Wprowadzenie do technologii RSS

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja RSS (Really Simple Syndication) umożliwia wydawcom udostępnianie wiadomości, blogów i innych treści subskrybentom. Zawartość RSS można wyświetlać przy użyciu programu Microsoft Office Outlook 2007.

W tym artykule

Co to jest RSS?

Znajdowanie źródła danych RSS

Wyświetlanie źródeł danych RSS

Uzyskiwanie aktualizacji zawartości

Obsługiwane źródła danych

Prywatności

Co to jest RSS?

Funkcja RSS stanowi wygodną metodę rozpowszechniania informacji przez wydawców w standardowym formacie. Dzięki zastosowaniu standardowego formatu pliku XML jednokrotnie opublikowane informacje mogą być wyświetlane w wielu różnych programach, na przykład w programie Outlook. Typowym przykładem zawartości RSS są źródła informacji, takie jak regularnie aktualizowane serwisy informacyjne.

Zaletą funkcji RSS jest możliwość zgromadzenia w jednym miejscu zawartości pochodzącej z wielu źródeł dostępnych w sieci Web. Nie trzeba już odwiedzać wielu różnych witryn sieci Web, aby uzyskać najnowsze informacje na interesujące tematy. Funkcja RSS dostarcza użytkownikowi podsumowanie interesujących go treści, pozostawiając mu decyzję, które artykuły chce przeczytać (po kliknięciu odpowiedniego łącza).

Wiadomość RSS

Zawartość RSS jest zwykle oparta na tekście i publikowana przez różne źródła, głównie przez media i osobiste dzienniki sieci Web — nazywane również blogami. Blog można porównać do dziennika online. Wraz ze wzrostem popularności funkcji RSS pojawiają się nowe typy zawartości, w tym zawartość multimedialna. Udostępnianie tego typu zawartości jest nazywane emisją podkastów lub emisją podkastów w blogach. Niektóre media udostępniają na przykład kopie dźwiękowe poszczególnych artykułów.

Mechanizm dostarczania zawartości RSS nosi nazwę źródła danych RSS. Istnieje bardzo dużo źródeł danych RSS zawierających nagłówki lub krótkie podsumowanie zawartości i łącza do oryginalnych źródeł. Źródła danych mogą też zawierać pełną treść oraz załączniki niemal dowolnego rodzaju. Źródła danych RSS są również nazywane źródłami sieci Web, źródłami XML, kanałami RSS i zawartością zespoloną.

Większość osób odczytuje źródła danych RSS za pomocą aplikacji klienckich różnego rodzaju. Takie programy noszą nazwę agregatorów RSS lub czytników danych RSS. Program Outlook udostępnia funkcje agregatora RSS.

Omówienie funkcji RSS

1.  Po dodaniu źródła danych RSS do programu Outlook w okienku nawigacji zostanie wyświetlony folder źródła danych RSS. Po otwarciu folderu zostaną wyświetlone najnowsze elementy pobrane ze źródła danych RSS. Te elementy mogą zawierać tylko nagłówki z łączami, które można kliknąć, aby przeczytać pełny artykuł.

2.  Program Outlook regularnie sprawdza, czy na serwerze wydawcy RSS pojawiły się nowe lub zaktualizowane elementy.

3.  Nowe i zaktualizowane elementy są pobierane do programu Outlook, gdzie są wyświetlane w folderze skojarzonym ze źródłem danych RSS. Użytkownik może otwierać, czytać i usuwać elementy RSS, tak jak w przypadku każdej wiadomości e-mail. Można również przenosić lub flagować informacje albo przesyłać je do innych osób.

Wydawcy RSS używają źródeł danych w celu dostosowania zawartości dla czytelników i zaoferowania łączy wstecznych do witryn sieci Web. Dla użytkowników źródła danych RSS są łatwym sposobem śledzenia często czytanych witryn sieci Web, wiadomości lub blogów. Zamiast przeglądania sieci Web w poszukiwaniu wielu witryn sieci Web, użytkownicy mogą automatycznie uzyskiwać najnowsze wiadomości i aktualizacje z tych witryn. Źródła danych RSS można porównać do osobistego asystenta, który w celu zaoszczędzenia czasu wycina nagłówki lub sporządza krótkie podsumowania zawartości sieci Web. Użytkownik może szybko określić, które elementy są godne uwagi, a następnie zdecydować, które artykuły przeczytać w całości.

