Wprowadzenie do szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath, można utworzyć szablon formularza, która może być otwarty lub wypełniać w programie InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Ten typ szablonu formularza jest nazywany szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Po zakończeniu projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, umożliwia Publishing Wizard publikowanie na serwerze z InfoPath Forms Services. Musisz również włączyć szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami do użytku w przeglądarce sieci Web. W niektórych przypadkach można włączyć szablonu formularza siebie podczas procesu publikowania. W innych przypadkach, na przykład gdy szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zawiera kod zarządzany administratorem farmy serwerów wykonać ten krok dla Ciebie.

W tym artykule

Co to jest usług InfoPath Forms Services?

Zgodność przeglądarek

Opcje zgodności

Widoki tylko do programu InfoPath

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Opcje wdrażania

Co to jest InfoPath Forms Services ?

InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia do projektowania formularzy w programie InfoPath oparte na przeglądarce, a następnie roześlij tych formularzy w wewnętrznych i zewnętrznych witryn sieci Web. Użytkownicy nie musisz mieć zainstalowany na komputerze do wypełniania formularza programu InfoPath, nie są one wymagane do pobrania żadnych dodatkowych z sieci Web. Wszystkie, które są potrzebne jest przeglądarki, takich jak Windows Internet Explorer, Apple Safari lub Mozilla Firefox. Jeśli użytkownicy mają zainstalowanego na komputerze programu InfoPath, można wyświetlać i wypełnij formularz programu InfoPath, a nie w przeglądarce.

Technologia InfoPath Forms Services jest dostępna w Microsoft Office SharePoint Server 2007 licencja Enterprise CAL, a także, oddzielnie, w Microsoft Office Forms Server 2007.

Początek strony

Zgodność przeglądarek

Wszystkie szablony formularzy są zgodne z programem InfoPath, oznacza to, że użytkownicy mogą otworzyć i edytować formularzy w programie InfoPath, pod warunkiem, że użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach.

Jeśli masz dostęp do serwera z programem InfoPath Forms Services, możesz projektować pojedyncze szablony formularzy uwzględniający dwóch rodzajów użytkowników — osób, które mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach i osób, które nie. W ostatnim przypadku użytkownikom wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web, a nie w programie InfoPath.

Jeśli użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath, mogą otworzyć formularz w programie InfoPath i uzyskać dostęp do pełnego zakresu funkcji wypełnianie formularzy.

Proces projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zawiera, określając zgodności, ustawiając zaplanowania, po utworzeniu szablonu formularza lub nowszy, podczas projektowania szablonu formularza. Po projektowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, można je przetestować, publikowanie i był w przeglądarce, tak aby użytkownicy mogą wypełniać go w przeglądarce.

Początek strony

Opcje zgodności

Możesz projektować szablon jeden formularz zgodny z przeglądarką działa w przeglądarce sieci Web, w programie InfoPath, a nawet w urządzeniu przenośnym. Ta metoda zmniejsza rozwoju czas i koszty i zwiększa wydajność pozwala zezwalały na różnych użytkowników za pomocą szablonu jeden formularz.

Do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, możesz zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodnych z przeglądarką w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza, który pojawia się za każdym razem Tworzenie nowego szablonu formularza. Ta wartość oznacza InfoPath odpowiedni szablon formularza, aby był zgodny z przeglądarką sieci Web, a także, czy ma zostać opublikowany szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services.

Ustawienie zgodności w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza

Po zaznaczeniu tego pola wyboru, kontrolki lub funkcje, które nie będą działać w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką są ukryte lub wyłączona, tak aby nie wydawać się z nich korzystać w procesie projektowania formularzy. Na poniższej ilustracji tekst w polu żółty wskazuje, że formantów nie są wyświetlane w okienku zadań formanty.

Powiadomienie o formantach ukrytych w okienku zadań Formanty

Aby szybko sprawdzić bieżące ustawienie zgodności szablonu formularza, spójrz na tekst, który pojawia się w prawym dolnym rogu okna programu InfoPath.

