Wprowadzenie do programu Visio

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera prezentację programu Visio dla nowych użytkowników, od pierwszego uruchomienia programu Visio przez podstawy tworzenia i zapisywania prostego diagramu. Pierwszą czynnością jest uruchomienie programu Visio.

Uruchamianie programu Visio

Po uruchomieniu w programie Visio wyświetlana jest strona początkowa, na której znajdują się szablony wielu rodzajów diagramów.

Szablony są nieukończone, przykładowe diagramy służące jako punkty wyjścia. Szablony programu Visio zawierają kształty i narzędzia dla określonego typu diagramu, które są rozmieszczone wokół pustej strony, na której można przeciągać kształty i łączyć je w rysunek.

Otwieranie szablonu

Kliknij wybrany typ szablonu lub kliknij pozycję Diagram podstawowy, aby zacząć od podstaw. Zostanie otwarte niewielkie okienko z informacjami i opcją wyboru jednostek metrycznych lub amerykańskich. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć szablon.

Powyżej pustej strony rysunku znajduje się wstążka pakietu Microsoft Office z poleceniami i narzędziami do tworzenia diagramów. Jeśli widoczne są tylko nazwy kart i nie widać przycisków, kliknij nazwę karty, aby otworzyć tymczasowo wstążkę na tej karcie.

Porada:  Aby zapobiec zwijaniu wstążki, kliknij niewielką ikonę pinezki Ikona przypinania wstążki w prawym górnym rogu.

Okno Kształty

Z lewej strony znajduje się okno Kształty. Zawiera ono wzorniki przechowujące kształty (w tym diagramie — kształty schematów blokowych).
Okno Kształty

 • Wzornik — wzorniki są kontenerami przechowującymi związane ze sobą kształty. Szablony z reguły zawierają kilka wzorników, co ułatwia podział kształtów na kategorie. Wzorniki mają paski tytułu w pobliżu górnej części okna Kształty. Kliknięcie paska tytułu wzornika pozwala zobaczyć zawarte w nim kształty.

 • Kształt — dość wszystko za pomocą szablonu, którego można użyć na diagramie, to kształt, w tym łączniki, a nawet strona. Kształty są większe niż ikony lub obrazy, ponieważ mają one możliwości ułatwiające Dostosowywanie diagramu.

Na górze otwartego wzornika, ale poniżej pasków tytułów wzorników, znajduje się karta o nazwie Więcej kształtów. Kliknij tę kartę, aby otworzyć menu z opcjami umożliwiającymi znalezienie dodatkowych kształtów do użycia w diagramie.

 • Moje kształty — po pobraniu lub utworzeniu własnych wzorników i zapisaniu ich w folderze Moje kształty wzorniki te automatycznie pojawią się w tym podmenu. Program Visio tworzy folder Moje kształty wewnątrz folderu Dokumenty użytkownika.

 • Firma, Inżynieria, Schemat blokowy i inne kategorie — przeglądanie tych kategorii umożliwia odnalezienie wzorników z innych szablonów, gdy potrzebne kształty są niedostępne w szablonie wybranym na początku.

 • Kształty dodatkowe — ten wzornik zawiera specjalne kształty, które nie zostały dołączone do innych wzorników, takie jak symbole, ikony, łączniki, objaśnienia, narzędzia techniczne i architektoniczne oraz tytuły. Można wybrać dowolną liczbę tych kształtów i dodać je do listy wzorników.

 • Otwórz wzornik, Nowy wzornik — przycisk Otwórz pozwala na przeglądanie komputera lub sieci pod kątem plików wzornika (vss), które można dodać do diagramu. Przycisk Nowy otwiera pusty wzornik, do którego można dodać kształty przez przeciągnięcie i upuszczenie w nowym wzorniku. Niestandardowy wzornik można zapisać, klikając pasek tytułu wzornika prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję Zapisz.

 • Pokaż wzornik dokumentu — jest to wzornik zawierający wszystkie kształty obecnie znajdujące się w dokumencie, a także wszystkie kształty, które zostały przeciągnięte do dokumentu i usunięte ze strony.

Pozycja Szybkie kształty jest najwyżej położonym paskiem tytułu. Każdy wzornik ma własny zestaw szybkich kształtów, czyli kształtów najczęściej używanych w tym wzorniku. Wzornik Szybkie kształty grupuje szybkie kształty ze wszystkich używanych wzorników, udostępniając jedno miejsce, w którym można znaleźć najpopularniejsze kształty przeznaczone dla określonego typu tworzonego diagramu.

Jeśli nie możesz znaleźć danego kształtu, spróbuj użyć funkcji wyszukiwania. Kliknij przycisk Wyszukaj umieszczony w górnej części okna Kształty, a następnie wpisz słowo kluczowe.

