Wprowadzenie do widoków

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projektując różnych widoków szablonu formularza mogą oferować użytkownikom przeglądanie danych na różne sposoby. Na przykład można utworzyć specjalny widok, który jest zoptymalizowana pod kątem drukowania lub można utworzyć widok podsumowania globalnego, aby wyeliminować niektóre szczegóły w szablonie formularza złożonych.

W tym artykule

Uwagi dotyczące projektowania

Okienka zadań widoki

Środowisko użytkownika

Scenariusze korzystania z widoków

Istnieje wiele powodów do tworzenia wielu widoków dla szablonu formularza. Na przykład z wieloma widokami, które można wykonywać następujące czynności:

  • Uprość szablonu formularza długim i złożonym dzieląc go do różnych widoków    Na przykład w szablonie formularza ankiety długiej można podzielić swoje pytania do wielu widoków tak, aby użytkownik może wykonać ankiet w kolejności sekwencyjne, logiczne. W tym scenariuszu można umieścić sekcję ankiety w własny widok, a następnie utwórz przyciski Wstecz i Dalej w szablonie formularza, aby użytkownicy można przenosić z jednego widoku do drugiego.

  • Wyświetlanie widoku tylko do odczytu w szablonie formularza    Jeśli chcesz uniemożliwić użytkownikom zmienianie danych w formularzu, po przesłaniem do usługi sieci Web, można na przykład zaprojektować widoku tylko do odczytu. Gdy użytkownik kliknie przycisk Zatwierdź w formularzu, można polecić programu Microsoft Office InfoPath, aby przełączyć z widoku odczytu i zapisu do widoku tylko do odczytu.

  • Pokazywanie różnych wersji szablonu formularza do różnych osób, w zależności od ich roli w organizacji    Na przykład w szablonie formularza, który jest używany na potrzeby przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych, można utworzyć jeden widok dla ubezpieczających, drugi wyświetlanie dla agentów ubezpieczeniowych i wyświetlić innego urządzenia regulacyjne ubezpieczeniowych. Każdy z tych widoków jest dostosować tak, aby zezwalały typ użytkownika, który jest wprowadzanie w nim informacji.

  • Tworzenie druku widoku formularza    Jeśli uważasz, że prawdopodobnie czy użytkownicy zostaną wydrukowane formularza, możesz projektować specjalne widoku, który jest używany tylko wtedy, gdy formularz jest drukowany. Ten widok jest określana mianem Wyświetl Drukujw. Możesz utworzyć dedykowane Podgląd wydruku dla każdego widoku w szablonie formularza. Ponadto można określić jeden widok wydruku, która dotyczy wszystkich widoków w szablonie formularza. Jeśli szablon formularza zawiera trzy widoki, może być na przykład utworzyć widok wydruku, który powoduje konsolidowanie najważniejsze informacje z poszczególnych widoków do jednej drukowanej stronie.

  • Tworzenie różnych widoków w różnych środowiskach wypełniania formularzy    Na przykład w jednym szablon formularza zgodny z przeglądarką, można utworzyć jeden widok dla użytkowników, którzy wypełnianie formularzy w programie InfoPath, a drugi widok dla użytkowników, którzy wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web. Widok zaprojektowany dla użytkowników programu InfoPath może zawierać funkcje i kontrolki, które nie są obsługiwane w przeglądarce sieci Web.

Niezależnie od tego, ile widoków masz w szablonie formularza wszystkie udostępnianie samej źródło danych. Aby przedstawić ten punkt, załóżmy, że szablon formularza zawiera dwa widoki. Jeśli masz polu tekstowym adres e-mail w widoku domyślnym, można skopiować go do drugiego widoku. Gdy użytkownicy wpisz ich adresy e-mail w jednym widoku, który adres e-mail pojawi się automatycznie w innych widokach. Możesz skopiować kontrolek między widokami bez powoduje problemy powiązanie. Na przykład jeśli skopiuj polu tekstowym adres e-mail z pierwszego widoku, a następnie wklej je do drugiego widoku, nie zobaczysz komunikat powiązanie Formant przechowuje zduplikowane dane będzie wyświetlane w przypadku skopiować i wkleić pole tekstowe, w tym samym widoku.

Początek strony

Uwagi dotyczące projektowania

Podczas projektowania nowego widoku będzie zwykle wykonaj następujące zadania:

  1. Planowanie widoku    Ile widoków są potrzebne? Dowolną z widoków, muszą być tylko do odczytu? Które z nich widoków powinien być wyświetlany po pierwszym otwarciu formularza? Prawdopodobnie drukowanie formularzy opartych na szablonie formularza użytkownicy? Jeśli tak, czy chcesz specjalne widok formularza przeznaczonego do wydruku projektu? W przypadku szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, należy widoku, który umożliwia funkcje dostępne tylko w programie InfoPath?

  2. Wypełnij widoku    Podczas dodawania nowego widoku do szablonu formularza, rozpocznie się pusty. Skopiuj formanty z istniejących widoków do nowego, pustego widoku, w razie potrzeby lub Wstaw kontrolki w widoku za pomocą okienka zadań formanty lub Źródła danych.

  3. Dostosuj wygląd widoku    Czy chcesz dodać kolor tła lub obrazu do określonego widoku? Czy użytkownicy mogą mieć do widoku wydruku, należy rozważyć drukarki, papier lub ustawień marginesów lub Dodawanie nagłówków i stopek.

