Wprowadzenie do korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Excel dla systemu Android

Wprowadzenie do korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Excel dla systemu Android

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj aplikacji Excel dla systemu Android z funkcją TalkBack — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Android, aby otworzyć program Excel i zalogować się do konta przy użyciu telefonu lub tabletu.

Uwagi : 

W tym temacie

Otwieranie aplikacji Excel dla systemu Android

 1. Na ekranie głównym urządzenia z systemem Android przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat „Aplikacje”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w dół dwoma palcami, aby przejść na koniec posortowanej alfabetycznie listy aplikacji, a następnie przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat: „Excel”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę aplikację.

Jeśli aplikacja Excel jest otwierana po raz pierwszy, konieczne może być zalogowanie się na swoim koncie Microsoft. Aby sprawdzić, jak to zrobić, zobacz Logowanie się na swoim koncie Microsoft za pomocą programu Excel.

Porada : Jeśli funkcja rozpoznawania głosu „Ok Google” została włączona w aplikacji Google, wystarczy, że powiesz „Ok Google, otwórz Excel”.

Porada : Jeśli nie wylogowano się z aplikacji Excel ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

Praca z czytnikiem zawartości ekranu TalkBack

Aplikacja Excel dla systemu Android współdziała z wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu TalkBack. Gdy funkcja Android TalkBack jest włączona, słychać głosowe opisy czynności wykonywanych na urządzeniu: naciskania, wybierania lub aktywowania. Dotyczą one poleceń, lokalizacji, tekstu alternatywnego oraz zawartości ekranów, menu i okien podręcznych aplikacji Excel.

Włączanie funkcji TalkBack

Do włączenia funkcji TalkBack może być potrzebna pomoc osoby ze sprawnym wzrokiem.

 1. Na ekranie głównym urządzenia z systemem Android naciśnij pozycję Aplikacje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack.

 2. Naciśnij przełącznik, aby był w pozycji Włączone, a następnie naciśnij przycisk OK.

 3. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij przycisk Ekran główny, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie za pomocą funkcji TalkBack przy użyciu gestów

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, możesz znajdować polecenia, lokalizacje i zawartość, przeciągając palcem po ekranie. Funkcja TalkBack odczytuje ikony, przyciski i inne elementy, gdy przeciągasz po nich palcem. Możesz również szybko przesunąć palcem w prawo lub w lewo, aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu na ekranie. Aby zaznaczyć lub aktywować bieżące polecenie lub inne elementy na ekranie, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń dwoma palcami w tym kierunku.

Ustawianie preferencji funkcji TalkBack

Zapoznaj się z pełną listą gestów stanowiących skróty, z których można korzystać, kiedy funkcja TalkBack jest włączona, oraz z wieloma innymi opcjami dostosowywania działania funkcji TalkBack na danym urządzeniu.

 1. Na ekranie głównym urządzenia przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Aplikacje, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przejść na koniec posortowanej alfabetycznie listy aplikacji, a następnie przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat: „Ustawienia”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „TalkBack, włączone”. Zazwyczaj jest to pierwsze polecenie w menu Ułatwienia dostępu. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przejść mniej więcej do połowy listy. Funkcja TalkBack poinformuje o aktualnej pozycji, jeśli zakończysz szybkie przesuwanie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zarządzaj gestami”. Ta pozycja zazwyczaj znajduje się w drugiej połowie listy. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo, aby eksplorować listę dostępnych gestów. Funkcja TalkBack podaje nazwę i opis działania każdego gestu. Aby wrócić do menu Ustawienia TalkBack, przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Poznaj niektóre inne opcje dostępne w menu Ustawienia:

  • Głośność mowy

  • Zmieniaj ton

  • Echo klawiatury

  • Wstrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie

  • Odczytuj wskazówki dotyczące użytkowania

  • Sygnał wibracyjny

  • Sygnał dźwiękowy

  • Czytanie dotykiem

  • Menu kontekstowe jako lista

  • Skrót zawieszenia i wznowienia TalkBack

 9. Aby włączyć lub wyłączyć opcję za pomocą przełącznika, naciśnij dwukrotnie ekran. Obecność przełącznika dla danej opcji funkcja TalkBack sygnalizuje komunikatem „Włącznik” lub „Wyłącznik” następującym po opisie opcji.

 10. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji bez przełącznika, naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada : Jeśli włączysz Skrót zawieszenia i wznowienia funkcji TalkBack, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisze zwiększania i zmniejszania głośności, aby wyciszyć funkcję TalkBack do czasu, kiedy będzie ponownie potrzebna (np. jeśli z urządzenia tymczasowo korzysta użytkownik ze sprawnym wzrokiem). Kiedy usłyszysz komunikat „Zawieś TalkBack”, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyłączanie funkcji TalkBack

 1. Aby wrócić do ekranu głównego z dowolnego widoku lub menu, przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ekran główny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Na ekranie głównym urządzenia przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Aplikacje, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przejść na koniec posortowanej alfabetycznie listy aplikacji, a następnie przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat: „Ustawienia”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „TalkBack, włączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Włącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Zatrzymać TalkBack?”

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do funkcji TalkBack systemu Android.

Praca z innymi funkcjami ułatwień dostępu

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia z systemem Android, oprócz włączenia funkcji TalkBack możesz skonfigurować inne funkcje na ekranie Dostępność.

 1. Na ekranie głównym urządzenia przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Aplikacje, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przejść na koniec posortowanej alfabetycznie listy aplikacji, a następnie przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat: „Ustawienia”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Przechodź w dół ekranu do obszaru System, aż usłyszysz komunikat „Dostępność”, i naciśnij dwukrotnie.

 5. W menu Ułatwienia dostępu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „System, nagłówek”. Poniżej przedstawiono niektóre z dostępnych opcji:

  • Napisy — umożliwia dodawanie napisów w środkowej dolnej części wszystkich obrazów. Rozmiar tekstu i styl napisów można zmienić.

  • Gesty powiększenia — umożliwia powiększanie i pomniejszanie widoku za pomocą określonych gestów. Szybko przesuń w prawo, mijając przełącznik, aby usłyszeć objaśnienia gestów.

  • Rozmiar czcionki — umożliwia powiększenie całego tekstu wyświetlanego na urządzeniu.

  • Rozmiar wyświetlacza — pozwala zwiększyć rozmiar elementów w pliku.

  • Wypowiadaj hasła — umożliwia wypowiadanie haseł zamiast ich wpisywania.

Logowanie się na swoim koncie Microsoft za pomocą programu Excel

Po zalogowaniu się do programu Excel Twoje konto jest również dostępne w innych aplikacjach pakietu Office.

 1. Po otwarciu programu Excel po raz pierwszy poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Wykonuj zadania w podróży”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk logowania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz komunikat: „Zezwolić aplikacji Excel na uzyskiwanie dostępu do kontaktów?” Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zezwalaj” lub „Przycisk Odmów” — w zależności od tego, co chcesz zrobić. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić swój wybór.

 3. Poczekaj, aż usłyszysz polecenie „Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz swój adres e-mail, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dalej, link”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Konto Microsoft” lub „Konto służbowe” w zależności od rodzaju konta używanego z programem Word. Funkcja TalkBack odczytuje opis obu typów kont. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić swój wybór.

 5. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji, hasło”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz hasło, którego chcesz użyć. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk logowania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Wszystko gotowe”, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Rozpocznij korzystanie z programu Excel”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby ukończyć dodawanie konta.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla systemu Android

Wykonywanie podstawowych zadań w aplikacji Excel dla systemu Android przy użyciu funkcji TalkBack

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×