Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla nauczycieli

Wprowadzenie do usługi Microsoft Teams dla nauczycieli

Wprowadzenie do cyfrowego centrum edukacji i nauki w pakiecie Office 365 Education.

Z łatwością zarządzaj przebiegiem zajęć i angażuj każdego ucznia.

„Usługa Microsoft Teams uaktywniła na moich zajęciach wszystkich uczniów, nawet tych, którzy prawie nigdy się nie odzywają”. — Nauczyciel w szkole podstawowej

Usługa Microsoft Teams to cyfrowe centrum udostępniające funkcje konwersacji, spotkań, plików i aplikacji w ramach pakietu Office 365 Education. Za jej pomocą nauczyciele mogą szybko i łatwo przechodzić od konwersacji do tworzenia treści, zachowując ciągłość, przejrzystość i niezbędny kontekst. Usługa Teams dostosowuje się do indywidualnych potrzeb różnych grup i ułatwia im współpracę w ramach realizacji zadań:

 • Zarządzaj projektami, zadaniami i treściami z użyciem najpopularniejszych aplikacji dostępnych w jednym elastycznym środowisku roboczym

 • Bądź na bieżąco dzięki informacjom w czasie rzeczywistym i aktualizacjom udostępnianym w intensywnych konwersacjach zespołu, prywatnych rozmowach (które w razie potrzeby można moderować), podczas spotkań zespołu oraz innymi kanałami

 • Wspieraj dynamiczną współpracę i zapewniaj płynną jakość użytkowania dzięki zintegrowanym aplikacjom pakietu Office 365, np. Word, Excel, PowerPoint i notesowi zajęć OneNote, a także partnerom edukacyjnym takim jak busuu, Canvas, Flipgrid i Kahoot!

Uwaga: Teraz pakiet Office 365 Education obejmuje usługę Microsoft Teams. Oznacza to, że wszyscy nauczyciele, uczniowie, wykładowcy i inni pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z Microsoft Teams w ramach pakietu Office 365 Education.

Poniższa tabela opisuje kilka przykładowych sposobów wykorzystania Microsoft Teams przez nauczycieli w celu wspierania innowacyjnych metod edukacyjnych i najlepszych praktyk w klasach i szkołach działających w oparciu o zasady współpracy.

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i opcjach w usłudze Microsoft Teams zaprojektowanych z myślą o nauczycielach, uczniach i pracownikach instytucji edukacyjnych!

Scenariusz

Opis

Angażujące zajęcia

Oszczędzaj czas i łatwo organizuj dyskusje podczas zajęć, zarządzaj zadaniami i współpracuj z uczniami, aby tworzyć spersonalizowane środowisko edukacyjne i odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów w zakresie nauki i rozwoju.

Planowanie lekcji

Przygotowywanie planów lekcji dla różnych przedmiotów i klas wymaga efektywnej komunikacji i współpracy między nauczycielami w danej szkole lub okręgu.

Profesjonalne społeczności edukacyjne

Współpracuj w ramach profesjonalnych społeczności edukacyjnych i dziel się najlepszymi praktykami, aby kształtować możliwości rozwoju zawodowego i wspierać kolegów i koleżanki po fachu.

Programy zajęć pozaszkolnych

Ostatnie badanie wykazało, że programy zajęć pozaszkolnych w ogromnym stopniu poszerzają wiedzę uczniów na temat możliwości kariery w dziedzinie STEM (nauki ścisłe, technologia, inżyniera i matematyka) (80%), wspierają pozytywne nastawienie do STEM (78%) oraz zwiększają determinację i rozwijają zdolności krytycznego myślenia (72%)1. Nauczyciele mogą współpracować, aby nieustannie tworzyć angażujące i stymulujące zajęcia i zachęcać uczniów do udziału w tych ważnych i dobrowolnych programach.

¹Hinton, M. (2017, March). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. (Hinton, M. „Programy pozaszkolne czynnikiem zwiększającym poziom wiedzy w tzw. dyscyplinach STEM”. Education Week. Marzec 2017.) Hiperłącze: http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Koncepcja zespołów

Można organizować zespoły na potrzeby różnych etapów zajęć, projektów i działań (wedle potrzeb) oraz zapraszać do zespołu inne osoby ze szkoły lub okręgu. Zespoły można również tworzyć na bazie istniejących Grup usługi Office 365, a wszelkie zmiany wprowadzone w Grupach usługi Office 365 będą automatycznie synchronizowane z usługą Microsoft Teams. Upraszcza to proces zapraszania i koordynacji członków zespołu oraz zapisuje pliki grupy w usłudze Teams.

