Wprowadzenie do korzystania z usługi IRM dla wiadomości e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano, jak można ograniczyć uprawnienia do wiadomości e-mail w Microsoft Office Outlook 2007 za pomocą zarządzania prawami informacji (IRM), która jest dostępna w Microsoft Office 2007. Aby uzyskać informacje na temat ograniczania uprawnień do zawartości dokumentów, skoroszytów i prezentacji zobacz Ograniczanie uprawnień do poufnych informacji w plikach pakietu Office.

W tym artykule

Przeznaczenie IRM i jego ograniczenia

Konfigurowanie komputera za pomocą usługi IRM

Pobierz uprawnienia

Wyświetlanie wiadomości bez dostępne usługi IRM

Typy plików objęte zasadami dotyczącymi usługi IRM, gdy dołączony do wiadomości

Zastosowanie i ograniczenia usługi IRM

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) umożliwia indywidualnym użytkownikom określanie uprawnień dostępu do wiadomości e-mail. Używanie usługi IRM pozwala zapobiec drukowaniu, przesyłaniu dalej i kopiowaniu poufnych informacji przez osoby nieupoważnione. Po ograniczeniu uprawnienia do wiadomości przy użyciu usługi IRM ograniczenia dostępu i użytkowania są wymuszane niezależnie od tego, gdzie znajdują się informacje, ponieważ uprawnienia dostępu do wiadomości e-mail są przechowywane bezpośrednio w pliku wiadomości.

Usługa IRM pomaga użytkownikom egzekwować preferencje dotyczące przekazywania informacji prywatnych lub osobistych. Ponadto umożliwia organizacjom egzekwowanie zasad firmowych rządzących kontrolowaniem i rozprowadzaniem poufnych informacji.

Usługa IRM ułatwia wykonywanie następujących zadań:

 • Zapobieganie przesyłaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu, drukowaniu, faksowaniu i wklejaniu zawartości z ograniczonymi uprawnieniami przez autoryzowanych odbiorców w celu nieautoryzowanego użycia

 • Zapobieganie kopiowaniu zawartości z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą funkcji drukowania ekranu w systemie Microsoft Windows

 • Ograniczanie zawartości podczas przesyłania

 • Zapewnianie jednakowego poziomu ograniczeń dla załączników e-mail, o ile są to pliki utworzone w programach należących do pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 czy Microsoft Office PowerPoint 2007

 • Blokowanie możliwości wyświetlania zawartości dokumentów i wiadomości e-mail po upływie określonego czasu dzięki obsłudze wygasania plików

 • Wymuszanie zachowania firmowych zasad dotyczących używania i rozpowszechniania zawartości w firmie

Usługa IRM nie może zapobiegać następującym sytuacjom:

 • Usuwanie i kradzież zawartości, przechwytywanie jej i przesyłanie przez złośliwe programy, takie jak konie trojańskie, rejestratory naciśnięć klawiszy i pewne typy programów szpiegujących

 • Utrata i uszkodzenie zawartości w wyniku działania wirusów komputerowych

 • Ręczne kopiowanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami i przepisywanie jej z monitora na ekranie odbiorcy

 • Robienie zdjęć aparatem cyfrowym zawartości z ograniczonymi uprawnieniami wyświetlonej na ekranie

 • Kopiowanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą programów do przechwytywania ekranu innych firm

Początek strony

Konfigurowanie komputera pod kątem usługi IRM

Na komputerze z systemem Windows Vista klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) jest już zainstalowany. Na komputerze z systemem Microsoft Windows XP klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) musi zostać zainstalowany przez użytkownika lub administratora usług RMS.

Administrator usług RMS może skonfigurować stosowane w firmie zasady dotyczące usługi IRM określające, kto może uzyskiwać dostęp do informacji oraz jaki poziom edycji jest dozwolony w przypadku wiadomości e-mail. Na przykład administrator w firmie może zdefiniować szablon uprawnień o nazwie „Poufne dane firmowe”, który określa, że wiadomości e-mail objęte tymi zasadami mogą być otwierane tylko przez użytkowników w domenie firmowej.

