Wprowadzenie do określania układu szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath należy rozważyć, jaki ma być jego układ czyli rozmieszczenie elementów w szablonie formularza.

Ogólnie rzecz biorąc należy uporządkować różne części szablonu formularza tak, aby osoby, które wypełnij go tak, można przenieść w formularzu w logiczny sposób. Ponadto jest dobrym pomysłem jest wyrównywanie pól tekstowych, pól wyboru i innych elementów wzdłuż linii poziomej i pionowej urojoną siatki. Możesz określić granice siatka za pomocą tabel układu i ułatwiać wyrównać elementy w szablonie formularza.

W tym artykule

Tabele układu i okienko zadań Układ

Formanty związane z układem

Porady dotyczące układu

Tabele układu i okienko zadań Układ

Najlepiej jest zaprojektować szablon formularza, który jest atrakcyjny graficznie i łatwy w użyciu dla innych osób. Tabele układu mogą pomóc w osiągnięciu obu tych celów.

Okienko zadań Układ zawiera kolekcję wstępnie zaprojektowanych tabel układu, których można używać w szablonie formularza, aby nadać mu wizualną strukturę.

Okienko zadań Układ

Tabela układu przypomina każdą inną tabelę z wyjątkiem tego, że jest używana tylko w celu tworzenia układu, a nie prezentacji danych. Ponadto, w przeciwieństwie do innych tabel, domyślnie nie są wyświetlane obramowania tabel układu. Podczas projektowania szablonu formularza w trybie projektowania obramowania tabeli układu są wyświetlane jako linie przerywane, co oznacza, że praca odbywa się wewnątrz tabeli. Te linie nie są jednak wyświetlane, gdy użytkownicy wypełniają formularz oparty na szablonie formularza.

Tabel układu można używać między innymi do rozmieszczenia formantów, oddzielenia jednej sekcji od drugiej, utworzenia sekcji nagłówka i stopki oraz rozmieszczenia znaków logo i innej grafiki.

W poniższym przykładzie tabela układu została użyta do rozmieszczenia pól tekstowych wewnątrz sekcja w szablonie formularza.

Tabela układu wewnątrz sekcji szablonu formularza

1. Ta tabela układu ma dwa wiersze.

2. W drugim wierszu są trzy kolumny. Środkowa kolumna służy tylko jako odstęp.

Aby dodać wiersze i kolumny lub usunąć je z tabeli układu, należy kliknąć dowolną z opcji na liście Scal i podziel komórki w okienku zadań. Jeśli tabele układu w okienku zadań Układ nie spełniają potrzeb użytkownika, można wstawić niestandardową tabelę układu z odpowiednią liczbą wierszy i kolumn.

Umożliwia także okienka zadań Układ Aby szybko wstawić regiony przewijania i regiony poziome w szablonie formularza są opisane szczegółowo w następnej sekcji.

Początek strony

Formanty związane z układem

Za pomocą kontrolki związane z układem, takie jak sekcje lub sekcji powtarzanej, ułatwiające projektowania szablonu formularza, oprócz tabel układu. Po wstawieniu formantu związane z układem na szablon formularza, wstawia się właściwie pusty kontener służący do przechowywania innych formantów.

W poniższej tabeli podano zwięzły opis najczęściej używanych formantów służących do projektowania układu.

Formant

Opis

Sekcja

Formant zawierający inne formanty. W szablonie formularza roszczenia ubezpieczeniowego można na przykład użyć sekcji, aby zgrupować zestaw pól tekstowych służących do zbierania informacji kontaktowych od osób ubezpieczonych.

Opcjonalna sekcja

Formant zawierający inne formanty, który nie jest wyświetlany w formularzu, dopóki użytkownik ich nie doda. Chociaż wszyscy pracownicy w firmie mogą na przykład używać sekcji ustanawiania celów w formularzach raportu wydajności, tylko menedżerowie mogą dodać opcjonalną sekcję dotyczącą celów menedżerów.

Formant powtarzany

Formant, taki jak sekcja powtarzana lub tabela powtarzająca się, umożliwia rozwinięcie zawartości formularza podczas jego wypełniania i wyświetlenie tylko niezbędnej liczby kolejnych wpisów. Tabeli powtarzanej można na przykładu użyć do zebrania pozycji wydatków w szablonie formularza raportu kosztów.

