Wprowadzenie do przepływów pracy i zadań w programie Duet Enterprise 2.0

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Duet Enterprise dla programu Microsoft SharePoint i rozwiązania SAP Server 2.0 pozwala wyświetlić procesów biznesowych SAP jako przepływów pracy w programie Microsoft SharePoint 2013. Przepływ pracy jest zestaw wymaganych zadań w procesie. Przepływ pracy mogą zawierać serii zadań, które są wymagane do zatwierdzania wydatków biznesowe lub zadania, które są wymagane do pracownika, aby otrzymać zatwierdzenie urlopu. Przepływy pracy pomagają organizacjom korzystania i zarządzania nimi spójnych procesów biznesowych. Przepływy pracy usprawnienia organizacji i zwiększyć wydajność, ponieważ osoby wykonujące te zadania może skupić się na pracy zamiast na zarządzaniu przepływu pracy.

W tym artykule

Informacje o przepływach pracy

Korzystania z przepływów pracy

Wyświetlanie i odpowiadanie na zadanie przepływu pracy z wiadomość e-mail z powiadomieniem

Odpowiadanie na zadanie przepływu pracy z obszaru roboczego zadania przepływu pracy

Informacje o przepływach pracy

Jednym ze sposobów używanych przepływów pracy jest zatwierdzanie wniosków firm. Na przykład jeśli koszty działalności wymaga zatwierdzenia, przepływ pracy można wysłać zadanie zatwierdzania wydatków do kilku osób do przeglądu i zatwierdzenia.

Po uruchomieniu przepływu pracy Autor przepływu pracy programu Duet Enterprise 2.0 używa zatwierdzanie reguł i procesów biznesowych SAP do tworzenia i przydzielać zadania uczestnicy przepływu pracy. Uczestnicy będą otrzymywać wiadomości e-mail z powiadomieniem o tym, że zadanie. Wiadomość zawiera łącza do dokumentu, które są potrzebne do zatwierdzenia.

Przepływ pracy kończy się, gdy uczestnicy zadania. Po zakończeniu przepływu pracy programu Duet Enterprise automatycznie powiadamia systemu SAP o ukończeniu przepływu pracy.

Początek strony

Korzystania z przepływów pracy

Po uruchomieniu przepływu pracy można rozpocząć pracę nad zadaniami. Możesz zarządzać zadaniami bezpośrednio z programu Microsoft Outlook 2013 lub obszaru roboczego zadania przepływu pracy programu SharePoint. Każdy przepływ pracy ma obszaru roboczego zadania osobnych przepływu pracy w programie SharePoint, może się okazać zadań w różnych lokalizacjach. Aby uzyskać pomoc lokalizowanie zadań w środowisku zwróć się do Menedżera przepływu pracy lub administratorem witryny.

Sposób, który ustawia Menedżera przepływu pracy zadania przepływu pracy określa akcje, które należy wykonać, aby ukończyć zadanie. Najczęściej używane akcje są Zatwierdź i Odrzuć, ale zadania mogą być dodatkowe opcje. Na przykład może być możliwość zmian lub ponowne przydzielanie zadania. Możesz także możliwość żądania zmiany do zadania lub wyświetlanie dokumentów związanych z zadaniem. W niektórych przypadkach wykonanie zadania przepływu pracy mogą powodować zwrócenie innego zadania w ramach przepływu pracy.

Początek strony

Wyświetlanie i odpowiadanie na zadanie przepływu pracy z wiadomość e-mail z powiadomieniem

Gdy zadanie zostało przydzielone do Ciebie, automatycznie otrzymasz powiadomienie o zadaniu w skrzynce odbiorczej programu Outlook. Zadania można otworzyć z wiadomość z powiadomieniem.

Aby wyświetlić lub odpowiadanie na zadanie przepływu pracy z powiadomienie e-mail:

  1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook otwórz wiadomość, która zawiera zadania.

  2. Kliknij pozycję Otwórz to zadanie Przycisk Otwórz to zadanie .

  3. W oknie zadania wybierz wynik dla zadania, stosownie do potrzeb, takich jak Zatwierdź, Odrzuć lub inny wynik, obsługującego zadania.

Początek strony

Odpowiadanie na zadanie przepływu pracy z obszaru roboczego zadania przepływu pracy

Obszar roboczy zadań przepływu pracy jest witryną programu SharePoint, który obsługuje wszystkie zadania Typ zadania przepływu pracy. Powoduje utworzenie witryny z administratorem programu SharePoint automatycznie konfiguruje typu zadania przepływu pracy SAP.

Uwaga : Projektanci witryn można dostosować obszar roboczy zadań przepływu pracy dla indywidualnych potrzeb biznesowych. W tej procedurze pokazano czynności do wykonania zadania z obszaru roboczego zadania przepływu pracy domyślne.

Aby wyświetlić zadania przepływu pracy z obszaru roboczego zadania przepływu pracy:

  1. Z poziomu przeglądarki przejdź do obszaru roboczego zadania przepływu pracy.

  2. W witrynie obszaru roboczego kliknij zadanie, które chcesz ukończyć. Spowoduje to otwarcie strony Szczegóły zadania.
    Na stronie Szczegółów zadania pokazuje opcje proces biznesowe dostępne dla usługi SAP w celu zezwolenia i poziomy uprawnień programu SharePoint.

  3. Na stronie Szczegóły zadania Przejrzyj wszystkie dostępne informacje, takie jak linki lub dokumentów dołączonych do ułatwiają wykonywanie zadania.

  4. Kliknij wynik odpowiednie zadania, takie jak Zatwierdź, Odrzuć lub innego wynik, który obsługuje zadania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×