Wprowadzenie do witryny Moja witryna

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Moja witryna to witryna osobista stanowiąca centralną lokalizację przechowywania dokumentów, zawartości, łączy i kontaktów oraz zarządzania nimi. Służy ona jako punkt kontaktowy dla innych osób w organizacji — umożliwia znajdowanie informacji o użytkowniku oraz o jego umiejętnościach i zainteresowaniach. Za pomocą witryny Moja witryna dostawcy zawartości mogą dostosowywać informacje, które przedstawiają użytkownikom.

W tym artykule

Omówienie

Witryny

Sposoby pracy z witryny Moja witryna

Omówienie

Witryna Moja witryna stanowi:

  • centralną lokalizację wyświetlana wszystkich dokumentów, zadań, łączy, kalendarza, danych współpracowników i innych informacji osobistych, a także do zarządzania nimi;

  • sposób pozwalający innym osobom uzyskiwać informacje o użytkowniku, jego specjalizacjach, bieżących projektach oraz o relacjach ze współpracownikami;

  • miejsce dla dostawców zawartości do kierowania informacji do użytkownika na podstawie danych podanych przez niego i jego organizację w profilu, takich jak stanowisko, dział i zainteresowania;

  • miejsce dla administratorów do przedstawiania spersonalizowanych witryn sieci Web.

Witryna Moja witryna — dedykowana witryna osobista — udostępnia pojedynczą lokalizację do zarządzania wszystkimi dokumentami, zawartością i zadaniami, które użytkownik ma w dowolnej witrynie w organizacji. Można też w niej przedstawiać zawartość i dokumenty innym osobom, tworzyć własne obszary robocze, podawać informacje o sobie innym użytkownikom i dowiadywać się o stanie współpracowników.

W witrynie Moja witryna są przedstawione listy członkostw, takich jak listy dystrybucyjne, oraz są pokazane możliwe sposoby udostępniania tych list innym osobom. W witrynie Moja witryna jest wyświetlana lista współpracowników i diagram hierarchii organizacji, aby pokazać stanowisko użytkownika w zespole. Gdy inne osoby odwiedzają witrynę Moja witryna, mogą szybko zobaczyć relacje z określonym użytkownikiem — dane znanych wspólnie współpracowników, wspólne członkostwa oraz wspólnego pierwszego menedżera.

Grupy prywatne pozwalają zdecydować, kto może wyświetlać niektóre informacje na stronie publicznej, takich jak listy współpracowników, członkostwa w listach dystrybucyjnych, umiejętności i zainteresowania i inne informacje, które chcesz wyświetlić tylko do grupy roboczej lub menedżera.

Początek strony

Witryna

Domyślnie witryna Moja witryna zawiera dwie części: witrynę osobistą o nazwie Moja strona główna oraz publiczną stronę profilu o nazwie Mój profil.

Użytkownik jest administratorem witryny osobistej, która rozpoczyna się od prywatnej strony głównej. Witryna Moja witryna przypomina osobistą witrynę programu Windows SharePoint Services 3.0 — umożliwia tworzenie bibliotek dokumentów i obrazów, kalendarzy, ankiet, zadań i innych list programu SharePoint. W witrynie osobistej można tworzyć inne strony i podawać łącza do tych stron za pomocą publicznej strony głównej. Wszystkie tworzone w witrynie osobistej dokumenty i listy można udostępniać do wyświetlania innym osobom lub tylko sobie.

Administrator określa wygląd strony profilu, ale możesz zdecydować, czy chcesz dodać więcej szczegółów. Możesz również kontrolować sposób część zawartości na stronie profilu publicznego są udostępniane różnych grup osób — podobne do filtru.

Inne grupy w organizacji mogą tworzyć witryny zawierające zawartość spersonalizowaną na potrzeby użytkownika. Te witryny są nazywane witrynami spersonalizowanymi i są wyświetlane jako oddzielne karty w witrynie Moja witryna, aby ułatwić dostęp do informacji. Na przykład dział kadr może utworzyć witrynę zawierającą historię płac użytkownika, informacje o pozostałym do wykorzystania urlopie oraz łącza do informacji dotyczących świadczeń pracowniczych.