Instalowanie klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS)

Uwaga : Na komputerze z systemem Windows Vista klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) jest już zainstalowany.

 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij kategorię Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij opcję Dodaj lub usuń programy.

 3. Kliknij pozycję Dodaj nowe programy.

 4. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga : W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy, a następnie w lewym okienku kliknij przycisk Dodaj nowe programy. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Także podczas pierwszej próby otwarcia plików, które zostały zarządzaniu prawami za pomocą usługi IRM, Office 2007 zostanie wyświetlony monit do pobrania klient usług zarządzania prawami dostępu systemu Windows, jeśli korzystasz z komputera bez tego oprogramowania.

Początek strony

Pobieranie uprawnień

Podczas próby otwarcia wiadomości e-mail, która korzysta z ograniczonymi uprawnieniami po raz pierwszy należy połączyć się z serwerem licencji, aby sprawdzić poświadczenia i pobrać licencję użytkowania. Licencja użytkowania określa poziom dostępu użytkownika do pliku. Ten proces jest wymagane dla każdego pliku, która korzysta z ograniczonymi uprawnieniami. Innymi słowy zawartość z ograniczonymi uprawnieniami nie można otworzyć bez licencji na używanie. Pobieranie uprawnień wymaga, czy pakiet Microsoft Office wysyłać Twoje poświadczenia (obejmujące adres e-mail) i informacje o prawach uprawnień do serwera licencji. Informacje zawarte w wiadomości e-mail nie jest wysyłana do serwera licencji. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Zasady zachowania poufności informacji.

Początek strony

Wyświetlanie wiadomości, gdy usługa IRM nie jest dostępna

Jeśli musisz odczytu lub Otwórz zawartość z ograniczonymi uprawnieniami, ale Office 2007 nie jest dostępny na komputerze, którego używasz, możesz pobrać Dodatek Zarządzanie prawami dla programu Internet Explorer, która umożliwia wyświetlanie wiadomości w programie Windows Internet Explorer. Z tego dodatku adresaci mogą tylko wyświetlać wiadomości. Adresaci nie odpowiedzieć, przesyłanie dalej, skopiować lub wydrukować wiadomości.

Uwaga : Jeśli do wyświetlania wiadomości jest używany dodatek Zarządzanie prawami, załączniki, które mogły zostać wysłane wraz z wiadomością, nie mogą być wyświetlane.

Początek strony

Typy plików dołączanych do wiadomości objęte zasadami dotyczącymi usługi IRM

Pliki następujących typów, które zostaną dołączone do wiadomości e-mail podlegającej zarządzaniu prawami w programie Office Outlook 2007, będą także automatycznie obejmowane zarządzaniem prawami.

Uwaga : Dołączenie pliku wiadomości (msg) do wiadomości podlegającej zarządzaniu prawami nie powoduje objęcia tej wiadomości zarządzaniem prawami. Usługa IRM nie obsługuje zarządzania prawami do plików typu msg.

Pliki programu Word

Typ pliku

Rozszerzenie

Dokument

doc

Dokument

docx

Dokument z obsługą makr

docm

Szablon

dot

Szablon

dotx

Szablon z obsługą makr

dotm

Pliki programu Excel

Typ pliku

Rozszerzenie

Skoroszyt

xls

Skoroszyt

xlsx

Skoroszyt z obsługą makr

xlsm

Szablon

xlt

Szablon

xltx

Szablon z obsługą makr

xltm

Skoroszyt binarny niebędący plikiem XML

xlsb

Dodatek z obsługą makr

xla

Dodatek z obsługą makr

xlam

Pliki programu PowerPoint

Typ pliku

Rozszerzenie

Prezentacja

ppt

Prezentacja

pptx

Prezentacja z obsługą makr

pptm

Szablon

pot

Szablon

potx

Szablon z obsługą makr

potm

Pokaż

pps

Pokaż

ppsx

Pokaz z obsługą makr

ppsm

Motyw pakietu Office

thmx

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×