Na przykład, poszczególne zajęcia można dodatkowo organizować w ramach kanałów z kartami konwersacji, plików, notatek i innymi opcjami. Kanały można tworzyć w oparciu o zróżnicowane potrzeby klasy, np. według jednostki, przedmiotu lub projektu. Karty umożliwiają uczestnikom zajęć przesyłanie, przeglądanie i edycję plików, notatek i spersonalizowanych treści (np. dokumentów, arkuszy, prezentacji, filmów, łączy zewnętrznych, innych aplikacji itp.). Te treści są łatwo dostępne dla wszystkich uczniów w klasie.

Nawigowanie

Porada: Konfiguracja usługi Microsoft Teams na urządzeniu mobilnym jest bardzo łatwa i zapewnia wygodną komunikację z klasą w dowolnym miejscu i czasie oraz z każdego urządzenia. Można pobrać Microsoft Teams w sklepie Windows Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) lub Google Play (Android).

Prezentacja usługi Teams uczestnikom zajęć

Zacznij od spotkania wprowadzającego, aby ustalić oczekiwania, przedstawić instrukcje i zademonstrować podstawy usługi Microsoft Teams. Poproś uczestników zajęć o korzystanie z Teams jako podstawowego narzędzia do komunikacji i współpracy w ramach projektów zespołowych.

Dostosuj usługę Teams do swojego unikatowego scenariusza

Efektywne zespoły potrzebują prostych i intuicyjnych narzędzi, aby zapewnić szybką i skuteczną komunikację oraz współpracę. Usługa Microsoft Teams ułatwia organizację w zakresie przygotowywania planów lekcji, tworzenia spersonalizowanego środowiska edukacyjnego, opracowywania programów zajęć pozaszkolnych i zarządzania innymi zespołowymi działaniami i projektami. Kolejne etapy przedstawiają wprowadzenie i sposoby personalizacji usługi Teams w ramach scenariusza zajęć.

Utwórz zespół i wyślij zaproszenia

 1. Aby uruchomić usługę Microsoft Teams, kliknij ikonę uruchamiania aplikacji (ikona wafelka) Ikona Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu pakietu Office 365 Education, a następnie kliknij pozycję Teams, aby otworzyć aplikację online lub pobrać ją na komputer.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Microsoft Teams

  Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Teams, skontaktuj się z administratorem IT, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednią licencję.

 2. Kliknij przycisk Dołącz lub utwórz zespół na dole listy kanałów w aplikacji Teams.

 3. Kliknij przycisk Utwórz zespół, a następnie wybierz Zajęcia.

  Wybierz zespó

  Uwaga: Jeśli Twoja szkoła korzysta z synchronizacji danych (School Data Sync), zajęcia będą utworzone automatycznie z listami uczniów powiązanymi z systemem informacyjnym szkoły, więc nie musisz zajmować się tym etapem.

 4. W oknie Utwórz zespół wprowadź nazwę zajęć i krótki opis wyjaśniający cel zajęć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Nazwa i opis

  Uwaga: Nie zmieniaj opcji prywatności: Prywatne – Tylko członkowie zespołu mogą dodawać nowych członków (w razie potrzeby można zmienić to ustawienie później).

  Porada: Zanim przeprowadzisz szkolenie dla swojej klasy, spersonalizuj konfigurację usługi Teams. Zacznij od utworzenia zajęć, ustawienia kilku kanałów i dodania kilku kart. Następnie dodaj w kartach istotne, angażujące i pomocne treści.

 5. Możesz łatwo dodawać ludzi, grupy i listy dystrybucyjne ze szkoły lub okręgu. Gdy zaczniesz wpisywać imiona i nazwiska, wyświetli się lista rozwijana pasujących kontaktów z katalogu poczty e-mail. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać członków zespołu, lub kliknij przycisk Pomiń, aby dodać członków zespołu później, gdy już ustawisz treści (zalecane).