Początek strony

Sposoby pracy z witryną Moja witryna

Poniżej przedstawiono niektóre sposoby korzystania z witryny Moja witryna:

Używanie i śledzenie łączy

Śledzenie danych współpracowników

Konfigurowanie przepływu pracy dokumentów

Udostępnianie dokumentów i zapisywanie do witryn programu SharePoint

Tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania i obszar roboczy dokumentu

Udostępnianie informacji na stronie publicznej witryny Moja witryna

Uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania podczas udostępniania informacji

Dostęp poprzednich wersji dokumentów

Używanie i śledzenie łączy

Strona Moje łącza pozwala śledzić ulubione witryny sieci Web i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego komputera w sieci. Po zalogowaniu łącze Moje łącza jest wyświetlane w prawym górnym rogu każdej witryny. Za pomocą menu Moje łącza można łatwo dodawać nowe łącza, reorganizować łącza, uzyskiwać dostęp do witryn, których członkiem jest użytkownik, oraz klikać łącza w celu zapisania ich na liście Moje łącza.

Witryny spersonalizowane, obsługiwane przez administratorów lub dostawców zawartości, można zakotwiczać w witrynie Moja witryna. W takim przypadku witryna będzie wyświetlana jako dodatkowa karta obok strony głównej i strony publicznej. Czasami można zakotwiczać witryny spersonalizowane cofać zakotwiczenie za pomocą menu na karcie. To ułatwia dodawanie i usuwanie kart z witryny Moja witryna.

Śledzenie danych współpracowników

Składnik Web Part Współpracownicy pomaga śledzić zdarzenia. Umożliwia na przykład stwierdzenie, czy współpracownicy są w biurze, na spotkaniach, czy rozmawiają przez telefon. Można też otrzymywać powiadomienia, gdy współpracownicy zmieniają działy albo obowiązki, dodają dokumenty do biblioteki programu SharePoint, obchodzą rocznicę czy też urodziny. Ponadto można wybierać osoby, których dane są wyświetlane na liście współpracowników, i organizować tę listę według grup.

Łącza do informacji na temat korzystania ze składnika Web Part Współpracownicy znajdują się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Konfigurowanie przepływu pracy dokumentów

Możesz skonfigurować przepływu pracy w bibliotece Dokumenty udostępnione do rozsyłania dokumentów do zatwierdzenia. Pozwala na żądanie zatwierdzenia, zbierać opinie i podpisy, konfigurowanie zadań i Wyświetl historię przepływu pracy.

Łącza do informacji na temat używania przepływów pracy znajdują się w sekcji Zobacz też.

Udostępnianie dokumentów i zapisywanie ich w witrynach programu SharePoint

Web Part witryny programu SharePoint na stronie głównej jest przydatny do wyświetlania listy wszystkich dokumentów, które zostały utworzone, zapisane lub zmodyfikowane w dowolnej witrynie w organizacji. Składnika Web Part witryny programu SharePoint automatycznie wyświetla dokumenty dla pięciu witryn, w którym jest lista w grupie programu SharePoint członek nazwa witryny. Składnika Web Part witryny programu SharePoint zawiera również listę wszystkich zadań, które są przypisywane w dowolnej witrynie. Możesz dodać dowolną liczbę witryn do składnika Web Part witryny programu SharePoint.

Składnik Web Part Dokumenty na stronie publicznej pozwala udostępniać dokumenty innym osobom. Wszystkie dokumenty zapisane w każdej bibliotece w organizacji, z wyjątkiem biblioteki Dokumenty prywatne, są automatycznie wyświetlane na liście, aby inne osoby mogły uzyskać do nich dostęp. Można zmienić uprawnienia dotyczące elementów list i bibliotek, aby zapobiec wyświetlaniu ich w składniku Web Part Dokumenty.

