Wprowadzenie do programu Project 2010

Omówienie

Wprowadzenie do programu Project 2010 Zarządzasz projektem, ale nie wiesz, jak rozpocząć pracę z programem Project 2010? Dowiedz się, jak rozpocząć nowy pusty projekt, utworzyć kilka zadań projektu i nadać projektowi odpowiednią strukturę przez zdefiniowanie konspektu i połączenie ze sobą zadań.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Szybkie i wydajne tworzenie nowego projektu

 • Tworzenie nowego zadania i zmienianie planowania zadania z ręcznego na automatyczne

 • Tworzenie relacji (łączy) między zadaniami

 • Tworzenie konspektu zadań w celu nadania struktury projektowi

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Cztery samodzielnie realizowane lekcje i sesja ćwiczeń umożliwiająca uzyskanie praktycznego doświadczenia. Do ćwiczeń potrzebny jest program Project 2010.

 • Krótki test na końcu lekcji. Test nie jest oceniany.

 • Dokument Podręczna karta informacyjna, który można wydrukować po zakończeniu kursu.

Wersja w trybie offline (24 MB)

Tworzenie nowego projektu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodawanie zadań do projektu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodawanie łączy między zadaniami w projekcie

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Tworzenie konspektu dla zadań w projekcie

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Ćwiczenie

Wprowadzenie do programu Project 2010 — ćwiczenia

Rozmiar pobieranego pliku: 175 KB

Ćwiczenia w programie Project 2010

Czas wypróbować działanie różnych funkcji w ramach sesji ćwiczeń.

Informacje dotyczące ćwiczeń

Po kliknięciu przycisku Ćwiczenia w programieProject odpowiedni dokument ćwiczeniowy zostanie pobrany i otwarty w programie Project, a w oddzielnym oknie zostaną udostępnione instrukcje dotyczące ćwiczeń.

Uwaga    Na komputerze musi być zainstalowany program Project 2010.

Sprawdź się

Ukończ następujący test, aby upewnić się, że rozumiesz materiał. Odpowiedzi są poufne, a wyniki testu nie są oceniane.

Po wprowadzeniu czasów trwania dla zadań zaplanowanych ręcznie w programie Project daty rozpoczęcia i zakończenia zostaną utworzone automatycznie.

Prawda

Niestety, to nie jest poprawna odpowiedź. W programie Project daty rozpoczęcia i zakończenia są wprowadzane automatycznie tylko dla zadań zaplanowanych automatycznie.

Fałsz

Dobra odpowiedź. Wprowadzenie czasów trwania dla zadań zaplanowanych ręcznie nie powoduje automatycznego utworzenia dat rozpoczęcia i zakończenia dla zadań.

Zadania zaplanowane ręcznie mają zarówno czasy trwania, jak i daty rozpoczęcia oraz zakończenia.

Prawda

Niestety, to nie jest poprawna odpowiedź. Dla zadań zaplanowanych ręcznie czasy trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia nie są wymagane.

Fałsz

Dobra odpowiedź. W przypadku zadań zaplanowanych ręcznie czasy trwania i daty nie są wymagane. Takie zadania mogą istnieć bez żadnych informacji dotyczących planowania.

W zadaniach sumarycznych zawsze jest uwzględniany całkowity czas trwania podzadań.

Fałsz

Dobra odpowiedź. Tylko w zadaniach sumarycznych zaplanowanych automatycznie jest uwzględniany całkowity czas trwania podzadań.

Prawda

Niestety, to nie jest poprawna odpowiedź. W zadaniach sumarycznych zaplanowanych ręcznie nie zawsze jest uwzględniany całkowity czas trwania podzadań. Można na przykład przeciągnąć pasek zadania sumarycznego, aby zwiększyć jego czas trwania, bez wpływu na podzadania. Czasów trwania zadań sumarycznych zaplanowanych automatycznie nie można zmieniać ręcznie.

Które z poniższych wartości czasu trwania są dozwolone w przypadku zadań zaplanowanych automatycznie?

4

Zgadza się! W zadaniach zaplanowanych automatycznie stosuje się wartości numeryczne. W tym przypadku można wpisać zarówno wartość „4d”, jak i „4”.

Cztery dni

Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Wyraz „cztery” nie jest wartością liczbową i dlatego nie jest akceptowany jako wartość czasu trwania dla zadań zaplanowanych automatycznie. Dla tego typu zadań należy używać wartości „4” lub „4d”.

Wkrótce

Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Wyrazy, takie jak „wkrótce”, mogą być używane jako czas trwania tylko dla zadań zaplanowanych ręcznie.

Zadania zaplanowane ręcznie mogą mieć datę rozpoczęcia „Wkrótce”.

Prawda

Zgadza się! Zadania zaplanowane ręcznie mogą mieć datę rozpoczęcia składającą się z wyrazów, dat lub liczb.

Fałsz

Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Wartości dat w zadaniach zaplanowanych ręcznie nie muszą być w formacie dat. Te zadania mogą mieć daty w formie wyrazów, na przykład „Wkrótce” lub „Po rozmowie z Jackiem”.

