Wprowadzenie do tworzenia aplikacji programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Wprowadzenie

Narzędzi i technologii używanych

Architektura i rozwoju metodologii aplikacji

Wykonywania typowych wzorców projektu

Tworzenie szablonów

Podsumowanie

Zasoby

Wprowadzenie

Windows SharePoint Services 3.0 to technologia systemu Windows Server, która oferuje zintegrowany pakiet usług współpracę i komunikację. Należy również platformy do tworzenia aplikacji biznesowych oparte na sieci Web. Korzystając z tej funkcji, Microsoft opracowało 40 aplikacji szablonów dla Windows SharePoint Services 3.0 w celu znalezienia rozwiązań w nowym polu potrzebami określonym procesom biznesowym takich jak koordynowanie pomoc techniczna lub Śledzenie kampanii marketingowych, jak pokazano w przykładzie na rysunku 1.

Widok strony głównej zintegrowanej aplikacji do śledzenia kampanii marketingowych
Rysunek 1: widok strony głównej zintegrowanej aplikacji śledzenia kampanii marketingowych

Microsoft opracowanych tych szablonów darmowego narzędzia aplikacji można używać natychmiast po wdrożeniu. Klienci i partnerzy mogą również używać tych szablonów aplikacji jako punkt początkowy dla bardziej dostosowanych rozwiązań, lub, można używać ich jako nauczania przykłady podczas tworzenia własnych aplikacji zaawansowanych Windows SharePoint Services 3.0 przy użyciu Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ten artykuł ma na celu opisano, jak Microsoft opracowanych szablony aplikacji, identyfikowanie najważniejsze wskazówki dotyczące pracy z możliwości core w ramach zarówno Windows SharePoint Services 3.0, jak i Office SharePoint Designer 2007 w celu uprawnienia klientów i partnerów Tworzenie własnych aplikacji. Artykuł nie jest podstaw dla Systemu Windows SharePoint Services 3.0 SDKani jest to przede wszystkim zasobu Deweloper. Deweloperów należy użyć zestawu SDK zazwyczaj opis sposobów rozszerzania Windows SharePoint Services 3.0.

W tym artykule mają być zasobem dla nowy rodzaj projektanci witryn. Ponieważ Windows SharePoint Services i Office SharePoint Designer 2007 umożliwiają tworzenie dzięki funkcji aplikacji za pośrednictwem interfejsu użytkownika, rozwoju zaawansowane umiejętności nie są wymagane do utworzenia zaawansowanych aplikacji. Aby upewnić się w tym artykule opisano niektóre implementacji kodu niestandardowego, szczególnie kłopotliwe projektu wzorców, ale Ogólna metodologia powinna być dostępna dla innych niż deweloperów i jest prezentowany w tej grupie odbiorców pamiętać. Programista może chcesz szybko zapoznaj się z sekcji najwcześniejsze na narzędzia i metodologia i zwrócić uwagę opis wzorców projektu i przykładom jak wdrażać zaczną projektu.

W artykule struktury pierwsza sekcja narzędzi i technologii używanychomówiono możliwości w ramach Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007, które są używane w tworzenia aplikacji. Następnej sekcji metodologii architektura i opracowywania aplikacji, w tym artykule opisano, na ogół metodologii, używany przez wszystkie szablony aplikacji firmy Microsoft. Metoda jest podejście sens wspólny potencjalni klienci badaniu rzeczywistą przeznaczenie rozwiązanie, jak będzie używane i przez kogo i części technologii pomogą Ci najdalej bez konieczności pisania kodu niestandardowego. Kończy się proces określenie obszarów tam, gdzie konieczne niestandardowy kod lub innych prac niestandardowe.

Następnej sekcji tego artykułu Implementowanie typowe wzorce projektowaniaomówiono sposób używania zalet Windows SharePoint Services i Office SharePoint Designer 2007 adresem wspólne wymagania projektowanie aplikacji, takich jak sposób tworzenia niestandardowych akcji na liście. To jest podstawową tego artykułu, a jej w tym artykule opisano sposoby wzorców projektu, które powtarzają się na wszystkie szablony aplikacji (a w rzeczywistości wszystkie aplikacje, które mogą się pojawić z). Ta sekcja zawiera przykłady dla każdego z pięciu wzorców projektu, w tym wskazówki dotyczące pracy z Windows SharePoint Services interfejsu użytkownika lub z Office SharePoint Designer 2007 i kodu niestandardowego.

Ostatniej części tego artykułu Tworzenie szablonówopisano faktycznie tworzenia pliku szablonu przy użyciu Office SharePoint Designer 2007. Obejmuje ona również innych problemów, takie jak lokalizacji.

Po zakończeniu wprowadzania zmian w tym artykule, powinien mieć dobrze zapoznać się z jak projektować i zaprojektować aplikacji, jak rozpocząć tworzenie witryny bezpośrednio w Windows SharePoint Services 3.0, w tym tworzenie połączonych listy, kolumny niestandardowe, bibliotek, przepływy pracy i tak dalej, jak do następnie Otwórz witrynę w Office SharePoint Designer 2007, aby wprowadzić dalsze dostosowywanie lub tworzenie formularzy niestandardowych, dodawanie kodu niestandardowego, aby zmienić niektóre zachowania, należy utworzyć niestandardowe przepływy pracy i podobne, a, na koniec sposobu tworzenia szablonu aplikacji i wdrażanie go do użycia.

Początek strony

Narzędzi i technologii używanych

Istnieje wiele technologii i narzędzi, które zostały połączone, aby umożliwić łatwiej niż kiedykolwiek tworzenie aplikacji. Na stronie technologii nowe funkcje, takie jak Obsługa przepływu pracy oznacza, że projektant witryny nie muszą pisać kod, aby wyświetlić przepływu pracy do aplikacji. Na stronie narzędzia, Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 i inne narzędzia możliwe jest mniej i mniej za pomocą kodu (często nie kod), aby wykonaj czynności, które zwykle przebiegało bardzo trudne do wykonania.

Na ogół Microsoft ma dążyć strategii w tych narzędziach i technologiach, które przenosi więcej i innych działań wodociągowych trudne do infrastruktury, umożliwiając być bardziej projektanta i mniej Deweloper. Innymi słowy Microsoft już przeprowadzonych duża część wytężonej pracy raz, tak aby możesz po prostu użyć funkcji w aplikacji, w sposób intuicyjny za pośrednictwem interfejsu użytkownika.

W celu przygotowania dowiedzieć się, jak różne technologie i narzędzia zostały połączone w procesie tworzenia aplikacji, w poniższych sekcjach omówiono Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 i inne technologie, szczególnie pod względem odpowiednich nowy Funkcje i możliwości. Aby uzyskać bardziej zaawansowane dyskusji Przejrzyj zasoby na końcu tego artykułu.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 zawiera niektóre nowe możliwości. Następujące nowe funkcje i funkcje są szczególnie istotne do tworzenia niestandardowej aplikacji, a zostanie wyświetlona wiele z nich ponownie wymienionych w sekcji później:

 • Bibliotek i list   Windows SharePoint Services 3.0 wprowadza numer nowej biblioteki i typy list, które mogą być używane jako podstawy dla aplikacji. Nowe typy bibliotek zawiera bibliotekę slajdów, specjalnie przeznaczone do przechowywania i zarządzania nimi slajdów do ponownego użycia Microsoft Office PowerPoint 2007 biblioteki, biblioteki połączeń danych i inne osoby. 

 • Typy zawartości     Typy zawartości są używane w całym Windows SharePoint Services 3.0 koncepcji core. Typy zawartości są służą do ułatwiania użytkownikom organizowanie zawartości w witrynach programu SharePoint w sposób bardziej znacząca. Typ zawartości jest zbiorem ustawień, które można stosować do określonych kategorii zawartości. Typy zawartości umożliwiają centralne zarządzanie i ponowne używanie metadanych i zachowań typu dokumentu lub elementu. Na przykład możesz skojarzyć przepływów pracy i zdarzeń do typu zawartości, zamiast dodawać przepływów pracy i zdarzeń do wielu dokumentów lub bibliotek.

 • Kolumny witryny    Kolumny witryny zapewniają modelu centralnym, przeznaczone do wielokrotnego użytku definicji kolumny. Po utworzeniu kolumny witryny każdej listy, która korzysta z tej kolumny miała tę samą definicję, a nie masz w celu odtworzenia kolumn na każdej liście. Kolumny witryny umożliwia użytkownikom końcowym wybierz z wstępnie zdefiniowany zestaw kolumn, które mogą być przydatne na liście. Dlatego nie tylko można używać definiowania kolumn centralnie dla szablonów list dobrze znane, ale zapewniają użytkownikom ze ścieżką do używania specjalnych kolumn, które mogą mieć znaczenie niestandardowe.