W programach pakietu Microsoft Office za pomocą łącza do miejsc Moja witryna można zapisywać pliki w witrynie Moja witryna. Folder miejsc Moja witryna umożliwia otwieranie bibliotek dokumentów, witryn programu SharePoint i witryn obszarów roboczych dokumentów utworzonych w witrynie Moja witryna. Domyślnie użytkownik ma cztery biblioteki dokumentów do zapisywania plików: Moje strony, Moje obrazy, Dokumenty prywatne i Dokumenty udostępnione.

Łącza do informacji na temat używania składników Web Part Witryny programu SharePoint i Dokumenty znajdują się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie witryn obszarów roboczych spotkań i obszarów roboczych dokumentów

Za pomocą witryny Moja witryna można utworzyć witrynę obszaru roboczego dla projektów, witrynę zespołu, witrynę typu wiki, nowy blog lub repozytorium rekordów. Dwa najbardziej typowe sposoby użycia witryny Moja witryna to tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania oraz witryny obszaru roboczego dokumentu.

Witryna obszaru roboczego spotkania    Ta witryna sieci Web służy do zbierania wszystkich informacji i materiałów dotyczących jednego lub kilku spotkań. Jeśli materiały związane ze spotkaniem, takie jak plany spotkania, dokumenty pokrewne, cele i zadania są często porozrzucane po różnych miejscach, witryna obszaru roboczego spotkania może pomóc w zgromadzeniu ich jednym miejscu.

Witryna obszaru roboczego spotkania udostępnia miejsce, w którym uczestnicy spotkania mogą znaleźć najbardziej aktualne informacje o spotkaniu niezależnie od tego, czy dotyczy ono całorocznego projektu ze spotkaniami cyklicznymi, czy też przygotowania drobnego wydarzenia.

Poniżej znajduje się kilka porad dotyczących korzystania z witryny obszaru roboczego spotkania:

  • Przed spotkaniem należy opublikować jego plan, listę uczestników oraz dokumenty, które zostaną poddane dyskusji.

  • Podczas spotkania należy dodawać zadania, zapisywać decyzje i przeglądać powiązane dokumenty.

  • Po spotkaniu należy opublikować protokół zebrania, dodać inne informacje monitujące i śledzić stan zadań.

Witryna obszaru roboczego dokumentu     Witryna sieci Web tego typu ułatwia koordynowanie opracowywania jednego lub wielu powiązanych dokumentów z innymi osobami. Witryna zawiera narzędzia umożliwiające udostępnianie i aktualizowanie plików oraz informowanie poszczególnych osób o stanie plików.

Użytkownik i jego współpracownicy mogą pracować razem w witrynie obszaru roboczego dokumentu, opracowując dokument jedną z poniższych metod:

  • pracując bezpośrednio nad kopią znajdującą się w witrynie obszaru roboczego dokumentu,

  • pracując nad kopią lokalną i regularnie aktualizując kopię w witrynie obszaru roboczego dokumentu.

Możesz i innych uczestników obszaru roboczego służy także witryny obszaru roboczego dokumentu do publikowania anonsów, Przydzielanie zadań, udostępniania istotnych łączy i otrzymywać alerty o zmianach w zawartości witryny. Można tworzyć witryny obszaru roboczego dokumentu w projekcie krótkoterminowy i usunąć witrynę projektu lub zachować.

Łącza do informacji na temat tworzenia i zarządzania witrynami obszarów roboczych spotkań oraz witrynami obszarów roboczych dokumentów znajdują się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Udostępnianie informacji na stronie publicznej Moja witryna

Strona publiczna Moja witryna pozwala udostępniać szczegółowe informacje o użytkowniku osobom odwiedzającym witrynę Moja witryna. Te informacje stają się częścią profilu użytkownika i mogą zawierać zdjęcie, opis oraz jego projekty i zainteresowania. Administrator może podać dodatkowe szczegóły, które są wyświetlane na stronie publicznej i również są zawarte w profilu użytkownika.

Niektóre informacje podane przez użytkownika mogą być filtrowane, aby tylko niektóre osoby mogły je wyświetlać. W tym celu należy użyć grup prywatnych. Na przykład można ustawić wyświetlanie numeru telefonu komórkowego tylko dla grupy roboczej użytkownika.