Region przewijania

Formant, który zawiera inne formanty, ma stałe rozmiary i zawiera paski przewijania, dzięki czemu użytkownicy można przewijać, aby wyświetlić informacje, które znajduje się poza widok. Regiony przewijania mogą być przydatne, jeśli sekcji szablonu formularza zawiera wiele danych, a użytkownicy nie trzeba wyświetlić wszystkie dane w tym samym czasie. Na przykład jeśli używasz tabeli powtarzanej do wyświetlania wielu rekordów z bazy danych, możesz wstawić tabelę powtarzaną w regionie przewijania, aby wyświetlić tylko kilku rekordów naraz. Ponieważ regiony przewijania są używane wyłącznie w celach układu, nie są one powiązane z pól lub grup w źródle danych. Regiony przewijania nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Region poziomy

Formant zawierający inne formanty, który można umieścić w układzie poziomym w szablonie formularza. Jeśli na przykład kilka regionów poziomych jest umieszczonych obok siebie, regiony będą zawijane do następnego wiersza, gdy rozmiar ekranu będzie się zmieniać. Ponieważ regiony poziome są używane tylko przy tworzeniu układu, nie są powiązane z polami ani grupami w źródle danych. Formanty regionów poziomych nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Grupa wyboru

Formant, który przedstawia zestaw wzajemnie wykluczających się opcji dla użytkowników. Grupa wyborów zawiera sekcje wyborów, z których jedna jest wyświetlana jako domyślnej opcji w formularzu. Zawierające innych kontrolek. Na przykład adresy w szablonie formularza informacje o pracownikach może być sformatowana jako grupa wyborów, zawierająca sekcje wyborów. Każda sekcja wyborów zawiera formanty ze składnią adresu właściwą dla określonego kraju lub regionu. Gdy pracownicy Wypełnij formularz, który jest oparty na szablonie formularza, one zastąpić sekcji domyślny adres dla swojego kraju lub regionu.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomagają dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty tabel układu oraz formantów związanych z układem.

  • W przypadku projektowania nowego, pustego szablonu formularza warto określić przed rozpoczęciem projektowania, jaki ma być układ szablonu formularza. Jeśli nie można łatwo wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał gotowy formularz, należy najpierw naszkicować go na papierze. Można też użyć programu, takiego jak Microsoft Office Visio, aby dopracować swoje pomysły i utworzyć modele interfejsu użytkownika szablonu formularza. Gdy użytkownik ma już opracowany plan, może wstawić wstępnie zaprojektowaną tabelę z okienka zadań Układ i dostosować ją w razie potrzeby.

  • W trybie projektowania obramowania tabel układu są wyświetlane jako linie przerywane, co pozwala zobaczyć pojedyncze wiersze i kolumny. Podczas wypełniania formularza opartego na szablonie formularza te linie siatki są ukryte. Dzięki temu projekt jest lepszy i bardziej czytelny. Jeśli użytkownik woli ukryć linie siatki w trybie projektowania, może je wyłączyć, klikając polecenie Ukryj linie siatki w menu Tabela.

  • Domyślnie program InfoPath wstawia tabele układu i formanty związane z układem, takie jak sekcje i regiony przewijania, z szerokością pasującą do szerokości strony wydruku. Aby zmienić to ustawienie domyślne, w menu Widok należy kliknąć polecenie Właściwości widoku. Na karcie Ogólne w obszarze Ustawienia układu należy zaznaczyć pole wyboru Użyj niestandardowej szerokości układu dla tego szablonu formularza, a następnie wpisać inną liczbę w polu Niestandardowa szerokość układu.

  • W przypadku określenia niestandardowej szerokości układu dla tabel układu i formantów związanych z układem należy się upewnić, że ta szerokość nie jest większa od obszaru wydruku szablonu formularza. Aby szybko zobaczyć, jak szeroka jest strona wydruku — i czy zawartość szablonu formularza zmieści się na tej stronie — w menu Widok należy kliknąć polecenie Prowadnica szerokości strony. Po kliknięciu tego polecenia po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlona kreskowana pionowa prowadnica. Ta prowadnica wskazuje prawy margines strony wydruku, który jest zależny od domyślnej drukarki komputera.

  • Aby zmienić obramowanie lub kolor formantów związanych z układem lub tabel układu, należy zaznaczyć formanty lub tabele, które mają zostać zmienione. W menu Format należy kliknąć polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadzić niezbędne korekty.

  • Domyślnie tabela układu jest wyrównana do lewej strony szablonu formularza. Aby wyśrodkować lub wyrównać do prawej całą tabelę, należy ją zaznaczyć. W menu Tabela należy kliknąć polecenie Właściwości tabeli, a następnie na karcie Tabela kliknąć opcję Wyśrodkuj lub Do prawej.

  • Dopełnienie komórek to ilość miejsca otaczającego zawartość komórki, czyli odstęp między komórką a tekstem wewnątrz komórki. Dostosowanie dopełnienia zazwyczaj umożliwia większą kontrolę nad odstępami niż naciśnięcie klawisza ENTER w celu dodania miejsca. Aby dopasować dopełnienie komórek w komórce, należy wybrać opcje na karcie Komórka w oknie dialogowym Właściwości tabeli.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×