 • Przepływ pracy     W Windows SharePoint Services 3.0 przepływu pracy umożliwia dołączanie procesów biznesowych do elementów na listach i w bibliotekach. Ten proces można kontrolować niemal każde proporcji elementy, w tym cyklu życia tego elementu. Na przykład można utworzyć prostego przepływu pracy, który przekierowuje dokumentu serię użytkownikom do zatwierdzenia. Zazwyczaj projektant witryny lub deweloper utworzy konkretnych przepływów pracy. Projektanci witryn mogą umożliwia tworzenie przepływów pracy przy użyciu projektanta przepływów pracy Kreatora środowiska Office SharePoint Designer 2007 i deweloperów umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych i złożone przepływy pracy programu Visual Studio 2005.

 • Struktura funkcji   Windows SharePoint Services 3.0 zawiera nową strukturę o nazwie "Funkcja". Funkcja pakiety Windows SharePoint Services elementy, które pomaga użytkownikom wykonywanie określonego celu lub zadania. Funkcja zawiera co najmniej jeden element. Element jest koncepcja Atomowej Windows SharePoint Services. Funkcje Windows SharePoint Services 3.0 zapewniają całego framework można wykorzystać jako deweloper zapewnienie niestandardowe funkcje Windows SharePoint Services rozwiązań. Funkcje zapewniają również administratorów z łatwy sposób, aby dodać lub usunąć detaliczny części funkcji. 

 • Rozszerzenie zdarzenia    Zdarzenia podzielić na dwie główne kategorie:

  • Informowanie o wydarzeniach    Podstawowe zdarzenia, w tym zmian, dodatki i usuwania elementów list i kolumn listy (zmiany schematu)

  • Zdarzenia prostej witrynie    Usuwanie witryn i zbiorów witryn

   Zdarzenia są synchroniczne "zdarzenia, oznaczona format nazwy"XYZing", przed" lub asynchroniczna "po", oznaczona format nazwy "ABCed".

 • Dostęp za pomocą urządzeń przenośnych   Windows SharePoint Services 3.0 zawiera nowe funkcje umożliwiające listami, które będą renderowane odpowiednio na urządzeniach przenośnych. Po przejściu do witryny Windows SharePoint Services 3.0 za pomocą urządzenia przenośnego, przeglądarki sieci Web będą przekierowywani do mobile wersji dla danego witryny, którą renderowanie zawartości witryny i listy w formacie, który jest najbardziej odpowiednie dla danego urządzenia. 

Office SharePoint Designer 2007: premier narzędzie do tworzenia aplikacji programu SharePoint

Office SharePoint Designer 2007 przeznaczone do ułatwiają tworzenie i dostosowywanie witryny sieci Web i przepływy pracy skonstruowane za pomocą produktów programu SharePoint i technologii (Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office SharePoint Server 2007 ). Udostępnia narzędzia tego Informatycy i rozwiązanie twórcami trzeba opracowywaniu aplikacji dla programu SharePoint i rozwiązania przepływu pracy, które zwiększają elastyczność organizacji i Automatyzacja procesów biznesowych. Przy użyciu Office SharePoint Designer 2007, nie należy używać tradycyjnych języków proceduralnych i technik, wykonaj następujące czynności:

 • Tworzenie widoków danych i formularzy bez użycia kodu na różnych źródeł danych, takich jak pliki XML, bazy danych programu SQL, takich jak Microsoft SQL Server 2005 i usług sieci Web.

 • Tworzenie zaawansowanych, dynamiczne, bez użycia kodu przepływów pracy.

 • Wykonywanie układ strony i projektu.

 • Tworzenie stron wzorcowych.

 • Edytowanie i Zastosuj kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

 • Tworzenie stron składników Web Part i połączenia składników Web Part do tworzenia aplikacji biznesowych zaawansowanych.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 może służyć do dodawania kodu niestandardowego do aplikacji lub tworzenia niestandardowych przepływów pracy. Programu Visual Studio 2005 projektanta dla systemu Windows Workflow Foundation umożliwia tworzenie szablonów przepływu pracy i niestandardowe działania przepływu pracy. W przepływie pracy oraz projektowanie formularzy może być używany przez przepływ pracy komunikację z użytkownikami przepływu pracy podczas skojarzenia i środowisko uruchomieniowe może zawierać kod.

Visual Studio 2005 rozszerzenia Windows SharePoint Services 3.0 jest bezpłatne pobieranie tego wiązki razem zestaw narzędzi do tworzenia niestandardowej aplikacji programu SharePoint przy użyciu programu Visual Studio 2005. Pakietu zawiera szablony projektów programu Visual Studio dla składników Web Part, definicji witryny, listy definicji i programu autonomicznego narzędzia Generator rozwiązanie programu SharePoint, który generuje projektu definicji witryny z istniejącej witryny programu SharePoint. Program projektanci dostosować zawartość witryn przed utworzeniem kod przy użyciu programu Visual Studio 2005 przy użyciu przeglądarki i Office SharePoint Designer 2007.

Rozszerzenia programu Visual Studio 2005 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 została wycofana, ale nadal można uzyskać program Visual Studio 2008 rozszerzenia dla Windows SharePoint Services 3.0, wersja 1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 pozwala na tworzenie śledzenia aplikacjami, oferując wygody pracy użytkowników do wprowadzania, zarządzanie i raportowanie danych dla określonych scenariuszach. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektowanie, tworzenie i udostępnianie szablonów programu Access można znaleźć w książce Racjonalnego przewodnika do programu Microsoft Office szablony programu Access 2007.

Metod i technik ogólne

W kontekście metodologii opracowywania opisane w następnej sekcji przedstawiono podstawowe kroki ogólne dotyczące tworzenia aplikacji:

 1. Zdecyduj, czy niezbędne definicji witryny lub z szablonem witryny.

 2. Tworzenie witryny core w Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007.

 3. Za pomocą Office SharePoint Designer 2007 otworzyć witrynę, wprowadź zmiany, itd.

 4. Za pomocą programu Visual Studio 2005, jeśli to konieczne utworzyć kolejne kodu niestandardowego, niestandardowe przepływy pracy, itp.

Początek strony

Architektura i rozwoju metodologii aplikacji

Jako z tworzenia projektu, projektując i tworzenie aplikacji Windows SharePoint Services uzyskuje skuteczniejsze praktyczne po wykonaniu sprawdzonych metod. W tej sekcji opisano metodologii Microsoft używane w projektowaniu wszystkie szablony aplikacji do pobrania. Będzie nic zaskakująco w ujęciu, szczególnie w przypadku doświadczonych programistów, ale go wziąć pod uwagę niektóre szczegółowe informacje na temat środowisko programu SharePoint i odzwierciedlenia wnioski przez firmę Microsoft, aby był wartości w tym kontekście . Ponownie w tej sekcji będą najbardziej użyteczne w przypadku innych niż deweloperów, którzy dowiedzieć się, jak używać Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007.

Krótko mówiąc metodologia zaczyna się od myślenie zazwyczaj o co należy zrobić, aplikacji, która musi używać tej funkcji i tak dalej. Następnie wygląda szczegółowo jak należy przepływ danych w aplikacji, miejsce, w którym ma być przechowywane i co to są istnieją relacje między różnymi fragmentami danych. Warto opis modelu danych i scenariusze zastosowania metodologia wymaga przejście w i rozpoczęciu tworzenia wstępna wersja aplikacji Windows SharePoint Services 3.0, tworzenie list, bibliotek, przepływy pracy, i tak dalej, w sposób iteracyjne do wskaż uruchamiania wygląd i działanie zazwyczaj pożądane. Na koniec metoda wymaga identyfikujący typ przepływu pracy i tworzenia poprawki i dostosowania wymagane aby aplikacja naprawdę nie odpowiada Twoim potrzebom procesów biznesowych.

Definiowanie wymagania funkcjonalne dla aplikacji

Gdy będzie ona nie być bardzo szczegółowe specyfikacji technicznej dokument przed tworzenie rozwiązania Windows SharePoint Services, należy mieć dobrze się zorientować jak aplikacja musi działać. Poprzedniego punktu może wydawać się oczywiste, ale wielu programistów wystąpił sytuacji o niezgodności między co sądzisz biorący udział w projekcie, mają w aplikacji i rzeczywiście potrzebnych dla proces biznesowy powiodła się (oczywiście biorący udział w projekcie zazwyczaj realizacji Ten po widzą prawie gotowych aplikacji!).

