Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive dla Firm w systemie Windows

Za pomocą czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych możesz zapisywać i udostępniać pliki w folderze usługi OneDrive dla Firm na swoim komputerze. Zawsze, gdy jesteś w trybie online, pliki usługi OneDrive dla Firm są automatycznie synchronizowane z tym folderem.

Uwaga : W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

W tym temacie

Otwieranie folderu usługi OneDrive dla Firm

Aplikacja OneDrive dla Firm jest wbudowana w system Windows 10, a folder automatycznie pojawia się na liście plików podczas korzystania z paska wyszukiwania Cortany lub Eksploratora plików.

Aby folder usługi OneDrive dla Firm pojawiał się na pasku wyszukiwania lub w Eksploratorze plików w innych wersjach systemu Windows, należy najpierw zsynchronizować usługę OneDrive dla Firm z komputerem. Po zsynchronizowaniu usługi OneDrive dla Firm folder zostanie dodany do komputera. Nazwa folderu usługi OneDrive zawiera nazwę organizacji w usłudze Office 365, na przykład OneDrive — Contoso lub OneDrive@Contoso.com.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Otwieranie folderu usługi OneDrive dla Firm z poziomu paska wyszukiwania Cortany

 1. Aby wybrać pasek wyszukiwania Cortany, naciśnij klawisz logo Windows.

 2. Po usłyszeniu „Cortana” wpisz OneDrive dla Firm. (W Narratorze usłyszysz „Okno Cortany, pole wyszukiwania”).

 3. Po usłyszeniu „aplikacja klasyczna OneDrive dla Firm” lub „folder plików usługi OneDrive dla Firm” naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie folderu usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E. Eksplorator plików zostanie otwarty, a fokus znajdzie się w widoku elementów.

 2. Używaj klawiszy strzałek, aż usłyszysz „OneDrive, półpauza” i nazwę organizacji skojarzoną z folderem, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porada : Jeśli na liście w widoku elementów nie ma Twojego folderu usługi OneDrive, aby go wybrać, przejdź do widoku drzewa w okienku nawigacji. Naciśnij klawisze Shift+F6 lub Shift+Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „OneDrive, półpauza” i nazwę organizacji skojarzoną z folderem, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie elementu

Wybierz element, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porada :  Aby wybrać aplikację, której chcesz użyć do otwarcia elementu, zaznacz go i naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze P+E. Aby wybrać aplikację z listy aplikacji lub opcję Wybierz inną aplikację, naciskaj klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przekazywanie elementu

Plik możesz przekazać do usługi OneDrive z poziomu Eksploratora plików lub zapisując go w usłudze OneDrive.

Przekazywanie pliku z Eksploratora plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E.

 2. Wybierz folder lub plik do przekazania do usługi OneDrive, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe”.

 3. Naciśnij dwa razy klawisz N lub naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyślij do”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte podmenu Wyślij do i usłyszysz „Podmenu Wyślij do, urządzenie Bluetooth”. (W Narratorze usłyszysz „Urządzenie Bluetooth, podmenu Wyślij do”).

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę swojego folderu usługi OneDrive dla Firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Plik zostanie przekazany do usługi OneDrive.

Zapisywanie pliku w folderze usługi OneDrive dla Firm

 1. Otwórz plik, który chcesz przekazać, a następnie naciśnij klawisze Alt+F. Zostanie otwarty widok Backstage i usłyszysz „Widok Backstage, karta Informacje”. (W Narratorze usłyszysz „Wybrane, karta Informacje”).

 2. Aby otworzyć kartę Zapisz jako, naciśnij klawisz A dwa razy.

 3. Po usłyszeniu „Funkcja Zapisz jako, dodaj miejsce” naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę swojego folderu usługi OneDrive dla Firm, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W Narratorze usłyszysz „Wybrane, dodaj miejsce”). Fokus znajdzie się na polu Wybierz folder i zostanie wybrany przycisk OneDrive dla Firm.

 4. Aby przejść do pola Wprowadź nazwę pliku, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Wpisz nazwę pliku lub, jeśli zostanie wyświetlona lista poprzednich nazw plików, zaznacz nazwę pliku za pomocą klawisza Strzałka w dół.

  • Aby zapisać plik w głównym folderze usługi OneDrive dla Firm, naciskaj klawisz Tab w celu przejścia do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zapisać plik w określonym podfolderze w swoim folderze usługi OneDrive dla Firm, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Nazwa”. Aby przejść do folderu, w którym chcesz zapisać plik, naciskaj klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter. Gdy usłyszysz nazwę pierwszego pliku w folderze (jeśli w folderze nie ma żadnych plików, usłyszysz nazwę folderu), w celu przejścia do przycisku Zapisz naciśnij klawisze Shift+Tab, a następnie klawisz Enter.

Pobieranie elementu usługi OneDrive na urządzenie

Domyślnie wszystkie foldery w folderze usługi OneDrive są dostępne na komputerze w trybie online i offline. Jeśli korzystasz z aplikacji OneDrive na swoim urządzeniu i chcesz pobrać element z usługi OneDrive na to urządzenie, skopiuj go do folderu (naciśnij klawisze Ctrl+C), do którego chcesz go pobrać, i wklej go (naciśnij klawisze Ctrl+V).

Udostępnianie elementu z usługi OneDrive

Udostępnianie elementu

 1. Wybierz folder lub plik do udostępnienia, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10.

 2. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, Otwórz”.

 3. Naciśnij klawisz O dwa razy lub naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „OneDrive dla Firm”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Po usłyszeniu „Przejdź do przeglądarki, G” naciśnij klawisz S. W usłudze OneDrive dla Firm w przeglądarce domyślnej zostanie otwarte okienko Udostępnianie dokumentu. Usłyszysz „Pliki, OneDrive”, nazwę przeglądarki, „Udostępnij” i nazwę pliku.

 5. Zostanie otwarte okienko Udostępnianie dokumentu z wybraną kartą Zaproś osoby i usłyszysz „Wpisz nazwę lub adres e-mail”. (W Narratorze naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wpisz nazwę lub adres e-mail”). Wpisz nazwę.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Pole kombi Wybierz poziom uprawnień”. (W Narratorze usłyszysz „Wybierz poziom uprawnień, pole kombi do edycji Może edytować”). Zostanie otwarte pole kombi z zaznaczoną opcją Może edytować. Aby zaznaczyć opcję Może wyświetlać, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Może wyświetlać”.

 7. Naciśnij klawisz Tab i po usłyszeniu „Dołącz wiadomość osobistą do tego zaproszenia, nawias otwierający, opcjonalny nawias zamykający” możesz wpisać wiadomość, jeśli chcesz.

 8. Aby przejść do pola wyboru Wymagaj logowania (jeśli jest dostępne), naciśnij klawisz Tab. Aby je wyczyścić, naciśnij klawisz Spacja.

 9. Aby przejść do pola wyboru Wyślij wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Tab. Aby je wyczyścić, naciśnij klawisz Spacja.

 10. Aby przejść do przycisku Udostępnij, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

 11. Aby zamknąć okno przeglądarki, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisze Alt+F4.

W okienku Udostępnianie dokumentu możesz wybrać opcje inne niż Zaproś osoby:

 • Aby uzyskać (i edytować) link do dokumentu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Uzyskaj link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby usłyszeć, komu udostępniono element, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Udostępnione dla”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zaprzestawanie udostępniania elementu

 1. Zaznacz element, którego udostępniania chcesz zaprzestać.

 2. Naciśnij klawisze Alt+S, S+S.

Więcej informacji

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows za pomocą czytnika zawartości ekranu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×