Bieżące ustawienie zgodności szablonu formularza wyświetlane na pasku stanu

Jeśli klikniesz ten tekst, zostanie wyświetlone okienko zadań Sprawdzanie projektu miejsce, w którym można zmienić bieżące ustawienie zgodności dla szablonu formularza. Na przykład jeśli rozpocząć projektowanie szablonu formularza, a następnie określasz, ma być zgodny z przeglądarką, możesz zmienić ustawienie zgodności szablonu formularza, klikając łącze Zmień ustawienia zgodności w module Sprawdzania projektu Okienko zadań. Podobnie klikając to łącze, aby przekształcić szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami szablonu formularza tylko do programu Infopath.

Początek strony

Widoki tylko do programu InfoPath

Jeśli wielu użytkowników ma zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach, można użyć gamę funkcji dostępnych w programie InfoPath, łącznie z tymi, które nie są dostępne w przeglądarce sieci Web. W takim przypadku możesz utworzyć dwa widoki szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Jeden widok będzie dla użytkowników, którzy otwieranie szablonu formularza w przeglądarce sieci Web. Drugiego widoku będą używane wyłącznie przez użytkowników, którzy mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach.

Nigdy nie będzie można wyświetlić tego widoku tylko do programu InfoPath w przeglądarce sieci Web. W związku z tym można użyć funkcji programu InfoPath, w tym widoku, które w przeciwnym razie nie można używać, taką jak role użytkowników i kontrolki wzorca/szczegółu.

Porada: Możesz również Projektowanie widoku przeznaczonego do wyświetlania na małym ekranie i automatyczne przełączanie tego widoku, gdy użytkownik otwiera formularz na urządzeniu przenośnym przy użyciu kodu.

Początek strony

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Jeśli projektowania szablonu formularza i zechcesz zmienić jego ustawienie, aby był zgodny z przeglądarką zgodności, jest możliwe, że może spowodować problemy ze zgodnością przeglądarki. Jeśli szablon formularza zawiera funkcje, które nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką wystąpią problemy ze zgodnością. Najszybszym sposobem na określenie tych problemów ze zgodnością jest za pomocą okienka zadań Sprawdzanie projektu.

Fragment okienka zadań Sprawdzanie projektu

1 tekst w górnej części okienka zadań oznacza, że szablon formularza jest aktualnie zgodny z programu InfoPath i na serwerze z programem InfoPath Forms Services. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie, kliknij łącze Zmień ustawienia zgodności.

2. błędy wyświetlane w okienku zadań, ponieważ szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zawiera formanty nieobsługiwane. Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, usuń te kontrolki lub konwertować je do kontrolek, które są zgodne z przeglądarkami.

Po zaznaczeniu pola wyboru Weryfikuj na serwerze w okienku zadań Sprawdzanie projektu, możesz również wyświetlić błędów i komunikatów generowanych przez serwer systemem InfoPath Forms Services oprócz wszelkie błędy i komunikaty wykryje programu InfoPath. Na przykład otrzymasz powiadomienia o funkcjach w szablonie formularza, który może mieć negatywny wpływ na wydajność formularza w przeglądarce. Funkcja weryfikacji jest przydatna, ponieważ możesz wyświetlić potencjalne problemy podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zamiast po opublikowano go na serwerze.

Uwaga: Istnieje możliwość publikowanie szablonu formularza, który zawiera błędy zgodności. Jednak jeśli zrobisz, szablon formularza nie może być obsługiwanych w przeglądarce, przez Ciebie lub z administratorem farmy.

Początek strony

Opcje wdrażania

Wszystkie szablony formularzy obsługiwanych w przeglądarce musi być hostowana na serwerze z systemem InfoPath Forms Services. Aby wdrożyć szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce, możesz opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką za pomocą Kreatora publikowania w programie InfoPath i włącz go do użycia w witrynie sieci Web.

Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, po zaznaczeniu opcji do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services na pierwszym ekranie Kreatora publikowania.