Wszystkie te po prostu to znaczy, że począwszy od początku oznacza zbierania wymagania funkcjonalne i zastanawiająca się, co należy zrobić aplikacji. Na przykład jeśli potrzebujesz rozwiązanie śledzenia projektu będzie mają być identyfikowane, co najmniej następujące czynności:

 • Co to są aktorów/role w procesie biznesowym?    W tym przypadku właściciel projektu tworzy projekt i przechowuje informacji na temat zadań, problemów i tak dalej i właścicieli zadania ma problemy i zadań przydzielonych do nich i trzeba interakcyjnie używać, aby ukończyć pracę. Menedżerowie trzeba wyświetlić zestawienia informacje na temat ogólnego stan projektu.

 • Co to są interfejsu użytkownika wymaganych dla uczestników?    W tym przypadku właściciel projektu, właściciele zadania i Kierownik muszą różnych widoków dotyczącym ich działań. Właściciele zadanie musi być mogli widzieć wszystkie problemy przydzielone do nich, na przykład podczas właściciel projektu musi być widoczne Wszystkie ostatnich ukończenia problemów.

 • Jak wygląda procesów biznesowych?    W tym przypadku właściciel projektu tworzy projektu, punktów kontrolnych, zadań i budżetu, a następnie śledzenie postępu w czasie. Właściciel projektu ma częstego dostępu przez wszystkie elementy informacji, podczas gdy właściciele zadania potrzebne do działania na danych, gdy coś są im przypisane.

 • Gdzie znajdują się dane?    Możesz tylko użyje danych w Windows SharePoint Services lub będą dostęp do danych zewnętrznych (z bazy danych, za pomocą usługi sieci Web, za pomocą wykazu danych biznesowych i tak dalej), i będą przechowywane dane poza Windows SharePoint Services ?

 • Co to są relacje między danych?    W tym przypadku należy elementu projektu, element punktu kontrolnego i elementy zadań i problemów i mają hierarchia logiczna. Użytkownicy są także punktów danych, a więc są elementy takie jak budżet, liczba dni i tym podobne.

Najlepszym sposobem odpowiedzi na większość z tych pytań jest dosłownie rysować na tablicy, iteracji proces biznesowy z kilkoma czas i z kilku odmiany (tworzenia kilku projektów, przydzielanie zadań dla dwóch lub trzech osób w projektach i tak dalej). Koncepcji aplikacja śledzenia projektu jest bardzo proste projektu i wymagania są bardzo wyczyść w tym momencie.

Sprawdzanie poprawności modelu danych

Gdy już został omówiony modelu danych, jest tak ważny wymagających dokładniejszej analizy. Misunderstanding modelu danych prawdopodobnie konieczne będzie wprowadzić znacząco, systemowe zmieni później, ważne jest, aby uzyskać prawo.

Aby dowiedzieć się, że istnieje wiele powiązanych rodzajów informacji, jak również liczby części informacji, które opisują i określić, gdzie w procesie biznesowym danego jakieś informacje znajdują się ważne jest. W programie project śledzenia wielkość liter należy dowiedzieć się więcej niż które jest projektu, punkty kontrolne i zadania i problemy. Należy ustalić, czy projekt jest element najwyższego poziomu i może mieć wiele punktów kontrolnych. Projekty można także używać wielu zadań i problemów.

Określanie elementów i ich relacji

W tym momencie mamy dobry opis funkcjonalności aplikacji. Następnym krokiem jest plan architektury ale okazało się, jak korzystać z różnych technologii i możliwości Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007. Każda aplikacja będzie obejmować kombinacji funkcji i funkcjami opisanymi w sekcji starszych narzędzi i technologii używanych, w tym:

 • Listy i wyszukiwanie

 • Widoki listy niestandardowej (grupowania, sortowania, filtrowania itd., za pośrednictwem Windows SharePoint Services interfejsu użytkownika)

 • Przepływ pracy

 • Strony niestandardowe i niestandardowych widoków danych w Office SharePoint Designer 2007

Listy i wyszukiwanie naprawdę implementowania modelu danych. Tak w kontekście śledzenia aplikacji projektu, czy użyć jednej listy w projektach, innej listy (z pola odnośnika na liście projektów) punktów kontrolnych, innej listy przy użyciu pola odnośnika do projektu lista problemów i tak dalej. W widokach niestandardowej strony może po prostu chcesz ustawić widok domyślny do grupy na stan i sortowanie według kondycji.

Ogólny, innej wykonywania tablicy biały w kolejności, gdzie po prostu utworzyć makieta aplikacji, identyfikujący technologii używanych dla każdego fragmentu.

Rozpoczęcie tworzenia składniki aplikacji

Ponownie nie jest konieczne dokumentu bardzo precyzyjne specyfikacji technicznej na tym etapie. Jest bardziej ważne, przy założeniu, że masz dobre uchwyt na przepływ danych podstawowych i wymagań interfejsu użytkownika, po prostu zacznij konstrukcyjnych.

Dosłownie oznacza to, po utworzeniu nowej witryny przy użyciu jednego z szablonów w nowym polu w Windows SharePoint Services 3.0 lub tworzenie własnego szablonu witryny wyprzedzeniem i tworzenia nowego wystąpienia witryny oparta na. Dla wielu aplikacji prawdopodobnie tylko użyjesz szablon witryny zespołu lub pusta witryna jako podstawowym.

W programie project aplikacją śledzenia najpierw musisz jest utworzenie cztery list (Lista projektów, zadań projektu, problemy projektu i punktów kontrolnych projektu). Następnie utwórz kolumny niestandardowe dla każdego z tych list. Windows SharePoint Services 3.0 pozwala utworzyć wiele typów innej kolumny, w tym Wybór, numerosoby lub grupy i Odnośnik (informacje znajdujące się już w tej witrynie). Na liście Lista projektów w programie Microsoft project szablon aplikacji śledzenia używa wiele z tych opcji, jak pokazano na rysunku 2.

Kolumny niestandardowe na liście
Rysunek 2: Kolumny niestandardowe na liście

Kolumna kondycji jest oparty na typie kolumny Wybór, kolumnie budżet jest numer kolumny (za pomocą waluty) i tak dalej.

Na liście punktów kontrolnych projektu kolumny odnośnika jest używana, dzięki czemu punktu kontrolnego można skojarzonych z relacji nadrzędny podrzędny z projektem. Tworzenie kolumny odnośnika polega po prostu na pobieranie listy, w którym chcesz znaleźć, a następnie wybierając kolumny z tej listy (Windows SharePoint Services wypełnia listy rozwijanej automatycznie), jak pokazano na rysunku 3.

Definiowanie kolumny odnośnika w celu pobierania informacji z innej listy
Rysunek 3: Definiowanie kolumny odnośnika w celu pobierania informacji z innej listy

Na tym etapie można było pracować w niektórych logiki aplikacji tworzenia prostego przepływu pracy w celu powiadamiania o członków podczas tworzenia nowych projektów. Można również rozpocząć tworzenie niestandardowych widoków na listach za pomocą Windows SharePoint Services interfejs użytkownika do sortowania i filtrowania do preferencji.

Określanie dostosowania wymagane w aplikacji

Funkcjonalny duża część projektu aplikacja śledzenia wdrożono z tylko Windows SharePoint Services interfejsu użytkownika. W tym momencie już widać elementów pracy ale również za mało, jakie elementy nie mogą być wykonywane przez Windows SharePoint Services interfejsu użytkownika i tak dalej. Pewne obszary, gdzie będzie chcemy skorzystać z Office SharePoint Designer 2007 są następujące:

 • Logikę aplikacji w przepływie pracy    Przepływy pracy, których można używać okno w Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 należy określić użytkownika lub grupę, do której przydzielić zadanie. Dla naszych aplikacja śledzenia projektu potrzebujemy sposobem dynamicznego określania adresata do akcji przepływu pracy, na podstawie właściwości właściciela w problemu lub zadania. Aby utworzyć dynamiczne przepływów pracy bez użycia kodu dla tego rozwiązania, firma Microsoft korzysta z Office SharePoint Designer 2007.

 • Pulpit nawigacyjny i Menedżer widoków    Umożliwia wyświetlanie połączony widok wyników wszystkich projektów, musisz wszystkie budżety i tak dalej. Bez użycia kodu umożliwia łatwe tworzenie widoków danych, aby wyświetlić połączone i łączyć informacje dotyczące pulpitu nawigacyjnego.

