Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Biblioteka dokumentów w usłudze SharePoint Online jest doskonałym narzędziem do udostępniania dokumentów w ramach zespołu lub organizacji. W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, przekazywać, synchronizować, tworzyć, wyświetlać i udostępniać dokumenty w „nowoczesnych” bibliotekach dokumentów.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji SharePoint i otwieranie biblioteki dokumentów

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 swojej organizacji.

 2. Aby otworzyć Uruchamianie aplikacji, przenieś fokus na link Uruchamianie aplikacji, naciskając klawisz Tab, aż usłyszysz „Menu, Kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji, aby uzyskać dostęp do aplikacji Office 365”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli używasz Narratora, w celu otwarcia aplikacji SharePoint wykonaj następujące czynności: w Uruchamianiu aplikacji przenieś fokus na aplikację SharePoint, naciskając klawisz Tab, aż usłyszysz „Przejdź do programu SharePoint, Link”. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli używasz programu JAWS, w celu otwarcia aplikacji SharePoint wykonaj następujące czynności:

  1. Aby otworzyć stronę Moje aplikacje, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyświetl wszystkie moje aplikacje, Link”. Naciśnij klawisz Enter.

  2. Przenieś fokus do pola Wyszukaj aplikacje (jeden z pierwszych elementów na stronie). Usłyszysz „Opuszczanie menu, Moje aplikacje, Edycja, Wpisz tekst”.

  3. Wpisz sharepoint.

  4. Przenieś fokus na jedyny wynik wyszukiwania na stronie: aplikację SharePoint. Usłyszysz „Link programu SharePoint”. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby otworzyć witrynę zawierającą bibliotekę dokumentów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę witryny. Aby otworzyć witrynę, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby przenieść fokus na bibliotekę dokumentów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę biblioteki. Aby ją otworzyć, naciśnij klawisz Enter.

Uwaga : Aby dowiedzieć się, jak wygląda interfejs użytkownika i jak nawigować za pomocą klawiatury w aplikacji SharePoint Online, zobacz Ułatwienia dostępu w aplikacji SharePoint Online.

Wyświetlanie nowoczesnych bibliotek dokumentów w aplikacji SharePoint Online

Biblioteki dokumentów aplikacji SharePoint Online mają nowy, nowoczesny wygląd, który przypomina usługę OneDrive.

Uwaga : Poprzedni wygląd jest nazywany klasycznym. Niektóre funkcje w aplikacji SharePoint Onlinesą wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. W organizacjach, które nie uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego lub nie korzystają z nowoczesnego widoku w bibliotekach dokumentów aplikacji SharePoint Online, interfejs użytkownika może różnić się od tego opisanego w tematach pomocy online. Dowiedz się więcej na temat nowoczesnych bibliotek dokumentów w aplikacji SharePoint Online.

 1. Aby wyświetlić nowoczesne biblioteki dokumentów w aplikacji SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”.

  Porada : Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już z widoku nowoczesnego biblioteki dokumentów.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na widok nowoczesny i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

Praca z czytnikami zawartości ekranu

Aplikacje czytników zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dźwiękowych dotyczących elementów interfejsu użytkownika. Podobnie jak w innych produktach firmy Microsoft, elementy interfejsu użytkownika aplikacji SharePoint Online mają nazwy zrozumiałe dla czytników zawartości ekranu (nazwy z ułatwieniami dostępu).

Gdy korzysta się z czytnika zawartości ekranu w aplikacji SharePoint Online, wszystkie nazwy z ułatwieniami dostępu są odczytywane na głos (razem z innymi istotnymi informacjami), a fokus czytnika jest przenoszony na kolejny element używanego interfejsu użytkownika aplikacji SharePoint Online.

Na przykład po wybraniu linku Przekaż w bibliotece dokumentów fokus czytnika zawartości ekranu jest przenoszony na ten link i słychać komunikat „Przekaż”. Po wybraniu dokumentu lub folderu usłyszysz jego nazwę.

Narrator

Aby włączyć lub wyłączyć Narratora, naciśnij klawisze logo systemu Windows+Enter. Aby uzyskać informacje na temat Narratora, zobacz Odsłuchiwanie tekstu czytanego przez Narratora.

JAWS

Informacje na temat czytnika JAWS można znaleźć w dokumentacji czytnika zawartości ekranu JAWS.

Zobacz też

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu na stronie głównej usługi SharePoint Online

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×