Tworzenie prostego diagramu

Przeciągnij kształt z okna Kształty i upuść go na stronie. Umieść wskaźnik myszy na kształcie i poczekaj, aż przy jego bokach pojawią się cztery strzałki Obraz przycisku . Są to strzałki autołączenia, których można używać do łączenia kształtów na wiele sposobów.

 • Umieść wskaźnik myszy na jednej ze strzałek, a zostanie wyświetlony minipasek narzędzi zawierający cztery górne kształty z obszaru Szybkie kształty.
  Minipasek narzędzi Autołączenie
  Umieść wskaźnik myszy na każdym z nich, aby wyświetlić podgląd tego kształtu na diagramie. Kliknij wybrany kształt, a zostanie on wyświetlony z łącznikiem między danym kształtem a pierwszym kształtem.

 • Przeciągnij kształt z okna Kształty i przytrzymaj go na kształcie znajdującym się na stronie do chwili pojawienia się strzałek. Następnie upuść kształt na jedną ze strzałek.

  Upuszczanie kształtu na strzałce autołączenia
Upuszczanie na strzałce autołączenia
 • Przytrzymaj wskaźnik na kształcie, aż pojawią się strzałki, następnie złap strzałkę i przeciągnij ją do nowego kształtu, upuszczając ją na jego środku.

Uwaga:  Niektóre szablony udostępniają inne przydatne sposoby dodawania i łączenia kształtów. Na przykład szablon schematu organizacyjnego pozwala na upuszczanie kształtów podwładnych na kształt kierownika, co umożliwia automatyczne utworzenie struktury raportowania tego kierownika.

Dodawanie tekstu do kształtów

Kliknij raz kształt i zacznij pisać. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz ESC lub kliknij pusty obszar strony.
Dodawanie tekstu do kształtu

Dodaj tekst do łącznika w ten sam sposób. Po naciśnięciu klawisza ESC lub kliknięciu przycisku z dala od kursora ponownie wybierz łącznik, aby zobaczyć w tekście małe pole — jest to uchwyt do przenoszenia bloku tekstu. Kliknij i przeciągnij je w górę, w dół lub obok łącznika.

Przenoszenie tekstu na kształcie

Kliknij pozycję Narzędzia _GT_ w domu > Block Text Blok tekstu , przejdź do kształtu zawierającego tekst, a następnie przeciągnij tekst dookoła. Wróć i kliknij pozycję Narzędzia > narzędzie > wskaźnik, a następnie przycisk Wybieranie obiektów po zakończeniu przenoszenia tekstu.

Zmiana czcionki, rozmiaru i innego formatowania

Wybierz kształt z tekstem. Kliknij pozycję Narzędzia główne i użyj narzędzi w grupach Czcionka i Akapit, aby sformatować tekst.

Poprawianie wyglądu diagramu

Kliknij pozycję Projektowanie > Tła > Tła. Kliknij jeden z projektów tła.

Popatrz teraz na dolną część okna programu Visio, zaraz pod stroną rysunku. Znajdują się tam dwie karty: Strona 1 oraz Gradient-1. Strona Strona 1 to strona z kształtami, a strona Gradient-1 jest tłem, które właśnie zostało dodane do strony. Kliknij pozycję Gradient-1, aby zobaczyć samą stronę tła, a następnie kliknij pozycję Strona 1, aby powrócić do diagramu.

Karta tła w programie Visio

Kliknij pozycję Projektowanie > Tła > Obramowania i tytuły. Kliknij jedną z opcji, aby dodać ją do diagramu.

Zauważ, że obramowanie i tytuł są dodane do strony tła, więc jeśli chcesz dodać tytuł, kliknij kartę strony tła. Teraz kliknij raz pozycję Tytuł i zacznij pisać. Tytuł zmieni się na nowy tekst. Po zakończeniu kliknij kartę Strona 1, aby powrócić do diagramu.

Dodawanie koloru i innego formatowania

Na karcie Projektowanie w grupie Motywy przesuwaj powoli wskaźnik nad różnymi motywami. Każdy z motywów dodaje do diagramu inne kolory i efekty. Kliknij motyw, który chcesz zastosować.

Zapisywanie diagramu

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz. Przyjrzyj się opcjom, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako znajdź listę Zapisz jako typ bezpośrednio pod polem Nazwa pliku i kliknij strzałkę w dół, aby otworzyć listę. Jest na niej wiele formatów, w których można zapisać diagram, w tym wiele formatów obrazu i format PDF.

Kliknij pozycję Plik i wypróbuj inne karty na pasku bocznym, takie jak Udostępnij i Eksportuj, aby sprawdzić dostępne opcje.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×