 • Relacji nadrzędny podrzędny    Istnieje kilka łatwość użytkowania problemów występujących podczas tworzenia zadań. Być może chcemy wartości domyślnej zadania określonego projekt, w zależności od tego, jakie strony jesteśmy w. Aby dodać logikę, aby zautomatyzować łączenie jednego elementu do innego, firma Microsoft korzysta z Office SharePoint Designer 2007.

Microsoft używane to samo podejście iteracyjne podczas tworzenia szablonów 40 aplikacji, a opracowano zbiór spójnych metod, z spójne najważniejsze wskazówki, algorytmów i tak dalej, aby zoptymalizować pod kątem co należy zrobić oryginalnie w Windows SharePoint Services 3.0 a co należy zrobić przy użyciu Office SharePoint Designer 2007 i innych narzędzi. Następnej sekcji w tym artykule omówiono tych metod, identyfikacyjnym pięciu "Projektowanie desenie" i sposób ich powinny być wprowadzane w życie podając przykłady z wielu szablonów aplikacji wzdłuż sposób. Jako takie pozostała część tego dokumentu jest bardziej szczegółowe i technicznego niż omówienie metodologii.

Początek strony

Wykonywania typowych wzorców projektu

W tej sekcji będą opisano pięć desenie podstawowy projekt w kontekście Microsoft faktycznie używania ich. W związku z tym odnoszą się do wielu różnych przykłady między szablonami, włączając przykłady kodu i niektórych instrukcje krok po kroku w odpowiednim. Deweloperów znajdzie się w tej sekcji i pozostałe sekcje dotyczące faktycznie tworzenia szablonu aplikacji najbardziej użyteczne, ale jest napisany był dostępny dla innych niż deweloperów także.

Aby rozpocząć, wzorców projektu są:

 • Formularze niestandardowe    Tworzenie niestandardowego wygląd i działanie, zapewniającej wskazówki dotyczące akcji w niektórych miejscach w procesie biznesowym (to dotyczy tylko Uwidacznianie odpowiednie właściwości, które mogą być modyfikowane lub dotyczą na danym etapie).

 • Przepływ akcji    Tworzenie dobrze zdefiniowane akcje, które prowadzą do właściwych miejsc prawo aktora (w tym potrzebujemy kontrolka nawigacji dobre, która jest ważnych działań i Aktor wniesienia).

 • Relacji nadrzędny podrzędny    Tworzenie relacji między dwie lub więcej list programu SharePoint do wyszukiwania i odwołań.

 • Przepływy pracy    Tworzenie procesów biznesowych z systemem Windows Workflow Foundation za pomocą Office SharePoint Designer 2007

 • Pulpity nawigacyjne    Tworzenie widoku ujednolicony rozproszone informacje w całej witryny w jednym miejscu za pomocą składników Web Part

Za pomocą formularzy niestandardowych

Formularze niestandardowe odtwarzanie istotną rolę w dostosowywania interfejsu użytkownika wprowadzania danych w Windows SharePoint Services. Tak, jak widoki listy niestandardowej są używane do prezentowania danych listy na różne sposoby, formularze niestandardowe są używane do prezentowania różnych metod interakcja z użytkownikiem. Aby utworzyć takie formularze niestandardowe może się okazać z różnych powodów, w zależności od potrzeb biznesowych.

Dostosowywanie opartych na zadaniach

Procesów biznesowych wymaganie od użytkowników do przeprowadzania bardzo określone akcje, które wpływają na danych biznesowych w różnych punktach procesu. Rozwiązania procesu biznesowego dobre ułatwia użytkownikom pracę umożliwiając poprawne informacje na każdym etapie procesu.

Domyślnie Windows SharePoint Services zawiera formularz edycji z każdej listy. Jednak ten formularz może nie pokazywać najlepsze zestawu pól dla określonego etapu procesu biznesowego, a nie będzie rozmieszczanie tych pól w sposób umożliwiający wymagane działanie Wyczyść. Aby upewnić się, że użytkownicy będą mogli łatwo edytować poprawne informacje podczas przeprowadzania akcji, możesz utworzyć formularz niestandardowy dla każdej akcji.

Śledzenie błędów rozwiązanie używa edycji niestandardowych formularzy tak, aby na każdym etapie śledzenia proces błędów jest od razu wyczyść informacji, jakie należy wprowadzić dla elementu błędu. Każda akcja w śledzenia proces błędów ma własny formularz. Na przykład po wybraniu rozwiązywać błąd, ich są kierowane do strony rozdzielczość (Resolve.aspx). Ta strona umożliwia wprowadź rozwiązywania błędów i nazwę osoby, która rozwiązać ten błąd. Użytkownik kliknie przycisk rozwiązać, aby przesłać ich zmiany. Dzięki temu przepływ akcji, który jest łatwe w użyciu i pozwala uniknąć błędów lub brakujące informacje.

Tworzenie formularza niestandardowego Edycja jest stosunkowo łatwo wykonywać za pomocą Office SharePoint Designer 2007:

 1. Tworzenie kopii domyślne EditForm.aspx i zmień jej nazwę.

  Ważne: Należy utworzyć kopię domyślne EditForm.aspx, a następnie zmień jej nazwę na pierwszym etapie tego procesu. Po wykonaniu kroku 2 na stronie oryginalnej EditForm.aspx nieodwracalnie spowoduje przerwanie listy.

 2. Usuwanie składnika WebPart formularza listy nowy formularz edycji.

 3. Wstawianie widoku danych zawierającego dane, które chcesz udostępnić (w menu Wstaw kliknij Kontrolek programu SharePoint, a następnie kliknij pozycję Formularz Lista niestandardowa ).

 4. Metoda WstawianieOffice SharePoint Designer 2007 automatycznie tworzy przycisk Zapisz, aby formularz. Poniższy kod przykładowy niestandardowy kod HTML dla przycisku Zapisz.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Nawigacja

Po utworzeniu stron odpowiadające poszczególnych ról, musisz nadal umożliwia użytkownikom szybko uzyskać dostęp do odpowiednich pulpitu nawigacyjnego. W przypadku rozwiązanie do planowania imprez, NAS to przy użyciu szablonu XSL, aby utworzyć łącze do pulpitu nawigacyjnego poprawne dla bieżącego użytkownika, w zależności od ich roli.

Jeden ograniczenie tej techniki to, że jeśli dodasz więcej ról do rozwiązania, dostarczając niestandardowe pulpity nawigacyjne do tych ról wymaga tworzenie stron aspx dodatkowe.

Należy pamiętać, że ta metoda nie dodawać dowolną dodatkową kontrolę nad kto ma dostęp do informacji w witrynie. Dowolny użytkownik nadal teoretycznie może wyświetlić wszystkie informacje w rozwiązaniu.

Przypisywanie ról do użytkowników

Istnieje szereg sposobów tworzenia ról i przypisywanie ich do użytkowników. Najlepszym rozwiązaniem tego wezwanie różnią się znacznie zgodnie z wymaganiami określonej aplikacji lub organizacji. Windows SharePoint Services nie umożliwiają przypisania roli Obsługa administracyjna okno. W niektórych przypadkach może być wystarczające dla ról należy po wdrożeniu witryny lub aby umożliwić użytkownikom przypisywać role do siebie jako wymagane.

W przypadku rozwiązanie do planowania imprez, użytkownicy mogą logować najlepiej dostosowany do ich roli. Można to zrobić za pomocą niestandardowego składnika Web Part na pierwszej stronie obszaru roboczego z planowaniem wydarzeń.

Inne przykłady tego modelu

Aby inny serwer administrator przykład za pomocą formularzy niestandardowych zobacz Wypożyczalnia szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Na przykład administrator witryny zobacz temat Zarządzanie procesem produkcji szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Sterowanie działaniem akcji

Pojedyncza strona sieci Web lub w składniku Web Part rzadko znajduje rzeczywistych aplikacji sieci Web, która po procesów biznesowych w modelu. Zamiast tego obejmuje kilka takich składników, każdy odpowiedzialny za odrębnych etapów procesu biznesowego. W związku z tym sprawniej i łatwe poruszanie się składniki aplikacji staje się kluczowym aspektem projektu aplikacji. Jeden wzorzec klucza projektu, następnie jest można sterować przepływu akcji wiązanie akcji procesów biznesowych do nawigacji, korzystających z określoną akcję prowadzi użytkownika do odpowiedniej Następna strona lub następnej akcji.

