Wprowadzenie do składnika Web Part wykresu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik Web Part wykresu to składnik Web Part, który można utworzyć i dodać do witryny programu SharePoint w celu umożliwienia użytkownikom szybkiego wyświetlania danych dotyczących wydajności oraz innych typów informacji. Przy użyciu składnika Web Part wykresu można na przykład zobaczyć kwoty sprzedaży w różnych zespołach lub regionach geograficznych firmy handlowej.

Ten artykuł zawiera omówienie składnika Web Part wykresu i jak może z niej korzystać w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć składnika Web Part wykresu, zobacz Tworzenie wykresu za pomocą składnika Web Part wykresu.

W tym artykule

Jakie rodzaje wykresy mogą być wyświetlane przy użyciu składnika Web Part wykresu?

Dlaczego warto używać składnika Web Part wykresu?

Jakie typy źródeł danych można używać za pomocą składnika Web Part wykresu?

Następne kroki

Jakie rodzaje wykresów można wyświetlać przy użyciu składnika Web Part wykresu?

Wygląd wykresów oraz wyświetlane w nich informacje mogą się znacznie różnić. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy wykres słupkowy utworzony przy użyciu składnika Web Part wykresu:

Składnik Web Part wykresu

Wykresy utworzone przy użyciu składnika Web Part wykresu są wyświetlane jako obrazy statyczne. Oznacza to, że na wykresie można oglądać aktualne informacje, ale nie można kliknąć wartości, aby zobaczyć więcej lub mniej szczegółów. W zależności od sposobu konfiguracji wykresu niekiedy istnieje możliwość kliknięcia hiperłączy, które są połączone z seriami wykresu, legendą lub etykietami danych.

Istnieje jednak wiele innych sposobów graficznego przedstawiania danych przy użyciu składnika Web Part wykresu. Poniższa tabela zawiera opis różnych typów wykresów dostępnych w przypadku składnika Web Part wykresu:

Typ wykresu

Opis

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy służy do porównywania indywidualnych elementów.

Wykres warstwowy

Wykres warstwowy

Wykres warstwowy służy do podkreślania stopnia zmiany w czasie oraz pokazywania zależności między poszczególnymi częściami a całością.

Wykres liniowy

Wykres liniowy

Wykres liniowy może być używany do ilustrowania trendów w danych w miarę upływu czasu.

Wykres punktowy/bąbelkowy

Wykres bąbelkowy

Na wykresach bąbelkowych punkty danych są wyświetlane jako bąbelki o różnych rozmiarach. Im większa wartość danych, tym większy bąbelek na wykresie. Mimo że wykres nazywa się „bąbelkowy”, można na nim również wyświetlać inne kształty, takie jak kwadraty, romby, trójkąty i krzyże.

Wykres finansowy

Wykres finansowy

Wykres finansowy jest przydatny do wyświetlania informacji finansowych, takich jak wartości akcji giełdowych.

Wykres kołowy

Wykres kołowy

Wykres kołowy służy do pokazywania, jaki udział mają poszczególne części danych (przedstawione jako kawałki tortu) w całości.

Wykres radarowy

Wykres radarowy

Wykres radarowy (zwanym czasami wykresem „pająkiem” lub „gwiazdowym”) jest wykresem kołowym i służy głównie jako narzędzie do porównywania danych. Te wykresy mają zazwyczaj kształt okręgu, ale mogą być także wyświetlane jako wielokąt.

Wykres Gantta/kolumnowy zakresowy

Wykres Gantta

Na wykresach Gantta (lub wykresach czasowych) są wyświetlane osobne zdarzenia, które mają wartości początkowe i końcowe. Te wykresy doskonale się nadają do planowania użycia zasobów. Dane można wykreślać przy użyciu skali data–czas lub skali liczbowej.

Wykres zakresowy

Wykres zakresowy

Na wykresie zakresowym jest wyświetlany zakres danych powstały w wyniku kreślenia dwóch wartości Y na punkt danych, przy czym każda wartość Y jest rysowana jako wykres liniowy. Następnie zakres między tymi wartościami Y może zostać wypełniony kolorem lub obrazem.

