Podczas wyświetlania zawartości w witrynie programu SharePoint można także korzystać z przycisków do stosowania znaczników i notatek oraz do szybkiego określania interesujących elementów, które warto jeszcze odwiedzić lub udostępnić.

Dodawanie narzędzia znaczników i notatek programu SharePoint do przeglądarki

Poszczególne etapy procedury dodawania skrótu Znaczniki i tablica notatek mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki, ale pierwszym krokiem powinno być kliknięcie łącza prowadzącego do narzędzia na stronie Znaczniki i notatki w witrynie Moja witryna.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk Znaczniki i notatki.

 3. W obszarze Dodawanie znaczników programu SharePoint i narzędzie uwagi; kliknij prawym przyciskiem myszy łącze, a następnie dodać ją do ulubionych, łącza lub zakładek w przeglądarce. W niektórych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer możesz dodać łącze do paska narzędzi łącza. W przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc.

Aby ułatwić stosowanie zakładek, można wyświetlić ulubione lub łącza przeglądarki na pasku narzędzi przeglądarki.

Dodawanie znaczników i notatek do stron za pomocą przeglądarki sieci Web

Po dodaniu do przeglądarki łącza Znaczniki i tablica notatek można go używać podczas znakowania stron sieci Web wartych zapamiętania lub udostępnienia.

 1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać znaczniki lub notatki.

 2. W przeglądarce kliknij pozycję Znaczniki i tablica notatek.

 3. Wpisz znaczniki, które mogą pomóc w pamiętać i klasyfikowania zawartości na stronie. Oddzielne tagi średnikami.

 4. Aby sporządzić notatkę dotyczącą strony, kliknij pozycję Tablica notatek, a następnie wpisz notatkę dotyczącą strony.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie znaczników i notatek do stron w witrynie programu SharePoint Server

Narzędzia Znaczniki i tablica notatek można używać z poziomu przeglądarki na dowolnej stronie sieci Web. Podczas wyświetlania strony w swojej witrynie programu SharePoint można także użyć przycisków Podoba mi się i Znaczniki i notatki. Przycisk „Podoba mi się” pozwala szybko oznakować do zapamiętania zawartość, której nie chcemy na razie dodatkowo znakować ani opatrywać notatkami. Można je dodać później.

 1. Przejdź do strony w witrynie programu SharePoint Server, do której chcesz dodać znaczniki i notatki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Aby szybko oznakować zawartość do zapamiętania bez dodawania innych znaczników lub notatek, kliknij przycisk Podoba mi się.

 4. Aby dodać inne znaczniki i notatki, wykonaj następujące czynności:

 5. Kliknij przycisk Znaczniki i notatki.

 6. Wpisz znaczniki, które mogą pomóc w pamiętać i klasyfikowania zawartości na stronie. Oddzielne tagi średnikami.

 7. Aby również dodawać notatki dotyczące strony, kliknij pozycję Tablica notatek; i wpisz notatkę dotyczącą strony.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dodawanie zawartości do witryny Moja witryna

Można dodać do witryny dokumenty, które mają być udostępniane innym osobom, albo można w niej utworzyć blog, w którym można przedstawiać swoje pomysły. Na przykład można rozważyć utworzenie blogu w celu podzielenia się nowymi pomysłami lub informacjami dotyczącymi trwającego projektu.

Aby dodać dokumenty, które mają być widoczne dla innych osób, należy skorzystać z biblioteki Dokumenty udostępnione. Aby dodać dokumenty, które mają być dostępne tylko dla użytkownika, należy dodać je do biblioteki Dokumenty osobiste. Można dodawać inne biblioteki, a także dostosowywać uprawnienia i inne ustawienia biblioteki w taki sam sposób, jak w przypadku innych bibliotek witryny programu SharePoint.

W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna mogą być także dostępne opcje dodawania innych bibliotek i list w podobny sposób, w jaki tworzy się listy lub biblioteki w witrynie dowolnego typu.

Dodawanie dokumentów udostępnionych w witrynie Moja witryna

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Moje zawartości. Moja zawartość

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mojej zawartości.

   .

   Uwaga: Jeśli klikasz na mojej zawartości po raz pierwszy, może potrwać kilka minut na listach i w bibliotekach w celu można skonfigurować.

 2. W obszarze Dokumenty udostępnione kliknij pozycję Dodaj nowy dokument.

 3. Przejdź do dokumentu, który chcesz przekazać, a następnie dodaj inne szczegóły.

 4. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie osobistego blogu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profil innej osoby lub strony, kliknij pozycję Moje zawartości. Moja zawartość

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Moja zawartość.

   .

   Uwaga: Jeśli klikasz na mojej zawartości po raz pierwszy, może potrwać kilka minut na listach i w bibliotekach w celu można skonfigurować.

 2. Kliknij pozycję Utwórz blog z prawej strony.

 3. Aby dodać nowy wpis w blogu, kliknij pozycję Utwórz wpis, a następnie wypełnij szczegóły dotyczące wpisu.

Początek strony

Zostawianie notatki w profilu innej osoby

Notatka zostawiona w profilu innej osoby jest zwykle wyświetlana do momentu otrzymania przez tę osobę nowszych notatek. W zależności od konfiguracji witryn Moja witryna w danej organizacji dana osoba może także otrzymać powiadomienie o notatce w wiadomości e-mail.

Notatki mogą być używane do różnych celów, takich jak skomentowanie ostatniego projektu współpracownika bądź jego sukcesu zawodowego czy zadanie pytania.

 1. Przejdź do profilu lub wyszukaj profil osoby, której chcesz zostawić notatkę. Jeśli nazwa (nazwisko) danej osoby jest wyświetlana w witrynie programu SharePoint (np. przy dokumencie zmodyfikowanym ostatnio przez tę osobę), możesz kliknąć tę nazwę (nazwisko) w celu odwiedzenia profilu tej osoby.

 2. W obszarze Tablica notatek wpisz notatkę w polu.

 3. Kliknij przycisk Ogłoś.

Początek strony

Udostępnianie aktualizacji stanu

Za pośrednictwem swojego profilu można udostępniać współpracownikom pomysły lub komunikaty o stanie. Na przykład można poinformować inne osoby o swoim zadowoleniu z powodu zbliżającej się konferencji lub projektu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij pozycjęco się dziejetekst w dymku stanu.

 3. Wpisz krótki tekst, który chcesz udostępnić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Sprawdzanie aktualizacji w kanale aktualności

Aby sprawdzić aktualizacje w kanale aktualności, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli przeglądasz już profil lub stronę innej osoby w witrynie Moja witryna, kliknij pozycję Moja witryna w lewym górnym rogu. Możesz także kliknąć pozycję Moje kanały aktualności.

Przyciski na pasku narzędzi Moje witryny

 • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Witryny Moja witryna

Porada: Jeśli nie ma żadnych elementów, współpracowników może nie być czynność ostatnie. Aby zwiększyć ilość informacji w kanale aktualności, warto rozważyć opuszczania notatek dla współpracowników poprosić o interakcji lub należy rozważyć, czy po więcej współpracowników. Aby wyświetlić mniej aktualizacje, należy rozważyć, czy po mniej współpracownicy lub zmniejszanie liczby działania, które obserwujesz w swoim profilu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×