Jednym ze sposobów sterowania przepływu akcji jest użycie funkcji akcji niestandardowej w Windows SharePoint Services 3.0, która pozwala na dodawanie własnych akcji do przycisku osadzony kontekst dla elementów w bibliotece. Jeden ograniczenie ta funkcja jest akcje musi być stałe oraz nie mogą być parametryczne według nazwy elementu lub dynamiczne wartość.

Inną metodę, która umożliwia włączenie dynamicznego akcje do procesów biznesowych, jest utworzenie niestandardowej listy programu SharePoint i za pomocą "pól obliczanych." Szablon aplikacji śledzenia błędów używa listy niestandardowej usterek umożliwia śledzenie stanu błędu i informacji. Za pomocą pól obliczanych, Microsoft mógł dołączyć łącza niestandardowe do widoku listy, aby użytkownik może zająć się błędów, takich jak "Aktywuj" lub "Rozwiązać", a wszystkie te akcje zawiera nawigacji, aby przesunąć użytkownika pisane z wielkiej litery niestandardowe formularza (zobacz poprzedniego projektu wzorca) dla wykonując co to jest to konieczne aktywować lub usunąć ten błąd.

Funkcja Windows SharePoint Services 3.0, która umożliwia stosowanie deseniu niestandardowego renderowania jako kolumny na liście programu SharePoint są obliczane pola. W związku z tym akcję procesów biznesowych (błąd aktywacji) są wyświetlane jako przycisk w kolumnie, która przechodzi do poprawna forma niestandardowych do wykonania tej akcji firm.

Pole obliczane obsługuje wyrażenie warunkowe wybierz, czy ma być wyświetlana akcji. Na przykład jeśli ten błąd został już aktywowany, nie możemy wyświetlić przycisk Aktywuj. Pole obliczane jest dodawany do listy programu SharePoint przez dodanie elementu pola do pliku schematu XML definiujące listy. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Kod XML w polu obliczoną Aktywuj. To pole zawiera łącza wyświetlane stanu pomarańczowy, jeśli ten błąd nie został aktywowany. Użytkownik może kliknąć łącze, aby przejść do formularza Aktywuj tego błędu.

FieldRefs element zawiera odwołanie do pola do pola stan na liście błędów. To odwołanie umożliwia nam robić niestandardowe renderowanie tego pola obliczoną na podstawie stanu ten błąd.

Pole DisplayPattern kolumny obliczanej zawiera obliczeń i deseniu renderowania dla kolumny. W tym przykładzie używamy instrukcji Jeśli to inaczej do określenia, czy stan błędu jest aktywna. Jeśli ten błąd jest aktywne, możemy wyświetlić ciąg pusty w polu Aktywuj. Jeśli ten błąd nie jest aktywne, zostanie wyświetlony kod HTML w elemencie Else . Ten kod HTML jest obrazów i łączy, który użytkownik może kliknąć, aby aktywować błędu.

Inne przykłady tego modelu

Aby uzyskać inny przykład administrator serwera kontrolowanie przepływu akcji zobacz Wypożyczalnia szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Na przykład administrator witryny zobacz temat Witryna działań pracowników szablon aplikacji dla programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Za pomocą relacji nadrzędny podrzędny

Rozwiązania biznesowe często wymagają danych do wyświetlania i używane w kontekście relacji do innych danych. Na przykład firma Microsoft jest dostępna w programie project, aplikacja śledzenia, projekty, zadania, problemy i punktów kontrolnych każdego znajdują się na liście programu SharePoint. Poszczególnych zadań, problemów i punktu kontrolnego jest skojarzony z pozycji na liście projektu. Zachowywanie relacji między listą "podrzędny" informacje zawarte w innych list mogą stanowić wezwanie.

Tworzenie domyślnego powiązanie nowego elementu listy istniejącej

Jednym z typowych problemów napotkania, gdy użytkownik chce, aby utworzyć elementu listy, który jest powiązany z elementem na liście nadrzędny. W projekcie wielu śledzenia rozwiązanie to występuje, gdy użytkownik będzie próbował utworzyć zadanie, które jest powiązana z istniejącego projektu. Okno istnieje mechanizm w Windows SharePoint Services 3.0 automatyczne utworzenie relacji między elementu listy, który jest tworzony i istniejącego.

Z Strona Szczegóły projektu (DispForm.aspx) w projekcie wielu szablon aplikacji śledzenia użytkownik może utworzyć nowych zadań w ramach tego projektu. Nowa strona Tworzenie zadania (NewForm.aspx) zawiera menu rozwijane, w której użytkownik może zaznaczyć projekt nadrzędny dla tego zadania. Aby wprowadzić projekt nadrzędny wyświetlane na stronie, którą nawigację użytkownika z domyślną listę rozwijaną, możemy przekazać identyfikator projektu nadrzędnego do NewForm.aspx w ciągu kwerendy. Następnie za pomocą języka JavaScript, możemy przeanalizować wartości Identyfikator projektu się i wybierz odpowiedni projekt w polu listy rozwijanej. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Ten kod zawiera łącze z formularza DispForm.aspx. Zwróć uwagę, że identyfikator projektu znajduje się w ciągu kwerendy.

Po załadowaniu NewForm.aspx JavaScript analizuje identyfikator projektu w ciągu kwerendy i zmienia listy rozwijanej projektu, tak aby poprawne projektu jest zaznaczone.

Kod JavaScript jest zawarty w składniku Web Part edytora zawartości na NewForm.aspx. Składnik Web Part ustawiono mają nie chrome go nie będą wyświetlane na stronie, chyba że strona jest w trybie edycji. Kod JavaScript jest umieszczany w obszarze edytora zawartości. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

PoleceniespBodyOnLoadFunctionNames.push_dodaje funkcję fillDefaultValues do listy skryptów w czasie ładowania.

Funkcja fillDefaultValues rejestruje identyfikator projektu lub punktu kontrolnego w ciągu kwerendy i przekazuje je do setSelectedOptions. Następnie setSelectedOptions ustawia wartość menu rozwijanego identyfikator projektu nadrzędnego.

Inne przykłady tego modelu

Na przykład administrator innego serwera: Korzystanie z widoków relacji nadrzędny podrzędny zobacz Śledzenie zapasów szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Na przykład administrator witryny zobacz Otwieranie nowego sklepu szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Za pomocą przepływu pracy

Windows SharePoint Services 3.0 obsługuje Windows Workflow Foundation umożliwiające dodawanie logiki przepływu pracy do aplikacji. Office SharePoint Designer 2007 zawiera narzędzia zaawansowane reguły oparte na projekcie służące do dostosowywania i dodawanie wyrażenie warunkowe wokół przepływów pracy w nowym z polu. Możesz również tworzyć bardziej złożone i niestandardowych przepływów pracy z kodem Visual Studio 2005 za pomocą programu Visual Studio 2005 rozszerzenia dla systemu Windows Workflow Foundation. W każdym przypadku istnieje kilka zagadnień, kiedy i jak używać przepływu pracy, w następujący sposób.

Zagadnienia dotyczące zastosowania przepływu pracy

Przepływ pracy jest dobrym rozwiązaniem dla operacji asynchronicznych. W rozwiązaniu Wypożyczalnia przepływ pracy jest używana podczas użytkownika proponuje nowy zbiór bibliotek. Przyczyny, że przepływ pracy jest dobrym rozwiązaniem jest proces między odpowiada i osoba zatwierdzająca nie synchroniczne.

Przepływ pracy jest również odpowiedni dla zaplanowanymi wydarzeniami. W rozwiązaniu Wypożyczalnia przepływ pracy jest używany do obsługi wyewidencjonowania i ukończenia data przypomnień dla elementów. Gdy element jest wyewidencjonowany, przepływ pracy automatycznie wysyła płatności daty przypomnienia element stał się ukończenia.