Wykres słupków błędu

Wykres słupków błędu

Wykres słupków błędu składa się z linii ze znacznikami, które służą do wyświetlania informacji statystycznych o danych znajdujących się na wykresie. Wykres słupków błędu jest serią z 3 wartościami Y. Mimo że te wartości można przypisać do każdego punktu na wykresie słupków błędu, są one zazwyczaj obliczane na podstawie danych znajdujących się w innej serii.

Wykres skrzynkowy

Wykres skrzynkowy

Wykres skrzynkowy składa się z co najmniej jednego symbolu skrzynki podsumowującego rozkład danych w co najmniej jednym zestawie danych. Na wykresie skrzynkowym jest wyświetlany prostokąt z liniami „wąsów” rozchodzącymi się z jego obu końców.

Wykres lejkowy

Wykres lejkowy

Na wykresie lejkowym są wyświetlane dane, których suma wynosi 100%. Ten typ wykresu jest wykresem pojedynczej serii przedstawiającym dane jako części w 100%.

Wykres ostrosłupowy

Wykres ostrosłupowy

Na wykresie ostrosłupowym są wyświetlane dane, których suma wynosi 100%. Wykres ostrosłupowy może mieć kształt ostrosłupa lub stożka.

Wykresy utworzone przy użyciu składnika Web Part wykresu są przechowywane jako elementy zawartości witryny specyficzne dla stron programu SharePoint, na których zostały utworzone. Oznacza to, że nie można ponownie użyć jednego konkretnego wykresu na innych stronach.

Początek strony

Dlaczego warto używać składnika Web Part wykresu?

Jak większość innych rodzajów wykresów, które można zobaczyć w witrynach programu SharePoint, składnik Web Part wykresu ułatwia szybkie wyświetlanie informacji o wydajności. Składnik Web Part wykresu jest także przydatny, gdy użytkownik chce szybko i łatwo utworzyć wykres i dodać go do witryny programu SharePoint bez opuszczania tej witryny.

Poniżej zamieszczono kilka przykładów użycia składnika Web Part wykresu:

 • Aby szybko i łatwo utworzyć wykres personalizuje widoku witryny programu SharePoint.   
  Załóżmy, że wyświetlasz witryny programu SharePoint zawierającej wydajności lub inne informacje dla grupy lub organizacji. Załóżmy, że dodatkowo chcesz dodać inny widok raportu do strony, która jest wyświetlana szczegółowych informacji, które mają być wyświetlane. Możesz to łatwo zrobić za pomocą składnika Web Part wykresu.

 • Tworzenie wykresu, która korzysta z danych z innego wykresu.   
  Jedną z zalet składnika Web Part wykresu jest możliwość wysyłania i odbierania danych. Oznacza to, że jeden składnik Web Part wykresu można użyć jako źródła danych, dla innego składnika Web Part wykresu.

 • Tworzenie i używanie wykresu, który łączy się z danymi zewnętrznymi.   
  Załóżmy, że chcesz tworzenie i używanie wykresu, który wyświetla informacje z narzędziem do zarządzania (klientami CRM) relacji klienta. Jeśli organizacja korzysta z usługi łączności biznesowej (BCS), można nawiązać składnika Web Part wykresu składnik usług łączności Biznesowej, aby wyświetlić te dane.

Początek strony

Jakich rodzajów źródeł danych można używać w przypadku składnika Web Part wykresu?

W składniku Web Part wykresu może być używane jedno z następujących źródeł danych:

 • Inny składnik Web Part. Składnik Web Part wykresu można dołączyć do innego składnika Web Part, który jest w stanie przesyłania danych. Przykładami takich składników Web Part biblioteki dokumentów lub listy kontaktów.

 • Listy programu SharePoint. Umożliwia nawiązanie połączenia składnika Web Part wykresu, do listy programu SharePoint, która znajduje się w tym samym zbiorze witryn.

 • Składnik usług łączności biznesowej. Składnik Web Part wykresu można nawiązać składnika usług łączności Biznesowej, aby wyświetlić zewnętrznych lub wiersz danych biznesowych.

 • Plik usługi programu Excel. Składnik Web Part wykresu można nawiązać skoroszytu programu Excel, który został opublikowany w usługach programu Excel.

Początek strony

Następne kroki

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć składnika Web Part wykresu, zobaczTworzenie wykresu za pomocą składnika Web Part wykresu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy biznesowej programu SharePoint, zobacz Co to jest analiza biznesowa programu SharePoint?

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×