Wprowadzenie do usług InfoPath Forms Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Streszczenie     Usług InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web. Korzystając z funkcji zarządzania formularzy w centralnej lokalizacji, można usprawnianie procesów biznesowych i poprawić relacje z klientami, partnerami i dostawców.

Omówienie programu InfoPath Forms Services

Osiągnięcia klientami, partnerami i dostawców formami przyjazne dla użytkownika

Usprawnianie procesów sterowanych formularzy biznesowych

Zarządzanie formularzy i szablonów formularzy w jednym miejscu

Omówienie InfoPath Forms Services

Użytkownicy nie muszą mieć zainstalowany program InfoPath na swój komputer, aby wypełnić szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce nie są one wymagane do pobrania żadnych dodatkowych z sieci Web. Wszystkie, które są potrzebne jest dostęp do przeglądarki, takich jak Windows Internet Explorer, Apple Safari lub Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services umożliwia przechowywanie i zarządzanie formularzy i szablonów formularzy w jednym miejscu. InfoPath Forms Services jest oparty na i wymaga Windows SharePoint Services 3.0, który umożliwia publikowanie szablonów formularzy, zaprojektowanymi przez siebie lokalizacji wspólnej całej organizacji. Ponadto użytkownicy mogą przesyłać formularze do bibliotek programu SharePoint, które są foldery, której jest przechowywany zbiór plików i miejsce, w którym pliki często używają tego samego szablonu. Użytkownik może również integrowanie formularzy zarządzania dokumentami i cyklu życia zadań, takich jak zarządzanie przepływu pracy i praw.

Technologia InfoPath Forms Services jest dostępna w Microsoft Office SharePoint Server 2007 licencja Enterprise CAL, a także, oddzielnie, w Microsoft Office Forms Server 2007.

Proces projektowania

Szablony formularzy, które można wypełniać w przeglądarce są nazywane szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Aby utworzyć ten typ szablonu formularza, projektowanie szablon formularza zgodny z przeglądarką w programie InfoPath, publikowanie na serwerze z InfoPath Forms Services i włącz go do użycia w witrynie sieci Web.

W niektórych przypadkach można włączyć szablonu formularza do użycia w witrynie sieci Web, zaznaczając pole wyboru Włącz ten formularz do wypełniania przy użyciu przeglądarki w Kreatorze publikowania programu InfoPath. W innych przypadkach możesz publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji w sieci firmowej, a następnie skontaktuj się z administratorem farmy serwerów pomocy przy włączaniu szablonu formularza i udostępnianie go na serwerze.

Zatwierdzenia przez administratora jest wymagane w następujących sytuacjach:

 • Szablon formularza zawiera kod zarządzany.

 • Szablon formularza wymaga poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania, dzięki czemu utworzone formularze mieć pełny dostęp do zasobów systemowych na komputerach użytkowników, takich jak pliki i ustawienia.

 • Szablon formularza używa połączenia danych, które są zarządzane przez administratora.

 • Szablon formularza jest włączone do wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Jeśli jest wymagane zatwierdzanie administratora, Publishing Wizard prowadzi użytkownika przez kroki przygotowywanie szablonu formularza do ręcznego się poza administrator.

Po szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami obsługiwanych w przeglądarce, użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza za pomocą przeglądarki.

Środowisko użytkownika

Użytkownikom wypełnianie formularzy w przeglądarce przebiega podobnie jak wypełnianie formularzy w programie InfoPath. Na przykład określa, takich jak powtarzające się sekcje i funkcji, takich jak formuły i pracy formatowania warunkowego w ten sam sposób, w obu środowiskach.

Mimo że wypełniania formularza w przeglądarce jest podobne do wypełniania formularza w programie InfoPath, istnieje jedna różnica klucza. W przeglądarce sieci Web paski narzędzi i menu programu InfoPath zastępuje pasek narzędzi w górnej części formularza, który wyświetla opcje zapisywania, zamykanie, drukowania i formularz. Ten pasek pojawia się też w dolnej części formularza, tak aby użytkownicy nie trzeba będzie przewinąć powrót do początku długie formularza do wykonania formularza.

