Wprowadzenie do usług InfoPath Forms Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługi InfoPath Forms Services są technologią serwerową zbudowaną na platformie Windows SharePoint Services 3.0 jako aplikacja ASP.NET w wersji 2.0. Oprogramowanie to umożliwia wypełnianie formularzy programu Microsoft Office InfoPath 2007 przy użyciu przeglądarki sieci Web zamiast programu klienckiego Office InfoPath 2007 lub jako jego alternatywa. Pozwala to uzyskać szerszy dostęp do formularzy niż w poprzednich wersjach programu Microsoft Office InfoPath. Dodatkowo usługi InfoPath Forms Services zapewniają centralną lokalizację umożliwiającą przechowywanie szablonów formularzy organizacji oraz zarządzanie nimi.

Co chcesz zrobić?

Włączanie szerszy dostęp do szablonów formularzy

Wdrażanie i zarządzanie nią szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką

Zapewnianie szerszego dostępu do szablonów formularzy

Projektant szablonów formularzy korzystający z programu Office InfoPath 2007 może zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Kiedy ten szablon formularza jest rozmieszczany jako szablon formularza obsługiwany w przeglądarce na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services, użytkownicy mogą wypełnić formularz w przeglądarce sieci Web i nie muszą mieć zainstalowanego programu InfoPath na swoich komputerach. Wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web przypomina wypełnianie formularzy w programie InfoPath. Takie funkcje, jak na przykład sprawdzanie poprawności danych, są zaprojektowane do obsługi w przeglądarce i nie wymagają przesyłania danych do serwera ani ich pobierania z serwera. Oznacza to, że wyniki wyświetlane w pewnych warunkach, takie jak alerty sprawdzania poprawności danych, są od razu widoczne, ponieważ przeglądarka nie musi ponownie ładować formularza za każdym razem, kiedy użytkownik wykonuje w nim operacje.

Uwagi: 

 • Niektóre formanty formularza zawierają opcje, zwane ustawieniami ogłaszania wstecznego, za pomocą których projektant szablonu formularza określa, czy do wyświetlania danych jest wymagane przesłanie danych do serwera i z powrotem. Te ustawienia mogą spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na wykonanie czynności dotyczących formularza. Na przykład ustawienie ogłaszania wstecznego, które wymaga wysłania danych do serwera, może spowodować wydłużenie czasu potrzebnego do wyświetlenia danych w formularzu, a jeśli w określonym przypadku ogłaszanie wsteczne nie jest konieczne — może spowolnić działanie formularza, nie zapewniając żadnych dodatkowych korzyści.

 • Niektóre funkcje i formanty (takie jak formanty ActiveX) nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Przed rozmieszczeniem szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Sposób rozmieszczenia szablonu formularza zgodnego z przeglądarką zależy od funkcji dodanych do niego przez projektanta szablonu. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli znajdującej się w poniższej sekcji.

 • Aby szablon formularza otwierany w programie InfoPath był uruchamiany jako w pełni zaufany, projektant tego szablonu musi dodać do niego podpis cyfrowy. Jeśli w pełni zaufany formularz jest zainstalowany na komputerze użytkownika, szablon formularza nie musi mieć podpisu cyfrowego i można go wypełniać przy użyciu przeglądarki lub programu InfoPath.

 • Szablony formularza obsługiwane w przeglądarce można wypełniać przy użyciu niektórych urządzeń przenośnych, o ile w szablonie formularza włączono opcję wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Początek strony

Rozmieszczanie szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką oraz zarządzanie nimi

Wszystkie szablony formularzy obsługiwanych w przeglądarce musi być hostowana na serwerze z systemem InfoPath Forms Services. Istnieją dwa tryby wdrażania szablonów formularzy obsługiwanych na serwerze z systemem InfoPath Forms Services: jeden dla szablonów formularzy użytkowników i jedną dla szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora.