Wyszukiwanie za pomocą szczegółów profilu     Można użyć dowolnego szczegółu w profilu użytkownika, aby wyszukać określoną osobę w organizacji, nawet jeśli nie jest znane nazwisko tej osoby. Jeśli na przykład użytkownik chce znaleźć osobę ze znajomością tematyki kluczowych wskaźników wydajności (KPI) lub programu Microsoft Office Excel, może przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu tych terminów i znaleźć osoby, które na stronie Szczegóły profilu publicznego mają wyszczególnione te wyrazy w polach Zainteresowania lub Umiejętności.

Co łączy użytkownika z innymi osobami?     Gdy określona osoba odwiedza stronę użytkownika lub gdy użytkownik odwiedza stronę innej osoby, składnik Web Part Wspólne z użytkownikiem wyświetla dane współpracowników znanych przez obie strony, listy dystrybucyjne i witryny programu SharePoint, do których należą obie osoby, oraz informacje dotyczące pierwszego wspólnego menedżera.

Wyświetlanie przynależności     Składnik Web Part Członkostwa automatycznie wyświetla listy dystrybucyjne usługi katalogowej Active Directory i witryny programu SharePoint, których członkiem jest użytkownik. Tak jak w przypadku informacji innych typów można określić, komu są udostępniane informacje o członkostwach oraz czy w ogóle są wyświetlane.

Pokazywanie, z kim pracuje użytkownik     Użytkownik może wyświetlić listę osób, z którymi pracuje, i pogrupować te osoby według projektu, według zależności służbowych lub według dowolnego typu grupowania czytelnego dla użytkownika. Informacje o czasie wolnym/zajętym w programie Microsoft Office Outlook zapewniają na bieżąco wiedzę na temat stanu poszczególnych osób.

Początek strony

Uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania podczas udostępniania informacji

Niektóre informacje na stronie publicznej mogą być wyświetlane automatycznie zgodnie z decyzją administratora, który może korzystać ze źródeł, takich jak usługa Active Directory czy inne aplikacje zgodne z usługą LDAP. Prawdopodobnie te informacje pochodzą z baz danych, na przykład takich, które są używane przez dział kadr, i zawierają szczegóły, takie jak stanowisko, nazwa działu i relacja menedżera.

Większość informacji na stronie publicznej jest opcjonalna. Jednak im więcej informacji udostępnia użytkownik o swoich projektach, obowiązkach, dziedzinach wiedzy, umiejętnościach i zainteresowaniach, tym lepsza może być współpraca w obrębie organizacji. Listę osób, które mogą wyświetlać udostępnione informacje, można ograniczyć, ale zezwolenie na dostęp do nich wszystkim umożliwia innym znajdowanie danych użytkownika, dziedzin jego specjalizacji oraz łączy do współpracowników i projektów.

Początek strony

Uzyskiwanie dostępu do poprzednich wersji dokumentów

W przypadku skonfigurowania list lub bibliotek witryny Moja witryna do śledzenia wersji elementów list lub plików można wyświetlać historię wersji. Historia wersji zawiera informacje o tym, kiedy element lub plik został zmieniony, oraz o tym, kto go zmienił. W bibliotekach historia wersji może też zawierać komentarze innych użytkowników dotyczące wprowadzonych przez nich zmian.

Historia wersji może również zawierać zmiany właściwości, czasami nazywane metadanymi. Przykładem jest zmiana nazwiska osoby, do której jest przydzielony element listy, lub zmiana daty planowanego ukończenia pliku. W bibliotekach mogą być śledzone wersje główne, na przykład takie, w których do dokumentu została dodana nowa sekcja, i wersje pomocnicze, na przykład takie, w których poprawiono błąd pisowni. Na listach mogą być śledzone tylko wersje główne. Aby wyświetlić historię wersji, użytkownik musi mieć uprawnienie do czytania elementów na liście lub w bibliotece.

Łącza do informacji na temat historii wersji elementów lub plików znajdują się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×