  Dodaj członków

Utwórz kilka kluczowych kanałów i kart z treściami

Gdy tworzysz nowe zajęcia, kanał „Ogólne” zostaje automatycznie dodany. Możesz dodać inne kanały, aby organizować swoje zajęcia. Domyślnie każdy członek zespołu ma dostęp do tych kanałów.

Karty

Porada: Udostępniaj wskazówki szkoleniowe i ogłoszenia dotyczące usługi Teams w kanale Ogólne, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp. Będzie to dogodne miejsce, gdzie cała klasa znajdzie pomoc i wskazówki, a szczególnie nowi członkowie dołączający do Teams.

 1. Aby utworzyć dodatkowe kanały, wybierz wielokropek (...) obok nazwy zespołu na liście kanałów.

 2. Wybierz polecenie Dodaj kanał z menu rozwijanego.

  Dodaj kanał
 3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę kanału i krótki opis wyjaśniający cel kanału, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Tworzenie kanału

  Porada: Po utworzeniu kilku kanałów możesz dodać do nich treści, aby uczestnicy zajęć nie trafili na pustą stronę po pierwszym logowaniu. Na przykład, możesz rozpocząć nową konwersację, publikując kilka pytań w każdym kanale, aby zainicjować dyskusję, oraz dodać @wzmiankę o niektórych uczestnikach zajęć, by zaangażować ich w konwersację.

 4. W ramach poszczególnych kanałów możesz tworzyć karty dla różnych treści i aplikacji. Każdy kanał ma kilka domyślnych kart, np. konwersacje, pliki, notesy zajęć i zadania. Aby utworzyć nową kartę, kliknij ikonę + po prawej stronie domyślnych kart, a następnie wybierz aplikację lub plik dla karty (np. Word lub Planner), wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Kanał Dodawanie kart

  Uwaga: Etapy konfiguracji dla niektórych aplikacji i usług mogą różnić się nieznacznie od przedstawionych tu instrukcji.

 5. Aby utworzyć nową kartę przekierowującą bezpośrednio do pliku (np. planu lekcji, konspektu lub interaktywnej prezentacji), kliknij ikonę + po prawej stronie domyślnych kart, a następnie wybierz aplikację dla pliku (np. Word, Excel lub PowerPoint), znajdź nazwę pliku w opcji Pliki, nazwij kartę i naciśnij przycisk Zapisz.

  Word

  Porada: Możesz podpiąć istniejący notes zajęć OneNote ze strony SharePoint lub innej witryny (ikona globusa) bezpośrednio do kanału jako łatwo dostępną kartę dla zespołu.

Przenieś korespondencję e-mail do usługi Teams

Możesz przesyłać wiadomości e-mail do kanału w usłudze Teams, aby organizować komunikację w ramach zajęć i zapewnić jej dostępność w jednym miejscu.

 1. Aby utworzyć adres e-mail dla kanału, kliknij wielokropek (...) po prawej stronie kanału.

 2. Następnie wybierz opcję Uzyskaj adres e-mail w menu rozwijanym.

 3. Na koniec naciśnij przycisk Kopiuj i zapisz adres e-mail na liście kontaktów lub książce adresowej e-mail.

  Poczta e-mail

  Porada: Przesyłaj wiadomości e-mail do kanału, aby kontynuować dyskusje w usłudze Teams.

 4. Możesz kliknąć łącze ustawienia zaawansowane w oknie Uzyskaj adres e-mail, aby ograniczyć liczbę osób, które mogą wysyłać wiadomości e-mail do zespołu (np. każdy, tylko członkowie zespołu lub tylko wiadomości z określonych domen).

  Pobierz wiadomości e-mail

  Porada: Ograniczenie liczby osób, które mogą przesyłać wiadomości e-mail do kanału, zmniejszy ryzyko spamu i wiadomości phishingowych (wyłudzających informacje) w usłudze Teams.

 5. Możesz spersonalizować ustawienia powiadomień e-mail dla różnych wydarzeń (np. osobistych @wzmianek lub odpowiedzi na rozpoczęte przez ciebie konwersacje), klikając swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu usługi Teams, a następnie wybierając Powiadomienia z menu rozwijanego.