Ponieważ źródła danych są opcjonalne i oparte na subskrypcji, nowa zawartość dostarczana do użytkownika jest związana tylko z tematyką, którą użytkownik jest zainteresowany. Użytkownik wybiera, które źródła danych RSS chce subskrybować, a które anulować.

Jedną z zalet Subskrybowanie źródła danych RSS i tworzący konto w usłudze biuletyn e-mail lub listy adresowej to, że nie podasz swoją nazwę, adres e-mail lub inne informacje osobiste do innych osób. Zawartość programu publisher ma żaden sposób kontaktowania się z Tobą, z wyjątkiem za pośrednictwem źródła danych RSS, nie mają swój adres e-mail. Są również nie można przekazać informacji do żadnego innego użytkownika. Zobacz sekcję prywatności w dalszej części tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji.

Obecnie większość źródeł danych RSS jest bezpłatna. Jednak w przypadku części zawartości, do której dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem źródła danych RSS lub z którą jest nawiązywane połączenie za pośrednictwem źródła danych RSS, może być wymagana opłata za uzyskanie dostępu. Samo subskrybowanie źródła danych RSS w programie Outlook nigdy nie pociąga za sobą opłat. W przypadku żądania zawartości, za którą należy zapłacić, użytkownik najpierw zostanie poinformowany o opłacie, a następnie poproszony o przesłanie informacji o płatności do wydawcy zawartości. Program Outlook można porównać do telewizji. Niektóre kanały można oglądać za darmo, a za oglądanie pozostałych należy uiścić opłatę. Włączenie kanału płatnego nie powoduje wyświetlenia obrazu ani nic nie kosztuje, chyba że użytkownik skontaktuje się z dostawcą usługi i uzgodni warunki płatności.

Początek strony

Odnajdywanie źródeł danych RSS

Jeśli użytkownik zna adres sieci Web źródła danych RSS (nazywany również adresem URL), może wprowadzić go bezpośrednio w programie Outlook. Aby to zrobić, należy zapoznać się z tematem Dodawanie źródła danych RSS w sekcji Zobacz też.

Jednak jeśli jesteś nowym użytkownikiem RSS lub chcesz dodać do swojej zbioru źródeł danych RSS, można odkryć nowe źródła danych RSS na kilka sposobów. W niektórych witrynach sieci Web może zostać wyświetlony Obraz przycisku Przycisk RSS lub Przycisk XML . Po kliknięciu tych przycisków w niektórych przeglądarkach sieci Web, takiej jak Microsoft Windows Internet Explorer 7, możesz subskrybować kanał skojarzone.

Użytkownicy programu Outlook mogą udostępniać poszczególne źródła danych RSS. Po odebraniu wiadomości e-mail dotyczącej udostępniania źródła danych RSS użytkownik może automatycznie dodać źródło danych do własnej listy źródeł danych RSS.

Znajomi, którzy używają funkcji RSS, mogą wyeksportować niektóre lub wszystkie informacje o swoich źródłach danych RSS do pliku opml. To doskonały sposób, aby utworzyć własny zbiór źródeł danych RSS. Następnie użytkownik może zaimportować informacje do programu Outlook i wybrać odpowiednie źródła danych RSS.

Możesz również znaleźć źródła danych RSS przy użyciu witryny kanału informacyjnego wyszukiwania. Istnieje kilka witryn internetowych, których obsługa dużych fragmentów dostępnych źródeł danych RSS, takich jak RSS 4 wyszukiwania.