Fragment Kreatora publikowania

Istnieją dwa tryby wdrażania szablonów formularzy, które są obsługiwane na serwerze z systemem InfoPath Forms Services: jeden dla szablonów formularzy użytkowników i jedną dla szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora. Poniżej opisano opcje wdrażania dwóch bardziej szczegółowo.

Szablony formularzy użytkowników

Ten rodzaj szablonu formularza można włączyć do użycia w witrynie sieci Web przez projektanta szablonu formularza.

Szablony formularzy użytkowników nie może zawierać skrypt lub kod zarządzany, wymagają pełnego zaufania lub za pomocą połączenia danych, które są zarządzane przez administratora. Ponadto szablonów formularzy użytkowników mogą nie być przeznaczone do są dostępne w przeglądarce sieci Web urządzeń przenośnych.

Szablony formularzy użytkowników uruchamiana poziom zabezpieczeń zaufania domeny, co oznacza, że na komputerze w tej samej domeny, co serwer jest zaufany szablon formularza i że wszystkie połączenia danych w szablonie formularza będą mieli dostęp do danych z tej samej domeny tylko.

W bibliotece lub jako typ zawartości na serwerze z systemem InfoPath Forms Services, można publikować szablonów formularzy użytkowników. Publikowanie szablonu formularza w bibliotece, wymaga uprawnienia do tworzenia bibliotek i list w witrynie. Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny, możesz mieć uprawnienie do zarządzania witryny.

Wdrażanie szablonów formularzy użytkowników jest najlepszy dla szablonów formularzy, które nie mają kodu zarządzanego i mają ograniczony zakres wdrożenia, takie jak kontakty, które mają być używane przez pracowników jednego działu.

Uwaga: Jeśli chcesz wdrożyć szablon formularza, ale nie masz uprawnień, aby to zrobić, pojawi się tekst w Kreatorze publikowania informacją skontaktuj się z administratorem farmy, aby uzyskać pomoc. Przed poprosić administratora farmy do wdrożenia szablonu formularza, możesz opublikować go w lokalizacji, w której administrator może uzyskać do niego dostęp. Załóżmy na przykład, że ukończoną projektowanie szablonu formularza, który pozwala użytkownikom zarządzanie ich ubezpieczenia w trybie online. Ponieważ szablon formularza zawiera połączenia danych, które są zarządzane przez administratora farmy, nie można opublikować formularz bezpośrednio na serwerze z programem InfoPath Forms Services. Zamiast tego możesz opublikować szablonu formularza w lokalizacji sieciowej określonej przez administratora, gdzie go można sprawdzić w celu zapewnienia zgodności ze standardami projektu organizacji jest używany dla szablonów formularzy. Ostatnim krokiem może powiadomić administrator szablon formularza jest gotowy do przeglądu.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora

Ten rodzaj szablonu formularza można włączyć do użycia w witrynie sieci Web, tylko przez administratora farmy.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora może zawierać skrypt lub kod zarządzany, wymagają pełnego zaufania lub za pomocą połączenia danych, które są zarządzane przez administratora. Ponadto mogą być przeznaczone do są dostępne w przeglądarce sieci Web urządzeń przenośnych.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora może działać w obszarze poziom zabezpieczeń pełnego zaufania lub zaufania domeny.

Szablon formularza jest zazwyczaj sprawdzane i przekazane przez administratora farmy, a następnie włączono szablonu formularza w bibliotece dla jednego lub więcej zbiorów witryn. Aktywacja jest proces, który jest używana, aby włączyć lub wyłączyć funkcje w zbiór witryn lub utworzyć szablony formularzy zatwierdzone przez administratora dostępne do użycia. Administrator farmy należy sprawdzić i Przekaż szablon formularza zatwierdzony przez administratora, ale administrator zbioru witryn można aktywować szablonu formularza, gdy zostało ono przekazane.

Wdrażanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora jest najlepszy dla szablonów formularzy, które muszą zostać wdrożone do użytku przez pracowników wielu działów w organizacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×