Szablony formularzy użytkownika może rozmieszczać dowolna osoba z uprawnieniem do tworzenia bibliotek i list. Szablon formularza użytkownika zawiera tylko funkcje deklaracyjne, takie jak formatowanie warunkowe, ale nie zawiera kodu zarządzanego. Szablony formularzy użytkownika są uruchamiane w ramach poziomu zabezpieczeń Domena.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora są szablony formularzy, które zawierają kod zarządzany, wymagają pełnego zaufania, za pomocą połączenia zarządzane przez administratora danych, są włączone do wyświetlania na urządzeniu przenośnym lub muszą zostać wdrożone w zbiorze witryn. Administrator farmy zazwyczaj wykonuje czynności przekazywania i weryfikacji w ramach wdrożenia szablonu formularza z zatwierdzony przez administratora, mimo że Projektant szablonu formularza może także wykonywać zadania weryfikacji z poziomu programu InfoPath. Administrator farmy z uprawnieniami administratora zbioru witryn lub administratora zbioru witryn mogą wykonywać kroku aktywacji. Proces wdrażania szablon formularza zatwierdzony przez administratora programu wymaga trzech kroków:

 1. Weryfikacja    W procesie weryfikacji wykazywane są informacje dotyczące szablonu formularza, takie jak błędy i ostrzeżenia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego ustawienia w Administracji centralnej lub przy użyciu okienka zadań Sprawdzanie projektu w programie Office InfoPath 2007.

 2. Przekazywanie    Po zweryfikowaniu szablonu formularza jest on przekazywany przez administratora farmy do biblioteki Zarządzanie szablonami formularzy dla farmy sieci Web.

 3. Aktywacja    Po przekazaniu szablonu formularza może on zostać aktywowany dla zbioru witryn przez administratora farmy lub administratora zbioru witryn.

  Uwaga: Aby administrator farmy mógł aktywować szablon formularza dla zbioru witryn, musi mieć uprawnienie administratora tego zbioru witryn.

W poniższej tabeli przedstawiono dwa najczęstsze scenariusze rozmieszczania wraz z rolami wymaganymi w obu przypadkach.

Typ

Scenariusz

Zakres rozmieszczania

Szablon formularza użytkownika

Użytkownik końcowy z uprawnieniem do tworzenia bibliotek i list na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services rozmieszcza szablon formularza zgodny z przeglądarką, który zawiera funkcje deklaracyjne, takie jak formatowanie warunkowe.

Szablon formularza jest publikowany w bibliotece dokumentów lub jako typ zawartości. Ta metoda rozmieszczania jest najlepsza w przypadku szablonów formularzy, które nie mają kodu zarządzanego i mają ograniczony zakres rozmieszczania, takich jak formularze przeznaczone do użytku przez pracowników jednego działu.

Uwaga: Jeśli szablon formularza użytkownika ma być powszechnie dostępny, można go rozmieścić przy użyciu tego samego procesu, który jest używany dla szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora.

Szablon formularza zatwierdzony przez administratora

Administrator farmy wdraża pełni zaufanego lub zaufania domeny szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zawiera kod zarządzany, korzysta z połączenia danych, które są zarządzane przez administratora, jest włączona przez telefon komórkowy lub muszą zostać wdrożone w zbiorze witryn.

Szablon formularza jest weryfikowany i przekazywany przez administratora farmy, a następnie aktywowany w bibliotece szablonów formularzy dla jednego lub kilku zbiorów witryn. Aktywacja to proces stosowany przy włączaniu lub wyłączaniu funkcji w zbiorze witryn lub przy udostępnianiu szablonu formularza zatwierdzonego do użytku przez administratora. Ta metoda rozmieszczania jest najlepsza w przypadku szablonów formularzy, które muszą zostać rozmieszczone na większą skalę w celu użycia przez pracowników w wielu działach organizacji.

Uwaga: Administrator farmy musi zweryfikować i przekazać szablon formularza zatwierdzony przez administratora, ale administrator zbioru witryn może aktywować szablon formularza dopiero po jego przekazaniu.

Uwagi: 

 • Aby rozmieścić szablon formularza zawierający kod zarządzany, nie mając przy tym odpowiednich uprawnień, w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z administratorem farmy. Przed skontaktowaniem się z administratorem farmy w celu rozmieszczenia formularzy należy opublikować szablon formularza w lokalizacji, do której administrator ma dostęp.

 • Po rozmieszczeniu szablonu formularza przez administratora farmy zostanie on dodany do lokalizacji centralnej na serwerze. Każda osoba dysponująca uprawnieniem administratora zbioru witryn może aktywować szablon formularza w swoim zbiorze witryn. Ta metoda rozmieszczania jest zalecana tylko w przypadku szablonów formularzy, które mają być dostępne w jednej lub większej liczbie kolekcji witryn.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×