Wprowadzenie do korzystania z programu InfoPath w programie niestandardowym

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli organizacja opracowuje niestandardowy program dla systemu Microsoft Windows lub niestandardowy formularz sieci Web służący do zbierania danych, można zintegrować z nim funkcje edytora programu Microsoft Office InfoPath, używając w programie niestandardowym formantu programu InfoPath.

W tym artykule opisano, w jaki sposób można rozszerzyć i udoskonalić niestandardowy program lub formularz sieci Web przy użyciu jednego z formantów zawartych w programie InfoPath i usługach InfoPath Forms Services.

Uwaga: Aby użyć formantu programu InfoPath w programie niestandardowym lub formularza w sieci Web, należy zapoznać się z pomocą Microsoft modelu COM (Component Object), program Microsoft .NET framework lub formantów ASP .NET w programie niestandardowym.

W tym artykule

Omówienie

Formant programu InfoPath

Omówienie

Program InfoPath umożliwia tworzenie szablonów formularzy, które pomóc Twojej organizacji zbieranie spójne i do ponownego użycia danych przy użyciu funkcji, takich jak połączenia formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych i danych z usługi sieci Web i baz danych. Użytkownicy mogą wypełniać formularze, które są oparte na szablonów formularzy na swoich komputerach lub w przeglądarce sieci Web, jeśli serwer sieci Web używa InfoPath Forms Services.

Jeśli specyfika prowadzonej działalności wymaga użycia rozwiązania niestandardowego, można skorzystać z tych funkcji, stosując w niestandardowym programie lub formularzu sieci Web formant programu InfoPath. Wyobraźmy sobie na przykład następujące sytuacje:

  • Firma opracowała niestandardowy program dla systemu Windows, który współpracuje z jej bazą danych. Zamiast tworzyć od podstaw interfejs użytkownika w celu zbierania danych do tej bazy, można skrócić czas programowania, używając formantu programu InfoPath jako interfejsu zbierania danych. Program niestandardowy będzie zawierać wszystkie funkcje zbierania danych dostępne w edytorze programu InfoPath, a firma skorzysta z faktu, że nie będzie musiała tworzyć własnego interfejsu.

  • Specyfika prowadzonej działalności wymaga zastosowania formularza sieci Web służącego do przyjmowania i wyświetlania rysunków konstrukcyjnych w określonym formacie. Użytkownicy muszą dostarczać te rysunki konstrukcyjne, gdy ubiegają się o pozwolenie na budowę. Aby spełnić to wymaganie, zespół programistów stworzył program niestandardowy, który umożliwia przyjmowanie tych rysunków za pośrednictwem formularza sieci Web i wyświetlanie ich w przeglądarce sieci Web. Opracowany program sieci Web należy połączyć z bazą danych programu SQL Server, aby przechowywać rysunki przesłane przez użytkowników. Rozszerzając niestandardowy formularz sieci Web przy użyciu formantu programu InfoPath, można skorzystać z wbudowanej w programie InfoPath obsługi baz danych programu SQL Server i nie trzeba tworzyć nowego programu niestandardowego, który współpracowałby z istniejącym formularzem sieci Web.

  • Firma korzysta z zewnętrznego źródła danych, które obecnie nie jest obsługiwane przez żadne programy do zbierania danych, w tym przez program InfoPath. Ponieważ w tym zewnętrznym źródle firma przechowuje dane, istniejący w niej zespół programistów stworzył niestandardowy program dla systemu Windows, który komunikuje się z tym zewnętrznym źródłem danych. Dodanie formantu programu InfoPath do tego programu niestandardowego zapewni bogaty interfejs użytkownika, zawierający wszystkie funkcje programu InfoPath.

Dysponując formantem zapewniającym dostęp do programu InfoPath, można obecnie dodać funkcje edytora programu InfoPath do niestandardowego programu działającego w systemie Windows lub niestandardowego formularza sieci Web.

Początek strony

Formant programu InfoPath

Formant programu InfoPath to skompilowany plik biblioteki dołączanej dynamicznie (plik dll), który udostępnia funkcje edytora programu InfoPath w niestandardowym programie dla systemu Windows lub formularzu sieci Web. Z programem InfoPath i usługami InfoPath Forms Services są dostarczane trzy różne wersje formantu programu InfoPath. Używany formant zależy od technologii zastosowanej w programie niestandardowym oraz od tego, czy program ten będzie używany na komputerach z programem InfoPath, czy za pośrednictwem przeglądarki jako formularz sieci Web.

Niestandardowy program dla systemu Windows korzystający z modelu COM    W niestandardowych aplikacjach dla systemu Windows, które korzystają z modelu COM, należy użyć pliku Ipeditor.dll dostarczanego z programem InfoPath. Aby użyć tego formantu, należy utworzyć wystąpienie klasy InfoPathEditorObject. Ta klasa staje się dostępna po dodaniu odwołania do pliku Ipeditor.dll w programie niestandardowym. Ponieważ używany jest plik dostarczany z programem InfoPath, na komputerach użytkowników chcących korzystać z programu niestandardowego musi być zainstalowany program InfoPath.

Program Windows niestandardowe, która korzysta z programu .NET framework    Zestaw Microsoft.Office.InfoPath.FormControl udostępniany za pomocą programu InfoPath w programie Windows niestandardowe, która używa programu .NET framework. Artykuł w witrynie MSDN, hostingu środowisku programu InfoPath 2007 formularz edycji w aplikacji niestandardowe formularz systemu Windowszawiera więcej informacji i przykład kod, który używa tego zestawu. Ponieważ plik udostępniany za pomocą programu InfoPath, użytkownicy muszą mieć programu InfoPath na swoich komputerach za pomocą programu niestandardowe.

Formularz sieci Web niestandardowe    Formant XmlFormView ASP.NET udostępniany za pomocą InfoPath Forms Services niestandardowego formularza sieci Web. Artykuł w witrynie MSDN, hostingu środowiska edycji formularza programu InfoPath 2007 w formularza sieci Web niestandardowezawiera więcej informacji i przykład kod, który używa tego formantu. Ponieważ tego formantu są renderowane za pomocą niestandardowego formularza sieci Web za pośrednictwem serwera z programem InfoPath Forms Services, użytkownicy potrzebują tylko przeglądarki sieci Web, aby użyć swojego niestandardowego formularza sieci Web.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×