Przepływ pracy może służyć jako sposób w celu uproszczenia w inny sposób skomplikowane programowania zadań na serwerze. Zarządzanie kartą godzin szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0 jest przykładem. Ta aplikacja umożliwia śledzenie czas pracy pracownika określonego zadania Obliczając różnicę czasu między dziurkaczem w i dziurkowanie się sygnatury czasowe. Zazwyczaj rejestrowanie informacji o sygnatury czasowe wymaga rejestrowania w tych dwóch działań na serwerze (prawdopodobnie do bazy danych) — godne uwagi tworzeniem. Zamiast tego ta aplikacja zależy od krok prostego przepływu pracy. Gdy użytkownik umożliwia dziurkowanie, przepływ pracy tworzy wpis na liście dziennik i ustawia wartość czas rozpoczęcia bieżącego sygnatura czasowa. Podobnie gdy użytkownik umożliwia dziurkowanie, przepływ pracy aktualizuje skojarzonego wiersza w tej samej listy i ustawia wartość godziny zakończenia. Czas pracy użytkownika jest po prostu różnicę między wartościami czas rozpoczęcia i godzina zakończenia, która jest widoczny w kolumnie obliczeniowej etykietą godziny.

Przepływy pracy wykonać asynchroniczne. Jeśli tworzysz rozwiązanie, w którym wyniki akcji należy wykonać bezpośrednio przed Przechodzenie do następnej strony przepływu pracy może nie być najlepszym rozwiązaniem. Na przykład w błąd śledzenia rozwiązanie, przepływu pracy nie służy do obsługi błędów aktywacji i rozdzielczość. Jest jednym z powodów wybór ten projekt, zmiany stanu błędu muszą zostać uwzględnione w interfejsie użytkownika natychmiast po użytkownika przejmuje Błąd akcji.

Tworzenie niestandardowych przepływów pracy przy użyciu Office SharePoint Designer 2007

Tworzenie przepływu pracy przy użyciu Office SharePoint Designer 2007 jest środowisko wolny kodu. Po otwarciu witryny możesz po prostu kliknij menu plik, wskaż polecenie Nowy, kliknij Przepływ pracy, a następnie za pomocą projektanta przepływów pracy. Projektant przepływów pracy umożliwia tworzenie zaawansowanych reguł i akcji i jest zintegrowany z listami programu SharePoint i bibliotek, aby za pomocą pola i wartości bezpośrednio z elementów list i bibliotek do kierowania logiki przepływu pracy.

Załóżmy, że chcesz utworzyć przepływ pracy akcję, która wysyła wiadomość e-mail do właściciela zadania, gdy jest tworzony nowy zadań lub problemów. W szablonie śledzenia projektu właściciel jest niestandardową kolumnę na liście programu SharePoint, aby przepływ pracy można użyć wartości w tej kolumnie i dynamicznego określania to właściwy adres e-mail w czasie wykonywania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przepływów pracy w Office SharePoint Designer 2007, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Inne przykłady tego modelu

Na przykład administrator inny serwer korzystania z przepływów pracy zobacz rozmowami i zarządzania wywiadu szablonu aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Na przykład administrator witryny zobacz klinicznych inicjowania wersji próbnej i zarządzania szablonu aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Używanie pulpitów nawigacyjnych

Między wiele zalet składnika Web Part infrastruktury w Windows SharePoint Services 3.0 jest możliwość wyświetlania informacji znajdują się w witrynie programu SharePoint lub zewnętrzne na jednej stronie Podsumowanie o nazwie pulpitu nawigacyjnego. Jeden typowych potrzeb biznesowych w środowiskach udostępnionego jest oparta na rolach nawigacyjnych, które umożliwiają wyświetlanie odpowiednich informacji dla roli lub osoby. Takie pulpitów nawigacyjnych można korzystać z zaawansowanych możliwości wbudowanych, takich jak filtrowanie składnika Web Part i określanie do wyświetlania informacji na podstawie odbiorców Kto strona jest wyświetlana.

Możesz również wykracza poza te funkcje i utworzyć osobne strony dla osobnych ról, tak aby naprawdę można dostosować nie tylko z informacjami, ale również układ i inne aspekty strony. Takie dostosowane strony oparta na rolach szeroko za pomocą szablonów aplikacji i oczywiście można dołączyć filtrowania, a także określania docelowych odbiorców.

Aplikacja Wypożyczalnia, na przykład umożliwia wykorzystanie oparta na rolach pulpity nawigacyjne można przedstawiać informacje, który najlepiej pasuje do użytkownika w zależności od roli użytkownika. Stronie głównej witryny ma dwie strony dostępne: jeden przeznaczona dla użytkownika biblioteki (domyślnej strony) i jedną dla librarian.

Podobnie, aplikacja pomoc techniczna ma dostępne trzy widoki pulpitu nawigacyjnego na stronie głównej: Strona główna Rep usługi, główne Menedżer wiedzy i główne Menedżer Rep usługi. Gdy użytkownik wybierze najtrafniejszych ze względu na rolę hiperłącza. Widok składnika Web Part wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym filtruje także zawartość mają być wyświetlane odpowiednią dla danego użytkownika. Jest to, stosując filtr do widoku. Poniższe kroki przedstawiają stosowania odpowiedni filtr do istniejącego widoku listy.

 1. Przejdź do strony widoku listy w przeglądarce.

 2. Znajdź lista rozwijana na pasku narzędzi listy i wybierz widok, który chcesz zmodyfikować, jeśli widok nie jest jeszcze zaznaczona.

 3. Przejdź do samego formantu listy rozwijanej ponownie i wybierz polecenie Modyfikuj ten widok.

 4. Na stronie Edytowanie widoku przewiń w dół do sekcji filtr. Ustaw wartość filtru w następujący sposób:

  Pokaż elementy, gdy kolumna utworzone przez jest równe [Ja], lub gdy kolumny klienta jest równe [Ja].

 5. Kliknij przycisk OK.

Strona główna Menedżer Rep usługi aplikacji Pomoc techniczna przedstawiono na rysunku 4 zawiera dwa składniki Web Part pulpitu nawigacyjnego, służące do podsumowywania zleceń serwisowych, stan i priorytet w formie wykresu słupkowego.

Strona pulpitu nawigacyjnego
Rysunek 4: Strony pulpitu nawigacyjnego

Są to danych składników Web Part widoku odzwierciedlająca danych znajdujących się na liście o nazwie zleceń serwisowych, która wchodzi w skład witryny pomocy technicznej rozwiązanie. Aby uzyskać najlepsze wyniki tworzenia tych składników Web Part, otwórz witrynę w Office SharePoint Designer 2007 i ładowanie strony HelpDeskManager.aspx, który zawiera następujące składniki Web Part. Wyświetlanie strony w widoku złożonego, a zobaczysz, że kodu źródłowego składników Web Part jest kilka języków adiustacji XLST, HTML i arkuszy CSS.

Pozwól nam sprawdzić, czy tworzenia pasków wykresu słupkowego w składniku Web Part. Firma Microsoft potrwa ogólnego usługi żądanie priorytet składnik Web Part jako przykład. W Office SharePoint Designer 2007, w menu Wstaw kliknij polecenie Kontrolek programu SharePoint, a następnie kliknij Widok danych, aby otworzyć okienko zadań w bibliotece źródeł danych. Okienko zadań umożliwia nam przeglądanie z różnymi źródłami danych dostępne w witrynie, w tym listy już w witrynie. W naszym przypadku poniżej firma Microsoft rozwiń sekcję etykietą List programu SharePoint i kliknij nazwę listy Zleceń serwisowych, aby wskazać, że lista będzie źródła naszych danych. W menu kontekstowym, które pojawia się firma Microsoft kliknij polecenie Pokaż dane. Spowoduje to otwarcie nowego panelu w okienku zadań Szczegóły źródła danych, który powoduje wyświetlenie wszystkich pól i przykładowe dane przechowywane na liście żądanie usługi. Za pomocą tego panelu możemy zaznacz nazwy żądanego pola Życzymy pokazanie w składniku Web Part — w naszym przypadku pole priorytet — a następnie wybierz polecenie Wstaw zaznaczone pole do widoku pojedynczego elementu (patrz rysunek 5).

Zauważ, że w tym miejscu naszym celem jest wyświetlana liczba podsumowane wszystkich zadań pogrupowanych według priorytetu. Oznacza to, że trzeba listy opcji dostępnych w polu priorytet tylko raz, a następnie Pokaż liczbę poszczególnych wartości z pola Priorytet na liście obok. W związku z tym firma Microsoft wybrać opcję Pokaż wartości priorytetów Jednego widoku elementu jako punkt początkowy naszych dostosowania. Wybieranie Wielu widoku elementu zamiast tego chcesz udostępnić wszystkie wiersze na liście.

