Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Czytnik ekranu z Skype dla firm w Outlook w sieci Web służy do rozmów konwersacje z jednego kontaktu lub z wieloma osobami. Skype dla firm działa jako część Outlook w sieci Web, a nie jako autonomicznej aplikacji.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Gdy używasz Skype dla firm w Outlook w sieci Web, zaleca się użycie programu Internet Explorer jako przeglądarki. Ponieważ Skype dla firm w Outlook w sieci Web działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — nie Skype dla firm w Outlook w sieci Web.

W tym temacie

Otwieranie programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Skype dla firm Online musi zostać uruchomione w Outlook w sieci Web i wykonywania wewnątrz Outlook w sieci Web. Skype dla firm Online nie jest to aplikacja autonomicznego.

 1. Otwórz Outlook w sieci Web, przechodząc do http://outlook.office.com. Zaloguj się do swojego konta pakietu Office.

 2. Aby przejść do paska narzędzi Office Online, naciskaj klawisze Ctrl+F6 aż usłyszysz komunikat „Otwórz narzędzie do uruchamiania aplikacji”.

 3. Aby otworzyć okienko Skype dla firm, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Użyj klawisza strzałki w dół, aby skorzystać z okienka konwersacji programu Skype dla firm”. (W Narratorze usłyszysz komunikat „Użyj klawisza strzałki w dół, aby otworzyć okienko programu Skype”). Następnie naciśnij klawisz strzałki w dół.

  Zostanie otwarte okienko Skype dla firm i aktywna będzie karta listy Wszystkie kontakty.

Poznawanie interfejsu użytkownika programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Przy pierwszym otwarciu Skype dla firm w panelu Outlook w sieci Web, na karcie wszystkie kontakty jest aktywny. To pierwszy z dwóch kart Wyświetla listę wszystkich kontaktów programu Skype, na liście w kolejności alfabetycznej według imion. Druga dwie karty wyświetla tylko z kontaktami programu Skype, które są obecnie w trybie online.

Po prawej stronie znajdują się trzy przyciski sterujące: przycisk Wyszukaj osoby, który pozwala wyszukiwać nowe kontakty w Skypie, przycisk listy Wyświetl kontakty, który prowadzi do okienek kontaktów oraz przycisk Rozpocznij nową konwersację, który pozwala rozpocząć nowy czat na Skypie z jednym lub większą liczbą kontaktów.

Gdy są aktywne konwersacje, ikony uczestników są wyświetlane na prawym marginesie, poniżej trzech głównych przycisków Skype'a. Gdy w dowolnej z trwających konwersacji otrzymasz nową wiadomość, na ikonie kontaktu wysyłającego pojawia się pomarańczowy wskaźnik.

W prawej dolnej części okienka programu Skype, dostępne są dwa przyciski dodatkowe: Ikona przełącznik powiadomienia rozmowy i ikona wyrażanie opinii. Wyłączanie pierwszej zmieni się aplikacji Outlook w sieci web powiadomienia rozmów. Druga otwiera formularza opinii w nowej karcie w przeglądarce, gdzie możesz wysłać wiadomość do zespołu Skype dla firm.

Po wybraniu dowolnego pojedynczych kontaktów programu Skype, możesz otworzyć rozmów z tej osoby. Okienko Kontakty jest zastępowany okienko Rozmowa. Okienko rozmowa ma można rozwinąć okienko. U góry okienka jest nazwa kontaktu i stan, oprócz przycisk umożliwiający możesz dodać więcej osób do okno rozmowy. Poniżej kontaktu Rozmowa obszar jest w oknie konwersacji. Przy dolnej krawędzi Skype dla firm panel jest polem Edytuj rozmów, których można wpisać wiadomość.