Opinie

Podręczna karta informacyjna

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu

Przy uruchomieniu programu Project domyślnie jest otwierany nowy projekt. Aby utworzyć dodatkowe projekty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik. Zostanie wyświetlony widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Nowy.

 3. Kliknij pozycję Pusty projekt.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

Łączenie dwóch zadań

Łączenie zadań umożliwia tworzenie między nimi relacji. Można na przykład ustawić rozpoczęcie zadania po zakończeniu innego zadania. Przykładowo jednoczesne rozpoczęcie faz projektowania i konstruowania projektu może być przyczyną problemów. W takim przypadku można połączyć fazę projektowania z fazą konstruowania w taki sposób, aby drugie zadanie rozpoczynało się po zakończeniu pierwszego.

 1. Zaznacz dwa zadania, które chcesz połączyć. Zaznacz pierwsze zadanie, klikając jego nazwę w kolumnie Nazwa zadania, a następnie kliknij drugie zadanie, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

 2. Kliknij kartę Zadanie, a następnie w grupie Harmonogram kliknij pozycję Połącz zadania Połącz zadania .

 3. Aby zmienić typ łącza, kliknij dwukrotnie linię między połączonymi zadaniami, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zakończenie-rozpoczęcie (ZR)    Drugie zadanie nie może zostać rozpoczęte, zanim pierwsze zadanie nie zostanie zakończone. Mając na przykład dwa zadania „Budowanie ogrodzenia” i „Malowanie ogrodzenia”, nie można rozpocząć zadania „Malowanie ogrodzenia” przed zakończeniem zadania „Budowanie ogrodzenia”. Jest to najczęściej spotykany typ współzależności.

  • Rozpoczęcie-rozpoczęcie (RR)    Drugie zadanie nie może zostać rozpoczęte, zanim pierwsze zadanie nie zostanie rozpoczęte. Mając na przykład dwa zadania „Wylewanie fundamentu” i „Wyrównywanie powierzchni betonu”, nie można rozpocząć zadania „Wyrównywanie powierzchni betonu” przed rozpoczęciem zadania „Wylewanie fundamentu”.

  • Zakończenie-zakończenie (ZZ)    Drugie zadanie nie może zostać zakończone, zanim pierwsze zadanie nie zostanie zakończone. Mając na przykład dwa zadania „Zakładanie instalacji elektrycznej” i „Sprawdzenie instalacji elektrycznej”, nie można zakończyć zadania „Sprawdzenie instalacji elektrycznej” przed zakończeniem zadania „Zakładanie instalacji elektrycznej”.

  • Rozpoczęcie-zakończenie (RZ)    Drugie zadanie nie może zostać zakończone, zanim pierwsze zadanie nie zostanie rozpoczęte. Tej współzależności zadań można używać do planowania zadań wykonywanych na ostatnią chwilę w odniesieniu do punktu kontrolnego lub daty zakończenia projektu w celu zminimalizowania ryzyka opóźnienia zakończenia zadania w przypadku opóźnień jego zadań zależnych.

Zmienianie trybu zadania

Istnieją dwa typy trybów zadań — zaplanowane ręcznie i zaplanowane automatycznie:

 • Zaplanowane ręcznie    Zadania zaplanowane ręcznie zapewniają większą elastyczność w planowaniu zadania. Dla zadania zaplanowanego ręcznie można na przykład wprowadzić czas trwania „Wkrótce” bez wyświetlania komunikatu o błędzie w programie Project.

 • Zaplanowane automatycznie    W przypadku zadań zaplanowanych automatycznie w polach czasu trwania i daty rozpoczęcia są wymagane określone typy wartości. W tych zadaniach informacje te (razem z informacjami kalendarza) są używane do ustalenia, kiedy zadania powinny się rozpocząć w odniesieniu do pozostałych zadań.

Aby zmienić tryb zadania, wykonaj następujące czynności:

 • W kolumnie Tryb zadania dla zadania kliknij pozycję Zaplanowane automatycznie ( Zaplanowane automatycznie ) lub Zaplanowane ręcznie ( Przypięte zadanie ze znakiem zapytania lub Przypięte zadanie ).

Tworzenie konspektu projektu w celu utworzenia fazy z podzadaniami

Tworzenie konspektu pozwala na podzielenie listy zadań tak, aby była ona lepiej zorganizowana i bardziej czytelna. Konspekty można tworzyć za pomocą zwiększania wcięcia zadań lub przenoszenia ich na niższy poziom konspektu w kolumnie Nazwa zadania. W przypadku wcięcia zadania staje się ono podzadaniem najbliższego zadania poprzedzającego je na wyższym poziomie konspektu. Zadania na najwyższym poziomie konspektu są czasami nazywane fazami.

 1. Zaznacz zadanie, które chcesz wciąć pod odpowiednią fazą (inaczej nazywaną zadaniem sumarycznym).

 2. Na karcie Zadanie w grupie Harmonogram kliknij pozycję Zwiększ wcięcie zadania ( Zwiększ wcięcie zadania ).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×