  Powiadomienia

Utwórz zadania dla uczestników zajęć

 1. Aby utworzyć zadania w aplikacji Teams, kliknij kartę Zadania w karcie zajęć.

 2. Wybierz pozycję Utwórz w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Nowe zadanie.

  Kliknij pozycję Utwórz, a następnie wybierz pozycję Nowe zadanie.
 3. W oknie Nowe zadanie wprowadź dane zadania i dołącz materiały referencyjne dla uczniów. Możesz wskazać termin realizacji zadania (datę i godzinę), a nawet zdecydować, czy zezwalasz na oddanie zadań po terminie.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zadaj.

  Uzupełnij wszystkie szczegóły zadania, a następnie kliknij przycisk Przypisz.

  Porada: Możesz zapisać zadanie w wersji roboczej, jeśli nie chcesz go jeszcze przydzielić. Wróć później do karty Zadania, aby je zadać.

 5. Aby przeglądać i oceniać prace uczniów, przejdź do karty Zadania w swoich zajęciach.

 6. Wybierz opcję Ocena, aby wyświetlić wszystkie zadania oddane przez uczniów.

  Możesz przekazać informacje zwrotne i uwagi na liście lub wybrać ucznia, aby zobaczyć jego zadanie. Możesz szybko i łatwo przechodzić do innych uczniów w tym widoku.

  Spójrz, zaznacz i oceń zadania oddane przez twoich uczniów.

Komentarza dla uczniów

Może dojść do sytuacji, kiedy musisz bezpośrednio odpowiedzieć uczniowi (albo uczeń Tobie), ale funkcja czatu jest wyłączona. Pamiętaj, że zawsze możesz użyć funkcji @wzmianek w usłudze Teams. Po znaku @ wpisz imię i nazwisko ucznia oraz komentarz, a wówczas uczeń zostanie powiadomiony o Twoim komentarzu. Nie zapominaj, że nie jest to wiadomość prywatna, więc będzie widoczna dla wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Odzyskiwanie usuniętych zespołów i kanałów

Aby odzyskać usunięte zespoły i kanały:

 1. Kliknij przycisk Pliki po lewej stronie ekranu, a następnie pod opcją Przechowywanie w chmurzewybierz OneDrive.
  OneDrive

 2. Wybierz polecenie Otwórz w OneDrive.
  Otwórz w OneDrive

 3. Następnie kliknij Kosz, aby przeglądać usunięte notatniki i inne treści. 
  Kosz

Archiwizacja treści

Obecnie nie jest dostępna żadna metoda archiwizacji treści.Jeśli jednak chcesz zapisać notatniki po zakończeniu semestru (kwartału), możesz dodać zespół i oznaczyć go jako zarchiwizowany albo usunąć kanały i później je odzyskać w chmurze OneDrive (według instrukcji powyżej). 

Podsumowanie informacji o usłudze Teams

 • Usługa Microsoft Teams to cyfrowe centrum edukacji i nauki w pełni zintegrowane z pakietem Office 365 Education, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo komunikować się i współpracować za pomocą znanych aplikacji tego pakietu, takich jak Word, Excel, notes zajęć w programie OneNote i PowerPoint. Dla subskrybentów pakietu Office 365 dla instytucji edukacyjnych usługa Teams jest bezpłatna, więc możesz zacząć z niej korzystać od razu!

 • Możesz zorganizować swój zespół, tworząc niestandardowe kanały i karty spełniające wymagania dotyczące współpracy. Karty mogą kierować bezpośrednio do plików i zawartości, aplikacje usługi Office 365, takich jak Planner i Power BI, oraz aplikacji edukacyjnych, takich jak Flipgrid, Quizlet i Nearpod!

 • Możesz przesyłać swoje wiadomości e-mail do usługi Teams, aby wszystkie konwersacje klasowe mieć w jednym miejscu.

 • Twórz zadania, aby łatwo zarządzać całym przebiegiem zajęć w klasie – w jednej chwili przechodź od tworzenia i dystrybucji treści do wystawiania ocen i przekazywania informacji zwrotnych.

 • Więcej informacji o nowych funkcjach usługi Teams w pakiecie Office 365 Educationznajdziesz tutaj, na blogu edukacyjnym.

 • Sprawdź centrum pomocy Microsoft Education Help Center, aby uzyskać pomoc w innych sprawach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×