Praca z czytnikami zawartości ekranu

W Skype dla firm w Outlook w sieci Web można użyć programu Narrator, czytnik ekranu wbudowany w systemie Windows lub z czytnika ekranu innych firm, takich jak JAWS. Czytnik ekranu konwertuje tekst na mowę i odczytuje na głos polecenia, lokalizacji, list i przyciski, oprócz zawartości.

Poniżej znajdują się uwagi dotyczące pracy z Narratorem lub czytnikiem JAWS.

 • Aby włączyć lub wyłączyć Narratora na komputerze, naciśnij klawisze logo systemu Windows+Enter.

 • Aby włączyć lub wyłączyć Narratora na tablecie, naciśnij klawisz systemu Windows+przycisk zwiększania głośności.

 • Jeśli czytnik zawartości ekranu przestanie czytać lub zacznie zachowywać się w sposób nieoczekiwany, naciśnij klawisze Alt+Tab, aby wyjść z bieżącego okna, a następnie ponownie naciśnij klawisze Alt+Tab, aby do niego powrócić. Spowoduje to zresetowanie fokusu czytnika w bieżącym oknie.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat Narratora, zobacz Odsłuchiwanie tekstu czytanego przez Narratora.

 • Więcej informacji na temat czytnika JAWS można znaleźć w dokumentacji czytnika zawartości ekranu JAWS.

Po uruchomieniu czytnik ekranu w Outlook w sieci Web, aby przejść do Skype dla firm w Outlook w sieci Web, naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz "Uruchom uruchamianie aplikacji". Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Użyj strzałek, aby używać programu Skype dla firm."

Aby przechodzić między kontrolkami Skype dla firm, użyj klawisza Tab lub klawisz Strzałka w dół. Ponieważ tej wersji Skype dla firm działa wewnątrz Outlook w sieci Web, jest łatwe przenoszenie poza kontrolki programu Skype i do aplikacji Outlook w sieci web kontrolek. Na szczęście jest tak proste cofnąć, naciskając klawisze Ctrl + F6 lub Shift + Tab. Dowiedz się, jak w użyciu czytnika ekranu, aby przejść do w programie Skype dla firm w programie Outlook w sieci web.

Rozpoczynanie konwersacji

 1. Aby po przeniesieniu fokusu na przycisk Otwórz panel Skype'a przejść do pierwszego nazwiska na liście Kontakty, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść w dół przez listę, naciskaj klawisz strzałki w dół. Usłyszysz nazwiska kolejno wybieranych osób.

 2. Gdy usłyszysz nazwisko osoby, z którą chcesz prowadzić czat, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko Konwersacja, a fokus zostanie przeniesiony na pole Edytuj czat. Usłyszysz nazwisko i bieżący stan kontaktu.

  1. Aby zaprosić do konwersacji kolejne osoby, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Dodaj uczestników do tej konwersacji”. Następnie wpisz nazwiska osób, które chcesz dodać do konwersacji. Aby wybrać dodatkowe kontakty z listy Wszystkie kontakty, naciśnij klawisz Enter. Po dodaniu nowych kontaktów naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Dodaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać te osoby do czatu.

  2. Aby przenieść fokus na pole Dane wejściowe rozmowy, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Dane wejściowe rozmowy”.

 3. W okienku Konwersacja wpisz wiadomość w polu Wiadomość.

 4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

Kończenie konwersacji

 1. Gdy zechcesz zakończyć konwersację, aby przejść do panelu menu Skype dla firm, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz "Wyszukiwania konwersacji", a fokus znajduje się pierwszy element menu.

 2. Naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz nazwisko kontaktu. Aby uzyskać więcej opcji, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz pierwszą dostępną opcję menu. Jeśli otwarta jest konwersacja z jedną osoba, usłyszysz komunikat „Zamknij konwersację”. Jeśli konwersacja ma więcej niż dwóch uczestników, usłyszysz komunikat „Wyświetl profil”.

 3. Aby przenieść fokus na przycisk Zamknij konwersację, użyj klawisza strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wyszukiwanie kontaktów w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawigacja w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×