Wprowadzenie do korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Outlook dla systemu Android

Aplikacja Outlook dla systemu Android współdziała z funkcją TalkBack — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu na urządzeniach z systemem Android. Za pomocą aplikacji Outlook możesz nawiązywać połączenie z kontami e-mail od różnych dostawców i uzyskiwać dostęp do wszystkich wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza na urządzeniu przenośnym z systemem Android.

W tym temacie

Pierwsze uruchomienie aplikacji Outlook dla systemu Android

Gdy zainstalujesz aplikację Outlook dla systemu Android i uruchomisz ją po raz pierwszy, zostanie wyświetlony ekran uruchamiania z monitem o dodanie podstawowego konta e-mail.

 1. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android po raz pierwszy. Zostanie wyświetlony ekran uruchamiania.

 2. Przesuwaj w dół, aż usłyszysz „Przycisk Wprowadzenie”, i naciśnij dwukrotnie. Zostanie otwarty ekran Dodaj konto.

 3. Przesuwaj w dół, aż usłyszysz „Wprowadź podstawowy służbowy lub osobisty adres e-mail”. Przesuń w dół nieco dalej, aż usłyszysz „Pole edycji, edytowanie”, i naciśnij dwukrotnie.

 4. Wpisz adres e-mail, którego chcesz używać w aplikacji Outlook, przesuń w dół do przycisku Kontynuuj , a następnie naciśnij dwukrotnie.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się. Aby ukończyć dodawanie konta e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami, które usłyszysz.

Porada: Możesz dodać kilka kont e-mail oraz kont magazynu, takich jak OneDrive lub Dropbox.

Dodawanie konta e-mail do aplikacji Outlook dla systemu Android

Możesz dodawać konta e-mail od różnych dostawców, takich jak na przykład usługi Office 365, Exchange Online, Exchange Online, Outlook.com (w tym Hotmail i MSN), IMAP, Gmail czy Yahoo Mail.

 1. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android.

 2. Przenieś fokus na znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu pozycję Ustawienia i naciśnij dwukrotnie.

 3. Przesuwaj w dół do środka ekranu, aż usłyszysz „Dodaj konto”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 4. Po umieszczeniu fokusu na poleceniu Dodaj konto e-mail naciśnij dwukrotnie. Fokus znajdzie się na polu tekstowym Adres e-mail.

 5. Wpisz adres e-mail, który chcesz dodać, a następnie przesuwaj w dół, aż usłyszysz „Przycisk Kontynuuj”. Naciśnij dwukrotnie.

 6. Na następnym ekranie wpisz hasło, nazwę wyświetlaną i wszelkie inne wymagane informacje związane z typem używanego konta e-mail. Zawartość kolejnych ekranów zależy od typu dodawanego konta e-mail.

 7. Aby ukończyć konfigurowanie konta e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tych ekranach.

 8. Aby otworzyć dodane konto e-mail, przenieś fokus na przycisk Poczta wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji Outlook i naciśnij dwukrotnie.

Dodawanie konta magazynu do aplikacji Outlook dla systemu Android

Możesz dodawać konta magazynu od takich dostawców, jak usługi OneDrive, OneDrive dla Firm, Dropbox i Box. Po dodaniu konta magazynu możesz używać plików z tego konta w widoku Pliki aplikacji Outlook dla systemu Android.

 1. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android.

 2. Przenieś fokus na znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu pozycję Ustawienia i naciśnij dwukrotnie.

 3. Przesuwaj w dół do środka ekranu, aż usłyszysz „Dodaj konto”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 4. Po umieszczeniu fokusu na poleceniu Dodaj konto magazynu naciśnij dwukrotnie.

 5. Przewiń listę dostępnych dostawców magazynu. Gdy usłyszysz nazwę dostawcy, którego chcesz dodać, naciśnij dwukrotnie.

 6. Na następnym ekranie wpisz nazwę użytkownika i hasło do konta, aby się zalogować.

 7. Przenieś fokus na przycisk Zaloguj się i naciśnij dwukrotnie.

 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu dodania konta.

 9. Aby uzyskać dostęp do konta magazynu, przenieś fokus na przycisk Pliki wyświetlany w dolnej części ekranu głównego aplikacji Outlook i naciśnij dwukrotnie.

Dodatkowa pomoc dotycząca korzystania z aplikacji Outlook dla systemu Android

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×