Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows

Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows

Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive umożliwia synchronizację plików z usługi OneDrive dla Firm i z witryn programu SharePoint. Możesz dodać konto służbowe lub szkolne, aby Klient synchronizacji usługi OneDrive synchronizował wszystkie pliki z komputerem.

Uwagi: 

 • Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive obsługuje teraz systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jednak Klient synchronizacji usługi OneDrive nie obsługuje jeszcze synchronizacji lokalnych wystąpień usługi OneDrive dla Firm (w organizacjach, które nie mają subskrypcji planu usługi Office 365 dla firm).

 • Jeśli korzystasz z pakietu Office 2016 (w wersji 16.0.7167.2xxx z technologią Szybka instalacja lub w wersji 16.0.4432.100x z instalatorem MSI), Klient synchronizacji usługi OneDrive obsługuje również współtworzenie w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie dokumentów z poziomu aplikacji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu usługi Office 365, zobacz Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

Instalowanie i konfigurowanie

 1. Zainstaluj nowego klienta synchronizacji OneDrive dla systemu Windows. Jeśli używasz komputera z systemem Windows 10 lub masz zainstalowane aplikacje klasyczne pakietu Office 2016, Klient synchronizacji usługi OneDrive znajduje się już na Twoim komputerze.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1, Klient synchronizacji usługi OneDrive będzie synchronizował tylko konto służbowe lub szkolne. Aby synchronizować konta osobiste, zaloguj się w systemie Windows przy użyciu konta Microsoft.

 2. Uruchom Instalatora aplikacji OneDrive.

Metoda 1. Jeśli nie zalogowano się do usługi OneDrive przy użyciu żadnego konta

Jeśli nie zalogowano się jeszcze do usługi OneDrive przy użyciu żadnego konta, uruchom aplikację OneDrive i zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

 1. Wybierz przycisk Start, wyszukaj „OneDrive”, a następnie otwórz aplikację:

  • W systemie Windows 10 wybierz aplikację klasyczną OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie aplikacji klasycznej OneDrive w systemie Windows 10

  • W systemie Windows 7 w obszarze Programy wybierz pozycję Microsoft OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie aplikacji klasycznej OneDrive w systemie Windows 7

  • W systemie Windows 8.1 wyszukaj OneDrive dla Firm, a następnie wybierz aplikację OneDrive dla Firm.

 2. Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź poświadczenia konta służbowego lub szkolnego, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Metoda 2. Jeśli masz już konto osobiste, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive

Jeśli masz już konto osobiste, przy użyciu którego zalogowano się do usługi OneDrive, należy dodać konto służbowe lub szkolne w obszarze Ustawienia aplikacji OneDrive.

 1. W obszarze nawigacji paska zadań kliknij prawym przyciskiem myszy białą ikonę chmury aplikacji OneDrive, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

  Menu wyświetlane po kliknięciu ikony aplikacji OneDrive prawym przyciskiem myszy.

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konto, a następnie polecenie Dodaj konto.

  Karta Konto w ustawieniach aplikacji OneDrive

  Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź poświadczenia konta służbowego lub szkolnego, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Najważniejsze kwestie w Instalatorze aplikacji OneDrive

Warto zwrócić uwagę na dwa ekrany Instalatora aplikacji OneDrive:

 • Na ekranie To jest folder usługi OneDrive wybierz pozycję Dalej, aby zaakceptować domyślną lokalizację folderu zawierającego pliki usługi OneDrive. Jeśli chcesz zmienić lokalizację tego folderu, wybierz pozycję Zmień lokalizację — to najlepszy moment na dokonanie takiej zmiany.

  Zrzut ekranu To jest folder usługi OneDrive w kreatorze OneDrive — Zapraszamy!

 • Na ekranie Synchronizuj pliki z usługi OneDrive wybierz foldery, które chcesz synchronizować, a następnie wybierz pozycję Dalej. Dzięki temu łatwiej ograniczysz ilość miejsca, jakie zajmują pliki usługi OneDrive na komputerze, i zaoszczędzisz przepustowość podczas procesu synchronizacji. Możesz później wprowadzić zmiany w Ustawieniach, ale warto wykonać te czynności na tym etapie.

  Zrzut ekranu Synchronizuj pliki z usługi OneDrive w kreatorze OneDrive — Zapraszamy!

Uwaga: Jeśli usługa OneDrive dla Firm była już synchronizowana z komputerem (przy użyciu poprzedniego klienta), a Klient synchronizacji usługi OneDrive został właśnie zainstalowany, ekrany To jest folder usługi OneDrive oraz Synchronizuj pliki z usługi OneDrive nie będą wyświetlane w Instalatorze aplikacji OneDrive. Klient synchronizacji usługi OneDrive będzie automatycznie kontynuował synchronizację w tej samej lokalizacji folderu, która była używana wcześniej. Aby wybrać foldery do synchronizacji, kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę chmury w obszarze powiadomień paska zadań, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konto > Wybierz foldery.

Miłej pracy z usługą OneDrive dla Firm!

Wszystko gotowe. Twoje pliki z usługi OneDrive dla Firm będą również wyświetlane w oknie Eksploratora plików w folderze OneDrive — [nazwa_dzierżawy].

Zrzut ekranu przedstawiający pliki usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

W obszarze powiadomień jest teraz wyświetlana nowa, niebieska ikona, a wszystkie pliki służbowe są synchronizowane z komputerem. Gdy umieścisz wskaźnik na niebieskiej ikonie chmury, będzie wyświetlana etykieta OneDrive — [nazwa_dzierżawy].

Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

W dowolnym momencie możesz zmienić synchronizowane z komputerem foldery służbowe lub szkolne, klikając prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę chmury w obszarze powiadomień, a następnie wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Konto > Wybierz foldery. Tam możesz także znaleźć inne informacje o koncie i zmienić inne ustawienia aplikacji OneDrive.

Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Wybierz foldery na karcie Konto w menu ustawień usługi OneDrive.

Dodatkowe zasoby

Dodatkowe zasoby dotyczące nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm:

Tytuł

Opis

Synchronizowanie witryn programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive

Dowiedz się, jak skonfigurować synchronizowanie plików z witryn programu SharePoint za pomocą narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Którego klienta synchronizacji OneDrive używam?

Dowiedz się, jak łatwo sprawdzić, z którego klienta synchronizacji usługi OneDrive korzystasz.

Nowy klient synchronizacji OneDrive — informacje o wersji

Informacje o najnowszej wersji.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z narzędziem Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×