Początek strony

Wyświetlanie źródeł danych RSS

Program nazywany czytnikiem danych RSS, czytnikiem źródeł danych lub agregatorem źródeł danych może okresowo sprawdzać witryny z włączoną obsługą funkcji RSS i pobierać zaktualizowaną zawartość. Większość osób odczytuje źródła danych RSS za pomocą aplikacji klienckich różnego rodzaju. Takie programy są nazywane agregatorami RSS. Program Outlook udostępnia funkcje agregatora RSS. Każdy odebrany element RSS przypomina wiadomość e-mail. Można go przenieść do innego folderu, oflagować lub przesłać do innej osoby.

Początek strony

Uzyskiwanie aktualizacji zawartości

Po subskrybowaniu źródła danych RSS program Outlook okresowo sprawdza, czy na serwerze wydawcy RSS pojawiły się zaktualizowane ogłoszenia. Częstotliwość sprawdzania zależy od jednego z dwóch ustawień — zalecenia wydawcy RSS lub ustawień grupy Wyślij/Odbierz użytkownika. Więcej informacji na temat zmieniania ustawień dotyczących subskrybowanych źródeł danych RSS można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Wydawcy RSS mogą określać częstotliwość publikowania nowych ogłoszeń, co ułatwia im zarządzanie zapotrzebowaniem na usługi serwerów. Maksymalna częstotliwość sondowania źródła danych RSS może na przykład wynosić 60 minut. Niektórzy wydawcy wymuszają ścisłe przestrzeganie tych limitów. Sprawdzanie dostępności aktualizacji źródła danych z częstotliwością większą niż określony limit może spowodować czasowe zawieszenie przez wydawcę RSS dostępu do źródła danych lub anulowanie subskrypcji.

Ilość odbieranej zawartości zależy wyłącznie od wydawcy RSS. Niektóre źródła danych, na przykład źródło danych serwisu informacyjnego, mogą publikować więcej ogłoszeń i być odwiedzane przez większą liczbę osób niż osobisty blog. Jeśli użytkownik zmieni zdanie co do subskrypcji źródła danych RSS, może anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

Początek strony

Obsługiwane źródła danych

Funkcja RSS jest rozwinięciem kilku podobnych internetowych standardów dostarczania zawartości. Funkcja RSS obejmuje kilka standardów, w tym Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0 i 1.1) oraz Really Simple Syndication (RSS 2.0). Atom jest kolejnym schematem XML służącym do rozpowszechniania zawartości.

Office Outlook 2007 obsługuje wszystkie typy powyżej, dzięki czemu nie trzeba wiedzieć, standardów określonego źródła danych RSS. Office Outlook 2007 obsługuje wszystkie wspólnych standardów RSS.

Początek strony

Kwestie poufności

Poufność ma duże znaczenie podczas używania Internetu. Dane osobowe użytkownika nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom, a do skrzynki odbiorczej poczty e-mail nie powinien trafiać spam.

Subskrybując źródło danych RSS, użytkownik nie podaje swojego nazwiska, adresu e-mail ani innych danych osobowych. Wydawca RSS nie inicjuje żadnego połączenia z komputerem użytkownika. Jedynie komputer użytkownika nawiązuje połączenie z serwerem wydawcy RSS, aby sprawdzić, czy pojawiły się aktualizacje zawartości. Wydawca RSS, który umożliwia użytkownikowi dostęp, może uzyskać ograniczone informacje o komputerze użytkownika, na przykład publiczny adres IP — adres przydzielony przez usługodawcę internetowego (ISP) — lub zidentyfikować usługodawcę internetowego użytkownika. Nazwisko i adres e-mail użytkownika nie są podawane. Subskrypcja źródła danych RSS przypomina odwiedzanie strony sieci Web w celu przeglądania zawartości. W przypadku elementów RSS są podejmowane te same środki bezpieczeństwa co podczas blokowania przez program Outlook niebezpiecznych załączników i podejrzanych łączy w wiadomościach e-mail.

Łącza i załączniki zawarte w elementach odebranych w źródle danych RSS powinny być zawsze sprawdzane i skanowane za pomocą programu antywirusowego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×