Po włączeniu opcji przesyłania danych dla szablonu formularza użytkownicy widzą na pasku narzędzi przycisk Prześlij. Po kliknięciu tego przycisku dane formularza są wysyłane bezpośrednio do źródła danych określonej podczas projektowania szablonu formularza, takich jak usługi sieci Web lub listy programu SharePoint. Jeśli szablon formularza zawiera więcej niż jeden widok, użytkownicy pojawi się także Wyświetlanie listy na pasku narzędzi.

Formularz otwarty w przeglądarce

1. użytkownikom przesyłanie danych z zewnętrznymi źródłami danych, klikając przycisk Wyślij na pasku narzędzi.

2. użytkownicy przełączać się między widokami, klikając pozycję elementu na liście Widok na pasku narzędzi.

Podczas projektowania szablonu formularza można dostosować ustawienia pasków narzędzi w oknie dialogowym Opcje formularza. Na przykład możesz usunąć jednego lub więcej przycisków lub ukryć pasek narzędzi w dolnej części formularza użytkownika.

W poniższych sekcjach dowiesz się więcej na temat korzyści wynikające z używania InfoPath Forms Services.

Początek strony

Osiągnięcia klientami, partnerami i dostawców formami przyjazne dla użytkownika

Po opublikowaniu szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services, można ją rozpowszechniać nie tylko w intranecie firmy, ale również zewnętrznych witryn sieci Web, na przykład ekstranetu witryny lub firmowej witryny sieci Web. Pozwala na Zbierz dane od klientów, partnerów, dostawców i inne osoby, które są niezbędne do sukcesu firmy. Na przykład dużej firmy ubezpieczenia służy szablon pojedynczej formularzy obsługiwanych w przeglądarce do zbierania i proces roszczeń ubezpieczeniowych. Klientem ubezpieczeniowych umożliwia wypełnianie formularza roszczeń w witrynie sieci Web firmy przeglądarki. Możesz też jeśli klienta wymaga ubezpieczeniowych firmy raportowania roszczenia, ubezpieczenia agenta umożliwia programu InfoPath wypełnienie formularza roszczeń w intranetowej witrynie. Podobnie agencja rządowa może zbierać dane z obywateli umieszczając szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce w swojej witrynie sieci Web.

Gdy użytkownicy uzyskują dostęp formularz, przechodząc do biblioteki lub przez wprowadzenie adresu URL formularza w przeglądarce, może wystąpić jedna z następujących:

 • Formularz jest otwierany w przeglądarce    Jeśli użytkownicy nie mają zainstalowanego na komputerze programu InfoPath, po otwarciu formularza w przeglądarce, w którym będą mogli wypełniać go tak samo, jak inny formularz oparte na sieci Web.

 • Po otwarciu formularza w programie InfoPath    Jeśli użytkownicy mają zainstalowanego na komputerze programu InfoPath, po otwarciu formularza w programie InfoPath, w którym będą mogli wypełniać go tak samo, jak inne formularza programu InfoPath. Ponieważ wypełniania formularza w programie InfoPath, ci użytkownicy będą mieć zwiększenia korzyści, jakie można używać funkcji pełny zakres programu InfoPath do wypełniania formularzy, niektóre z nich są niedostępne w formularzach przeglądarki.

  Uwaga: Go, które wolisz, możesz dostosować ustawienia dla szablonu formularza tak, aby zawsze zostanie otwarty w przeglądarce, nawet jeśli użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath na swój komputer. Może to być przydatne, gdy chcesz występowania wypełniania formularza być identyczne dla wszystkich osób lub jeśli nie chcesz formularz, aby go otworzyć w programie InfoPath, ponieważ chcesz zapobieżenia go użytkownikom otwieraniu lub modyfikowaniu podstawowego szablonu formularza w trybie projektowania.

