Wprowadzenie do obszarów roboczych spotkania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obszar roboczy spotkania to witryna sieci Web służąca do centralizowania wszystkich informacji i materiałów potrzebnych na jedno lub więcej spotkań.

Temat obszarów roboczych spotkań

Części witryny obszaru roboczego spotkania

Uczestnicy, użytkownicy i grupy witryn w witrynie obszaru roboczego spotkania

Obszar roboczy spotkania — informacje

Witryna obszaru roboczego spotkania to repozytorium dla wszystkich informacji i materiałów potrzebnych na jedno lub więcej spotkań. Witrynę obszaru roboczego spotkania można skonfigurować podczas tworzenia zaproszenia na spotkanie w programie Microsoft Office Outlook. Informacje z wezwania na spotkanie, takie jak temat, nazwiska uczestników, data, godzina i lokalizacja, są w programie Outlook dodawane automatycznie do witryny obszaru roboczego spotkania. Jeśli użytkownik zmieni później te informacje, witryna obszaru roboczego spotkania zostanie w programie Outlook automatycznie zaktualizowana o te zmiany.

Uwaga : Jeśli zamiast w wezwaniu na spotkanie użytkownik zaktualizuje informacje w witrynie obszaru roboczego spotkania, należy ręcznie zaktualizować te informacje w wezwaniu na spotkanie programu Outlook.

Jeśli do konfigurowania witryny obszaru roboczego spotkania jest używany program Outlook z kontem serwera Microsoft Exchange, łącze do witryny jest automatycznie dodawane do treści wezwania na spotkanie. Zaproszone osoby mogą kliknąć łącze, aby wyświetlić porządek spotkania, dokumenty i inne informacje dotyczące spotkania oraz pracować nad nimi w witrynie obszaru roboczego spotkania. Podczas spotkania można wyświetlić witrynę obszaru roboczego spotkania i zaktualizować ją w zakresie takich informacji, jak imiona i nazwiska uczestników, podejmowane decyzje, czynności do wykonania lub zadania przypisane uczestnikom, oraz opublikować protokół spotkania. Te funkcje pomagają w tworzeniu kompletnego zapisu spotkania, z którego można korzystać w przyszłości.

Jeśli program Microsoft SharePoint Services i nadrzędnej witryny programu SharePoint są dostępne, możesz utworzyć witryny obszaru roboczego spotkania z różnych lokalizacji. Jako podwitryny nadrzędnej witryny programu SharePoint zostanie utworzona nowa witryna obszaru roboczego spotkania. Przykłady lokalizacji, aby utworzyć witryny obszaru roboczego spotkania to kalendarza zgodnego z programem SharePoint Services i programu harmonogramu, takim jak Outlook i witryny programu SharePoint Services w sieci intranet. Można także tworzyć witryny obszaru roboczego spotkania przy użyciu istniejącej witryny Obszar roboczy spotkania, ale w tym przypadku nowej witryny nie może być podwitryny istniejącej witryny obszaru roboczego spotkania.

Programy Outlook i SharePoint Services może pomóc Konfigurowanie witryny obszaru roboczego spotkania dla więcej niż jednego spotkania, na przykład dla spotkania cyklicznego lub wielu powiązanych spotkań połączonych z tym samym witryny obszaru roboczego spotkania. Można także przypisać pełnomocnika, aby skonfigurować witryny obszaru roboczego spotkania dla Ciebie.

Uwaga : Jeśli użytkownik korzysta z programu poczty e-mail innego niż program Outlook, aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z jego dokumentacją lub skontaktować z administratorem systemu.

Do witryn obszarów roboczych utworzonych w zaufanej domenie można zaprosić dowolną osobę z prawidłowym adresem e-mail w tej samej zaufanej domenie, w której jest użytkownik. Do witryn obszarów roboczych utworzonych w witrynach zewnętrznych użytkownik może zapraszać każdego, kto ma prawidłowy adres e-mail.

Jeśli korzystasz z programu wiadomości błyskawicznych, który jest zgodny z programem SharePoint, takiej jak Microsoft Skype lub programu Microsoft Lync, można komunikować się z innymi uczestnikami za pomocą programu na liście Uczestnicy w witrynie obszaru roboczego spotkania. Można poprosić uczestnika, kto jest w trybie online, odwiedź witryny obszaru roboczego spotkania, tak aby można było pracować razem.

Początek strony

Składniki witryny obszaru roboczego spotkania

Witryna obszaru roboczego spotkania składa się z co najmniej jednej strony zawierającej informacje nazwane składnikami Web Part. Przykładami składników Web Part są szczegóły spotkania i listy informacji wspólnych dla planowania i prowadzenia spotkania lub monitowania w jego sprawie. Typowe listy to: Cele, Porządek spotkania, Uczestnicy, Decyzje i Zadania. Oprócz list można dodawać biblioteki dokumentów i obrazów, w których zaproszone osoby mogą przechowywać materiały związane ze spotkaniem. Listy i biblioteki domyślnie wyświetlane na stronie głównej zależą od szablonu wybranego przez użytkownika podczas tworzenia witryny obszaru roboczego spotkania.

Jeśli witryna obszaru roboczego spotkania nie zawiera wszystkie informacje, które jest wymagane, możesz dostosować go do własnych potrzeb. Pomoc dla witryny obszaru roboczego spotkania jest dostępna w witrynie i w Pomocy programu SharePoint.

Początek strony

Uczestnicy, użytkownicy i grupy witryn w witrynie obszaru roboczego spotkania

Lista uczestników w witrynie obszaru roboczego spotkania jest aktualizowana w programie Outlook, ale nie powoduje to automatycznego przypisywania uczestnikom uprawnień dostępu do witryny obszaru roboczego. Automatyczne udzielanie praw zależy od typu używanej witryny obszaru roboczego spotkania.

Po utworzeniu nowej witryny obszaru roboczego spotkania i wysłaniu wezwania na spotkanie z łączem do tej witryny uczestnicy są automatycznie przypisywani do grupy witryny Współpracownik oraz dodawani do witryny jako użytkownicy z prawami do odczytu i zapisu w witrynie obszaru roboczego spotkania. Organizator spotkania jest przypisywany do grupy witryny Administrator. W przypadku problemu z automatycznym udzielaniem praw zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami, gdzie w witrynie obszaru roboczego spotkania można dodać uczestnika jako użytkownika.

Jeśli użytkownik połączy się z istniejącą witryną obszaru roboczego spotkania po wysłaniu wezwania na spotkanie, wszyscy uczestnicy otrzymają automatycznie prawa dostępu do witryny, o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

  • Witryna obszaru roboczego spotkania została pierwotnie utworzona z unikatowymi uprawnieniami innymi od uprawnień nadrzędnej witryny sieci Web.

  • Witryna obszaru roboczego spotkania odziedziczyła ustawienia uprawnień po nadrzędnej witrynie programu SharePoint, a uczestnicy mają prawa dostępu do tej witryny nadrzędnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc w witrynie obszaru roboczego spotkania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×