Tworzenie strony pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Designer
Rysunek 5: Tworzenie strony pulpitu nawigacyjnego w programie Office SharePoint Designer 2007

Spowoduje to wstawienie składnika Web Part Widok danych na stronie w miejscu kursora. Składnik Web Part wyświetla po prostu jeden wiersz danych, a nie na wykresie słupkowym podsumowywania żądania obsługi priorytetu. Na szczęście ponieważ składnika Web Part jest renderowany za pomocą kodu HTML i XSL, możemy bezpłatne dostosowywania kodu do naszych potrzeb. Poniższej sekcji opisano niektóre z kluczowych obszarów to dostosowanie do konwertowania tego składnika Web Part na wykresie słupkowym.

Znamy naszych źródła danych listy ma trzy wartości możliwy priorytet: (1) wysoki, normalny (2) i (3) niski. W związku z tym firma Microsoft zadeklarować XLST zmienną dla każdej wartości w następujący sposób: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Należy zauważyć, że parametr XSL @Priority odwołuje się do nazwy pola źródła danych. Ponieważ kod do graficznego przedstawiania wartości trzech priorytet jest podobne, możemy skupić się na wykresów tylko pierwszy wartości z pola Priorytet. Aby uzyskać wartość procentową, zdefiniować nowe zmiennych, percetHigh, do obliczania wartości procentowej żądań wysoki priorytet: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Kod, który tworzy rzeczywistego paska jest szablonu XSL, tak jak pokazano poniżej: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Należy zauważyć, że pasek się to tabela z dwóch komórek. Szerokość pierwszą komórkę, co stanowi szerokości paska na wykresie, jest określona przez zmienną PercentValue przedstawione w kodzie jako: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Ta komórka ma również klasę stylów CSS, ms zaznaczone zastosowano. Ta klasa styl jest definiowana następująco w arkuszem stylów Core.CSS: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Obraz tła, filedialogselected.gif, jest co sprawia, że komórki (to znaczy pasek) wyświetlany żółty.

Inne przykłady tego modelu

Na inny przykład administrator serwera używania pulpitów nawigacyjnych zobacz temat biura obsługi szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Na przykład administrator witryny zobacz temat Raportowanie wydajności biznesowej szablon aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3.0.

Początek strony

Tworzenie szablonów

Szablony aplikacji w Windows SharePoint Services są dostępne w dwóch typów: definicji witryny i szablonów witryn. Szablony aplikacji 40 są zarówno te dwa. Oba typy szablonów są dostępne do użytkownika, aby wybrać na stronie Nowa witryna programu SharePoint, a funkcja oba bardzo podobnie do użytkownika końcowego. Jednak różni się metodę tworzenia tych szablonów i udostępnienie ich do użycia w formularzu tworzenia witryny.

Definicje witryn

W najbardziej podstawowe znaczeniu definicji witryny to zbiór plików XML, zespoły i stron aspx, które określają struktury witryny oparte na nim i co będzie wykonywać podległych aplikacji w witrynie. Ponieważ pliki XML i .aspx bazowe są dostępne za pośrednictwem systemu plików, można je było sklonowany i łatwo modyfikować tak, aby ponownie utworzyć nowych definicji witryny, tworzenia stopniu dostosować definicji witryny.

Gdy witryna jest przygotowana (utworzone) poza definicji witryny, zmian wprowadzonych w pliku definicji witryny w systemie plików można nadal zostać rozpropagowana w ustanawianie witryn. Jednak zmiana plików definicji witryny, gdy obsługi administracyjnej witryn nie jest obsługiwane przez firmę Microsoft. Zmodyfikowany dowolnej strony w witrynie ustanawianie są przy użyciu edytora zewnętrznych, takich jak Office SharePoint Designer 2007, strony utraci połączenie z definicji witryny w systemie plików. Zamiast tego strona zostanie zapisany w systemie bazy danych Windows SharePoint Services i nosi nazwę strony "dostosowany" lub "niezduplikowane".

Jeśli potrzebujesz Dostosowywanie istniejącej definicji witryny, swoje podejście będzie rozpoczynać kopię o zmienionej nazwie definicji witryny, zamiast modyfikacji istniejącego. Aby zaimplementować zmiany do istniejącej definicji witryny po witrynach zostały już ustanawianie formularza, musisz tworzenie i wdrażanie pakietu rozwiązań uaktualnienia definicji witryny. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić zobacz odpowiednie artykuły w Zestaw SDK programu Windows SharePoint Services 3.0.

Szablony witryn

Szablon witryny jest witryną programu SharePoint, umieszczane w górę w jednym pliku, który może być do tworzenia nowych witryn z podobne struktury i zawartości. Oznacza to, że aby można było utworzyć szablon witryny, możemy muszą mieć istniejącej witryny programu SharePoint jako punktu początkowego. Dostosowywanie witryny — układy stron, arkusze stylów, obrazy, strony wzorcowe, dokumentów, list, wyświetlanie zawartości — można przechwycić w szablonie.

Proces przechwytywania istniejącej witryny do szablonu może się zdarzyć, bezpośrednio z witryny zadań administracyjnych (w obszarze Ustawienia witryny ) lub Office SharePoint Designer 2007. Po utworzeniu szablonu witryny znajduje się w galerii szablonów witryn w bieżącym zbiorze witryn. Plik ma rozszerzenie stp. Ten plik można pobrać z galerii szablonów witryn i migracji do innego zbioru witryn lub do środowiska inny serwer. Ostatnie części tej sekcji delves do szczegółów tworzenia i używania szablonu witryny.

Za pomocą definicji witryny i szablony witryn

Jak tylko wspomniano, szablony witryn rzeczywiście pochodzą z definicji witryny. Wybierając między tworzenia nowej definicji witryny lub szablonu witryny, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Złożoności aplikacji    Jeśli Twoje potrzeby głównie kosmetycznych, takie jak zmiany układu i operacje obraz z istniejącą witryną, szablony witryn są tak, aby przejść. Z drugiej strony Jeśli chcesz dodać nowych definicji składnika Web Part, lub użyć kodu niestandardowego lub pola obliczonego, należy utworzyć definicji witryny niestandardowego.

 • Poziom dostępu na serwerze    Czy masz dostęp do całego serwera sieci Web? Lub tylko do danego zbioru witryn? Tworzenie i wdrażanie definicji witryny wymaga dostępu do systemu plików na serwerze. Jeśli nie masz dostęp jesteś ograniczone do tworzenia szablonu witryny na poziomie zbioru witryn, których masz dostęp. Pamiętać, że to wymaganie dostępu nie ma zastosowania do administratorów witryn — po wdrożeniu jednego z uprawnieniami do tworzenia nowej witryny mają dostęp do dowolnego typu szablonu aplikacji.

 • Częstotliwość przyszłych aktualizacji i zmian    Zmienianie szablonu witryny nie wpływa na witryny już utworzone na podstawie jego — tylko nowsze witryn utworzonych po występuje zmiany. Wdrażanie pakietu rozwiązań uaktualnienia definicji witryny ma wpływ na wszystkie witryny utworzone z niego.

Wskazówki dotyczące tworzenia szablonów witryn i definicje witryn

Tworzenie szablonów witryn i definicje witryn wymagają różnych ilości złożoność. Podstawowe techniki opisane w następnej sekcji.

Tworzenie szablonu witryny

Jak wcześniej wspomniano, szablon witryny jest rzeczywiście witryną programu SharePoint, który jest spakowany w celu ponownego użycia. Ten plik detaliczny istnieje w galerii szablonów witryn na poziomie zbioru witryn. Szablony witryn w galerii są dostępne do tworzenia nowych witryn na wszystkich poziomów witryn podrzędnych zbioru witryn. Poniższe czynności pomocne przy tworzeniu nowego szablonu witryny z istniejącej witryny:

 1. Otwieranie istniejącej witryny w Office SharePoint Designer 2007 i upewnij się, że układ i zawartość w witrynie są zgodnie z oczekiwaniami.

 2. W menu plik wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij Szablon witryny programu SharePoint. Spowoduje to przejście do strony sieci Web ustawienia witryny.

 3. Wprowadź nazwę pliku, tytuł i opis dla szablonu.

 4. Opcjonalnie wybierz opcję Dołącz zawartość, jeśli chcesz danych na listach i w bibliotekach dokumentów uwzględnione w szablonie. Możesz także zaznaczyć tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić przepływy pracy, ponieważ przepływów pracy są faktyczną zawartość przechowywane w bibliotece dokumentów.

 5. Kliknij przycisk OK. Tworzy plik szablonu z witryny z rozszerzeniem stp i umieszcza go w galerii szablonów witryn w witrynie nadrzędnej.