  4. Dostosuj zachowanie widoku    Jak użytkownicy będą przełączanie do innego widoku szablonu formularza Są domyślnie polecenia służące do przełączania widoków odpowiednie lub czy chcesz, aby użytkownicy mogli do przełączania widoków za pomocą przycisku lub inny formant, który pojawia się bezpośrednio w formularzu? Jeśli chcesz użyć formantu, będzie konieczne tworzenie reguły przełączanie widoku w oknie dialogowym reguły. Drukowanie widoków czy chcesz użytkownikom na drukowanie wszystkich widoków jednocześnie lub widok aktywne? Możesz dostosować to zachowanie w oknie dialogowym Drukowanie wielu widoków.

Początek strony

Okienka zadań widoki

Program okienka zadań Widoki, aby dodać lub usunąć widoków lub do przełączania widoków.

Fragment okienka zadań Widoki

Z poziomu okienka zadań klikając przycisk Wyświetl właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku, w którym można dostosować ustawienia i zachowanie dla wybranego widoku.

Za pomocą okienka zadań Widoki do tworzenia i skojarzyć istniejącego widoku Podgląd wydruku. Po utworzeniu widoku wydruku, zaprojektować go tak, aby odzwierciedlała sposób, który ma zostać po wydrukowaniu w szablonie formularza. Wymaga to zazwyczaj, kopiując i wklejając formantów z pierwszego widoku do widoku wydruku. Za pomocą okna dialogowego Właściwości widoku, aby określić niestandardowe opcje wydruku dla widoku wydruku, takich jak nagłówki, stopki i marginesy strony.

Początek strony

Środowisko użytkownika

Domyślnie użytkownicy mogą przełączać widoki, klikając polecenia w menu Widok. Nazwy poleceń menu pasują do nazw, wybrane widoków podczas ich projektowania. Widok aktywny jest wskazywany przez znacznik wyboru obok elementu menu.

Polecenia w menu Widok służące do przełączania widoków

Aby wprowadzić dostępności wielu widoków wyraźniejsze użytkowników, którzy mogą przeoczyć poleceń menu, możesz dodać przyciski do szablonu formularza służące do przełączania widoków. Po wstawieniu przycisku w szablonie formularza, możesz skojarzyć reguły przy użyciu przycisku Tak, aby przełącza widoki, gdy użytkownik kliknie przycisk. Na przykład w szablonie formularza roszczeń ubezpieczeniowych może utworzyć otwartym szczegółowego widoku danych roszczeń po kliknięciu przycisku Pokaż podsumowanie. W widoku podsumowania kliknięcie przycisku Pokaż szczegóły, aby powrócić do widoku bardziej szczegółowe.

Czasami może chcesz ukryć domyślne polecenia menu służące do przełączania widoków od użytkowników. To jest przydatne w sytuacjach, gdy nie chcesz, użytkownicy będą mieli dostęp do widoków niż ten, który zamierzasz je do wypełniania. Na przykład szablon formularza, który służy do zbierania opinii na temat kandydatów może mieć trzy różne role użytkowników skojarzone z nim — jedną dla pracowników działu, jedną dla kandydatów i dla menedżerów. Dla każdej z ról użytkowników można zaprojektować nieco innego widoku szablonu formularza. Aby zapobiec kandydatów z przechodzenia do Osoba rekrutująca lub zatrudnienia widoki Menedżera podczas projektowania Osoba rekrutująca i zatrudnienia Menedżer widoków, można otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku i wyczyść Pokaż w menu Widok podczas wypełniania formularza pole wyboru.

Porada: Jeśli planujesz zapewnić użytkownikom wielu widoków, warto rozważyć wyświetlanie tych opcji jako pozycje w polu listy rozwijanej w formularzu. Użytkownicy mogą następnie kliknij pozycję Widok, który ma na liście.

Przełączanie widoków za pomocą reguł

Widoki są często przeznaczona do pracy z regułami. Reguły umożliwiają automatyczne wykonywanie określonych zadań w szablonie formularza w odpowiedzi na zdarzenia lub akcji zainicjowane przez osoby wypełniającej formularz. Można na przykład wstawić przycisk w szablonie formularza, a następnie utworzyć regułę, która przełącza widoki, kliknięcie tego przycisku. Ponadto można użyć reguły do przełączania widoków, gdy formularz jest otwarty. Może to być przydatne, gdy chcesz zaprezentować różnych widoków do różnych kategorii użytkowników według przypisania ról użytkowników.

Za pomocą okna dialogowego reguły chcesz skojarzyć reguły większość formantów w programie InfoPath, w tym przyciski. W poniższym przykładzie projektant formularza została utworzona reguła w oknie dialogowym reguły, która powoduje przejście do widoku podsumowania. Ta reguła jest uruchamiana po kliknięciu przycisku w formularzu.

Fragment okna dialogowego Reguła

Porada: Przełączanie widoków, gdy użytkownik kliknie przycisk za pomocą reguły jest również przydatne, gdy chcesz, aby użytkownicy kolejno przechodzenia z jednego widoku do innego. W tym przypadku chcesz dodać dwa przyciski do każdego widoku i Użyj etykiet, takich jak < ponownie i Dalej >.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×