Jeśli użytkownicy będą wypełniać formularze na urządzeniu przenośnym, takim jak osobiste cyfrowym asystencie lub smartphone szablonu formularzy obsługiwanych w przeglądarce można zaprojektować tak, aby można go otworzyć i wypełniać przy użyciu przeglądarki urządzenia przenośnego. Użytkowników za pomocą urządzenia przenośnego do uzyskania dostępu do formularza, zostanie otwarty na ekranie ich w formacie uproszczone.

Usprawnianie procesów sterowanych formularzy biznesowych

Formularze są w środkowej części wiele procesów biznesowych. Udostępniając szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce na serwerze z systemem InfoPath Forms Services danych formularza można zintegrować z istniejącymi procesami biznesowymi lub aplikacji. Na przykład można wykonywać następujące czynności:

 • Przesyłanie danych do istniejących systemów biznesowych    Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, można tworzyć połączenia danych usługi sieci Web lub innych źródeł danych zewnętrznych. Pozwala na przesyłanie danych do istniejących systemów business, enterprise aplikacji lub firmowe bazy danych. Na przykład dział sprzedaży można zaprojektować formularz, który można przesłać sprzedaży informacji o potencjalnych klientów i odbiorcy do istniejącego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM).

 • Dane kwerendy z istniejącymi systemami biznesowymi    Użytkownik może również do kwerendy danych w istniejących systemów business, enterprise aplikacji lub firmowe bazy danych. Na przykład po otwarciu formularz oparty na szablonie formularza, warto danych z zewnętrznego źródła danych są wyświetlane w polach Nazwa i adres w formularzu. To pozwala korzystać z istniejących danych organizacji oraz upraszcza proces wypełniania formularza.

 • Dodawanie przepływu pracy do formularzy    Przepływ pracy można dodać do szablonu formularza, który jest przechowywany w bibliotece. Pozwala na spójne zarządzanie typowymi procesami biznesowymi. Na przykład jako Menedżer umożliwia przepływu pracy Zatwierdzanie rozsyłanie raportu z wydatków na liście osób zatwierdzających. Osoby zatwierdzające mogą Zatwierdź lub Odrzuć formularzu raportu wydatków, Przydziel ponownie zadanie zatwierdzania lub Zażądaj zmiany w formularzu. W programie InfoPath użytkownicy kliknij polecenia w menu plik, aby wziąć udział w przepływie pracy. Na serwerze ich wskaż nazwę formularza w bibliotece, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij przepływów pracy, aby wziąć udział w przepływie pracy.

  Polecenie przepływów pracy w menu skrótów

Początek strony

Zarządzanie formularzy i szablonów formularzy w jednym miejscu

Szablonów formularzy i ich powiązanych formularzy można przechowywać w centralne repozytorium na serwerze z systemem InfoPath Forms Services. Ułatwia znajdowanie, udostępnianie i zarządzanie formularzy i szablonów formularzy.

Kluczowe korzyści mogą być następujące:

 • Magazyn formularzy i szablonów formularzy w jednym miejscu    Możesz skojarzyć szablonu formularza z biblioteki, która znajduje się w witrynie programu SharePoint, w którym można utworzyć, zbieranie, aktualizowanie i zarządzanie plikami z innymi osobami w organizacji. Podczas wypełniania formularzy opartych na szablonie formularza w tej bibliotece wypełnione formularze są wyświetlane w bibliotece oraz najważniejsze informacje z formularzy się. W zależności od sposobu służy biblioteki programu SharePoint użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, eksportować dane z wypełnione formularze programu Microsoft Office Excel lub scalanie danych z kilku formularzy w jeden formularz. W poniższym przykładzie pokazano raporty wydatków przechowywane w bibliotece.