W galerii szablonów witryn można kliknij nazwę szablonu, aby pobrać plik stp lokalnie na dysku. W tym miejscu możesz przekazać plik do innego galerii szablonów witryn.

Tworzenie definicji witryny

W przeciwieństwie do szablonów witryn definicje witryn są przechowywane w systemie plików. Każda definicja witryny znajduje się w osobnym folderze na serwerze na:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Folder szablonów witryn zawiera różne elementy witryny, takich jak pliki aspx i HTML oraz skojarzonych z nimi zasobów, takie jak obrazy oraz pliki JavaScript. ONET. Kod XML jest plik definicji witryny core określająca różnych konfiguracji i moduły do definicji witryny. ONET. XML są przechowywane w podkatalogów o nazwie "XML".

Zarejestrowany Windows SharePoint Services i udostępnianymi za pośrednictwem pliki WEBTEMP XML definicji witryny. Wszystkie pliki WEBTEMP XML znajdują się na

% CommonProgramFiles % \ Extensions\12\TEMPLATE\ serwera \Microsoft Shared\Web \XML < LCID >

gdzie < LCID > jest identyfikator lokalizacji, takiej jak 1033. Rzeczywista nazwa pliku XML jest prefiksem "WEBTEMP" (na przykład WEBTEMPBT. KOD XML).

Zasadniczo tworzenia nowej definicji witryny składa się z dwóch głównych kroków: (1) Konfigurowanie folderu definicji witryny i (2) Tworzenie pliku WEBTEMP XML, który będzie rejestrować definicji witryny Windows SharePoint Services. Pierwszym krokiem jest możliwe, klonowanie istniejący folder definicji witryny i zmieniając jego zawartość do własnych potrzeb biznesowych. ONET. Plik XML zawiera elementy, które określają, jak różne części strony witryny zainicjowano obsługę administracyjną, takich jak pasek nawigacyjny, szablony dokumentów i szablonów list. Element konfiguracji określa list i moduły, które są tworzone domyślnie, gdy zostanie uruchomiony definicji witryny. Poniższy fragment jest ONET. XML definicji witryny śledzenie błędów i pokazano część elementu konfiguracji : <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Należy zauważyć, że ten definicji witryny używa wiele funkcji, takich jak listy usterek błędu na liście kategorie, przekierowywanie mobilności, itp. Takie funkcje wymienione w obszarze elementy SiteFeatures i WebFeatures z funkcją identyfikatory GUID. Identyfikatory GUID znajdują się w elemencie funkcji wewnątrz odpowiedniego pliku Feature.XML znajdującego się w tym folderze:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Zobacz Zestaw SDK programu Windows SharePoint Services 3.0 , aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu ONET. KOD XML.

Drugim krokiem tworzenia definicji witryny niestandardowej jest utworzenie pliku WEBTEMP *. Plik XML w tym folderze:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ \XML < LCID >

Element Szablony tego pliku określa konfiguracji, których można używać do tworzenia wystąpienia witryny utworzone na podstawie definicji witryny. Poniższy fragment przedstawiono formatu pliku WEBTEMPbt.XML, który jest plik konfiguracyjny używany przez definicji witryny śledzenie błędów: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Należy zauważyć, że atrybut nazwy węzła szablonu powyżej musi odpowiadać "*" w polu Nazwa pliku WEBTEMP *. XML. należy również zauważyć, że atrybut DisplayCategory element konfiguracji decyduje o tym, karty konfiguracji pojawią się na w sekcji Wybieranie szablonu strony sieci Web tworzenie witryny. Możesz utworzyć własne karty przez umieszczenie własne wartości w ten atrybut.

Po utworzeniu plików definicji witryny i umieszczane w odpowiednich folderów w systemie plików, ponowne uruchomienie usług IIS. Nowe definicji witryny będą dostępne do wyboru w sekcji Wybieranie szablonu na stronie Nowa witryna programu SharePointWindows SharePoint Services. Pliki definicji witryny można również umieszczane w górę w formacie rozwiązanie łatwe przejście do innego środowiska programu SharePoint lub ponownego rozmieszczenia w tym samym środowisku. Plik rozwiązania jest pliku cab z. Rozszerzenie WSP (w przypadku pakietu rozwiązania sieci Web). Zawiera zestawy funkcji, składniki Web Part klasy zasobów itd., używane przez definicji witryny. Narzędzie makecab.exe tworzenie. Plik WSP. Zobacz Zestaw SDK programu Windows SharePoint Services 3.0 na temat tworzenia pliku rozwiązania.

Lokalizowanie definicji witryny

Lokalizacja definicji witryny przebiega sprawniej, za pomocą plików zasobów i wykrywania kultury. Gdy typowe lokalizacji aplikacji ASP.NET 2.0 odbywa się podczas kompilowania, lokalizacji witryn programu SharePoint jest wykonywane podczas inicjowania obsługi administracyjnej witryn. Między szablony aplikacji zostały przetłumaczone wszystkie szablony definicji 20 witryn w językach 10. Definicje witryn, same są tworzone w sposób niezależny języka podczas literałów ciągów znaków są przechowywane w plikach zasobów (.resx). Jeśli chcesz dodać lokalizacji do własnych definicji witryny lub dodać obsługę nowego języka do istniejącej definicji witryny, możesz to zrobić przez utworzenie nowego pliku zasobu. Plik zawiera znajdujący się w katalogu zasoby:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Ten plik jest zasadniczo plik XML, można edytować w edytorze tekstu. Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć nowy plik lokalizacji do użycia w definicji witryny:

 1. Przejdź do katalogu zasobów wymienionych powyżej, a następnie zlokalizuj istniejącego pliku .resx, który chcesz przetłumaczyć nowy język.

 2. Klonowanie plik i nadaj mu taką samą nazwę, z wyjątkiem nazwę języka kultury (przykład tsa pl us.resx do tsa-es-es.resx).

 3. Otwórz plik sklonowanym w edytorze tekstów.

 4. Ustaw kod lcid w drugim wierszu pliku do wersji językowej. Na przykład poniższy kod ustawia język hiszpański:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Przewiń w dół do części napisem następuje elementy wartość para elementów danych . Jest to miejsce, w którym możesz pary nazwa zasobu z wartością zlokalizowany ciąg. Modyfikowanie wartości ciągów w elemencie wartość ustawienia regionalne. W poniższym przykładzie pokazano ciągu zasobów dla potrzeb dalszych działań Tworzenie nowego klienta w języku hiszpańskim:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Zapisz plik w folderze zasoby o nazwie, takie jak myCustomResource.es-es.resx (rzeczywistej nazwie zależy od nazwy języka kultury, dla których plik zasobu jest przeznaczony). Ten plik jest teraz gotowy do odwoływać się pliki definicji witryny w aplikacji.

Aby definicji witryny zlokalizowanym się pojawić jako szablon dostępny na stronie Nowa witryna programu SharePoint dla tego języka należy dodać plik WEBTEMP także w odpowiednim katalogu < LCID >. Zapoznaj się z poprzedniej sekcji, "Tworzenie definicji witryny," na temat dodawania nowego pliku WEBTEMP.

Odwołania do zasobów zlokalizowanych działają inaczej w pliki aspx niż w plikach XML. Na przykład odwołania w plikach .aspx są obliczane w czasie rzeczywistym, podczas odwołania do pliku XML jest szacowana, gdy zostanie uruchomiony w witrynie sieci Web. Aby uzyskać dostęp do elementów XML w pliku zasobu w pliku definicji witryny, należy użyć następującej składni: $Resources: myCustomResource, DataName. Na przykład wykorzystać ciąg zasobów z pliku .aspx, adiustację może wyglądać następująco: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Początek strony

Podsumowanie

Razem Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007 zapewniają zaawansowane narzędzia potrzebne do tworzenia i dostosowywania interakcyjnych, aplikacje korzystające z przepływu pracy. Czy jednego z szablonów aplikacji do pobrania 40 Dostosowywanie lub tworzenie własnych, w tym artykule opisano sprawdzonych metod i najlepsze rozwiązania, które nawet bez deweloperzy mogą używać powiodła się.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, następnym krokiem podjęcie jest pobieranie szablonów aplikacji i zacznij z nich korzystać i otwierając je w Office SharePoint Designer 2007. Następnie skorzystaj z zasobów się z poniższą sekcją "Zasobów", aby pomóc podczas tworzenia własnych aplikacji.

Początek strony

Zasoby

Aby uzyskać więcej informacji na Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007 przeczytaj następujące zasoby:

Więcej zasobów oparte na Deweloper można znaleźć następujące czynności:

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×