  Raporty wydatków przechowywane w bibliotece

 • Użyj typów zawartości, Zarządzanie szablonami formularzy    Kreator publikacji programu InfoPath umożliwia publikowanie szablonu formularza jako witryny typ zawartości. Typ zawartości definiuje szablonu formularza, zestawu kolumn i ustawienia zarządzania dokumentami na serwerze, takich jak ustawienia przepływu pracy lub zasad.

  Tworząc typów zawartości, można ponownie użyć szablonów formularzy i ustawienia przez zbiór witryn. W przeszłości Jeśli chcesz korzystać z szablonów formularzy w wielu bibliotekach programu SharePoint, trzeba było opublikować dwóch różnych kopii szablonu formularza, jedną dla każdej biblioteki. Jeśli chcesz zaktualizować szablon formularza, trzeba było wprowadzanie zmian w szablonie formularza w obu tych miejscach. Jednak teraz można opublikować szablonu formularza jako typu zawartości witryny. Gdy zaktualizujesz typu zawartości, zostanie automatycznie zastosowana zmiany w miejsce, w którym jest używany tego typu zawartości.

  Można przypisać jednego typu zawartości do wielu bibliotek w zbiorze witryn lub przypisywanie wielu typów zawartości w jednej bibliotece. Na przykład można dodać do formularzy raportów stanu typu zawartości do wszystkich bibliotek, które są używane przez dział sprzedaży w firmie, tak aby każdy zespół sprzedaży zbieranie i raportowanie tego samego typu informacji do zarządzania. Załóżmy też dział używanego w różnych szablonach wniosek o wyjazd, raport i formularzy raportów z wydatków. Można publikować szablonów formularzy trzy jako typy zawartości witryny i dodawanie ich do jednej biblioteki używany do przechowywania informacji związanych z podróży zespołu. Osoby do utworzenia nowego formularza w bibliotece, ich można wybrać z tych szablonów formularzy, które mają być użyte.

 • Zarządzanie formularzy i szablonów formularzy    Administratorzy farmy serwerów można kontrolować, jak szablonów formularzy są dostępne dla użytkowników i wdrożony w całej organizacji. Na przykład kontrolować, kto może publikowanie szablonów formularzy w całej witryny lub zdecyduj, jak przeprowadzić uaktualnienie szablonów formularzy na serwerze z minimalnymi wpływ dla użytkowników formularza.

 • Zarządzanie połączeniami danych w centralnej lokalizacji    Jeśli wiele szablonów formularzy będzie używać samej połączeń danych, można przechowywać ustawienia dla tego połączenia danych w plik połączenia danych w biblioteka połączenia danych. Po otwarciu formularza, który łączy się plik połączenia danych programu InfoPath używa ustawienia w tym pliku, aby nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych. W ten sposób wielu szablonów formularzy można użyć tego samego pliku połączenia danych, dlatego nie trzeba ręcznie utworzyć połączenie danych dla każdego szablonu formularza. Ponadto w przypadku zmiany lokalizacji lub połączenia ustawień dla zewnętrznego źródła danych nie trzeba zaktualizować każdego szablonu formularza, który jest używany połączenia danych. Zamiast tego możesz po prostu zaktualizować plik połączenia danych raz, a wszystkie szablony formularzy będą nadal działać zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga: Z poziomu programu InfoPath można opublikować szablonu formularza na serwerze, który nie jest uruchomiony InfoPath Forms Services. Na przykład możesz opublikować szablonu formularza do serwera z programem Windows SharePoint Services. W tym scenariuszu można korzystać z niektórych funkcji wymienionych na powyższej liście, takie jak możliwość publikowanie szablonu formularza w bibliotece. Jednak jeśli chcesz utworzyć szablon formularzy obsługiwanych w przeglądarce lub jeśli chcesz użyć funkcji, takich jak biblioteki połączeń danych, następnie należy opublikować szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×